cericeva duaa Austriskog taguta

 • This topic has 13 odgovora, 7 glasova, and was last updated prije 9 years, 8 months by Anonimno. This post has been viewed 698 times
Pregledavate 14 postova - 1 do 14 (od ukupno 14)
 • Autor
  Postovi
 • #12487
  Anonimno
  Neaktivan

  Za vrijeme komemoracije Cerić je proučio dovu za katolika Otto von Habsburga, koju je napisao bivši reis Džemaluddin za cara Franju Josipa Prvog. Ne postoji ni jedan islamski učenjak koji dozvoljava upućivanje dove za kafire i mušrike, osim dove za uputu. Prenosi se hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Tražio sam od mog Gospodara dozvolu da tražim oprosta za moju majku pa mi nije dozvolio. Tražio sam dozvolu da posjetim njen mezar, pa mi je dozvolio.” (Sahih Muslim, br. 976)
  Zahvaljujemo Ti se Bože koji čuješ, koji si blizu i koji dovu uslišavaš. I donosimo salavat i selam na Tvog dragog miljenika i odgajatelja, na njegovu porodicu i na njegove ashabe.
  Svi smo mi Božiji i Bogu se vraćamo.
  Bože, koji se izdvajaš u svojoj veličini i moći, Ti si onaj koji daruje i nema onoga koji Te u tome može spriječiti, i Ti si onaj koji daješ ugled i moć i niko Te u tome ne može odvratiti. Ti daruješ koga hoćeš i Ti uzdižeš koga hoćeš, Ti si Svemoćan nad svim stvarima.
  Bože, mi smo Tvoji pokornici i učimo ti najiskreniju dovu u ovom hramu Tvoje prisutnosti i molimo Te Tvojim istinskim obećanjima, i Tvojim plemenitim rukama, i Tvojom neizmjernom milošću; i molimo Te čašću svih Tvojih vjerovjesnika i poslanika da ojačaš Tvojom subhanskom podrškom kraljevsku porodicu, poznatu po pravdi i nepristrasnosti svugdje i na svakom mjestu, porodicu našega velikog i voljenog Kralja, našeg dragog vladara Franju Josipa Prvog. Bože, pogledaj u njegovu časnu porodicu Tvojim okom, i sačuvaj ga i njegovu porodicu od prljavih stvari i od patnji.
  Bože, učini da on i njegova časna porodica budu u Tvom okrilju sigurnosti sretni i zadovoljni, i ne dopusti njegovim i neprijateljima njegove porodice da nađu put do njih. Bože, udalji od vrata Tvoje milosti svakog onoga koji pomisli da učini kakvo zlo ovoj časnoj porodici.
  Bože, pomozi i podrži našega velikog Kralja Josipa Franju Prvoga i osnaži njegovu vojsku. Bože, učini ga zadovoljnim, a njegovo kraljevstvo učini zaštićenim i naprednim.
  Bože, omili mu ono što je Tebi milo i s čime si Ti zadovoljan i učini da put ljubavi do njega bude otvoren, i unesi u njegovo srce ljubav za očuvanje njegove čvrste vjere tako Ti milosti svih Tvojih vjerovjesnika i poslanika.
  Bože, pomiri nas, spoji naša srca i uputi nas putevima mira.
  Amin! Amin! Amin!
  O Ti koji čuješ one koji Ti se mole.
  Hvala Allahu Gospodaru svjetova. el-Fatihah!
  Neka Allah Uputi ili Unisti cerica I one koji kazu da je on Musliman…

  #12489
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu-Dudzane post=7311 wrote: Neka Allah Uputi ili Unisti cerica I one koji kazu da je on Musliman

  Ovako je to kod vas haridžija, dok kod nas muslimana propis onoga ko brani tagute ima detaljnog pojašnjenja…

  Pitanje: Osoba danonoćno brani tagute, i nad njim je na desetine puta uspostavljen dokaz. On opravdava djela taguta. Pa kakav je propis ove osobe?

  Odgovor: Ako su ti taguti kafiri čiji je kufr pritvrđen, i kod te osobe je pritvrđen njihov kufr, pa zatim ih nakon toga brani, takav je kafir poput njih. Uzvišeni kaže:

  ”A nevjernici su prijatelji jedni drugima.”

  Branjenje taguta, od strane te osobe, predstavlja tevelli (zabranjeno prijateljevanje sa kafirima) prema njima, a Uzvišeni kaže:

  ”I mi tako prepuštamo zalime jedne drugima zbog onoga što su oni činili.”

  I kaže Uzvišeni:

  ”A zulumćari su prijatelji jedni drugima a Allah je prijatelj bogobojaznih.”

