Revolucija . .smutnja ili milost?

 • This topic has 23 odgovora, 9 glasova, and was last updated prije 11 years, 3 months by Anonimno. This post has been viewed 4643 times
Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 24)
 • Autor
  Postovi
 • #6118
  Anonimno
  Neaktivan

  Evo jednog izuzetno dobrog teksta od šejha Jusufa el-Qaradawija na temu revolucija u muslimanskom svijetu

  Revolucija … fitna ili milost?
  dr. Yusuf el-Qardawi


  revolucija u Siriji

  Hvala Allahu Uzvišenom koji nas je iz Svoje milosti i blagodati počastio i obradovao revolucijom u Tunisu a nedugo zatim i revolucijom u Egiptu, jer: „Reci; “Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.“ (Junus,58) Poslije toga, počela je i revolucija u Libiji koja je, ako Bog da, pri samom svom kraju i koja će nakon 42 godine uklonuti Gadafija sa vlasti.
  Trenutno, svjedoci smo dešavanja revolucije u Siriji i Jemenu koja će, ako Bog da, donijeti promjene i prekinuti Bešarovu i Salihovu vladavinu baš kao što je prekinula i sa lica Zemlje uklonula vlasti prijašnjih silnika i nepravednika. Pet velikih revolucija koje za ovaj islamski ummet predstavljaju jednu od najvećih blagodati kojima ih je Allah Uzvišeni počastio. Posebno priznanje i zahvalu iskazujem državi Katar koja je od samog početka stala na stranu revolucionara i boraca za pravdu i istinu pozivajući arapske vladare da poslušaju glas svog naroda. Hvala i televiziji El-Džezira koja je svojim kontinuiranim i objektivnim praćenjem dešavanja na arapskoj pozornici doprinijela u borbi za pravdu i istinu. El-Džezira je bila i još uvijek je jedini „glasnogovornik“ arapskih revolucija.

  Međutim, postoje neki koji žele osporiti i umanjiti vrijednost arapskih revolucija. Pojedini arapski lideri i vođe zajedno sa „svojom“ ulemom žele diskreditirati i poništiti pravo naroda na pravednu vlast nazivajući sva ova dešavanja „fitnom“ – iskušenjem, spletkom, nesrećom, zabludom, pobunom, zločinom, bezumljem – sve su ovo značenja koja riječ „fitna“ nosi u sebi .
  Čak su neki svoje osude i govore protiv arapskih revolucija počinjali hadisom „Fitna spava i Allah je prokleo onog ko je probudi!“ Ovaj hadis nema nikakvu naučnu niti vjersku vrijednost (Albani kaže za ovaj hadis da je daif – op. prev.)!

  U osnovi riječ „fitna“ znači stavljanje zlata na vatru kako bi se provjerila njegova vrijednost i kvaliteta. Isto tako, fitna koju Allah Uzvišeni daje ljudima je radi toga kako bi se ljudi provjerili i ispitali i vidjelo ko je od njih pravi i istinski vjernik a ko lažni. U tom smislu, fitna može biti konkretna ili apstraktna: „i neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo fitna – iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika!“ (El-Enfal,28)

  Arapske revolucije i Haridžije

  Šta je revolucija? Revolucija je da kažeš riječ istine nepravdi u lice! Oni koji arapske revolucije nazivaju fitnom u smislu nesreće i zla negiraju pravo ljudima da nepravdi i neistini kažu istinu u lice! Ako bi prihvatili i povinovali se njihovom načinu razmišljanja, onda bi to značilo da svako ko naređuje dobro i zabranjuje zlo u društvu, svako onaj ko griješniku i nepravedniku kaže da prestane sa svojim griješenjem i nepravdom, na taj način izaziva i budi fitnu – nesreću, zlo, zabludu, spletku i td.

