Da li je dozvoljeno raditi kao policajac?

 • This topic has 35 odgovora, 11 glasova, and was last updated prije 12 years, 3 months by Anonimno. This post has been viewed 7990 times
Pregledavate 15 postova - 16 do 30 (od ukupno 36)
 • Autor
  Postovi
 • #6919
  Anonimno
  Neaktivan

  to je sve u redu, te institucije su razlicnog sadrzaja, od pozharnikara, pa do shumske policije. Imas i fiansisku i razne vrsti tih sluzbi. Ja neznam ko je taj sto kategoricno zabranio sve te sluzbe. A dali ima hajra ili nema zavisi od samog coveka, isto kao sto svako sa bradom nemora da znaci da odma pomaze sunnet, jer mozda je sufija, teblikija i sl.

  #6920
  Anonimno
  Neaktivan

  Jaseer 2012 post=1084 wrote: Es selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

  Brate RPG je otvorio interesantnu temu i na pitanje da li je dozvoljeno raditi kao policajac.Potom je spomenut odgovor Šerijatskog odbora portala Put vjernika gdje se kaže da to nije dozvoljeno.

  Uz dužno poštovanje želio bi da iznese i drugačiji stav tj. da je dozvoljeno raditi kao policijac u nemuslimanskoj zemlji ali pod određenim uslovima.

  Evo tekst koji obrađuje to pitanje (rad kao policajac) i sličane situacije koje potpadaju pod rad u državnim službama i institucijama nemuslimanske države:

  RAD MUSLIMANA U DRŽAVNIM SLUŽBAMA I INSTITUCIJAMA KJAFIRSKE ZEMLJE

  Šerijatski status ovakvog rada ovisi od stanja i okolnosti zbog kojih musliman radi u tim institucijama. Takav posao ne izlazi od jedog od tri sljedeća stanja:
  1 – da je prinuđen da tu radi ili ima jaku potrebu za tim poslom

  2 – da radi taj posao zbog koristi Islama i muslimana kako bi otklanjao zulum od muslimana ili tome slično

  3 – da nije prinuđen niti ima jaku potrebu niti je u tom poslu korist za Islam i muslimane

  Prvo stanje: da je prinuđen da tu radi ili ima jaku potrebu za tim poslom.

  Pod prinudom se podrazumijeva da musliman ne može naći neki drugi izvor opskrbe osim da radi u državnim institucijama kjafirske zemlje, tako da ako tu ne bi radio ne bi imao od čega da živi. A pod jakom potrebom se misli na ono što je blaže od prinude, to jest da ako tu ne bi radio preživio bi ali sa velikom teškoćom i nevoljom.. Što se tiče rada u državnim institucijama kjafirske države u stanju prinude, on je dozvoljen jer je opće šerijatsko pravilo da se u prinudi dozvoljava ono što je zabranjeno. S tim da je taj rad uslovljen sa dva šarta koje prenosi Ibn Hadžer od El-Muhelleba ibn ebi Sufreta: da je taj posao šerijatski dozvoljen i da tim poslom ne pomaže kjafire u nanošenju štete muslimanima. A da je rad u stanju jake potrebe dozvoljen dokaz je fikhsko pravilo: potreba se spušta na stepen prinude . Takođe, na to ukazuju riječi Uzvišenog u prijevodu značenja: “I u vjeri vam nije ništa teško propisao” (El-Hadždž 78).
  Uvjetuje se za dozvolu rada u stanju velike potrebe isto što i u okolnostima prinude, s tim da se dodaje još jedan šart: da ne prijateljuje sa kjafirima u bilo kom obliku prijateljstva izuzev onog što zahtijeva sam posao od miješanja i lijepog ophođenja sa njima.

  Drugo stanje: rad zbog koristi Islama i muslimana.

  Oko ove vrste rada muslimana u državnim institucijama kjafirske zemlje učenjaci
  imaju podijeljeno mišljenje.

  Prvi stav: dozvola rada u takvim institucijama pod vlašću kjafira ako je musliman u mogućnosti da izvršava ono što Šerijat nalaže i da uspostavlja pravdu. Ovaj stav su podržali Kurtubi, Ševkani i mnogi drugi mufessiri. Dokazuju svoj stav traženjem Jusufa, alejisselam, od strane faraona Misra (Egipta) da ga postavi namjesnikom za poljoprivredna i ekonomska pitanja, pa ga je ovaj i postavio. “”Postavi me: – reče – “da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista čuvaran i znan.”” (Jusuf 55) Učenjaci koji su na stavu zabrane odgovaraju na ovaj dokaz sa stvarima koje su upitne, poput toga da je ovo bilo dozvoljeno samo Jusufu, alejhisselam, ili da je faraon bio musliman, ili da je stvarni vladar bio Jusuf, alejhisselam, a ne faraon. Drugi dokaz sa kojim dokazuju dozvolu je opća obaveza muslimana da rade na pribavljanju svega što koristi muslimanima i otklanjaju ono što im šteti. Na ovom mjestu navode riječi El-‘Izz ibn Abdusselama koji kaže da ako bi neku veliku muslimansku pokrajinu zauzeli kjafiri i onda tražili da postave muslimanskog kadiju da rješava sporove među muslimanima, muslimani bi se trebali tome odazvati radi opće koristi muslimana u tome.

  Drugi stav: opća zabrana rada u instituciji kjafirske države. Oni koji spominju ovo mišljenje nisu spomenuli ko je zauzeo ovaj stav od prvih učenjaka, dok je mnogo savremenih alima i istraživača na tom stanovištu. Od njih su Ebul-E'ala el-Mevdudi, Abdulkerim Zejdan, Muhammed Medkur i Vehbetu ez-Zuhajli.

  Svoj stav argumentiraju riječima Uzvišenog u prijevodu značenja: “I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži” (Hud 113). Kažu da onaj koji radi pod vlašću zalima podržava njegovu stranu a to je Allah zabranio, a kjafir je od zalima. Moglo bi se prigovoriti ovom argumentiranju da je značenje riječi “I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju”, ne budite s tim zadovoljni, ne uljepšavajte to na čemu su i ne učestvujte sa njima u njihovom zulumu. A raditi kod zalima (kjafira) radeći na otklanjanju štete od muslimana i pribavljanja koristi, to ne ulazi u značenje ajeta[8]. Takođe, od njihovih dokaza sa kojima podupiru svoj stav je sljedeće: da rad pod vlašću kjafira sadrži zabranjenu privrženost, prijateljovanje, potpomaganje i hvaljenje istih u onome što rade

  Moglo bi se odgovoriti na ovaj argument sa više strana:
  1- da radnik pod vlašću kjafira nema namjeru pomagati ga u zulumu, nego ostvariti opću korist za muslimane

  2- da nema nužno uzajamne sprege između privrženosti kjafirima i rada pod vlašću vladara kjafira, jer je moguće pomoći istinu, pravdu i uzdignuti Allahovu riječ a da pri tome ne bude privrženosti i prijateljovanja prema kjafirima

  3- rad pod vlašću vladara kjafira ne sadrži u sebi njegovu pohvalu, nego preuzimanje onog što je prepustio taj kjafir i njegovog obavljanja na propisan način

  Radžih (odabrano) mišljenje je, na osnovu snage dokaza, da je rad u službama i institucijama kjafirske države pod vlašću vladara kjafira dozvoljen ako se time ostvaruje korist Islamu i muslimanima.