  A ukoliko takva osoba misli da su oni na islamu, ili mu se pomutilo stanje tih taguta, kada si ga već savjetovao onda si skinuo odgovornost sa sebe. A ako misli da nisu kafiri a zna za njihov zulm i izdaju, pa ih zatim nakon toga brani, onda se na takve odnose riječi Uzvišenog:

  ”I ne brani one koji u dušama svojim podmukli.”

  I riječi Uzvišenog:

  ”I ne budi branilac varalicama.”

  I riječi Uzvišenog (na jeziku Musa'a alejhisselam):

  ”Zbog blagodati koje si mi podario ja zločincima neću pomagač biti.”

  Odgovorio: Šejh Ali ibn Hudajr El-Hudajr

  Sa arapskog preveo: Ebu Usame – Idriz Bilibani

  Ponovo tražim od administracije da banuje ovog smutljivca, zbog širenja haridžijske ideologije…

  #12490
  Anonimno
  Neaktivan

  Usama post=7313 wrote:

  Neka Allah Uputi ili Unisti cerica I one koji kazu da je on Musliman

  Ovako je to kod vas haridžija, dok kod nas muslimana propis onoga ko brani tagute ima detaljnog pojašnjenja…

  Pitanje: Osoba danonoćno brani tagute, i nad njim je na desetine puta uspostavljen dokaz. On opravdava djela taguta. Pa kakav je propis ove osobe?

  Odgovor: Ako su ti taguti kafiri čiji je kufr pritvrđen, i kod te osobe je pritvrđen njihov kufr, pa zatim ih nakon toga brani, takav je kafir poput njih. Uzvišeni kaže:

  ”A nevjernici su prijatelji jedni drugima.”

  Branjenje taguta, od strane te osobe, predstavlja tevelli (zabranjeno prijateljevanje sa kafirima) prema njima, a Uzvišeni kaže:

  ”I mi tako prepuštamo zalime jedne drugima zbog onoga što su oni činili.”

  I kaže Uzvišeni:

  ”A zulumćari su prijatelji jedni drugima a Allah je prijatelj bogobojaznih.”

  A ukoliko takva osoba misli da su oni na islamu, ili mu se pomutilo stanje tih taguta, kada si ga već savjetovao onda si skinuo odgovornost sa sebe. A ako misli da nisu kafiri a zna za njihov zulm i izdaju, pa ih zatim nakon toga brani, onda se na takve odnose riječi Uzvišenog:

  ”I ne brani one koji u dušama svojim podmukli.”

  I riječi Uzvišenog:

  ”I ne budi branilac varalicama.”

  I riječi Uzvišenog (na jeziku Musa'a alejhisselam):

  ”Zbog blagodati koje si mi podario ja zločincima neću pomagač biti.”

  Odgovorio: Šejh Ali ibn Hudajr El-Hudajr

  Sa arapskog preveo: Ebu Usame – Idriz Bilibani

  Ponovo tražim od administracije da banuje ovog smutljivca, zbog širenja haridžijske ideologije…

  Ako je ovo haridziska ideologija pa onda po tvoje Usama jasam haridzija,nek me banuju i Orahatise od mene,ali ja vjerujem da u adminisraciju Foruma misle drugacije ne kao ti ako se Allaha boje.
  Donio si klevete na mene da sam rekao to i to i svasta za Idriz Bilibanija a kad sam potrazio od tebe i od Salahuddiina da trazite Prokletsvo od Allaha ako ste sigurni u to i iskreni,ali niste to ucinili josh znaci Lazete na mene,Bojtese Allaha,otvori knige i citaj ko su Haridzije Allah ih Ubio.

  Nemoj vise da kopiras textove sa gulatskih web stranica. Ovo smatraj opomenom. —MODERATOR

  Na ovo sam ja a ti Usame???

  #12491
  Anonimno
  Neaktivan

  Usame govor je o Jasno stanje a ne u Pomuceno stanje:

  Kaže šejh ‘AbdulLatif bin ‘AbdurRahman, rahimehullah, u kontekstu govora o tome kad je tekfīr
  ispravan, a kada nije: “A ako se onaj koji tekfiri nekog iz ovog ummeta oslanja u svom tekfiru na
  jasan tekst i dokaz iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Vjerovjesnika i vidio je jasan kufr, kao
  što je širk Allāhu, ‘ibadet nekom drugog mimo Njemu, izrugivanje Njega Uzvišenog.
  Ili Njegovih ajeta, poslanika, poricanje poslanika, mržnju onoga što je Allāh objavio od upute i
  istinske vjere ili negaciju svojstava Uzvišenog Allaha i atributa Njegovog veličanstva i sl. –
  ispravno je postupio i biće nagrađen, pokoran je Allahu i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi
  ve sellem.
  …Tekfīr zbog ostavljanja ovih temelja* i zbog nevjerovanja u njih spada u najvece
  stubove vjere. To zna svako ko se napojio spoznajom dīni-islāma …”
  Ed-Durerus-Senijje, 2/121