  Kada se u islamskoj historiji govori o pobuni i ustajanju protiv vlasti kao fitni u značenju nesreće i zla onda se, prije svega, misli na sektu Haridžija koji su ustali i pobunili se protiv četvrtog halife Alije, r.a.. Sam Allahov poslanik, s.a.v.s., je upozorio svoj ummet od zla Haridžija koje će se desiti nakon njegove smrti. Na samom početku javljanja Haridžija na javnoj sceni, Sejf ibn Abdullah ibn Abas je otišao kod njih da razgovara sa njima i pokuša ih urazumiti i ukazati na to da oni nisu u pravu. Velikim dijelom je u tome i uspio, ali oni koji su ostali uporni u svojoj ideji i opredjeljenju, borili su se protiv Alije, r.a.,i na kraju ga i ubili! Zato, kada se spomene ime Haridžija, misli se na sve one koji neopravdano i bez argumenata dižu pobunu protiv svog vladara izazivajući pri tome među ljudima smutnju i nesreću, tj. fitnu!

  Arapske revolucije i džihad

  Naravno, postoji više vrsta džihada; džihad jezikom, rukom, srcem. Arapske revolucije kojima smo svjedoci se mogu smatrati jednim od vidova džihada i to džihad jezikom. Ali, mogu se nazvati i džihad srcem. Allahov poslanik, s.a.v.s., je, upitan o tome koji je džihad najbolji, rekao: „Najbolji džihad je riječ istine pred nepravednim vladarem.“ Ovo nije samo vid džihada nego njegovo najbolje moguće ispoljavanje u životu koje čovjek može učiniti.

  U tom kontekstu, arapske revolucije spadaju u džihad i to džihad koji je vadžib (obaveza) svakom onome ko je u mogućnosti na bilo koji način učestvovati i dati svoj doprinos u ostvarenju konačnog cilja. Poznat je hadis Allahova poslanika, s.a.v.s., u kojem se navodi da je svako od nas dužan mijenjati zlo koje vidi svojom rukom, a ako to nije u stanju onda jezikom, tj. savjetom, a ako ni to nije u stanju onda je dužan zlo koje vidi osuditi srcem i neodobravati ga. Osuda srcem i neodobravanje zla koje vidiš je posljednji stadij nakon kojeg nema imana. Mirne demostracije kao izraz neslaganja sa nepravdom su vid džihada i predstavljaju polaznu tačku revolucije i promjene. Ljudi su na ulice svojih gradova izašli nenaoružani jedino tražeći pravo na dostojanstven život, društvenu pravdu, istinu, bolje uslove života, poštivanje i uvažavanje najosnovnijih građanskih prava, brisanje korupcije iz društva … Ljudi imaju pravo na to i niko im to ne može osporiti i ukinuti.

  Na žalost, u Siriji smo svjedoci da određeni ljudi, koji se smatraju islamskim učenjacima, svim silama brane predsjednika Bešara a istovremeno gledamo kako taj isti predsjednik naređuje upotrebu sile protiv demonstranata, svojih vlastitih građana što rezultira pogibijom na hiljade golorukih ljudi kojima je jedina krivica to što su izašli na ulice i rekli riječ istine i neslaganja sa nepravednom politikom i uređenjem. Ovi takozvani učenjaci zabranjuju izlazak na ulicu i demostracije protiv vladajućeg režima, ali pitanje koje samo sebe nameće je: Ko je taj vladar protiv kojeg je zabranjeno se buniti i tražiti da se smijeni sa vladajućeg položaja? Ko je vladar kojem se mora pokoravati i koji se mora slijediti?

  Vladar protiv kojeg nije dozvoljeno dizati revoluciju ili pobunu je vladar kojeg je izabrao narod svojom slobodnom voljom i zadovoljan je s njim kada je u pitanju islam. Vladar muslimana mora biti musliman koji iskreno vjeruje u Allaha Uzvišenog, Poslanika, s.a.v.s., i koji sudi i presuđuje po Allahovoj knjizi Kur'anu Časnom! Ukoliko bi se neko pobunio protiv ovakvog vladara, onda je to ispoljavanje nepokornosti legitimnom vladaru i ispoljavanje nasilja i anarhije.

