Čovjek je s onim koga voli, pa izaberi svog miljenika još na dunjaluku

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 10 years, 1 month by Anonimno. This post has been viewed 1681 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #15190
  Anonimno
  Neaktivan

  Čovjek je s onim koga voli, pa izaberi svog miljenika još na dunjaluku

  Neki čovjek mi je rekao kako voli neku glumicu te sam mu rekao: Da li bi volio biti proživljen s njom? Želis li biti s njom ili sa Poslanikom, sallAllahu alejki we sellem?! S kim voliš biti?

  Neki beduin je pitao Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, o čovjeku koji voli neke ljude ali ih nije stigao svojim djelima, te mu je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Čovjek je s onim koga voli.“

  Voliš li biti sa pokvarenjacima i razvratnicima?!

  Kada je Enes ibn Malik čuo ovaj hadis, rekao je: „Nakon islama ničemu se nismo tako obradovali kao što smo se obradovali ovom hadisu ‘čovjek je sa onim koga voli’ , jer ja volim Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, Ebu Bekra i Omera i nadam se da ću biti s njima i Džennetu.“

  Stoga je jedna od mojih poruka koju sam putem telefona poslao braći glasila: Gospodaru moj, Ti znaš da ja, iako grešim prema Tebi, volim one koji su pokorni Tebi, pa mi upiši to u dobra djela koja me priblizžvaju Tebi!

  To su korisne poruke, a one koje se danas pišu i šalje predstavljaju praznu priču. Napiši nešto što je korisno, jer telefon je blagodat zato ga ne koristi u griješenju. Zašto ga koristiš za razonodu i provod?! Iskoristi ga u pokornosti Allahu i širenju međusobne ljubavi u ime Allaha. Napiši: Danas je ders ne tom i tom mjestu, zatim pošalji poruku onima koji su na tvom imeniku. Pa ako dođu, onda je veliki hajr, ako ne dođu opet će djelo biti na vagi tvojih dobrih djela. Napiši ajet kojim si se okoristio, napiši ga i pošalji. Napiši i hadis kojeg si čuo i pošalji. Pozivaj Allahu ljubavlju, ne bi li Allah dao da se drugi okoriste tobom.

  Ako ovo uradiš i budeš živio na ovome, onda voliš hajr i one koji ga čine te ćeš tako biti proživljen sa njima, Allahovom dozvolom. A onaj ko voli neku estradnu zvijezdu, glumca, pjevačicu, bit će proživljen sa njima. Koga voliš, bit ćeš s njim. Ako voliš nekog fudbalera ,glumicu ili pjevačicu, bit ćeš zajedno na Sudnjem danu na istom mjestu, a nakon toga Džehennem, da nas Allah sačuva od njega.

  Međutim ako voliš Allaha i one koje Allah voli, bit ćeš u Allahovoj blizini u Firdevsu el-E'ala. Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: „Kada tražite od Allaha onda tražite Firdevs, jer je on najuzvišeniji dio u Džennetu i njegov središnji dio. Od njega teku Džennetske rijeke, a iznad njega je Arš Milostivog.“

  Ako voliš Allaha, bit ćeš u Njegovoj blizini, ako voliš Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, bit ćeš s njim. Ebu Bekr es-Saddik, Omer, Osman, Alija, Ebu Derda, Enes, Ebu Zerr, Muaz su istinske zvijezde, pa ako ih voliš, bit ćeš sa njima tamo na Ahiretu. Da, to su ljudi koji zaslužuju ljubav, pa odaberi koga voliš?

  Pitanje ljubavi u našem vremenu je, doista, čudno pitanje, jer ljudi danas vole sve i svašta. U novinama sam čitao kako su se dva čovjeka posvađala i podigla parnicu zbog ružne riječi. Čudno je da vidiš ljude kako vole izgovarati ružne riječi. Ljudi su ranije birali riječi i govor u kojem ima edeba i ukusa. Neki od njih oponašali su Francuze istančavanjem govora i izgovaranjem glasa „r“ kao „g“, iako se ne slažemo sa njima po tom pitanju, jer je naš jezik uvažen i u njemu je sva ljepota i edeb, ali želim reći kako su ljudi voljeli lijep i drag govor, dok danas ljudi vole uličarski govor. Vole ulične riječi, govor prostaka i lutalica i uz to ih vidiš kako se ponose tim govorom i riječima.

