OPROŠTAJNI HADŽDŽ

 • This topic has 1 odgovor, 1 glas, and was last updated prije 10 years, 4 months by Anonimno. This post has been viewed 2161 times
Pregledavate 2 posta - 1 do 2 (od ukupno 2)
 • Autor
  Postovi
 • #13384
  Anonimno
  Neaktivan

  Oproštajni hadždž

  Poziv u islam dostavljen je u sve krajeve Arapskog poluotoka. Allah je dao grupu vjernika koji će ga dostaviti u sve dijelove zemlje. Allah je htio da Njegov Poslanik, s.a.v.s, ugleda plodove svoje misije prije smrti. Allah ga počasti hadždžom u mjesecu zu-l-hidždžetu, desete hidžretske godine.

  Poslanik, s.a.v.s, proglasi da će obaviti hadždž. U Medinu stiže mnogi svijet. U subotu, dvadeset šestog zu-l-kadeta, Poslanik, s.a.v.s, se počešlja, namaza kosu, obuče gornji i donji ogrtač i krenu iz Medine nakon podne namaza. U Zu-l-Hulejfu je stigao prije ikindije namaza. Sačekao je ikindiju i klanjao dva rekata. U Zu-l-Hulejfi je i prenoćio. A kada je osvanuo, rekao je svojim ashabima: Noćas me je posjetio gost koga je poslao moj Gospodar i rekao mi: Klanjaj u ovoj mubarek dolini i reci: Obavljam umru sa hadždžom. Dozvolio je umru u vrijeme hadždža, a to su u džahilijetu smatrali najvećim grijehom.

  Pred podne se okupao, a zatim se namirisao po tijelu i glavi. Miris je sadržavao mošus. Zatim je obukao gornji i donji ogrtač i klanjao podne namaz, dva rekata. Ušao je u obrede hadždža i umre zajedno na mjestu gdje je klanjao. Spojio je hadždž i umru. Rekao je: Allahu moj, odazivam Ti se umrom i hadždžom! Potom je učio telbiju koja glasi: Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk. Inne-l-hamde ve-n-ni'mete leke ve-l-mulk, la šerike lek. Allahu moj, odazivam Ti se, odazivam. Odazivam Ti se, Ti nemaš suparnika, odazivam Ti se. Tebi pripadaju hvala, blagodati i vlast. Ti nemaš suparnika. Ponekada je dodavao: Lebbejke Ilahe-l-hakki. Odazivam Ti se, istinski Bože.

  Poslije toga je izašao, uzjahao svoju devu Kasvu i ponovio ulazak u obrede. Kada se deva podigla ponovio je isto. Nakon namaza na Zu-l-Hulejfi označio je hedj i stavio im ogrlice.

  Putovao je dok se nije približio Mekki. U mjestu Zu-Tuva je prenoćio, a zatim je izjutra klanjao sabah namaz, ponovo se okupao i ušao u Mekku u nedelju izjutra, četvrtog zu-l-hidždžeta, desete godine po Hidžri. Kada je ušao u Mesdžidu-l-Haram, obišao je Ka'bu, a zatim obavio s‘aj između Safe i Merve. Odsjeo je u gornjem dijelu Mekke na mjestu El-Hudžun. Nije skidao ihrame, jer je naumio istodobno obaviti hadždž i umru. Sa sobom je poveo hedj. Nije više odlazio da obavlja tavaf do hadždžskog tavafa. Naredio je svim onima koji nisu poveli hedj da u ihramima budu samo dok obave umru, to jest, učine tavaf oko Ka'be i sa‘j između Safe i Mevre, a zatim da skinu ihrame i razriješe umru. Svejedno s kojim nijjetom su ušli u obrede hadždža, za umru, hadždž ili oboje zajedno. Tom prilikom je rekao: Kada bih doživio ponovo što sam prošao ne bih vodio hedj. Učinio bih ovo umrom i oslobodio se ihramskih zabrana. Oni koji nisu poveli hedj oslobodili su se ihramskih zabrana.