  Međutim, ako je vladar preuzeo vlast bez saglasnosti i zadovoljstva naroda i u svojoj se vlasti i upravljanju udaljio od islama, kao što je slučaj trenutno u nemalom broju arapskih država a posebno u ovih pet zemalja u kojima se dešavaju arapske revolucije, onda je sasvim normalno očekivati da se narod prije ili kasnije pobuni i promijeni takvog vladara.
  Svrgnuti predsjednici arapskih zemalja i oni protiv kojih se trenutno vodi revolucija, nisu na vlast došli voljom naroda i njihovim zadovoljstvom a kada je u pitanju odanost i poštivanje normi i zakona, svaki od njih je bio daleko više odan svojoj političkoj partiji nego vjeri islamu. Pored toga, svaki od njih, Ibn Ali (Tunis), Mubarek (Egipat), Gadafi (Libija), pa Salih (Jemen) i Bešar (Sirija) sada, su radili i rade na tome da nakon njihove smrti upravljanje državom i narodom pređe u ruke njihovih sinova!!! Ne, nema doživotne vladavine! Ovakvim vladarima nije dužnost pokoravati se! Pokoravanje je u dobru a onaj ko naređuje suprotno tome ne smije mu se pokoravati.

  Sedduz-zerai’ ili pravna preventiva

  Učenjaci koji su zabranili i zabranjuju izlazak na ulice opravdavaju svoj stav principom zvanog Sedduz-zerai’ ili pravna preventiva.
  Pošto je izlazak na ulice i pobuna uzrok fitne – nereda, nesreće, pogibije, smutnje – zabranjuje se izlazak na ulice i pobuna protiv vladara. Ali, kao što je u nekim slučajevima obaveza zatvoriti i spriječiti (sedd) sredstvo koje vodi ka zlu (zerai’-ššerr), isto tako je nekada obaveza otvoriti i omogućiti da se dogodi sredstvo koje vodi ka dobru (fethu zerai’ l-hajr)!!! Ne može se za sve govoriti da otvara vrata zla i kao takvog ga zabraniti. Cilj ovog šeriatskog principa je osiguravanje svakog dobra i interesa u vjeri i životu, a ne suzbijanje prava ljudi i onemogućavanje ljudima da se bore za svoju slobodu, slobodu vjere, pravednu vlast, bolje uslove života…

  Drugi argument koji u svoju korist navode oni koji zabranjuju i osuđuju arapske revolucije je: nepravedan vladar je bolji od fitne! Ovo pravilo se ne odnosi na naše trenutno stanje jer arapske revolucije su se pokrenule s ciljem uspostave pravde i ukidanja nepravde i nasilja. Cilj arapskih revolucija je da se vlast iz ruku silnika i plaćenika uzme i dadne sinovima našeg vlastitog naroda. Svaki narod ima najveće pravo da iz svojih redova i sinova bira one koji će njime upravljati i one kojima će se u dobru pokoravati i slijediti ih. Nema poslušnosti i pokornosti vladaru koji naređuje ma'sijjet – griješenje i povredu vjerskih principa. Ako se do sada nismo uvjerili u pravu narav onih protiv kojih se vodi revolucija, dovoljno nam je da znamo da upravo oni naređuju da se puca i ubija goloruki narod čiji je jedini grijeh to što je izašao na ulicu tražeći svoje pravo na slobodu i pravdu. Nijednom vojniku ili policajcu nije dozvoljeno pokoravati se ovakvim naredbama i slušati svoje nadređene kada mu narede da puca na demonstrante. Ne postoji zakon nigdje na svijetu koji nalaže poslušnost onome ko naređuje da se puca po golorukim demonstrantima. Brojni su slučajevi za koje znam u Siriji gdje vojnici i policajci odbijaju naredbe i ne žele pucati po narodu. Pozivam sve njih da se priključe narodu u borbi protiv nepravde i da ne budu pomagači silnika i tirana. Pa, i vi ste dio naroda na koji pucate. Pozivam sve koji nose oružje i brane nepravedu vlast da odbace oružje i priključe se narodu, u protivnom su i oni poput onih koje brane. Sirijski vojnici, jemenski, Gadafijeve jedinice; pozivam vas da se priključite narodu. Ako to ne učinite bit ćete griješni i odgovorni kao i vaši pretpostavljeni koji vas tjeraju i naređuju vam da se borite protiv naroda i pucate. Ako vaša puška ubije nekoga od onih koji su na ulicama, onda ste ubice.