  Doista imamo potrebu da tragamo za svakom lijepom riječju, svakim lijepim gestom i pokretom kako bi se njima koristili u svom kontaktu sa ljudima. Na taj način bi stekli njihovu ljubav i omilili im Allaha, kako bi bili s njima a i oni s nama na putu ljubavi prema Uzvišenom Allahu. Pogledaj u blagost i edeb u međusobnom ophođenju ashaba, Allah bio zadovoljan njima. Zejd ibn Eslem prenosi od svoga oca da je rekao: „Omer je skinuo Halida sa vojnog položaja, ali ga Ebu Ubejde nije obavijesto o toma sve dok nije saznao od drugog. Kada je saznao, rekao je Ebu Ubejdi: ‘Allah ti se smilovao, zašto me nisi obavijestio?’ ‘Nisam volio da te uznemiravam’, odgovori Ebu Ubejde.“ Ovo je istinska ljubav u ime Allaha.

  Surij kaže: „Znak ljubavi u ime Allaha jeste vođenje računa o voljenom i nastojanje da se stekne njegovo zadovoljstvo.“

  Kada je Ebu Bekr, kupio Bilala na koga su mušrici strovalili kamenje, kupio ga je za pet zlatnih oka, te su mu rekli: „Da si odbio dati jednu oku, mi bi ti ga prodali.“ Ebu Bekr, im tada reče: „Kada bi odbili, osim da ga prodate za sto oka, ja bih vam dao.“ Ovo je ljubav u ime Allaha.

  Fudajl ibn Azvan kaže: Došao sam Ebu Ishaku, nakon što je oslijepio te sam mu rekao: „Poznaješ li me?“ „Fudajl“, upita on? „Da“, odgovorih mu i rekoh: „Tako mi Allaha, ja te volim u ime Allaha i da te se ne stidim, poljubio bih te u čelo.“ On me tada stisnu uz svoja prsa i reče: „Pričao mi je Ebu Ahres od Abdillaha da su povodom onih koji se vole u ime Allaha objavljene riječi Uzvišenog:

  ‘I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio – On je zaista Silan i Mudar.’ (Prijevod značenja, Kur'an, 8:63)

  Kada bi Ebu Aliji došli drugovi, izražavao bi im dobrodošlicu i učio:

  „A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: Mir vama!“ (Prijevod značenja, Kur'an, 6:54)

  Ibn Omer, govorio je: „Ja izađem, a da nemam nikakvu potrebu za izlaskom, osim da nazovem selam ljudima i da mi oni nazovu selam.“

  Evzai kaže: „Katade mi je iz Basre napisao: Ako nas je zemlja razdvojila, pa ljubav islama je ta koja spaja njegove sljedbenike.“

  Ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha, prijateljevanje u ime Allaha i neprijateljevanje u ime Allaha… ljubav u ime Allaha znači voljeti Uzvišenog Allaha i Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, te da zbog svoje ljubavi prema njima voliš vjernike.

  Kaže Uzvišeni: „Vaši su zaštitnici samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji namaz obavljaju, zekat daju i ruku obavljaju.“ (Prijevod značenja, Kur'an, 5:54)

  A mržnja u ime Allaha jeste da mrziš kufr i kafire, širk i mušrike, fisk i fasike pa makar bili tvoji najbliži. Kaže Uzvišeni:

  „Vi imate lijep i dobar uzor u Ibrahimu i u onima koji su s njim kad su narodu svome rekli: ‘Mi s vama nemamo ništa, a ni s onim što vi, umjesto Allaha, obožavate, mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će se između nas stalno javljati sve dok ne budete u Allaha, Njega Jedinog, vjerovali!'“ (Prijevod značenja, Kur'an, 60:4)

  Ebu Ubejde Amir ibn Abdillah ibn Džerrah, povjerenik ovoga ummeta, podučio nas je ovoj velikoj osnovi, osnovi ljubavi i mržnje u ime Allaha o kojoj učenjaci kažu da je praktični mizan ispravnog tevhida, na dan Bedra.

  „Ebu Ubejde je zajedno sa muslimanima prošao teška iskušenja u Mekki, od početka do kraja. Podnosio je zajedno sa njima poteškoće i nedaće, boli i tuge koje nisu doživjeli sljedbenice nijedne vjere na Zemlji.

  Ebu Ubejde je ustrajao na iskušenjima i bio iskren prema Allahu i Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, u svakoj situaciji. Međutim, iskušenje Ebu Ubejde je doseglo svoj vrhunac na dan Bedra i premašilo sva očekivanja i maštu. Krenuo je Ebu Ubejde na dan Bedra jurišajući prema mušričkim redovima ne bojeći se smrti. Mušrici su se pribojavali njega, tako da su ga njihovi konjanici izbjegavali kad god bi on stao pred njih.

