Reply To: Zijad Ljakic o "dawetskom braku" Saffa i Minbera!

#15948
Anonimno
Neaktivan

Moje laičko mišljenje oko ove teme:

Ako je musliman-vjernik a pored toga i čovjek kojeg smatraju ,,učenjakom,, iznio takve stavove i dao podršku u korist režima na način koji je protivan Kuranu i Sunnetu i ako je tako počinio ili uradio djelo koje izvodi iz Islama onda nema sumnje da je isti kjafir i da je imao loš završetak.

Ako je on to uradio usljed šejtanove zamke pa kasnije shvatio šta je uradio onda je morao po mom mišljenju da se pokaje, popravi i javno to ispolji. Braća znaju bolje ali to javno ispoljavanje u smislu popravljanja je nužno jer se radi o čovjeku koji je imao određeni uticaj na dešavanja u Siriji ili je morao jasno da ukaže na dobro i zlo ali na temelju Kurana i Sunneta.

Sjećate se šta kaže Hasan el basri da se čuvamo učenjaka neznalica.