  Treći argument koji vladari i oni koji ih brane navode u svoju korist je: sve ove demonstracije i revolucije u arapskim zemljama su rezultat zavjere koja je došla iz vana.

  Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je na Oprosnom hadždžu jasno objasnio koje su to svetosti koje se ne smiju povrijediti: krv jednih drugih vam je sveta i nepovrediva (zabrana ubistva), imeci i imovina (zabrana krađe), čast (zabrana bluda)! Ovo su tri jasne zabrane koje važe kako za onog ko je na vlasti tako i za podređenog. Tokom tri stoljeća islamska ulema je vodila raspravu o tome je li islamskom vladaru dozvoljeno upotrijebiti oružje protiv onih koji su se nenaoružani pobunili i ustali protiv svog vladara i objavili neposluh ili čak odcjepljenje. Alija, r.a., je kao halifa slao svoje predstavnike i vršio pregovore sa onima koji su se pobunili protiv njega pa čak i uzeli oružje u ruke protiv njega što je na kraju rezultiralo atentatom. Našao sam da su samo učenjaci hanefijske pravne škole dozvolili halifi da silom i oružjem krene na one koji su otkazali poslušnost islamskom vladaru ili se odcijepili od njegove vlasti???????????

  Međutim, arapski vladari protiv kojih su se povele demonstracije su odmah skočili na oružje i ubijanje svog vlastitog naroda. Ni to im nije bilo dovoljno, nego su angažovali strane plaćenike (čak i nemuslimane – op. prev.) da za njih ubijaju. Arapski vladari, oni svrgnuti i oni koje to čeka, samo je pitanje vremena, su teško povrijedili one tri svetinje koje smo naveli. I to ne samo sada, protiv demonstranata, nego tokom cijele svoje vladavine koja je trajala decenijama.

  Intervencija NATO-a

  U Egiptu su muslimani zajedno sa Koptima stajali na trgu Tahrir i tražili promjenu i odlazak Mubareka. Zašto? Zato što je problem zbog kojeg su se tu našli zajednički svima: nepravda i nasilje. Nepravda od strane vladara je uperena protiv svih; i muslimana i nemuslimana. Arapske revolucije se bore za pravdu i slobodu svih koji žive tu, bez obzira da li su muslimani ili ne. A što se tiče intervencije NATO snaga, to se desilo samo u Libiji jer je Gadafi upotrijebio sav svoj vojni arsenal protiv vlastitog naroda koji je nenaoružan izašao na ulice. Pomoć od NATO-a je zatražena samo iz ovog razloga, a oni koji su se pobunili i borili na terenu tražeći promjenu i Gadafijevu smjenu su sinovi Libije.

  Dr. Yusuf el-Qaradawi u ciklusu „Šerijat i život“ katarske televizije El-Džezira, emitovano 11. 9. 2011. g.

