Hadisi

 • This topic has 90 odgovora, 25 glasova, and was last updated prije 10 years, 10 months by Anonimno. This post has been viewed 41523 times
Pregledavate 15 postova - 61 do 75 (od ukupno 91)
 • Autor
  Postovi
 • #15157
  Anonimno
  Neaktivan

  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: “Da li znate ko je muflis (bankrot, koji je ostao bez ičega)?” Rekoše: “Kod nas se muflisom smatra onaj koji nema ni novaca ni robe.” Na to Poslanik reče: “Zaista je muflis onaj koji na Sudnji danu dođe sa namazom i postom i zekatom, a opsovao je ovoga, potvorio onoga, u imetku zakinuo ovog, prolio krv onoga i udario ovoga. Pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega, pa će se onda, zajedno s njima, strovaliti u Vatru.”

  (Hadis bilježi imam Muslim).

  #15175
  Anonimno
  Neaktivan

  DŽABIR IBN ABDULLAH prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:
  “Bojte se nasilja (nepravde), jer je nasilje tama i muka Sudnjega dana.
  Čvajte se škrtosti i pohlepe, jer su škrtost i pohlepa upropastili narode prije vas, to ih je natjeralo na medusobno krvoprolice, da halalom ucine i rade ono što im je bilo haram.” (Rijadussalihin, broj/stranica – 0203, prenosi MUSLIM, )

  #15229
  Anonimno
  Neaktivan

  Rekao je Allahov Poslanik salallahu alejhi veselem:”Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje, to će biti odbačeno.“ (Buharija i Muslim)

  #15236
  Anonimno
  Neaktivan

  “Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim.” (Muslim)

  Drugim riječima, niko nije savršen od nas ljudi i svi imamo svoje dobre i loše strane pa tako i žene.

  #15249
  Anonimno
  Neaktivan


  Neki čovjek je došao Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, i rekao: „Uputi me na djelo koje je jednako borbi (na Allahovom putu)“. Allahov Poslanik je odgovorio: „Nema takvog djela.“ Onda je dodao (Poslanik): „Možeš li ti, kad mudžahid krene u borbu, da uđeš u svoju džamiju i klanjaš neprestano i da postiš a da ne mrsiš?“ Čovjek je odgovorio: „A ko to može?“ Ebu Hurejre kaže: „Mudžahidu se pišu dobra djela i dok njegov konj skače na svom užetu (na paši)“. (Buharija)

  #15260
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je vjera lagana, bez tegoba. Ko god u vjeri navaljuje s dodacima, vjera ga savlada. Zato se držite umjerenosti (sredine), a ako neko od vas ne bude u stanju neki posao obaviti u potpunosti, neka ga bar približno obavi. Budite radosni, i pomažite se jutrom, krajem dana i jednim dijelom noći.” (Buhari)

  #15345
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu-Musa, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: Brinite se i čuvajte ovaj Kur’an (ono što ste naučili iz njega), jer, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže nego što se deva oslobodi sveze (konopca kojim joj je noga svezana). (Muttefequn ‘alejh)

  #15389
  Anonimno
  Neaktivan

  Prenosi Ebu Seid El-Hudri, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Doista je dunjaluk sladak i privlačan, a Allah vam je dao da živite na njemu i da vidi kako ćete postupati, zato se pazite dunjaluka i pazite se žena! Uistinu su Benu Israelćani iskušani prvo sa ženama.” (Muslim)

  #15461
  Anonimno
  Neaktivan

  Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Nemojte se međusobno mrziti, nemojte jedni drugima zavidjeti i okretati leđa, i nemojte jedni druge izbjegavati, nego, robovi Allahovi, budite braća! Vjerniku nije dozvoljeno napustiti svoga brata više od tri dana.” (Muttefekun alejhi)

  #15530
  Anonimno
  Neaktivan

  “Ko prigrli siroče od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeđen džennet.” (Ahmed)

  #15541
  Anonimno
  Neaktivan

  Abdullah ibn Havale el-Ezdi, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “‘Formirat ćete razne vojne formacije, jedna od njih će biti u Šamu, druga u Jemenu a treća u Iraku.’ Ibn Havale reče: ‘Allahov Poslaniče, izaberi jednu za mene.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Drži se Šama. A ko to ne može, onda izaberite Jemen. A Allah mi je obećao da će sačuvati Šam i njegove stanovnike smutnji.'” (Ahmed, Ebu Davud i Hakim, hadis je sahih po ocjeni Albanija u “Fedailu eš-Šam”)

  #15737
  Anonimno
  Neaktivan

  Ez-Zuhri prenosi od Dzubejra ibn Met'ama, a ovaj od svoga oca radijellahu anhu da je rekao: “Cuo sam Allahovog Poslanika alejhi selam da veli: ‘Ja imam vise imena: ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam El-Mahi, kojim Uzviseni Allah brise nevjerovanje, ja sam El-Hasir, poslije kojeg ce biti sakupljeni ljudi, ja sam Posljednji nakon koga nema poslanika”. Hadis biljeze Buharija i Muslim.

  #15781
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ničim ne uznemirava komšiju! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka lijepo ugosti svoga gosta! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori hajr (korisno), ili neka šuti!” – (Muttefekun alejhi)

  #15847
  Anonimno
  Neaktivan

  Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: “Ko uzme u zaštitu vjernika od munafika koji ga ogovara, Allah će mu na Sudnjem danu poslati meleka koji će štititi njegovo tijelo od džehenemske vatre. A ko napadne muslimana želeći ga tako osramotiti, Allah će ga zadržati na džehenemskoj ćupriji sve dok ne iskusi zasluženu kaznu zbog onoga koga je oklevetao.” (Ahmed, Ebu-Davud, hasen)

  #15909
  Anonimno
  Neaktivan

  Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, takoder prenosti od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme:
  – Svaki je musliman dužan davati sadaku, a u jednoj nešto široj predaji stoji: svakog dana.
  – A ako neko nije u mogućnosti? – upitaše (prisutni) Allahova Poslanika.
  – Radiće pa će tako koristiti sebi i moći će podijeliti sadaku.
  – Ako ni to ne mogne? – ponovo će oni.
  – Pomagaće potrebnima pomoći i nemoćnim.
  – Ako ni to ne bude mogao?
  – Onda neka čini ono što je dobro, a u drugoj predaji: neka naređuje da se čini ono što je dobro i što šeriat smatra dobrim, a od zla neka se susteže! U jednoj drugoj predaji stoji: a šta ako ni to ne mogne?
  – Neka,izbjegava ono što je zlo, pa će mu se to računati kao sadaka – reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme.

  (Bilježe Buharija, Muslim i Nesaija)

Pregledavate 15 postova - 61 do 75 (od ukupno 91)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.