  Međutim jedan čovjek je uvijek stajao pred njim, a Ebu Ubejde ga je uporno izbjegavao skrečući s njegova puta onda kada bi mu se on preprečio na njemu. Čovjek je neprestano pratio Ebu Ubejdu, a on ga izbjegavao sve dok mu taj čovjek nije zatvorio svaki put i stao kao prepreka između njega i borbe protiv Allahovih neprijatelja. Kada Ebu Ubejde više nije mogao trpiti takvu situaciju, požurio je njemu i udario ga svojom sabljom raspolovivsi ga na dva dijela te se čovjek mrtav strovali na zemlju. Nemoj pokušavati, plemeniti čitaoče, da pretpostavljaš ko je taj ubijeni čovjek. Zar ti nisam rekao da je ovo iskušenje prešlo svako očekivanje i maštu? Možda će te zaboljeti glava onda kada saznaš da je ubijeni čovjek bio Abdullah ibn Džerrah, otac Ebu Ubejde, Ebu Ubejde nije ubio svoga oca, već širk oličen u svom ocu. Povodom Ebu Ubejde i njegova oca Uzvišeni je objavio:

  „Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi , ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašće,kroz koje rijeke teku, da u njima vjećno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni su zadovoljni Njime. Oni su Allahova stranka a, doista, Allahova su stranka oni koji će sigurno uspjeti.“ (Prijevod značenja, Kur'an, 58:22)

  Ovakav postupak nije bio čudan od strane Ebu Ubejde, jer su jačina njegova imana u Allaha, odanosti Njemu i njegovoj vjeri i emanet spram ummeta Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, dostigli stepen kojeg priželjkuje veliki broj ljudi.“

  Stoga odaberite, draga braćo, one koji će vas radovati i biti s vama na Sudnjem danu i udaljiti se od puta onih koji odvraćaju od Allahova puta, onih koji vole da o vjernicima ružne stvari šire. Odreknite se grešnika i pokvarenjaka, kako vas Allah ne bi sastavio s njima. Izbjegavajte miješanje s njima i okanite se oponašanja njih u njihovim proslavama, oblaćenju i izgledu, kao i upotrebljavanju riječi koje Allah prezire. Kaže Uzvišeni:

  „I ne naginjite onima koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače – nema vam pomoći!“ (Prijevod značenja, Kur'an, 11:113)

  Ebu Bekr el-Džezairi kaže: „U ajetu je dokaz obaveznosti izbjegavanja kafira i grešnika kao i novotara i sljedbenika strasti, jer je druženje s njim ili kufr ili grijeh. Druženje sa nekim ne biva osim zbog ljubavi prema onome s kim se družiš.“

  Draga braćo, na ovom putu prema Allahu moramo se udaljiti od lijenih ljudi koji sjede i naginju ljubavi prema dunjaluku i njegovim nasladama. Volite pokorne i čestite vjernike koji vas pomažu na putu prema Uzvišenom Allahu i olakšavaju vam poteškoće puta.

  Brate, kojeg volim u ime Allaha, voli u ime Allaha i mrzi u ima Allaha i na osnovu toga, odaberi svog miljenika još na dunjaluku. Znaj, da putnik ka Allahu neminovno ima potrebu za dobrim saputnicima i društvom, i potrebu da živi u društvu u kojem vlada ljubav i međusobno bratstvo.

  Čovjek je s onim koga voli, pa koga voliš i zašto?

  Gospodaru naš, podari nam Tvoju ljubav, ljubav svakog dobrog roba koji voli Tebe i ljubav prema svakom dobrom djelu koje nas približava Tvojoj ljubavi! Gospodaru naš, učini nam Tvoju ljubav dražom od nas samih i od naših porodica i od hladne vode po velikoj žegi! Gospodaru naš, učini nas od onih koje si Ti zavolio te bio zadovoljan njima! Gospodaru naš, kako si nas na dunjaluku okupio na ljubavi prema Tebi, okupi nas isto tako u Tvom Džennetu sa vjerovjesnicima, iskrenim, šehidima i dobrim ljudima, a divno li je to društvo! Gospodaru naš, ne uskrati nam da vidimo te dobre ljude, i ne uskrati nam, Gospodaru naš, gledanje u Tvoje plemenito lice!

  Amin – amin – amin!

  Autor: Šejh Husejjin Jakub

  Izvor: Put ka oprostu Gospodara Milostivoga / Str: 311-317

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.