Adabi lijepog odnosa prema muslimanima

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 9 years, 10 months by Anonimno. This post has been viewed 2274 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #11419
  Anonimno
  Neaktivan

  Adabi lijepog odnosa prema muslimanima

  Veza koja spaja muslimana sa njegovim bratom muslimanom, ma koje nacije i boje kože bio i kojim jezikom govorio, je veza vjerovanja u Allaha, u tom smislu Uzvišeni veli (u prijevodu značenja): “Vjernici su samo braća.” [1]

  Musliman treba da ispunjava prema svome bratu muslimanu određena prava i obaveze, kao što kaže Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: “Musliman je prema muslimanu dužan pet stvari: … .”[2] Vjernik je čvrsto ubijeđen, ispunjavajući ta prava i obaveze, da je to svojevrstan vid ibadeta kroz koji se približava Uzvišenom Allahu.

  Musliman prema svome bratu muslimanu dužan je sljedeće:

  Kada se sa njim sretne, pozdraviti ga riječima: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! (Neka je mir i Allahova milost i blagoslov na vas!) Jer Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: “Nazivaj selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš.”[3] Pozdravljeni će mu odgovoriti riječima: Ve alejkumusselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu (Neka je i na vas mir, Allahova milost i berekat), slijedeći riječi Uzvišenog Allaha. “Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili ga odvratite istim!”[4] A zatim se sa njim rukuje, što ostavlja velik trag na obojicu, jer Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: “Nema dvojice muslimana koji se, kada se sretnu, pozdrave i rukuju, a da im, i prije nego što se rastanu, neće biti oprošteno.”[5]

  Kada se razboli, obići ga i zamoliti Allaha za njegovo ozdravljenje. Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: “Uzvišeni Allah će reći na Sudnjem danu: ‘Sine Ademov, bio sam bolestan pa me nisi obišao.’ A on će reći: ‘Gospodaru, kako ću te obići a Ti si Gospodar svjetova?’ Kaže Uzvišeni: ‘Zar nisi znao da je moj rob taj i taj bio bolestan, pa ga nisi obišao, zar nisi znao da si ga obišao da bi Me našao kod njega?'”[6] I kaže u drugom hadisu, podstičući na obilaženje bolesnog: “Zaista, kada musliman obiđe brata muslimana, neprestano je u džennetu (tj. ubire plodove dženneta) sve dok se ne vrati.”[7]

  Dovi za njega kada kihne, nakon što čuje da je rekao: ( الحمد لله )

  Elhamdullilahi (Hvala Allahu), reći će: ( يرحمك الله ) Jerhamukellahu (Allah ti se smilovao), a ovaj koji je kihnuo će odgovoriti:

  ( يهديكم الله ويصلح بالكم ) Jehdikumullahu ve juslihu balekum (Allah vas uputio i važe stanje popravio), pridržavajući se Poslanikovih, sallAllahu alejhi ve sellem, riječi: “Kada neko od vas kihne, neka kaže: ELHAMDULILLAH (hvala Allahu), i neka mu kaže njegov brat ili prijatelj: JERHAMUKELLAH (Allah ti se smilovao), a kad mu kaže jerhamukellah, neka mu odgovori: JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIHU BALEKUM (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).”[8]

  Učestvuje sa njim u njegovim radosnim trenucima, a ako ga pozove na gozbu, odazove se, jer Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: “Najgora hrana je gozbenska hrana sa koje se odbijaju oni koji bi došli a pozivaju oni koji ne žele doći, a onaj ko se ne odazove pozivu na gozbu, otkazao je poslušnost Allahu i Njegovom Poslaniku.”[9]

  Posavjetovati ga u slučaju da zatraži savjet po bilo kom pitanju, objasniti mu dobro ili zlo u shodno tom viđenju po tom pitanju i posavjetovati ga ako vidi da mu je potreban savjet, rukovodeći se riječima Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: “Kada neko od vas svoga brata upita za savjet, neka mu ga da.”[10] Drugom prilikom je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet.” Upitan kome, odgovorio je: “Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i muslimanima, uopće.”[11] A to je zbog toga što vjernik želi svome bratu ono što želi i samom sebi, a ne voli da ga zadesi ono što ne bi volio da se desi njemu, postupajući po riječima Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: ” Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samom sebi.”[12]