  Ova dozvolu učenjaci uslovljavaju ispunjenjem sljedećih šartova:
  – da je sam posao koji se radi dozvoljen u Islamu
  – da se tim radom ne pomažu kjafiri u nečemu što je šteta za muslimane
  – da u tome ne bude prilježenosti i prijateljovanja sa kjafirima
  – da se tim radom postiže stvarna korist za Islam i muslimane, a ne da u tom poslu bude samo lična korist pojedinca.

  Treće stanje: da nije prinuđen niti ima jaku potrebu niti je u tom poslu korist za Islam i muslimane. U ovom slučaju nije dozovljeno muslimanu raditi u institucijama i službama kjafirske države. Jer taj posao u ovim okolnostima predstavlja naklonost prema kjafirima, prijateljovanje sa njima, poniznost, pokornost i stajanje na njihovoj strani, a Uzvišeni to zabranjuje: “I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži” (prijevod značenja sure Hud 113), i ne dozvoljava muslimanu da bude pod vlašću kjafira: “A Allah neće dati priliku nevjernicima nad vjernicima” (En-Nisa’ 141).
  odgovorio: mr.Zijad Ljakić

  Ve billahi tevfik.

  Komentar: Brate RPG fetva koju si postavio govori o tome da je obaveza da čovjek zanegira taguta i kloni ga se kao i to da ne pomaže ga što je svakako istina. Istina je da je svaki vid zakonodavstva mimo Šerijata batil i nevažeći i da nije dozvoljeno suditi bilo kojim zakonom osim onim što je Allah azze ve džell objavio u Časnom Kur'anu i sunnetu Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem.
  Ako neko smatra da je dozvoljeno suditi nekim drugim zakonom mimo Šerijata ili da Šerijat nije za ovo savremeno doba ili da je drugi zakon ravan Šerijatu takav čovjek izlazi iz vjere i postaje odmetnik – murted….

  Međutim naša realnost ovdje u BiH je takva da mi ovdje nemamo Šerijata već decenijama nego smo prolazili kroz raznovrsne nevjerničke sisteme poput “katoličke” monarhije ( period Austrugarske monarhije ) pa Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca, pa smo jedno vrijempod upravom fašističke Nezavisne Države Hrvatske pa smo 50. godina živjeli pod totalitarnim komunističkim režimom Joze Broze koji je perfidnim metodama ljude odvraćao od vjerovanja u Allaha azze ve džell pa sad eto živimo pod šapom prokletog demokratskog sistema.

  Recimo da se ja složim sa stavom da nije muslimanu dozvoljeno raditi kao policajac u policijskim strukturama BiH a imamo veliku potrebu sa tim pa onda da se muslimani povuku iz vojske BiH i da se svi naši “predstavnici u zajedničkim institucijama” povuku slijedeći stav da to nije dozvoljeno… šta nam se nudi kao alternativa???

  Ako bi to uradili a kamo sreće da je to moguće…šta mislite šta bi uradili naši neprijatelji Srbi i Hrvati kao i oni pokvareni ateisti i komunisti koji mrze islam i muslimane više nego li Srbi i Hrvati koji bi tada jedini ostali na vlasti???Nek’ svako pokuša zamisliti taj scenarij sebi u glavi!!!

  Moje mišljenje je da bi to bilo kolektivno samoubistvo i nestanak muslimana i Islama sa prostora Bosne i Hercegovine…..(ovdje nije riječ o Sandžaku, Austriji, Njemačkoj, Crnoj Gori ili nekoj drugoj zemlji)
  Znači ja smatram da je u ovakvim uslovima u kojima se nalaze muslimani u Bosni i Hercegovina, okruženi kafirima sa svih strana te sa velikom kafirskom populacijom u samoj državi, muslimanu dozvoljeno da radi u policijskim agencijama pod uslovom da ne čini ništa od djela koja su islamom zabranjena i da smatra da je jedini ispravan sistem, sistem Uzvišenog Allaha azze ve džell. Ista stvar je sa zajedničkim institucijama jer je to egzistencijalna nužda..muslimani na ovim prostorima ako ne budu imali svoje ljude u institucijama države jednostavno će nestati…naravno i ovo pod uslovima o kojima je ulema govorila.

  Svi oni koji se ne slažu sa mojim stavom neka odgovore na gore spomenuto pitanje koje ću opet ponoviti:
  Ako se muslimani u BiH povuku iz svih državnih institucija šta ćemo i kako dalje i šta nude kao alternativa (ne teoretisanje nego kao praktični primjer šta uraditi) ?

  P.S. : uvrede i optužbe od strane braće koje misle drugačije ne smatram odgovorom na moje pitanje. 🙂

  Da vas Allah nagradi..

  Vako odgovaraju samo uceni, detaljno i sa sp[omijanjem svih misljenja, A od Allah je sva moc..I plus ima i ime cojeka koji to kaze… :barek:

  #6921
  Anonimno
  Neaktivan

  RPG post=1078 wrote:
  Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vam namjesnici koji će sebi približavati loše ljude i odgađati namaz od njegova vremena. Ko od vas zatekne to vrijeme neka im ne bude arrif, policajac, džabija (onaj koji sakuplja imetak od ljudi) ili blagajnik.” (Bilježi ga Ibn Hibban u svom Sahihu, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u svojoj knjizi Silsiletu es-sahiha)

  [/b]

  Ovaj hadis nema samo jednu istinu. Imeno ovde je odgovor od Sheikh Haitham Tamim koji je jedan od ucenika sejha Albanija
  u kojem kaze da nije hadis koji ozbiljni istrazivac u islamu treba da ga koristi.
  1) The shaikh – رحمه الله – did not say it is Sahih!! He said Its Isnaad is Sahih and that differs to say the Hadeeth is Sahih.

  2) The Shaikh's statement: Its Isnaad is Sahih was referring to the hadeeth of Ibn Hibban which is weak anyhow as shall be explained.

  a. He seems to consider Abdulrahman bin Masoud to be Abdulrahman bin abdullah bin Masoud and hence he accepted the Isnaad in that sense. However, in reality, both are differenet and he is majhoul.

  b. The Shaikh actually said about this hadeeth to be Munkar in his Silsilah da'eefah.(7/315).

  So, we have two statements from him about one text that came from different routes:

  a. Its Isnaad is Sahih (i.e. the one in Ibn Hibban Sahih)

  b. It is Munkar (i.e. the one in Tareekh baghdad).

  The first statement is only refer to the Sanad while the second is actually concerned with the text and that is the correct one especially when I noted that the shiakh was trying to use other routes as Shawahid which are actually unsuitable for such purpose yet he was lenienet as it seems about it due its text. That is why in some places he said it could be Hasan and said in another place Hasan li ghairih and etc.

  c. The text contradict the authentic text about obeying them so obviously working for them is part of obeying them as long as that does not mean to obey them in sins. In addition, to other proofs that give further details and exceptions to the general rule.

  d. The text is more likely Mawqouf and the end of it is Mudraj while the begining of it is Marfou’.