  P.S. Moje mišljenje o šejhu Jusufu al-Qaradaviju je da je on jedan od poznatih alim sa obimnim znanjem međutim ima neki grešaka i pogrešnih stavova o kojima je ulema govorila i tu ga ne slijedim ali s druge strane neću o njemu govoriti negativno
  Najbolji odgovor na pitanje o šejhu Jusufu Qaradawiju je dao šejh Imad al-Misri kada je rekao: Sejh Qaradavi je veliki alim, a smijem da kazem i da je mudztehid (onaj koji ima ingerenciju da izdaje fetve, pogotovo u ovom danasnjem savremenom dobu). Kada znamo njegovu biografiju i koliko je pomagao islamu i muslimanima, znat cemo koliko je sam Sejh zasluzan da svi dovimo za njega. Sejh ima svoj idztihad, pa kada pogodi ima dvije nagrade, a kada pogrijesi onda ima jednu nagradu. Na nama je da ga slusamo kada potrefi, i kada ima saglasnost sa vecinom ucenjaka, a necemo ga slijediti kada naidjemo na nesto sto je suprotno vecini ucenjaka, i u svakom slucaju na nama je da ga spominjemo po dobru i postujemo. I ovakav stav treba da bude prema svim ucenjacima ehlu suneta wel dzemata.A, Allah najbolje zna.

  #6120
  Anonimno
  Neaktivan

  Posebno priznanje i zahvalu iskazujem državi Katar koja je od samog početka stala na stranu revolucionara i boraca za pravdu i istinu pozivajući arapske vladare da poslušaju glas svog naroda.

  Katar je država koja sudi tagutskim zakonom, a to je veći grijeh od ubijanja muslimana! Pitam se šta bi dotični rekao kada bi muslimani “pravedne države” Katar ustali i zahtijevali uspostavu Šerijata?

  Hvala i televiziji El-Džezira koja je svojim kontinuiranim i objektivnim praćenjem dešavanja na arapskoj pozornici doprinijela u borbi za pravdu i istinu. El-Džezira je bila i još uvijek je jedini „glasnogovornik“ arapskih revolucija.

  Sve dok Amerika te revolucije ne počne nazivati ekstremnim i terorističkim. A ako se to desi, brzo će Al-Džezira izvještavati o terorističkim demonstrantima koji se bune protiv legalnih vlasti, baš kao što na taj način izvještava o mudžahidima Iraka, a prije svega Somalije. I još nešto, sve dok revolucije idu u korist Muslimanskog bratstva (sekta ihvanija) Al-Džezira će “objektivno” izvještavati o njima. Ali će zato ocrniti svaki pokret koji je u sukobu sa ihvanijskom sektom, kao što to Al-Džezira radi sa Eš-Šebabom i mudžahidima Iraka. Zajedničko za Eš-Šebab i mudžahide Iraka jeste što se i jedni i drugi oružano bore protiv ihvanija, koji su na strani tagutskih vlasti i na platnom spisku neprijatelja islama.

  P.S. Moje mišljenje o šejhu Jusufu al-Qaradaviju je da je on jedan od poznatih alim sa obimnim znanjem međutim ima neki grešaka i pogrešnih stavova o kojima je ulema govorila i tu ga ne slijedim ali s druge strane neću o njemu govoriti negativno

  Da si u redovima mudžahida koji se bore za uspostavu Šerijata, ne vjerujem da bio ovo rekao, pogotovo kada protiv tebe uperi oružje čovjek koji brani taguta slijedeći fetve Kardavija. Kod muslimana nema i ne smije da ima ikakav kredibilitet čovjek koji je izdao fetvu da je muslimanu dozvoljeno da učestvuje u američkoj vojsci koja okupira Afganistan, a Kardavi je to uradio, baš kao što je prije te fetve žestoko kritikovao talibane, baš kao što danas staje na strani Kadirova, a protiv mudžahida Kavkaza, baš kao što je stao na stranu somalijskog taguta i američkog poslušnog psa Ahmeda Šerifa, baš kao što je žestoko kritikovao mudžahide Iraka, baš kao što hvali tagute, ešarije i maturidije…

  Ne samo on, nego i onaj ko ovakvog čovjeka smatra učenjakom koji se slijedi ne zaslužuje kredibilitet kod muslimana.

