Ne povodi se za onim što ne znaš

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 10 years, 6 months by Anonimno. This post has been viewed 970 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #6838
  Anonimno
  Neaktivan

  Ne povodi se za onim što ne znaš
  dr. Halid b. Osman es-Sebt

  Uzvišeni Allah kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati“ 36. ajeta sure El-Isra

  Kaže šejh Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao: „Allah je čovjeku podario srce, koje mu služi za spoznaju stvari, kao što mu je stvorio oko pomoću kojeg posmatra svijet oko sebe, sluh kojim sluša zvukove oko sebe. Allah mu je podario udove i svaki od njih ima posebnu ulogu i funkciju, ruke mu služe za dohvaćanje, noge za kretanje, jezik za komunikaciju, usta za kušanje okusa, nos za raspoznavanje mirisa i ostali vanjski i unutarnji organi, svi oni imaju svoju ulogu. Srce je poglavar ostalim dijelovima tijela. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „U čovjekovom tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav čitavo tijelo je zdravo, a ako je on pokvaren čitavo tijelo osjeća nesanicu, zaista je to srce“. (Buharija, 52; Muslim, 1599.)

  Uz Allahovu dozvolu i dopuštenje navest ćemo neke od pouka iz 36. ajeta sure El-Isra’ u kojem Uzvišeni Allah kaže, kako stoji u prijevodu značenja: „Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati“

  Prva poruka: Ovaj ajet je nastavak prethodnih ajeta u kojima Allah naređuje tri stvari. Naređuje da se ne ubija bespravno, naređuje udaljavanje od imetka siročadi i naređuje da se ispravno vaga na litru i kantaru, a zatim u ovom ajetu i ajetima koji slijede zabranjuje tri stvari, zabranjuje da se čovjek povodi za onim što ne zna, zabranjuje da se po zemlji hoda oholo i nadmeno i zabranjuje da Mu se čini širk.

  Druga poruka: U riječima ‘ne povodi se za onim što ne znaš‘ je poziv čovjeku da se ne povodi za onim što ne zna, šta više na njemu je da dobro provjeri i ustvrdi ono što radi, govori ili prenosi. Preispitivanje u svim stvarima ukazuje na lijepo vladanje kod dotične osobe. Ono je jedan od najvećih razloga koji čovjeka vodi do istine i onoga što je ispravno. Zahvaljujući preispitivanju, čovjek će uz Allahovu pomoć izbjeći uzroke kajanja i propasti.

  Treća poruka: Riječi ‘za onim što ne znaš‘ su općeg karaktera i obuhvataju sve sfere čovjekovog života. Zbog toga je na čovjeku obaveza da kontroliše sve svoje postupke. On ne donosi sud bez znanja, ne gradi uvjerenja osim na ispravnom znanju i ništa ne radi bez znanja. Allah voli govor koji je potkrijepljen znanjem i pravednošću, a prezire nepravedan govor i govor bez znanja. Kaže Allah: „Reci: ‘Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.'“ (Prijevod značenja El-A'raf, 33.) Allah naređuje pravednost, pa, makar se radilo i o muslimanskim neprijateljima. Kaže Allah: „Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti.“ (Prijevod značenja El-Ma'ida, 8.)

  Četvrta poruka: Riječi ‘ne povodi se‘ došle su u kontekstu negacije i u ovom ajetu upućuju na zabranu.

  Peta poruka: ‘I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati‘ ova rečenica je došla u obliku uzročnog objašnjenja, čije je značenje: ostavi ono što ti je zabranjeno, jer ti je Uzvišeni Allah podario sluh, vid i razum da bi Mu bio zahvalan. Allah te iskušava putem blagodati za koje ćeš na Sudnjem Danu biti pitan, zato nemoj Allahove blagodati koristiti za činjenje grijeha. Kaže Allah: „Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.“ (Prijevod značenja En-Nahl, 78.)

  Šesta poruka: Allah prvo spominje sluh, zatim vid, dok na posljednjem mjestu spominje srce koje je posljednja stanica ostalih čula. Sluh i vid su prozori i putevi kojima do srca stižu sve korisne i štetne stvari. Ono što oko vidi odražava se na srce, kao što su zabranjeni pogledi i drugo, zatim što uho čuje od dobra i zla odražava se na srce. Stvari navedene u ajetu poredane su od manje ka višoj vrijednosti, a Allah najbolje zna.