  That is why al-Hafith ibn abd al-hadi said: This narration whether it is with oir without an Isnaad cannot be used as a proof by anyone from people of knowledge.

  hadis je da'if – mevkuf…

  šejh albani ima sljedeće ocjene na ovu predaju:

  1. sahih – po njemu السلسلة الصحيحة
  2. munker – سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
  3. da'if – سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
  4. hasen li gajrihi صحيح الترغيب والترهيب

  i ovo se odnosi na stanje kada se dobro vrijeme hoće mjenjati na loše – dok se mi nalazimo u lošem vremenu kojeg pokušavamo mjenjati na bolje! nije to isto..kako i da je poznato je da je rad administracije ili pisara i poreznika dozvolio veliki broj alima, drugo,

  ovaj hadis je u kontradikciju da se potcinjavamo vladarimu, makar bio grijesnik-zalim.

  Od pitanja paganskog doba jeste i nepokornost nadređenom, a pokornost su smatrali poniženjem, dok su griješenje prema vođi smatrali dobrom i slobodom. Zbog toga ih imam nije mogao okupiti, niti emir, jer oni nisu htjeli nikome da se potčine. Obuzimali su ih gordost i oholost.

  Islam je došao sa suprotnim, pa je naredio poslušnost i pokornost vođi muslimana zbog mnogih koristi u tome.

  Svevišnji je rekao: “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnici­ma vašim. A ako se u nečemu ne slažete, vratite to Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” (En-Nisa’, 59.)

  Naredio je pokornost pretpostavljenima dok je to Poslanik ograničio na pokornost u svemu što nije grijeh, pa je rekao: “Nema pokornosti stvorenju u griješenju prema Stvoritelju.”[2]

  I rekao je: “Doista je pokoravanje samo u dobru.”[3] Pokoravanje vođi obaveza je u svemu što nije grijeh prema Allahu. Ukoliko naredi grijeh, u tome mu se ne pokorava, ali neće mu se suprotstavljati u ostalim pitanjima. U onome što je grijeh neće mu se pokoravati, dok mu se u drugim pitanjima prisega neće umanjiti zbog ove i neće mu se suprotstavljati sve dok je u islamu. U pokornosti vođi je jedinstvo, zaštita života, ostvarivanje sigurnosti, pomaganje onome kome je učinjeno nasilje od strane nasilnika, vraćanje prava onima kojima ona pripadaju, suđenje ljudima po pravdi, pa makar i vođa ne bio dobar u vjeri, makar bio grješnik sve dok njegov grijeh ne dostigne nevjerstvo, kao što je Allahov Poslanik rekao: “Slušajte i pokoravajte se sve dok ne vidite jasno nevjerstvo za koje imate jasan dokaz od Allaha.”[4] Dakle, sve dok je grijeh manji od nevjerstva on se sluša i pokorava mu se. Grijeh ostaje njemu, dok je u njegovom vladanju i pokoravanju njemu korist za muslimane.

  Zbog toga, kada je rečeno jednom od imama: “Uistinu, taj i taj čovjek je grješnik, ali je jak, dok je taj i taj dobar ali je slab, pa koji od njih dvojice je pogodan za vođstvo?”, imam je odgovorio: “Grješnik koji je jak, jer njegov grijeh ostaje njemu, a njegova snaga mu­slimanima. A što se tiče ovog dobrog, njegovo dobro je za njega, dok bi njegova slabost naudila muslimanima.”

  Dakle, vođa se sluša i pokorava mu se makar bio i grješnik, pa čak ako bude i nasil­nik. Allahov Poslanik je rekao: “Pokoravaj mu se pa makar ti uzeo imetak i udario te po leđima.”[5] Jer, u pokoravanju njemu je veća korist od štete u kojoj se nalazi podređeni i zbog toga što je suprotstavljanje njemu veća šteta od štete pokoravanja njemu, a on je grješnik, jer se suprotstavljanjem njemu prolijeva krv, narušava sigurnost i dovodi do razjedinjenosti.

  Šta se dogodilo onima koji su se suprotstavili vladarima i vođama, o čemu nam govori historija? Šta se dogodilo kada su se malobrojni smutljivci u vrijeme Osmana pobunili i napustili pokornost, nakon čega su ubili vođu vjernika Osmana? Šta se dogodilo vjer­nicima od dekadence sve do današnjih dana zbog suprotstavljanja vođama vjernika i njihovim ubistvima? Muslimani nisu prestali doživljavati neprestano slabljenje i štete. Takav je slučaj i sa ostalim vladarima i strpljenjem u pokoravanju njima, iako je šteta u pokoravanju njima djelimično manja od štete suprotstavljanja njima. Zbog toga je Allahov Poslanik naredio pokornost njima sve dok ne izađu iz islama, pa makar bili i grješnici, nasilnici. Obaveza je strpjeti se u ovoj djelimičnoj šteti odbijajući na taj način veću štetu, činjenje manje štete radi sprečavanja veće. Ovo pitanje je poznato. Nijedan narod nije se suprotstavio svom vladaru a da u tome nije bila veća šteta od strpljenj” _ pokoravanju njemu.

  Ovo je razlika između sljedbenika paganskog doba i sljedbenika islama po pitanju pokoravanja vladarima. Pagani se nisu pokoravali svojim pretpostavljenim i u tome su vidjeli poniženje, dok islam naređuje pokornost vladarima muslimana, pa makar se pri njima nalazilo i grijeha ili nasilja. Obaveza je strpjeti se na tome jer je u tome korist za muslimane, dok je u suprotstavljanju njima šteta za muslimane veća od pokoravanja njima, pa makar se pri njima nalazili i grijesi koji ih ne izvode iz islama. Ovo je velike pravilo u islamu. Međutim, što se tiče sljedbenika paganskog doba – kao što je navedeno – oni nisu smatrali potrebnom uspostavu vladavine, niti su smatrali potrebnim pokoravanje i poslušnost. Slično njihovom stanju jeste i stanje današnjih nevjerničkih naroda koji zagovaraju slobodu i demokratiju. Kakvo je stanje njihovih zajednica Barbarsko i životinjsko. Današnje velike države poznate su po ubistvima, oduzimanju i upropaštavanju časti, zlu i poljuljanoj sigurnosti. Posjeduju oružje, razorna sredstva, ali ­je njihovo stanje poput životinjskog – da nas Allah sačuva – jer slijede paganske stope.

  Vjerovjesnik je naredio poslušnost i pokornost vladarima i naredio je njihovo savjetovanje nasamo. Što se tiče govora o njima, njihovog psovanja i ogovaranja, to je prevara, jer je u tome huškanje naroda protiv njih i radovanje sljedbenika zla. Ovo je pronevjera vladara. S druge strane, dova za njih i nespominjanje njihovih manjkavosti po sijelima jeste njihovo savjetovanje. Tako onaj koji želi da savjetuje vladara treba da mu uputi savjet direktno, ili usmeno, ili pismeno, ili da oporuči nekoga ko će ga nazvati i prenijeti savjet, a ukoliko to ne bude u stanju, onda će imati opravdanje. Međutim, ako u društvu, na sijelu, ili na minberu, ili slušajući predavanje s kasete, psuje vladare, spominje njihove manjkavosti, to nije savjetovanje, nego zavjera protiv vladara. Savjetovanje vladara sadrži upućivanje dove za njihovo dobro, prikrivanje njihovih manjkavosti i neširenje među ljudima, obavljanje poslova koje oni narede službenicima i za koje su oni dali obećanje vladarima da će ih izvršavati.