  #12492
  Anonimno
  Neaktivan

  Šejh Sulejman b. Abdullah u pojašnjenju Kitabu tevhid, kaže: ” Poglavlje o onome ko se pokori
  učenjacima i vođama u zabrani onoga što je Allah dozvolio, ili dozvoli onoga što je Allah
  zabranio, time su ih uzeli za svoje gospodare mimo Allaha’. Ovdje se misli na poseban vid
  pokornosti u zabranjivanju dozvoljenog i dopuštanju zabranjenog. Onaj ko se u tome pokori
  nekom stvorenju, mimo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on ne govori po svom hiru, on
  je mušrik,
  kao što je to Allah pojasnio u riječima:
  “Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje, i monahe svoje i Mesiha, sina
  Merjemina. A naređeno im je da samo jednom Bogu ibadet čine – nema boga osim Njega.
  On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju.” (prijevod značenja Et-Tewbe,
  31)
  Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, je to protumačio kao njihovo dopuštanje zabranjenog i
  zabranjivanje dopuštenog kao što će doći u hadisu od Adijja (Tejsirul azizil hamid str. 369.).

  #12493
  Anonimno
  Neaktivan

  Žalim, ali od haridžija ne uzimam znanje, tako da možeš slobodno da prestaneš sa kopiranjem tih tekstova sa haridžijskih stranica…

  #12494
  Anonimno
  Neaktivan

  Šejh Muhammed bin Abdul-Vehhab, rahimehullah, odgovara onima koji tvrde da ne znaju stanje
  opšte poznatih taguta, kako u užem krugu, tako i na nivou običnog naroda, pa kaže: Ako bi
  rekao: “Mi ih nismo vidjeli da su to uradili!” Kažemo im: A je l’ također nisi vidio da su faraon i
  Haman učinili kufr, niti si vidio Ehu Džehla, niti Ebu Leheba? Niti si vidio zulum Hadždžadža,
  niti si vidio one koji su tukli imama Ahmeda? A to sve svjedočiš!?”
  Pa ako kaže: “To je mutewatir.”
  Kažemo da je njihov (od tih taguta) kufr i tvrdnja rububijjeta mutewatir kod posebnih i običnog
  naroda, muškaraca i žena. I oni sada bivaju obožavani i pozivaju ljude u to.” (Istorija Nedžda,
  str. 420,)
  Kaže šejh Muhammed, rahimehullah:
  “Pošto ste to saznali, (znajte) da su ti taguti u koje ljudi vjeruju, od stanovnika Hardža i drugih,
  poznati po tome i kod posebnih (užem krugu) i običnih (uopšteno poznati) i da oni to traže i to
  ljudima naređuju. Svi oni su kafiri, otpadnici od islama.
  A ko se raspravlja u njihovu korist, ili poriče onima koji ih tekfire, ili tvrdi da to njihovo djelo, iako
  je neispravno, ne izvodi ih u kufr – najmanje (stanje) ovog raspravljača je da je fasik, čiji se
  rukopis ne prihvata, niti svjedočenje, niti se klanja iza njega.
  Naprotiv, nije ispravan dini islam osim odricanjem od njih i njihovim tekfirom, kao što je rekao
  Allah Uzvišeni:
  “Pa ko učini kufr u taguta, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu…“ (prijevod
  značenja El-Beqare – 256).
  Ed-Durer… 10/53
  1

  #12495
  Anonimno
  Neaktivan

  Sve ovo navedeno, cini mi se, moze biti od dvosmislenog govora ili neke vrste tukje. Po sejhu Makdisiju to bi trebalo detaljnije ispitati prije spustanja tekfira na pojedinca.
  Meni od cijele ove dove jedino izgleda nemoguce dvosmisleno shvatiti onaj najopasniji dio kada kaze (ako su to zaista rijeci tog reisa):
  “…i unesi u njegovo srce ljubav za očuvanje njegove čvrste vjere…”. Ovo njegove čvrste vjere?????

  A sejh kaze: Rezime bi bio: Mora se napraviti razlika između dove osobi koja je nevjernik i dove za
  njegov očit i jasan kufr.
  Isto tako, obaveza je podrobnije ispitati i razjasniti riječi koje mogu biti dvoslmislene.

  Medjutim, treba imati na umu da je Mustafa procitao dovu svog starog prethodnika, pa tu ima jos prepreka, Allah najbolje zna.