  Najbolji odgovor na pitanje o šejhu Jusufu Qaradawiju je dao šejh Imad al-Misri

  Znam da će nekima izgledati prejako, ali je bolna činjenica da je Imad el-Misri porekao mnoge svoje stavove, počevši od demokratije pa do stava prema mudžahidima. Dovoljan je musibet Imadu što odgovara na pitanje na sajtu bivšeg špijuna austirjske tajne službe Sulje Bahtića, koji je i sam priznao da je za svotu od 800 Eura špijunirao braću u Porčinom džematu u Beču. I nakon što je Imad upozoren o kome se radi (o Sulji Bahtiću), Imad je i dalje nastavio sa odgovaranjem na pitanja za ovaj sajt. A dovoljno je pogledati o kakvom je sajtu riječ, pa da se shvati kakvi mogu biti saradnici tog sajta.
  Na žalost, mnogi se kite starom slavom i naivnošću muslimana.

  Sejh Qaradavi je veliki alim, a smijem da kazem i da je mudztehid

  Jašta, Kardavi je to dokazao fetvama o dozvoli kamate, muzike, a gore od toga dozvoljenosti učestvovanja u vojsci koja ubija muslimane. Sramota je za jednog Imada da izgovori ovako nešto.

  Kada znamo njegovu biografiju i koliko je pomagao islamu i muslimanima, znat cemo koliko je sam Sejh zasluzan da svi dovimo za njega.

  Ljudi koji slijede Kardavija se oružjem bore protiv mudžahida Iraka, Somalije, a riječima U SVIM DRUGIM DRŽAVAMA! Ihvanije su danas, pored murdžija, najžešći protivnici mudžahida od svih islamskih sekti.

  Na nama je da ga slusamo kada potrefi, i kada ima saglasnost sa vecinom ucenjaka, a necemo ga slijediti kada naidjemo na nesto sto je suprotno vecini ucenjaka

  Od kada je to većina učenjaka postala dokaz u vjeri?? Ko je to rekao? Konsenzus učenjaka jeste dokaz u vjeri, ali ne i većina učenjaka. Većina učenjaka je stava da ostavljanje namaza nije kufr, ali nepobitni dokazi govore suprotno. Na kraju krajeva, zar šejhul islam Ibvn Tejmijje nije bio manjina u svoje vrijeme, zapravo bio je sam protiv “većine učenjaka”. Isto sa šejhom Muhammedom ibn AbdilWehhabom. Ovaj govor Imada je svjesno ili nesvjesno direktan udarac na selefije, čiji su učenjaci, spram ostalih, uvijek bili manjina!!!

  I ovakav stav treba da bude prema svim ucenjacima ehlu suneta wel dzemata.A, Allah najbolje zna.

  Ko je to od učenjaka ehli sunneta rekao da je Kardavi učenjak ehli sunneta? Detaljnije:
  http://www.putvjernika.com/Downloads/Islamske-knjige/Jusuf-Kardavi-na-vagi-serijata.html

  Samo bih na kraju da napomenem, da sam ja otvoren za diskusiju, ako se neko ne slaže sa ovim neka iznese dokaze, a ja ću prihvatiti svaki nepobitan dokaz i shodno njemu izmjeniti svoj stav, ako dokaz to zahtijeva.

  #6121
  Anonimno
  Neaktivan

  Jaseer 2012 post=293 wrote: P.S.Moje mišljenje o šejhu Jusufu al-Qaradaviju je da je on jedan od poznatih alim sa obimnim znanjem međutim ima neki grešaka i pogrešnih stavova o kojima je ulema govorila i tu ga ne slijedim ali s druge strane neću o njemu govoriti negativno

  Koje su to greske i pogresni stavovi o kojima je ulema govorila u vezi kojih ga ti ne slijedis???

  #6123
  Anonimno
  Neaktivan

  @Jaseer 2012

  Koje su to njegove greske i pogresni stavovi o kojima je ulema govorila u kojima ga ti ne slijedis???

  #6124
  Anonimno
  Neaktivan

  @ moderatori

  Kako se brise post??
  Moze se izmijeniti ali neda se obrisati.
  Pa ako moze izbrisite jedan od moja 2 posta.