  Zatim, autor kaže: “Ova tri pitanja nalaze se u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika: “Uistinu, Allah od vas želi troje: da Ga obožavate i da Mu nikoga ne pridru­žujete, da se svi držite Allahovog užeta i da se ne razjedinjujete i da savjetujete one koje Allah odredi za vaše namjesnike.” I nije se pojavila kod ljudi greška, kako u njihovom vjerovanju tako i u njihovim dunjalučkim pitanjima, osim s ostavljanjem ovih pitanja ili nekih od njih.

  Autor, Allah mu se smilovao, kaže da je Vjerovjesnik sakupio ova tri spomenuta pitanja, a ona su:

  prvo, pagani su obožavali pobožne i dobre ljude i govorili: “Oni, pored Allaha, obožavaju one koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: ‘Ovo su naši zagovornici kod Allaha.’ Reci: ‘Je li vi to obavještavate Allaha o nečemu što On ne poznaje ni na nebesima ni na Zemlji?’ Neka je slavljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!” (Junus, 18.);

  drugo, sljedbenici paganskog doba bili su podvojeni i u svojoj vjeri i u svome dunjaluku;

  treće, nisu se pokoravali svojim vođama i to su smatrali poniženjem i prezrenošću. Ova tri pitanja Allahov Poslanik, kojem je dat sadržajan govor i pojašnjenje jednom riječju, sakupio je u riječima: “Uistinu, Allah od vas želi troje: da Ga obožavate i da Mu nikoga ne pridružujete, da se svi držite Allahovog užeta i da se ne razjedinjujete i da savjetujete one koje Allah odredi za vaše namjesnike.”

  “Da Allaha obožavate i da Mu nikoga ravnim ne smatrate”, a u smatranje Njemu nekoga ravnim, tj. činjenje širka, spada i upućivanje ibadeta pobožnim i dobrim ljudima;

  “da se svi držite Allahovog užeta i da se ne podvajate”, suprotno onome što su slijedili pa­gani, koji su bili podijeljeni i u svojoj vjeri i u svome dunjaluku. Allahovo uže jeste Kur'an, a držanje za njega jeste njegovo slijeđenje. Dakle, radite po onome što vam se naređuje u njemu i klonite se onoga što vam se zabranjuje u njemu, jer je Kur'an Božiji program koji garantira brojne koristi ljudima i po pitanju njihove vjere i po pitanju njihovog dunjaluka. Zbog toga je slijeđenje Kur'ana milost, dok je okretanje od njega kazna i nesreća;

  zatim, “da savjetujete one kojima Allah povjeri vodstvo nad vama”, što je također u suprotnosti s praksom sljedbenika paganskog perioda koji se nisu odazivali vođama, a u ovom hadisu je naredba odazivanja njima, savjetovanje i pokoravanje, nesuprotstavljanje njima, nepričanje o njima pred ljudima i nespominjanje njihovih osobina i širenje istog među ljudima, jer je u tome zavjera protiv vođe i to nije savjetovanje, pa makar neki ljudi i smatrali da jeste. Zapravo, to nije savjetovanje, već je to klevetanje i zlo, ubacivanje neprijateljstva između vođe i njegovih sljedbenika u čemu nema nikakve koristi, naprotiv, u tome je sigurna šteta.

  Zatim je, Allah mu se smilovao, pojasnio da je razlog greške koja se pojavila u vjeri ljudi i njihovom dunjaluku upravo greška u ovim trima pitanjima ili nekima od njih, a to je širk u Allaha, podvajanje i suprotstavljanje vladaru.

  [1] Muslim (1715).

  [2] Ahmed (11131), a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-džami'u (7520).

  [3] Buharija ga je zabilježio riječima: “Nema pokornosti u griješenju. Uistinu, pokornost biva samo u dobru” (7257) i Muslim (1840).

  [4] Buharija (7056) i Muslim (1709).

  [5] Muslim (1847).
  Komentar knjige Paganiski obicaji koji se suprostavioPoslanik a.s

  Znaci ako nepokornost vladaru je delo pagaizma, kako moze da hadis u kome odgadzanje namaza koji je grijeh da dostigne stepen vjerodostojnosti da sprema njemu uredzujete pravila?

  #6922
  Anonimno
  Neaktivan

  Znaci ako nepokornost vladaru je delo pagaizma, kako moze da hadis u kome odgadzanje namaza koji je grijeh da dostigne stepen vjerodostojnosti da sprema njemu uredzujete pravila?

  toliki text a odmah u početku pogriješio, ja ovo kod tebe vidim isto zadatak iz matematike, jedan predznak u početku zadatka, utječe na cjeli postupak i na sam rezultat tog zadatka…. nažalost fulao si pravo.

  Gdje si fulao, gledaj:
  Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vam namjesnici koji će sebi približavati loše ljude i odgađati namaz od njegova vremena. Ko od vas zatekne to vrijeme neka im ne bude arrif, policajac, džabija (onaj koji sakuplja imetak od ljudi) ili blagajnik.” (Bilježi ga Ibn Hibban u svom Sahihu, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u svojoj knjizi Silsiletu es-sahiha)

  a onda to uspoređuješ sa nepokornosti…

  a vidi ovaj hadis:

  Ebu Zer, r.a., kaže da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:
  “Kako ćeš se osjećati kada budeš potčinjen vladarima koji neće klanjati namaz u njegovo pravo vrijeme ili koji će ga odgađati i umrtvljavati?”
  Upitao sam: “Šta mi naređuješ?”
  “Klanjaj namaz u njegovo pravo vrijeme! A ako klanjaš i sa njima (nakon obavljenog namaza na vrijeme), to će ti biti kao nafila.” – odgovorio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem. (Muslimova zbirka hadisa, Knjiga 1, 226. hadis)

  #6926
  Anonimno
  Neaktivan

  Mus_ab post=1110 wrote:

  Znaci ako nepokornost vladaru je delo pagaizma, kako moze da hadis u kome odgadzanje namaza koji je grijeh da dostigne stepen vjerodostojnosti da sprema njemu uredzujete pravila?

  toliki text a odmah u početku pogriješio, ja ovo kod tebe vidim isto zadatak iz matematike, jedan predznak u početku zadatka, utječe na cjeli postupak i na sam rezultat tog zadatka…. nažalost fulao si pravo.

  Gdje si fulao, gledaj:
  Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vam namjesnici koji će sebi približavati loše ljude i odgađati namaz od njegova vremena. Ko od vas zatekne to vrijeme neka im ne bude arrif, policajac, džabija (onaj koji sakuplja imetak od ljudi) ili blagajnik.” (Bilježi ga Ibn Hibban u svom Sahihu, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u svojoj knjizi Silsiletu es-sahiha)

  a onda to uspoređuješ sa nepokornosti…

  a vidi ovaj hadis:

  Ebu Zer, r.a., kaže da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:
  “Kako ćeš se osjećati kada budeš potčinjen vladarima koji neće klanjati namaz u njegovo pravo vrijeme ili koji će ga odgađati i umrtvljavati?”
  Upitao sam: “Šta mi naređuješ?”
  “Klanjaj namaz u njegovo pravo vrijeme! A ako klanjaš i sa njima (nakon obavljenog namaza na vrijeme), to će ti biti kao nafila.” – odgovorio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem. (Muslimova zbirka hadisa, Knjiga 1, 226. hadis)

  Ovaj hadis nije znak da ti nepostujes vladare, naprotiv je znak da ti ipak mozes da klanjas sa nima..sto znaci da je namaz pozadi njih ispravan i da sa tim mozes da im se pokoravas u dobru , a ne u zlu..ipak si ovde ti fulao..

