Odlike ashaba Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem…

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 10 years, 7 months by Anonimno. This post has been viewed 695 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #6091
  Anonimno
  Gost

  Odlike ashaba Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kroz ajete i hadise

  [attachment=13]rsz_nature_photography_16.jpg[/attachment]

  Ajeti koji govore o odlikama ashaba

  Brojni su kur'anski ajeti koji govore o odlikama i pohvalama ashaba, spomenut ćemo neke.

  Svevišnji Allah je rekao:

  „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: traž‍ite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.“ (Prijevod značenja, Alu Imran, 110. ajet)

  „I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi …“ (Prijevod značenja, El-Bekara, 143. ajet) Ashabi Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, prvi su kojima je upućen ovaj zahtjev, ove riječi, pa se pod ovim riječima prvenstveno misli na njih.

  Rekao je Uzvišeni: „Ali, poslanik i oni koji s njim vjeruju bore se zalaž‍ući imetke svoje i ž‍ivote svoje. Njima će svako dobro pripasti i oni će ono što ž‍ele ostvariti. Allah im je pripremio dž‍ennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. To je veliki uspjeh!“ (Prijevod značenja, Et-Tevba, 88-89. ajet)

  „Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadž‍irima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime: za njih je On pripremio d‍žennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni ce vječno i zauvijek u Njima boraviti.“ (Prijevod značenja, Et-Tevba, 100. ajet)

  „Allah je oprostio Vjerovjesniku, i muhadž‍irima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: On je poslije i njima oprostio, jer je On prema Njima blagi milostiv!“ (Prijevod značenja, Et-Tevba, 117. ajet)

  Allah, subhanehu ve te'ala, naredio je Svome vjerovjesniku da bude uz vjernike, da se ne odvaja od njih i ne skida svoj pogled s njih. Rekao je Uzvišeni Allah: „Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u ‍želji da naklonost Njegovu zaslu‍že, i ne skidaj očiju svojih s njih …“ (Prijevod značenja, El-Kehf, 28. ajet)

  „Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, Pa je spustio smirenost na njih, i nagradiće ih skorom pobjedom i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar.“ (Prijevod značenja, El-Feth, 18-19. ajet)

  „Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača, – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.“ (Prijevod značenja, El-Feth, 29. ajet)

  „I siromašnim muhadž‍irima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni, koji ž‍ele da Allahovu milost i naklonost steknu, i Allaha i Poslanika Njegova pomognu, – to su, zaista, pravi vjernici -, i onima koji su Medinu za ž‍ivljenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno.“ (Prijevod značenja, El-Hašr, 8-9. ajet)

  Hadisi o odlikama ashaba

  ‘Imran b. Husajn, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: „Najbolji iz moga ummeta jeste moja generacija, zatim ona poslije nje, zatim ona poslije nje.“ (Buharija, 3650; Muslim, 2535)

  Abdullah b. Mes'ud, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: „Najbolji ljudi jesu moja generacija, a zatim ona poslije nje, a zatim ona poslije nje, a zatim će doći narod kod kojih će svjedočenje jednog od njih preticati zakletvu a zakletva će preticati svjedočenje.“ (Buharija, 3651; Muslim, 2533)

  Aiša, radijAllahu anha, rekla je: „Neki čovjek je upitao Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: ‘Koji su ljudi najbolji?’ Odgovorio je: ‘Generacija u kojoj sam ja, zatim druga generacija, a zatim treća generacija.'“ (Muslim, 2536)

  Ebu Burde prenosi od svoga oca da je rekao: „Klanjali smo akšam-namaz sa Allahovim Poslanikom, sallaAllahu alejhi ve sellem, i rekli samima sebi: ‘Kada bismo sjedili sve dok ne klanjamo i jaciju-namaz s njim!’ Tako smo sjedili kad se Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem, pojavio pred nama. Rekao je: ‘Još ste ovdje!’ Odgovorili smo: ‘Allahov Poslaniče, klanjali smo s tobom akšam namaz, pa smo rekli sebi: -Sjedićemo sve dok ne klanjamo i jaciju namaz s tobom-.’ Rekao je: ‘Lijepo ste postupili’ –ili- ‘Ispravno ste postupili.’ Zatim je podigao svoju glavu prema nebesima a često bi dizao glavu prema nebesima. Nakon toga rekao je: ‘Zvijezde predstavljaju sigurnost za nebesa, pa kada odu zvijezde, nebesima će doći obećano! I ja predstavljam sigurnost za moje ashabe-drugove, pa kada ja odem, mojim drugovima doći će obećano! A moji ashabi predstavljau sigurnost za moj ummet, pa, kada odu moji ashabi, mome ummetu doći će obećano!'“ (Muslim, 2531)

  Ebu Se'id el-Hudri, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: „Doći će ljudima vrijeme kada će se boriti skupina od njih pa će upitati jedni druge: ‘Ima li među vama neko od ashaba Allahovog Poslanika, sallaAllahu alejhi ve sellem?’ Reći će: ‘Da’, pa će pobijediti. Zatim će doći ljudima vrijeme kada će se boriti skupina od njih pa će jedni druge upitati: ‘Ima li među vama nekoga ko se družio s nekim od ashaba Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem?’ Reći će: ‘Da’, pa će pobijediti. Zatim će doći ljudima vrijeme kada će se boriti skupina od njih pa će upitati jedni druge: ‘Ima li među vama nekoga ko se družio s onim koji se družio s nekim od ashaba Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem?’ Reći će: ‘Da’, pa će i pobijediti.“ (Buharija, 3649; Muslim, 2532)

  Spomenuli smo neke ajeta i hadise koji govore o odlikama i vrijednostima plemenitih ashaba Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem. Allaha Uzvišenog molimo da nas učini sličnim njima i s njima. Allah uništio one koji omalovažavaju Vjerovjesnikove, sallAllahu alejhi ve sellem, ashabe, psuju ih i potvaraju. Allah je Onaj Koji sve čuje i Koji se odaziva dovi Svojih robova. Neka je Svevišnjem Allahu svaka hvala na početku i na kraju i neka je Njegov salavat i selam na Vjerovjesnika, Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe.

  Izvor: http://www.stazomislama.com/

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.