  Islam poziva članove društvene zajednice na čuvanje imanskih veza, kao što poziva da se prevaziđe ono što prijeti kidanju tih veza i izlaže ih potresu. Zbog toga islam zabranjuje da musliman izbjegava svoga brata više od tri dana, jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dozvoljeno muslimanu da ne govori sa svojim bratom muslimanom više od tri dana, sretnu se pa jedan od drugog okreće glavu, a bolji od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam.”[13]

  Ne nanosi mu zlo i ne čini mu ništa što mu nije drago, u njegovom imetku, krvi ili časti, jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Muslimanu je sve što musliman ima sveto (nepovredljivo): njegova krv, njegov imatak i njegova čast.”[14] A drugom prilikom je rekao: “Psovanje muslimana je grijeh, a borba protiv njega je kufr (nevjerstvo).”[15]

  Pomoći mu i ne ostavljati ga na cjedilu u slučaju bilo kakve potrebe, rukovodeći se riječima Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: “Ko pomogne bratu muslimanu kada mu je potrebna pomoć, i Allah će njemu pomoći kada mu bude potrebna pomoć.”[16] I njegovim riječima, sallAllahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu: “Pomozi svome bratu, bilo da čini nepravdu ili je njemu učinjena nepravda. Ako čini nepravdu, neka mu zabrani, jer je to pomaganje njemu, a ako mu je učinjena nepravda, neka mu pomogne.”[17]

  [1] El-Hudžurat 10.

  [2] Buharija, Knjiga o dženazi namazu, poglavlje: Naredba o ispraćanju dženaze, broj 1240.

  [3] Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Pojašnjenje da djela u islamu imaju različite vrijednosti i naviđenje najboljih djela, broj 39.

  [4] En-Nisa 86.

  [5] Ibn Madže, Knjiga o adabima, Poglavlje o rukovanju, broj 3703, a šejh Albani je hadis ocijenio kao vjerodostojan.

  [6] Muslim, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Vrijednost obilaženja bolesnog, broj 2569.

  [7] Muslim, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Vrijednost obilaženja bolesnog, broj 2568.

  [8] Buharija, Knjiga o adabima, poglavlje: Šta se kaže onom ko kihne, broj 6224.

  [9] Muslim, Knjiga o braku, poglavlje: Naredba odazivanja pozivu na gozbu, broj 1432.

  [10] Buharija, Knjiga o trgovini, poglavlje: Da li mještanin da prodaje za stranca bez naplate, i da li da ga pomogne ili posavjetuje, 68. poglavlje, broj 2157.

  [11] Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Vjera je savjet, broj 55.

  [12] Buharija, Knjiga o imanu, poglavlje: Od imana je da voli svom bratu ono što voli samom sebi, broj 13.

  [13] Buharija, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza, poglavlje: Zabrana izbjegavanja više od tri dana bez opravdanog šerijatskog razloga, broj 2559.

  [14] Muslim, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza, poglavlje: Činjenje zuluma muslimanu, ostavljanje na cjedilu, omalovažavanje, njegova krv, čast i imetak su zabranjeni, broj 2564.

  [15] Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Pojašnjenje riječi Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi ve sellem, psovanje muslimana, broj 64.

  [16] Muslim, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Zabrana zuluma, broj 2580.

  [17] Buharija, Knjiga o žalbama, poglavlje: Pomozi brata bio on zalim ili mazlum, broj 2444.

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Najnoviji članci

FA: Šta će se desiti ako Putin upotrijebi nuklearno oružje u...

0
Opasnost bi bila najveća ako bi se rat odlučno okrenuo u korist Ukrajine, jer bi se tada Rusi mogli odlučiti na strašni rizik upotrebe taktičkog nuklearnog oružja kako bi izbjegli poraz.
Ramazan

Vrline posta ljeti

Pratite nas na Facebooku

5,458LikesLikes