  #6927
  Anonimno
  Gost

  Redzulun
  Na mnogim mestima su ashabi krili svoje vjerovanje,

  Kaze Allah, subhanehu we te'ala, u prijevodu znacenja: “Kada budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: Šta je bilo s vama? Bili smo potlačeni na Zemlji – odgovoriće. – Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti? – reći će meleki, i zato ce njihovo prebivaliste biti dzehennem, a uzasno je on boraviste.” (En-Nisa, 97)

  Povod ovoga ajeta je bio sto je bilo ashaba koji su krili svoje vjerovanje od musrika u Mekki i nisu zeljeli da se isele iz Mekke u Medinu. Pa kada se dogodila bitka na Bedru, izasli su zajedno sa muskrickom vojskom. A oni koji su izginuli, Allah je za njih rekao da ce biti u Dzehennemu.

  Iz ove situacije vidimo da covjek ne moze izaci ili biti u sklopu sa nevjernickom vojskom kako bi pomogli muslimane ili za dobrobit muslimana.Kada Allah govori za ashabe koji su izginili a bili u musrickoj vojsci, da ce biti u Dzhennemu.

  Medzu njima je sejh Salih Munedzid i neki drugi dali su dozvolu za rad u policiji ovo su poznate fetve,

  Daj nam dokaz odnosno fetvu. Pa da vidimo o cemu se radi.

  #6928
  Anonimno
  Neaktivan

  Ghuraba post=1115 wrote:

  Redzulun
  Na mnogim mestima su ashabi krili svoje vjerovanje,

  Kaze Allah, subhanehu we te'ala, u prijevodu znacenja: “Kada budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: Šta je bilo s vama? Bili smo potlačeni na Zemlji – odgovoriće. – Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti? – reći će meleki, i zato ce njihovo prebivaliste biti dzehennem, a uzasno je on boraviste.” (En-Nisa, 97)

  Povod ovoga ajeta je bio sto je bilo ashaba koji su krili svoje vjerovanje od musrika u Mekki i nisu zeljeli da se isele iz Mekke u Medinu. Pa kada se dogodila bitka na Bedru, izasli su zajedno sa muskrickom vojskom. A oni koji su izginuli, Allah je za njih rekao da ce biti u Dzehennemu.

  Iz ove situacije vidimo da covjek ne moze izaci ili biti u sklopu sa nevjernickom vojskom kako bi pomogli muslimane ili za dobrobit muslimana.Kada Allah govori za ashabe koji su izginili a bili na musrickoj strani, da ce biti u Dzhennemu.

  Medzu njima je sejh Salih Munedzid i neki drugi dali su dozvolu za rad u policiji ovo su poznate fetve,

  Daj nam dokaz odnosno fetvu.

  Za vojsku u vecinom slucajeva je tako, no i ne kada pomazes jednu stranu koja je islamski gledano naklonjenija ka tebi, prema strani koja je veci zulumcar, ovo ima bezbroj objasnjena, jedna je ucestvo ashaba koji je pomogao Nedzasiju dok jos nije primio islam protiv one cafirske strane koja je radila veci zulum muslimana, znaci i ovde i ma isklujcaka,
  Evo je fetva sejh Salih Munedzida, i napominjem nije jedina fetva, na engleskom je,halalite

  I have a question regarding the permissibility of becoming a law enforcement officer in this country that does no follow sharee ‘ah. Is it haraam to be enforcing laws that have not been developed by our Creator Allaah and His holy Prophets (upon whom be peace)? Even if it means enforcing laws on non-Muslims?
  Partciluarly, is it permissible to enforce a law like punishing someone for speeding on the highway? What about allowing someone to drink alcohol if he is over 21 but not if he is under 21? Even though this is not Islamic, should a Muslim allow such behaviour among non-Muslims? Of course, Muslims will be accountable for these haraam actions in the Hereafter, but is it okay to let non-Muslims do this?

  Praise be to Allah.

  If a Muslim is able, through such work, to fight evil and oppression, or to prevent or reduce it by using the existing laws which may contain something of justice and decency, then it is permissible if his intention is to seek the pleasure of Allah. He may do this work even if it involves preventing only some people – but not all – from getting drunk, for example.

  But if it involves enforcing laws that are unjust to people – whether they are Muslim or not – or enforcing something that goes against the Sharee'ah, like preventing people from wearing hijaab or praying, or giving some kind of protection to criminals, and so on, then this is not permitted at all.

  The wise and clever Muslim knows from experience to what extent his work is in accordance with the Sharee'ah that is based on the common good and on preventing corruption. And Allaah knows best.

  Islam Q&A
  Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
  http://islamqa.info/en/ref/1052/law%20officer

  #6929
  Anonimno
  Gost

  Za vojsku u vecinom slucajeva je tako, no i ne kada pomazes jednu stranu koja je islamski gledano naklonjenija ka tebi, prema strani koja je veci zulumcar, ovo ima bezbroj objasnjena, jedna je ucestvo ashaba koji je pomogao Nedzasiju dok jos nije primio islam protiv one cafirske strane koja je radila veci zulum muslimana, znaci i ovde i ma isklujcaka,

  I dokaz za ove rijeci.

  Evo je fetva sejh Salih Munedzida, i napominjem nije jedina fetva, na engleskom je,halalite

  I have a question regarding the permissibility of becoming a law enforcement officer in this country that does no follow sharee ‘ah. Is it haraam to be enforcing laws that have not been developed by our Creator Allaah and His holy Prophets (upon whom be peace)? Even if it means enforcing laws on non-Muslims?
  Partciluarly, is it permissible to enforce a law like punishing someone for speeding on the highway? What about allowing someone to drink alcohol if he is over 21 but not if he is under 21? Even though this is not Islamic, should a Muslim allow such behaviour among non-Muslims? Of course, Muslims will be accountable for these haraam actions in the Hereafter, but is it okay to let non-Muslims do this?

  Praise be to Allah.

  If a Muslim is able, through such work, to fight evil and oppression, or to prevent or reduce it by using the existing laws which may contain something of justice and decency, then it is permissible if his intention is to seek the pleasure of Allah. He may do this work even if it involves preventing only some people – but not all – from getting drunk, for example.

  But if it involves enforcing laws that are unjust to people – whether they are Muslim or not – or enforcing something that goes against the Sharee'ah, like preventing people from wearing hijaab or praying, or giving some kind of protection to criminals, and so on, then this is not permitted at all.

  The wise and clever Muslim knows from experience to what extent his work is in accordance with the Sharee'ah that is based on the common good and on preventing corruption. And Allaah knows best.

  Islam Q&A
  Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
  islamqa.info/en/ref/1052/law%20officer

  Vidi te da je ova fetva protiv vas. Zar ne kaze da ako bi se kosili ( odnosno islo protiv) sa serijatom da mu nije dozvoljeno raditi takav posao.

  A de mi navedi kako covjek moze da radi u policiji a da se ne kosi sa serijatom!