  Ne ulazim u kompletno stanje tog covjeka, tj. ne iznosim svoj stav o reisu, ali je Usame mozda previdio ovo o hvaljenju careve vjere, pa bih samo da skrenem pažnju.

  PS Ne znam cime je to ovaj insan zasluzio da se toliko ostre jezici na njemu i braca se prepucavaju, tekfire, prijete jedni drugima-radi njega.

  #12496
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu-Dudzane post=7311 wrote:
  Neka Allah Uputi ili Unisti cerica I one koji kazu da je on Musliman…

  Ebu Dudzane jeli kafir onaj ko kaze za Ceirca da je musliman, cuo da je Ceric reis-ul-ulema, poglavar Islamske zajednice, nema pojma stanje Ceirca osim da zna o njemu propise koje vaze za propise muslimana, kakav je propis takvog covjeka.

  I polako cemo sada neke stvari da razjasnimo ovde, i citaj komentare koji ti se pisu.

  #12497
  Anonimno
  Neaktivan

  Brate Usama ja se cudim kako imas zivaca raspravljati sa ovim ljudima? Svi oni koje si spomenuo ti ili brat Salahudin nemogu sastaviti jednu recenicu a da u njoj nema barem 5 gramatickih gresaka (osim kada kopiraju tekstove)

  Isto tako mi je zapalo za oko, da jedan drugume zahvaljuju na tekstove koje postiraju / kopiraju. Tako da je vrlo moguce (a Allah najbolje zna) da je to jedna te ista osoba ili par osoba sa vise nikova!

  P.S. Greskom sam se zahvalio na postu ovoga Ebu Dudzane misleci da je to post brata Usame, jer ga je ovaj kopirao, a neznam kako se to uklanja!

  #12498
  Anonimno
  Neaktivan

  Usama post=7317 wrote: Žalim, ali od haridžija ne uzimam znanje, tako da možeš slobodno da prestaneš sa kopiranjem tih tekstova sa haridžijskih stranica…

  Ovo je Menhedz Ulema Nedzda,njihove Rijeci i Fetwe nije nikakva stranica,budi Razuman i Seriozan ja te ne vredzam i nemoj da vredzash cuvaj tvoje JUNASTVO trebaceti nekad za druge,”LAA TAGDAB” BEZ NERVOZE BOJ SE ALLAHA.

  #12499
  Anonimno
  Neaktivan

  @ Ebu-Dudzane. Ova tema je vec davno razradjena na starom forumu.

  http://www.putvjernika.com/forum/vijesti-i-aktuelni-dogadjaji/mustafa-ceric-dovi-za-krscane-i-trazi-dzennet-za-njih-t1705.html?hilit=ceric%20dovi

  Tako da mislim da vise nema potrebe za daljnjom raspravom.

  Nego ti nama ne odgovori.

  Eto necemo prizivati niti prokletstvo niti potvarati nekoga.

  Pitanje postavljam jer izgleda volis da kopiras sa haridzijskih stranica.

  Da li su za tebe shejhovi bin-Bazra, Usejmin ra. Bilibani za tebe pozivaci u dzehenem???

  #12500
  Anonimno
  Neaktivan

  Ode Dudzana po ko zna koji put. Mashallah. Nikad se ne vratio.
  Sljedeci: Lipanjac i Cvitan.

  #12501
  Anonimno
  Neaktivan

  Promaklo mi je sinoc da prokomentarisem komentar od Ebu Dudzane na drugoj temi, pa cu ovde prokomentarisati.

  Spominjao si govor Ibn Kajima da je Ibn Tejmije obnavljao iman, da je shejh Muhammed ibn Abdulvehab isto tako rekao da do tada nije znao znacenje la ilahe illallah.

  Zelim da te upitam dali si obavezan da slijedis Ibn Tejmiju i Muhammeda ibn Abdulvehaba u tim stvarima, da moras obnavljas iman, to jest da sebe protekfiris pa da iznova prihvatis Islam.

  Jednu stvar moram da vas upozorim: Dobro razmislite u cemu sve slijedite ucenjake, jer slijedjenje nekoga mimo Poslanika u svemu je odlika sektasa, a vi uveliko pokazujete te osobine.

Pregledavate 14 postova - 1 do 14 (od ukupno 14)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Najnoviji članci

Šta se u životu čovjeka postiže svjedočenjem da nema boga osim...

0
Profesor El-Mevdudi, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi "Temelji Islama" nabraja devet stvari koje se postižu kelimei-šehadetom. Navodimo ih ukratko: 1. Onaj ko vjeruje da...

Pratite nas na Facebooku

5,458LikesLikes