  Sedma poruka: Allah zajedno sa sluhom i vidom spominje srce, što jasno upućuje da će čovjek biti pitan za djela srca, kao što će biti pitan za ono što vidi i čuje. U djela srca se ubraja tevhid za koji će čovjek
  biti nagrađen, zatim širk za koji će čovjek vječno boraviti u vatri i mnogobrojna druga djela, kao što su: ubjeđenje, zadovoljstvo, oslonac na Allaha, ljubav, mržnja, zavist itd.

  Osma poruka: Kaže šejh Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao: „Allah je čovjeku podario srce, koje mu služi za spoznaju stvari, kao što mu je stvorio oko pomoću kojeg posmatra svijet oko sebe, sluh kojim sluša zvukove oko sebe. Allah mu je podario udove i svaki od njih ima posebnu ulogu i funkciju, ruke mu služe za dohvaćanje, noge za kretanje, jezik za komunikaciju, usta za kušanje okusa, nos za raspoznavanje mirisa i ostali vanjski i unutarnji organi, svi oni imaju svoju ulogu. Srce je poglavar ostalim dijelovima tijela. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „U čovjekovom tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav čitavo tijelo je zdravo, a ako je on pokvaren čitavo tijelo osjeća nesanicu, zaista je to srce“. (Buharija, 52; Muslim, 1599.)

  Deveta poruka: Riječi Uzvišenog Allaha: ‘za sve to će se, zaista, odgovarati‘ imaju metaforično značenje tj., čovjek će biti pitan za postupke svojih očiju, ušiju i srca. Zato se i kaže bit ćeš pitan za svoje postupke. Kaže Uzvišeni Allah: „Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili.“ (Prijevod značenja En-Nur, 24.)

  Deseta poruka: Kada se zna da će čovjek biti pitan za sluh, vid i razum, na njemu je da stalno kontroliše svoju dušu i da je preispituje. On će biti pitan za svaki postupak svojih organa. Da li su ti postupci korisni i da li približavaju Uzvišenom Allahu ili su štetni i usmjereni u nepokornosti prema Allahu? Zato se čovjek mora truditi da svoje organe sačuva od onoga što je štetno, kako bi, kada bude o njima pitan, imao jasan odgovor. Onaj ko svoje organe koristi u pokornosti Allahu, taj ih je sačuvao i osigurao im je neprestano uživanje, dok onaj ko ih koristi u nepokornosti Allahu, taj ih je upropastio i odveo do žestoke patnje, da nas Allah sačuva toga. Amin!

  Jedanaesta poruka: Ajet u sebi sadrži jednu od društveno-odgojnih vrijednosti koja islamski Ummet spašava od propasti. Onaj ko ne vodi računa o svom sluhu, vidu i razumu, nego ih prepusti griješenju, takav doprinosi kvarenju Ummeta, kvarenjem akaidskih i moralnih vrijednosti i uzrokuje kidanje međuljudskih odnosa zbog rasprostranjenosti lošeg govora među ljudima. Kaže šejh Ibn Tejmije: „Organi spomenuti u ajetu predstavljaju osnovu putem koje čovjek dolazi do znanja i spoznaje, koja ga čini različitim od ostalih stvorenja,i putem njih čovjek razlikuje ono što voli od onoga što mrzi, putem njih razlikuje dobročinitelje od onih koji to nisu i drugo. Kaže Uzvišeni Allah: „Mi smo za džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni pameti imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni“ (Prijevod značenja El-A'raf, 179.)

  Dvanaesta poruka: Iako se u ajetu spominje sluh, vid i razum, to ne znači da će čovjek biti pitan jedino za djela ova tri organa, naprotiv ,čovjek će biti pitan za sve svoje postupke u koje potpadaju djela svih organa.

  Trinaesta poruka: Allah u ajetu spominje sluh, vid i razum, zbog toga što se najveća opasnost krije u njima, te zbog toga što zahvaljujući njima čovjek dolazi do korisnog znanja i spoznaje i zahvaljujući njima se razlikuje od ostalih (životinjskih) bića.

  Prijevod: prof.Sadik Turković, časopis el-Asr br.30 maj 2009.godine

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.