  Osoba koja radi u policiji ne moze u vaktu da obavlja namaz, gdje ima alim da kaze da mu je dozvoljeno da naklanjava namaze, ili alim da kaze da moze takav posao da radi( da ne moze u vaktu da obavlja namaz)?

  Policija se prestavlja narodu kao da cuva mir i red u drzavi, ali nazalost to je samo tako pismeno, dok policija ustvari stiti interese taghuta koji je na vlasti. Koliko se puta desilo da ljudi izadu na mirne proteste a da ih policija doceka sa pendrecima i suzavcima!

  Jel to rad za narod ili za dobrobit muslimana?!

  Koliko samo policija izivljava na vjernicima koji se pridrzavaju vjere! Jel to dobrobit za muslimane?!

  Navedi mi koji je to hajr koji je koristan za muslimane, a da je u skladu Serijata, odnosno da se ne kosi sa Serijatom!

  #6930
  Anonimno
  Neaktivan

  Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve barekatuhu,

  ocito je da postoje fetve za i protiv samo je pitanje sta ce brat odabrati u konkretnom slucaju. Ako se obratio sa pitanjem PV onda bi po mome misljenju trebao uvaziti odgovor koji mu je dat. Sa druge strane treba imati u vidu da se policija brine za bezbjednost gradjana i da svojim radom doprinosi miru u zemlji.

  #6933
  Anonimno
  Gost

  Bosna

  Sa druge strane treba imati u vidu da se policija brine za bezbjednost gradjana i da svojim radom doprinosi miru u zemlji.

  Jeste, samo sto da bezbjednost se odnosi samo na korist policajaca, odnosno taghuta koji je na vlasti. Samo koliko ima kriminala, u Bosni i Hercegovini, a da ne govorim u drugim kjafirskim drzavama.

  Kada se neka zena siluje ili kada nekoj starici upadnu lopovi u stan pa se izviljavaju i jos dosta kriminalnih radnji………Policija obavlja samo ko rutinski, ali nikada ne nadu pocinitelja. A kamoli da im se sudi, a ako im se sudi opet ne dobiju mnogo, i na kraju opet izdu prije roka. A dok sa muslimanima koji praktikuju vjeru i koji se pridrzavaju Allahovoga zakona, postupaju kao da su kriminalci.

  La hawwle we lla kuwete illa bilahi.

  #6935
  Anonimno
  Gost

  Ova dozvolu učenjaci uslovljavaju ispunjenjem sljedećih šartova:
  – da je sam posao koji se radi dozvoljen u Islamu
  – da se tim radom ne pomažu kjafiri u nečemu što je šteta za muslimane
  – da u tome ne bude prilježenosti i prijateljovanja sa kjafirima
  – da se tim radom postiže stvarna korist za Islam i muslimane, a ne da u tom poslu bude samo lična korist pojedinca.

  Treće stanje: da nije prinuđen niti ima jaku potrebu niti je u tom poslu korist za Islam i muslimane. U ovom slučaju nije dozovljeno muslimanu raditi u institucijama i službama kjafirske države. Jer taj posao u ovim okolnostima predstavlja naklonost prema kjafirima, prijateljovanje sa njima, poniznost, pokornost i stajanje na njihovoj strani, a Uzvišeni to zabranjuje: “I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži” (prijevod značenja sure Hud 113), i ne dozvoljava muslimanu da bude pod vlašću kjafira: “A Allah neće dati priliku nevjernicima nad vjernicima” (En-Nisa’ 141).

  odgovorio: mr.Zijad Ljakić

  Zijda Ljakic je naveo da ucenjaci su naveli sartove

  – da je sam posao koji se radi dozvoljen u Islamu
  – da se tim radom ne pomažu kjafiri u nečemu što je šteta za muslimane
  – da u tome ne bude prilježenosti i prijateljovanja sa kjafirima
  – da se tim radom postiže stvarna korist za Islam i muslimane, a ne da u tom poslu bude samo lična korist pojedinca.

  Da bi covjek mogao raditi u policiji mora da ispuni sva cetri uvijeta koje je ulema navela.

  Moje pitanje je kako da covjek radi u policiji a da ne uradi nijedan od ovih sartova koje su ucenjaci naveli. Jer ako se sartovi/ uvijet (svi) ne mogu ispuniti takvoj osobi nije dozvoljeno raditi takav posao, i sam Zijad Ljakic to navodi na kraju.

  #6943
  Anonimno
  Neaktivan

  Redzulun post=1114 wrote:
  Ovaj hadis nije znak da ti nepostujes vladare, naprotiv je znak da ti ipak mozes da klanjas sa nima..sto znaci da je namaz pozadi njih ispravan i da sa tim mozes da im se pokoravas u dobru , a ne u zlu..ipak si ovde ti fulao..

  mislim da nisam, jer sa tim hadisom sam ti dokazao da se to ne odnosi na NEPOKORNOST VLADARU, nego da se obavlja ono što je ispravno, kao što stoji i u gornjem hadisu, gdje piše: “….neka im ne bude arrif, policajac, džabija (onaj koji sakuplja imetak od ljudi) ili blagajnik…”

  znači nije rečeno nek učini kufr u njega, nit je rečeno nek odbije pokornost, nego nek im nebude

  pogledaj propis blagajnika i onoga koji sakuplja zekat i slično u šerijatskoj državi. Do u detalje pročitaj, pa onda vidi jesam li fulao…

  Moja namjera je bila da ti napravim razliku između nepokornosti i nećeg što je dobrovoljno.
  a Allah zna najbolje

  #6949
  Anonimno
  Neaktivan

  Bismillah, elhamdulillah…

  Jaseer 2012,
  Halali mi na mogućim grubim izjavama, koje ti se neće možda svidjeti, ali prateći tvoje postove na ovom forumu polahko zaključujem ono što ću, Allahom pomoći, izraziti ispod. U ovim izjavama se mogu naći ne samo ti, već mnogi drugi…

  Jaseer 2012 post=1084 wrote:
  Brate RPG fetva koju si postavio govori o tome da je obaveza da čovjek zanegira taguta i kloni ga se kao i to da ne pomaže ga što je svakako istina. Istina je da je svaki vid zakonodavstva mimo Šerijata batil i nevažeći i da nije dozvoljeno suditi bilo kojim zakonom osim onim što je Allah azze ve džell objavio u Časnom Kur'anu i sunnetu Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem.
  Ako neko smatra da je dozvoljeno suditi nekim drugim zakonom mimo Šerijata ili da Šerijat nije za ovo savremeno doba ili da je drugi zakon ravan Šerijatu takav čovjek izlazi iz vjere i postaje odmetnik – murted….

  Ti riječima potvrđuješ tewhid, ali potom kažeš

  Međutim naša realnost ovdje u BiH je takva da…

  Svjedočiš tewhid, a potom ga rječima indirektno dovodiš u pitanje. Ako je nešto dio faktora koji ruši tewhid, onda nema “međutim” nakon njega, osim u prisli.

  Recimo da se ja složim sa stavom da nije muslimanu dozvoljeno raditi kao policajac u policijskim strukturama BiH a imamo veliku potrebu sa tim pa onda da se muslimani povuku iz vojske BiH i da se svi naši “predstavnici u zajedničkim institucijama” povuku slijedeći stav da to nije dozvoljeno… šta nam se nudi kao alternativa???