  Osmog dana zu-l-hidždžeta, na Dan tervije (napajanja), uputi se na Minu. Svi koji su se oslobodili ihramskih obaveza nakon umre ušli su u obrede hadždža. Na Mini je klanjao pet namaza: podne, ikindiju, akšam, jaciju i sabah. Četverorekatne namaze klanjao je po dva rekata. Kada se Sunce pojavilo, krenuo je na Arefat. Tu je zatekao podignut šator u Nimri. U njemu je odsjeo. Kada se sunce nagelo zapadu uzjaha Kasvu i krenu u dolinu ‘Urene. Ljudi se okupiše oko njega i on održa govor. Zahvalio se Allahu, pohvalio Ga, rekao Šehadet, oporučio bogobojaznost, potom, između ostalog rekao:
  O ljudi, poslušajte moj govor, jer ja ne znam da li ću se nakon ovog moga hadždža sresti sa vama. Vaša krv, imeci i časti su vam sveti kao što je svet ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu i u ovoj vašoj zemlji. Zaista je sve iz predislamskog doba pod mojom nogom poništeno. I krvna osveta iz predislamskog doba je poništena. Prva krvna osveta, koju poništavam je naša krv Ibn Rebi'a ibn el-Harisa. On je bio na dojenju u plemenu Benu Sa‘da, a ubili su ga iz plemena Huzejl. Predislamska kamata je poništena. Prvu kamatu s naše strane koju odbacujemo je kamata Abbasa ibn Abdu-l-Muttaliba. Sva je poništena. Bojte se Allaha u ponašanju sa ženama. Vi ste ih uzeli uz Allahov emanet, s njima odnos imate na osnovu Allahove riječi. One su dužne da u vašu kuću ne upuštaju nikoga koga vi ne volite. Ako one i pored toga to učine, udarite ih udarcem koji nije žestok. One imaju pravo da ih vi hranite i oblačite kako je uobičajeno. Vama ostavljam Allahovu Knjigu i ako je se budete čvrsto pridržavali nećete zalutati. Bit ćete pitani za mene, šta ćete odgovoriti? Ljudi odgovoriše: Svjedočimo da si obavijestio, izvršio i posavjetovao. Poslanik pokaza kažiprstom dignutim ka nebu, a zatim uperenim u narod: Allahu, posvjedoči, Allahu posvjedoči, Allahu posvjedoči!

  U tom govoru pojasnio je i neke druge propise. Nakon što je završio govor, Allah objavi ajet:

  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

  Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.[1]

  Bio je to dan sreće, blagodati i zahvale.

  Nakon održanog govora, Bilal je proučio ezan, pa ikamet i Poslanik, s.a.v.s, je klanjao ljudima podne dva rekata. Zatim je opet proučen ikamet i klanjao je ikindiju. Spojio je podne i ikindiju u vrijeme podne namaza. Između ova dva namaza nije klanjao ništa više. Nakon toga je uzjahao devu i došao na mjesto stajanja na Arefatu. Devu je okrenuo trbuhom prema stijenama. Okrenuo se kibli i tako ostao stajati do zalaska Sunca. Kada je nestalo crvenila na zapadu krenu na Muzdelifu. Na Muzdelifi je klanjao akšam i jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. Između namaza nije ništa klanjao. Nakon toga je legao do zore. Ujutro je rano klanjao sabah. Poslije namaza je stigao do Meš'aru-l-Harama, okrenuo se kibli i učio dove, tekbire i tehlile. Tu je stajao i molio dok se nije razdanilo.

  Sa Muzdelife je krenuo na Minu prije izlaska sunca. Stigao je do velikog džemreta. Bacio je sedam kamenčića. Uz svaki kamenčić je izgovarao Allahu ekber. Učio je telbije sve dok nije izbacao kamenčiće, nakon toga je prestao učiti. Na tom džemretu je zastao i rekao: Uzmite od mene propise hadždža, jer ja možda više neću doći na hadždž nakon ove godine.

  Nakon bacanja kamenčića otišao je na Minu, na mjesto gdje se kolju kurbani. Zaklao je šezdeset i tri deve svojom rukom, a onda je dao Aliji pa je zaklao ostatak, a to je trideset i sedam deva. Ukupno je zaklao stotinu velikih kurbana. Naredio je da se od svakog kurbana odsiječe dio koji su stavili u lonac. Meso se skuhalo, pa su jeli meso i pili čorbu.