  #6126
  Anonimno
  Neaktivan

  Andol brate :barek:

  #6134
  Anonimno
  Neaktivan

  Da se malo osvrnemo na te Karadavijeve greske da vidimo koliko su blizu ili daleko od Islama.
  Prvo da spomenemo sta kaze za krscane:

  “Svi naši problemi su zajednički, sinovi smo jedne domovine, put nam je jedan i jedan smo narod. Ja kažem za njih “Naša braća kršćani”. Neko će to osporiti i reći: “Kako to da kaže naša braća kršćani, a samo su vjernici braća?”. “Da mi smo vjernici a i oni su na neki način vjernici”.

  Kaze da su krscani blisko muslimanima i kaze ”Onda kada muslimani budu ponosni, ponosna će biti i njihova braća kršćani, a kada muslimani budu poniženi, ponižena će biti i njihova braća kršćani”

  ”Nema smetnje da musliman voli nemuslimana.”

  O neprijateljstvu izmedju muslimana i jevreja je rekao da je zbog teritorije a ne zbog vjere, za ajet ”Naći ćete da su vjernicima najveći (najžešći) neprijatelji Jevreji i mnogobošci.” kaze da se odnosi na vrijeme Poslanika sallallahu alejhi we sellem.

  I jos mnogo njegovih fetvi o dozvoljavanju cestitanja nevjernickih praznika, o pristupanju vojsci svoje drzave koja se bori protiv muslimana.

  Kardavija moze smatrati shejhom samo onaj ko ne poznaje dovoljno njegovo stanje, koji je o njemu cuo samo pohvale, ili dzahil koji ne poznaje Islam i islamske propise.

  #6136
  Anonimno
  Neaktivan

  Selam alejkum

  Kardavija mnogi danas smatraju jednim od vodecih islamskih ucenjaka ali je ocito da je on u nekim stvarima otisao predaleko. Zato se moze steci utisak da su njegove izjave koje je naveo ExPanter namjenjene za siroke mase odnosno da se u ime muslimana salju neke miroljubive poruke nevjernicima. Mozda je to za neke dobro sto radi Kardavi ali za mene ne mogu biti braca nevjernici,

  #6192
  Anonimno
  Neaktivan

  Ako ćemo tim putem pa zar postoji ijedan učenjak ili daija na dunjaluku a da kod ne sebe nema pogrešnih stavova….pa ni Yusuf al-Qardawi nije tu izuzetak!?

  Od njegovih pogrešnih stavova su između ostalog dozvola muzike a ispravan stav je da je muzika haram a to da je dozvolio učešće u američkoj vojsci u borbi protiv muslimana to mi nije poznato.Ima li neko link na bosan. ili eng.jeziku gdje se govori o tome?

  Šta reći onda za šejha Abdulaziza bin Baza rahimehullah koji je izdao fetwu o dozvoli stacioniranja američkih vojnika na Arapskom Poluostrvu i to u blizina dva časna grada!? Hoćemo li zbog te greške (ja mislima da ga je saudijska vlada na to primorala a Allah najbolje zna) ostaviti isčitavanje njegovih knjiga i slušanje njegovih dersova iz oblasti slamskih nauka?

  Ako je šejh Qaradavi rekao to o Somaliji i Iraqu te neke druge stvari koje mu se pripisuju a ulema kaže da su pogrešne neću ga u tome slušati ali neću pocjenjivati ostali hajr koji je prisutan kod njega. Zar jedan od velikana islamskog Ummeta imam Ebu Hanife rahimehullah nije bio na stavu da djela nisu sastavni dio imana što je pogrešan stav jer je stav selefa da iman sačinjavaju uvjerenja, riječi i djela i da se iman pokornošču povećava a nepokornošću smanjuje…hoćemo li zbog tog pogrešnog stava ostaviti kompletno intelektualno naslijeđe ovog velikog učenjaka i pobožnjaka i zar ga ne svrstavaju među najbitnije učenjake ehli sunneta vel džemaat!?

