Reply To: Zijad Ljakic o "dawetskom braku" Saffa i Minbera!

#15960
Anonimno
Neaktivan

Slozicemo se sigurno svi na tome da saffovci imaju irdza pri sebi a mnogi poput semira, ezhera, oborcaka su postali ekstremne promurdzije i paganski “bitno je biti bosnjo” nacionalisti. Kazem paganski naconalisti sa razlogom jer je poslanik s.a.w.s jasno rekao: “Nije od nas ko poziva u nacionalizam i nije od nas ko se bori iz nacionalizma i nije od nas ko se srdi (ljuti) zbog nacionalizma.” (Bilježi Tirmizi i drugi)

“Allah je od vas odstranio džahilijetsku pristrasnost i hvalisanje očevima (porijeklom). Čovjek je ili pobožni vjernik ili nesretni razvratnik. Ljudi su Ademovi potomci a Adem je stvoren od zemlje. Arap nema prednosti nad nearapom osim po bogobojaznosti.” (Bilježi Muslim)

“Allahu pripada sav ponos i veličina, i Poslaniku i vjernicima, ali munafici i licemjeri su ti koji to ne znaju!” (El-Munafikun, 8.)

“Ko želi ponos i veličinu – kod Allaha je sva veličina” (Fatir, 10.)

Evo nekoliko primjera jasnih poziva u nacionalizam od strane “bitno je biti bosnjo” promurdzija i nacionalista, malo sam istrazivao na internetu arhive i sadrzaje njihovog glasila da se svako moze uvjeriti:

1. “ko hoce da bude NIKO” (semir imamovi saff broj 334, ovdje zeli reci ako se neko pise kao bosanac ili MUSLIMAN ili hercegovac da ce biti po promurdzijsko-nacionalistickoj logici NIKO, sto je cista nacionalisticka propaganda koja cak i nije tacna jer ce biti dati detaljni podaci svakog koga su bosnje nacionalisti svrstali u ostale, tako je bilo i na probnom popisu)

2.”saffov probni popis: mi smo bosnjaci” (s.m saff broj 329, tekst koji propagira uzdizanje paganskog bosnjackog identiteta)

3. “Studija o popisu stanovništva u BiH 2013. Programsko – zakonski okvir popisa 2013”
“ne smijemo biti generacija koja ce onemoguciti nasim potomcima da s ponosom isticu pripadnost bosnjacko narodu” (Saff broj 328)

4. “Intervju Husein Buljubašić, bosanskohercegovački pjesnik Književnost na temu islama, Bosne i Bošnjaka” “Vrijeme bosnjackog uzdizanja” (saff broj 327)

5. “Bez ponosa i dsotojanstva nema ni čovjeka” “Glas srpske laži i antibošnjačke propagande .. ” (broj 317)

6. “otecemo bosnjake iz ruku Beograda, intervju zurkurlic” (broj 266)

7. “Gorostas bosnjackog duha” (broj 300);

8. “Bošnjačko-muslimanske paralele: Džamija u Diviču i crkva u avliji nane Fate Orlović” i “Nacionalno pitanje
Imate republiku, ako je mognete sačuvati… ” (broj 299)

9. “tekfirsko obavjestajna agresija na islam i Bosnjake” (i to pise Islam sa malim I a Bosnje sa velikim B da Allah sacuva paganskog uzdizanja bosnjastva ovo je broj 270)

10 “Bitno je biti bosnjak” (saff broj 326, pola glasila direktni poziv u pagansko bitno je biti bosnjo)

……………………………………..

Ovo su samo neki od jasnih poziva u nacionalizam, svaki broj nacionalistickog glasila sadrzi bar jedan tekst koji je direktan poziv u pagansko bosnjastvo a u vecini slucajeva trecina ili pola glasila su tagutsko nacionalisticke teme i cesto potvaranje mudzahida i iskrenih Allahovih robova. Svako se moze uvjeriti ako malo istrazi da nebi imao subhe po pitanju “bitno je biti bosnjo” dzahilijeta i nacionalizma. A nas Gospodar je jasno rekao:

“Allah vas je odavno MUSLIMANIMA nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!“ (Hadždž ,78.)

“A ko govori ljepše od onog koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: “Ja sam doista MUSLIMAN!” (Fussilet, 33.)

“…A ako glave okrenete – pa, ja od vas nikakvu nagradu ne trazim, mene ce Allah nagraditi, meni je naredjeno da budem musliman.” (Junus 73)
„A ti budi svjedok da smo mi muslimani“ (Ali Imran: 52)

„Ne pravite se većim od mene i dođite mi kao muslimani!“ (En-Neml: 31).

“Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani!“ (El-Bekare: 132)

„O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!“ (Junus: 84).

„Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao muslimani umremo!“ (El-A'raf: 126).

“Reci: “O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da samo Allaha obožavamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi MUSLIMANI!” (Ali-lmran, 64)

I uprkos svemu tome promurdzije zele da budu i nacionalisti i da isticu paganski nacionalizam i nacionalisticke identitete iako je nas poslanik s.a.w.s jasno to zabranio:

“Ko se bude dozivao na predislamski (džahilijetski) način, bit će od onih koji će klečati u Džehennemu.” Jedan čovjek je upitao: “Allahov Poslaniče, i ako bude klanjao i postio?” Odgovorio je: “I ako bude klanjao i postio. Vi se dozivajte onako kako vas je Allah imenovao: MUSLIMANIMA, pravovjernima, Allahovim robovima!” (biljezi En Nesai)


“Reci: Klanjanje moje, i žrtva moja, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika, to mi je naređeno i ja sam prvi MUSLIMAN” (El-En'am, 163)

Zar i pored Allahove vjere “bitno je biti bosnjo” promurdzije i nacionalisti zele sekularizam, paganizam.nacionalizam ili demonkratiju.

“Zar pored Allahove vjere žele neku drugu, kada se Njemu predaju, milom ili silom, i oni na nebesima i na Zemlji i Njemu će vraćeni biti!” (Ali Imran, 83)

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu ibadetite i klonite se taguta!” (En-Nehl, 36)

” Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti – a Allah sve čuje i zna” (El-Bekare, 256).