  Slijeđenje Sunneta poslanika sallallahu alejhi we sellem!! Muslimani u Mekki su bili maltretirani, torturisani, ubijani, imovina im je otimana, i u tom momentu dolazi ponuda od strane kurejšijskih velikana Poslaniku da jedne godine bude Šerijata u Mekki a da druge godine bude po njihovom! I šta je Poslanik uradio!? Da li je “mudrovao” i rekao: Ubijaju mi sljedbenike, muslimane, otimaju im imetak, iscrpljuju nas glađu (tri godine izolacije), a sada mi se ukazala prilika da jedne godine bude čak Šerijat. Ako prihvatim, patnje muslimana će prestati, a plus će jedne godine biti Šerijata, a ja ću za tu godinu kada vlada Šerijat vršiti dawu ljudima, i na kraju će svi prihvatiti islam! Ako i ne prihvate, bar ću otkloniti patnje od muslimana!!!!

  Da li je ovo rekao Poslanik i prihvatio ponudi ili je odbio!!??? Odgovor ti je poznat, pa kuda se onda odmećeš!! I ti i svi ostali filozofi koji kada im se kazuju Allahovi propisi prihvate propis jezikom,a onda izgovore ono famozno “MEĐUTIM”. Koliko je samo ljudi odvelo u zabludu to međutim, a mnoge izvelo i iz vjere!!!

  Ako bi to uradili a kamo sreće da je to moguće…šta mislite šta bi uradili naši neprijatelji Srbi i Hrvati kao i oni pokvareni ateisti i komunisti koji mrze islam i muslimane više nego li Srbi i Hrvati koji bi tada jedini ostali na vlasti???Nek’ svako pokuša zamisliti taj scenarij sebi u glavi!!!

  Otkad su to muslimani počeli da se bave gatanjem?? Ti tvrdiš nešto da će se kategorički dogoditi u budućnosti!!! Uzmi siru Poslanika u ruke, Jaseere, pa ćeš vidjeti da su Poslanik i ashabi bili u 100 puta goroj situaciji od nas, pa nisu pribjegli radu u tagutskim institucijama ili sličnom. Jel ti to želiš biti sljedbenik sunneta a nemati nikakvih problema? Onda moraš biti murdžija, ili ne dao Allah medhalijevac i slični i kombinovati dugu bradu sa policijskom uniformom taguta!

  Moje mišljenje je da bi to bilo kolektivno samoubistvo i nestanak muslimana i Islama sa prostora Bosne i Hercegovine…..(ovdje nije riječ o Sandžaku, Austriji, Njemačkoj, Crnoj Gori ili nekoj drugoj zemlji)

  Ne prihvatamo gatanje!!! Muslimani su bili u mnogo goroj poziciji od one koju ti predviđaš, pa nisu nestali. Gdje je tvoje lijepo mišljenje o Allahu, a Allah je rekao:
  Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike” (An-Nisa’, 141)

  Vi kao da želite da nam kažete da ćemo nestati ako ne budemo radili kufrove, a Allah kaže suprotno!

  Znači ja smatram da je u ovakvim uslovima u kojima se nalaze muslimani u Bosni i Hercegovina, okruženi kafirima sa svih strana te sa velikom kafirskom populacijom u samoj državi, muslimanu dozvoljeno da radi u policijskim agencijama pod uslovom da ne čini ništa od djela koja su islamom zabranjena i da smatra da je jedini ispravan sistem, sistem Uzvišenog Allaha azze ve džell.

  Drugi dio rečenice negira prvi!! Pročitaj još jednom sam, pa budu iskren sa sobom. Kako jemoguće da čovjek štiti taguta, održava tagutski sistem, sprovodi tagutski zakon, a da u isto vrijeme bude na pravom putu! Rješite nam ovu “misteriju”, Allah vas prosvjetlio!

  Svi oni koji se ne slažu sa mojim stavom neka odgovore na gore spomenuto pitanje koje ću opet ponoviti:
  Ako se muslimani u BiH povuku iz svih državnih institucija šta ćemo i kako dalje i šta nude kao alternativa (ne teoretisanje nego kao praktični primjer šta uraditi) ?

  Alternativa je, kao što rekoh, u slijeđenju sunneta.
  A ti razmisli, Jaseere, razmisli koliko ima židova u svijetu, pa ipak su dunjalučki gospodari svijeta i drže ummet pod čizmom. Oni nemaju svoje političke partije u svijetu kojima ostvaruju svoje ciljeve, niti se guraju u tagutsku vojski i policiju (ne kažem da ih uopšte nema) ali političke partiije i policije svijeta se takmiče ko će prije udovoljiti židovima. Čak židovi imaju mnogo veća prava u BiH od bh. muslimana

  Sigurno je da postoji način da muslimani ostvare svoja prava, a da to ne bude činjenjem kufra glasanja ili ulasaka u tagutsku policiju ili vojsku!

  Na kraju, čak i kada bi bilo dozvoljeno ući u tagutsku policiju pod izgovorom činjenja dobra muslimanim i otklanjanje štete, ovaj ulazak postaje haram zakletvom koja se mora izgovoriti prilikom pristupanja tagutskoj službi:

  O TEKSTU I NAČINU POLAGANJA ZAKLETVE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Član 2.

  Tekst zakletve glasi:
  ”Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona Federacije Bosne i Hercegovine, da ću dužnost i obaveze policijskog službenika vršiti savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štititi prava, slobode i sigurnost svih građana i da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost moj život”.

  Ako čovjek bez prisile izgovori ovu zakletvu, postaje kafir, jer je zakletva o poštivanju tagutskog suda i ustava kufr koji izvodi iz vjere. A poznato je da je kufr dozvoljeno izgovoriti ili uraditi jedino u prisili!

  Prema tome, ovdje prestaje svaka priča o ulasku muslimana u BiH policiju! Ko želi istinu, on će je prihvatiti, ko želi da filozofira, on će filozofirati, a “mudri” će “mudrovati”, a svi oholnici će nastaviti da se ohole dok Allah ne spusti svoju odredbu!

  A od Allaha je uputa!

  #6952
  Anonimno
  Neaktivan

  Bosna post=1118 wrote: Sa druge strane treba imati u vidu da se policija brine za bezbjednost gradjana i da svojim radom doprinosi miru u zemlji.