  Nakon klanja kurbana pozvao je bricu i obrijao je desnu stranu glave. Tu kosu podijelio je ljudima svakom po dlaku dvije. Potom je obrijao lijevu stranu glave i svu kosu dao je Ebu Talhi.

  Nakon toga, obukao je odjeću i namirisao se prije tavafa. Uzjahao je devu i otišao u Mekku da obavi tavafu-l-ifadeti. Nije uradio sa'j. U Mekki je klanjao podne namaz. Poslije toga otišao je kod Benu Abdu-l-Muttaliba koji su napajali hadždžije Zem-zem vodom, i rekao: Izvucite vodu, o Benu Abdu-l-Muttalib! Da me nije strah da će vam ljudi preoteti posao i ja bih sišao s vama da zahvatam vodu. Oni mu dohvatiše kofu, pa se napi Zem-zem vode.

  Dane Kurban-bajrama, 11., 12. i 13. zu-l-hidždže proveo je na Mini. Svakog dana nakon zalaska sunca bacao je kamenčiće na džemretima. Počinjao je sa malim džemretom, bacio sedam kamenčića učeći tekbir uz svaki kamenčić, a potom bi prešao na srednji i veliki postupajući isto.

  Na dan Bajrama održao je još jedan govor, kao i srednjeg dana Kurban-bajrama. Potvrdio je rečeno u prvoj hutbi na Arefatu i dodao neke stvari. Prije hutbe, srednjeg dana Kurban-bajrama objavljena mu je sura En-Nasr.

  Trinaestog dana zul-hidždžeta, ili treći dan Kurban-bajrama krenuo je sa Mine, nakon bacanja kamenčića. Odsjeo je u mjestu El-Ebtah. Tamo je klanjao podne, ikindiju, akšam i jaciju. Poslao je Aišu sa njenim bratom Abdu-r-Rahmanom u mjesto Ten'im da obavi umru. Ona je obavila umru. Vratila se u El-Ebtah u praskozorje. Poslanik, s.a.v.s, je malo prilegao. Naredio je polazak nakon njenog dolaska. Uzjahao je devu i krenuo prema Ka'bi. Tada je obavio tavafu-l-veda’ (oprosni tavaf). Klanjao je sabah i zaputio se ka Medini. Izašao je iz Mekke sa donje strane. Kada se približio Medini i ugledao njene obrise rekao je: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber! Nema istinskog boga osim Allaha, nema suparnika, Njemu pripada vlast i hvala. On je svemoćan. Vraćamo se, kajemo se, na sedždu padamo i svoga Gospodara hvalimo. Allah je ispunio obećanje, pomogao Svome robu i saveznike sam porazio.

  Slanje vojske na čelu sa Usamom ibn Zejdom

  Poslanik, s.a.v.s, stiže u Medinu. Hvalio je i veličao svoga Gospodara zbog toga što je doživio ulazak ljudi u islam u grupama i što mu je pokazao uspjeh poziva koji je otpočeo prije dvadeset tri godine. Nakon povratka u Medinu primio je nekoliko delegacija. Spremio je Usamu ibn Zejda na čelu sedamsto boraca i naredio mu da stigne do mjesta Tuhum-l-Belka i Ed-Darum u Palestini. Vojska je krenula i odsjeli su u mjestu El-Džeref, udaljenom od Medine tri milje. Čuli su uznemirujuće vijesti o Poslanikovoj bolesti, pa su sačekali šta će biti. Allah je Poslaniku, s.a.v.s, odredio smrt i da to bude prva vojska koju je poslao Ebu Bekr.

  ——————————————————————————–

  [1] El-Maide, 3.

  #13401
  Anonimno
  Neaktivan

  Kad bi se vecina muslimana pridrzavala onoga što je Poslanik, s.a.v.s, govorio i Allahovih uputa preko Njega poslanih, ovaj svijet bi bio puno ljepsi. Molim Allaha da nam pomogne u teskim trenucima za ummet i da nam podari mudrosti i snage da ih prebrodimo!

Pregledavate 2 posta - 1 do 2 (od ukupno 2)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.