Potiranje (mesh) po hidzabu

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 9 years, 10 months by Anonimno. This post has been viewed 2224 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #16564
  Anonimno
  Neaktivan

  Potiranje (mesh) po hidžabu

  Potiranje žene po hidžabu-himaru:

  Rekao je šejhul-islam ibn Tejmijje:
  (Ako žena strahuje od hladnoće i slično tome, potrat će po njenom himaru, jer je Ummu Seleme potirala po njenom himaru, a pored toga treba da potire i nešto od njene kose, ali ako ona nema potrebe za tim, onda po tom pitanju ulema razilazi1.

  Kažem (šejh Ebu Malik): a hanefije, Malik, Šafija, i hanbelije u jednom rivajetu2, su stava da to (mesh po hidžabu) nije dozvoljeno, zbog toga što se od Aiše prenosi da je ubacila svoju ruku ispod himara, i potrala svoju glavu, i rekla je: “Ovo mi je naredio Allahov Poslanik alejhi selam”3.

  Također, su rekli: i zato što je on (hidžab-himar) odjeća za glavu kod žena i nema nikakve poteškoće prilikom skidanja istog, pa zbog toga nije dozvoljeno potirati po njemu.

  Dok je stav El-Hasena El-Basrija da je dozvoljeno uzeti mesh po himaru, a ovo zagovaraju i neki od hanbelija – ali su uvjetovali, da himari žena budu okruženi ispod grla!! – analogno na turban, jer je himar uobičajna odjeća za glavu.

  Kažem (šejh Ebu Malik): da je hadis Aiše radijellahu anha sahih, tada bi on ukazivao na konačnu zabranu, u suprotnom, kijas-analogija (himara) na turban prihvatljiv je i ima smisla, a sigurnije je da zajedno sa himarom potare i prednji dio njene glave, a Allah najbolje zna4.

  Fusnote:

  1) Medžmu El-Fetava: [21/218].
  2) El-Mudevvene: [1/42], El-Umm: [1/26], El-Bedai’u: [1/5], El-Mugni: [1/305].
  3) Nisam naišao na ovaj hadis: ali ga je spomenuo imam El-Kesani u “El-Bedai’u” [1/5] i nisam ga video niti u jednoj hadiskoj zbirci!!.
  4) Pogledaj knjigu: “Sahihu fikhis-sunne” [1/160], štampa: “El-Mektebetu Et-Teufikijje”.

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.