  Dragi brate nemoguce je sad svesti sve ovo samo na policiju.Da bi se moglo nesto objasniti morali bi tu poci od zakonodavstva,parlamenta,drzave da bi na kraju to sveli na izvrsioce.Ja mislim da sama cinjenica govori za sebe ako pogledas ko to odgovara i ko se sve privodi pred taj sud njihove pravde.Ne radi se tu ni o kakvim funkcionerima niti drzavnim celnicima sto samo po sebi govori o zakoniku koji oni putem te iste policije zele da primjenjuju, a to da su oni ti koji najvise rade nepravdu svjedoci stanje u drustvu.
  Allahov serijat neprikosnoven je u svojoj pravednosti jer on ne izuzima niti razdvaja bogatog od siromasnog niti vladara od njegovih podanika.Lopov, zulumcar i katil su svagdje isti, dok danas su se podvojili oni koji su moramo priznati svojim razmisljanjima a ne Kuranom niti praksom Allahovog poslanika s.a.v.s. dosli do pogresnih zakljucaka i metoda tako da su neki haram ohalalili i time svorili fitnu medju muslimaima.
  Uzviseni Allah je istinu ucinio kroz sva vremena apsolutno jasnom ali teskom za nositi.Ljudi su trazili i trazice kojekakve izune ali problem je kad insan sam sebe uspije prevariti i ubjediti da je batil istina.Neznam koliko si obratio paznju na sam govor pojedinih daija tj. oni koji su danas preovladali u propagiranju murdzizma kako su samo vjesto uspjeli da dawu o sunetu i imamima ovog umeta dovedu pred vrata parlamenta.Jecali su nekad spomijuci imama Ahmeda r.a. i njegovo sudbonosno NE kao i patnje , progon i zatvaranje drugih imama zarad istine.Medjutim kad su oni dosli na red tj. kad je njihov iman trebao da se izvaga,oni su rekli mudro je sutjeti i pogeli su glave.SubhanAllah , kako ih je Allah s.v. otkrio.U kakvom su oni sad halu to samo znaju braca daije koji ni sami neznaju odakle da im vise objasnjavaju.Postalo je teze njima nesto objasniti nego novotaru, tako da se ove mesele mogu voditi do beskraja , jer uistinu insan postaje jadan kad sebi umisli da je islam spao na njega i da to on kao nesto treba da izmisli (parlamentarno), da bi sacuvao islam na ovim prostorima.
  Zelim jos istaci da su braca sa portala bila jako iskrena i na samom kraju odgovora jasno se vidi poruka svima onima koji traze istinu:

  Znaj, da je po nas muslimane tvoj boravak u policiji bolji za nas gledano s dunjalučke strane, ali mi ne želimo da ti budeš poput svijeće koja će drugima osvijetliti put a sama sagorjeti, da mi od tebe vidimo kakvog hajra a da sebe izlažeš džehennemskoj vatri i Allahovoj srdžbi.”

  #6953
  Anonimno
  Neaktivan

  Redzulun wrote: Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Nekada će čovjek svojom vanjštinom pripadati nevjernicima ali je u svojoj nutrini vjernik, kao što je bio slučaj s vjernikom iz porodice faraonove, koji je rekao: »Zar da ubijete čovjeka zato što govori: ’Gospodar moj je Allah!’ – onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam on prijeti, jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.“ (el-Mu'min, 28.)“ (el-Dževab el-Sahih, 2/205.)

  I ovo je tebi dokaz da je dozvoljeno čovjeku učiniti kufr i širk i ući u tagutsku zulumćarsku policiju!!! La hawle we la quwwete illa billah!!
  Govor učenjaka o prikrivanjuu vjere u vremenima teških iskušenje i prisile koristiš kao dokaz da je dozvoljeno ući u tagutsku policiju i štiti taguta, a Allah nam je naredio borbu protiv njega, nakon njegova negiranja!!! La hawle we la quwwete illa billah!

  Ovaj hadis nema samo jednu istinu. Imeno ovde je odgovor od Sheikh Haitham Tamim koji je jedan od ucenika sejha Albanija

  Zašto spominješ da je učenik šejha Albanija? Postoji samo jedan odgovor: želiš da dobiješ na jačini dokaza! I Ali el Halebi iz Jordana kaže da je učenik šejha Albanija, ali uporkos tome, jedan je od predvodnika sekte murdžija, a o njegovoj zabludi su fetvu izdali mnogi učenjaci ehli sunneta (mislim da je i Stalna komisija za fetve izdala fetvu o zabludama dotičnog Halebija).

  Dakle, ako je neko nečiji učenik, ne znači da je na stavovima svog učitelja, niti da je na istini. I Selman el-Awde je učenik šejha Eš-Šuajbija, a mnogi njegovi stavovi su sušta suprotnost od stavova šejha Eš-Šuajbija!

  Interesantno je da je osobina prljave sekte medhalijevaca ta da prvo iznesu “dokaze” koji nemaju veze sa materijom koja se komenira ili dokazuje, apotom se uhvate za imena učenjaka, i pritom bezmalo manipulišu i čak lažu!

  Pokoravanje vođi obaveza je u svemu što nije grijeh prema Allahu. Ukoliko naredi grijeh, u tome mu se ne pokorava, ali neće mu se suprotstavljati u ostalim pitanjima. U onome što je grijeh neće mu se pokoravati, dok mu se u drugim pitanjima prisega neće umanjiti zbog ove i neće mu se suprotstavljati sve dok je u islamu.

  Tačno, a onda su prljave medhalije i murdžije došle i počele govoriti ummetu da je Gadafi musliman, te da je Karzai također musliman, a i Kadirov isto, i tako redom!! Hadise o pokornosti vođi koji je musliman su iskoristili kako bi dokazali pokornost tagutu, a obaveza je muslimanima svrgnuti taguta i uspostaviti šerijat!

  O vi medhalijevci i murdžije, kako će muslimani uspostaviti Šerijat ako je njima obaveza pokoriti se tagutskom vladaru, koji je sebe učinio bogom ljudima, te im propisuje ono što je Allah zabranio, a zabranjuje ono što im je Allah dozvolio!? Savjetovanjem??? Mislite da će muslimani Sirije rješiti problem ako savjetuju alevijskog psa Asada? Pa gdje vi živite? Zar ne vidite dalje od tagutskih dolara i rijala!!!

  Poznato je danas da mnoge grlate murdžije pozivaju u pokornost vladarima čak i u momentima kada se narod pobunio i kada je svrgavanje taguta bilo jako izgledno!

  Žalosno je, zaista je žalosno vidjeti čovjeka kako u detalje slijedi sunnet sve dok ne dođe u pitanju propis taguta! Čim pitanje dođe o dunjalučkim gospodarima, vidiš ih kako brane tagute od straha, kukavičluka ili pak dunjaluka koji im pristiže od istitih tih taguta!

  Obaveza je strpjeti se na tome jer je u tome korist za muslimane, dok je u suprotstavljanju njima šteta za muslimane veća od pokoravanja njima, pa makar se pri njima nalazili i grijesi koji ih ne izvode iz islama. Ovo je velike pravilo u islamu.

  A onda ste tagute proglasili muslimanima i potom obavezali muslimane na pokornosti njima! Nama je poznata priča onih koji u ovom vaktu, kada ummet krvari od izdaje taguta i murteda, da se u ovom vaktu konstantno i žestoko potencira pokornost vladarima!

  Tako onaj koji želi da savjetuje vladara treba da mu uputi savjet direktno, ili usmeno, ili pismeno, ili da oporuči nekoga ko će ga nazvati i prenijeti savjet, a ukoliko to ne bude u stanju, onda će imati opravdanje. Međutim, ako u društvu, na sijelu, ili na minberu, ili slušajući predavanje s kasete, psuje vladare, spominje njihove manjkavosti, to nije savjetovanje, nego zavjera protiv vladara. Savjetovanje vladara sadrži upućivanje dove za njihovo dobro, prikrivanje njihovih manjkavosti i neširenje među ljudima, obavljanje poslova koje oni narede službenicima i za koje su oni dali obećanje vladarima da će ih izvršavati.

  Klasična medhalijevska propaganda! Vidimo koliko su vaše medhalije uspjele da “nasamo” nasavjetuju vladare! Nakon njihovih savjeta, arapski taguti su postali još objesniji i monstruozniji prema muslimanima.

Pregledavate 15 postova - 16 do 30 (od ukupno 36)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.