  Zatim poznati fakih u hanefijskoj pravnoj školi Ahmed ibn Ali er-Razi ebu Bekr el-Džessas koji je napisao čuveni tefsir Ahkamul-Kur'an čijim sadržajem se učenjaci tefsira uveliko koriste a prigovaraju mu da je bio jako pristran hanefijskoj pravnoj školi i da u njegovom tefsiru ima utjecajem akaidske škole mu'tezilija.

  Ez-Zamahšeri, od poznatih je znalaca literature i poezije, napisao poznati tefsira El-Keššaf, koji se također koristi u proučavanju značenja Časnog Kur'ana iako je njegov pisac bio mu'tezila u akida….

  Metodom “učenjak ima greške neću uzimati ništa od njega” stiže se do toga da se ulema svede na jednu grupu alima a ostali učenjaci za novotari, zalutali i zabludjeli!!!Ne nego je moj stav da se prema svim priznatim učenjacima i radnicima za islam odnosim sa poštovanjem ono što se kod njih suprotstavlja idžmau to ostavljame i ne praktikujem a ono u čemu su pogodili to slijedim..

  #6197
  Anonimno
  Neaktivan

  Jaseere ne volim da teram inat, jer se ovde ne radi o teranju inata nego o svetosti vjere i vjerskih propisa. Ne mozes poredjati Karadawija i ucenjake ehli sunneta. Vidim spominjes da je Ebu Hanife bio stava da djela nisu sastavni dio imana, a jesili procitao dokaze koje je posedovao za to. Ja kada sam citao o njegovim dokazima za to da nisam procitao odgovor na te stavove pomislio bi de ja to jedina istina, jer je posedovao jake argumente, ali mu je ulema ehli suneta odgovorila na te njegove greske i postoje predaje u kojima se spominje da je Ebu Hanife menjao te stavove i prihvatio istinu.

  A sada molim te pojasni mi gde je to ulema ehli suneta raspravljala o tome da li su ehli kitabije nasa braca ili nisu, kada ih je Allah u Kur'anu nazvao nevjernicima, koji je od ucenjaka ohalalio kamatu ako je mali procenat, kada je Allah jasno zabranio kamatu, koji je od ucenjaka ehli suneta dozvolio da musliman ode u vosjku nevjernika da ratuje protiv muslimana, i tako dalje i tako dalje.

  Stvano su tvoji stavovi zbunjujuci, vidim na drugim temama kako pises protiv tagute, a ovde branis branioca taguta.

  Kad bi se istrazivale fetve Karadawija doslo bi se do zakljucka da ovo sto sam ja napisao ovde je previse blago, jer taj covjek nema sta nije dozvolio ljudima od harama (cak je i zenama dozvolio da glume u filmovima, i jos mnogo gore stvari od toga).

  Da te podsetim kad je Allahov Poslanik ucio ajet :
  ٱتَّخَذُوٓاْأَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابً۬ا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَـٰهً۬ا وَٲحِدً۬ا‌ۖلَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ‌ۚ سُبۡحَـٰنَهُ ۥ عَمَّا يُشۡرِڪُونَ
  “Oni su,pored Allāha, za gospodare uzeli svećenike svoje i monahe svoje i Mesīha, sina Merjemina, a naređeno im je da samo jednom Bogu ‘ibādet čine. Nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni pored Njega obožavaju.” (prevod značenja sure Et-Tevba, 31)
  Pa mu je Adijj ibn Hatim rekao: O Allahov Poslanice ali mi ih nismo obozavali, pa mu je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: Zar vam nisu naredjivali ono sto je Allah zabranio, a zabranjivali ono sto je Allah naredio, pa je Adijj rekao: Da, pa mu je Poslanik rekao: E to je vase obozavanje njih.

  Sada kada bbi ja rekao za Karadawija da je slican svestenicima ne bih pogresio a Allah najbolje zna.

  Ovim ne zelim da se natezem stobom, ovo pisem zbog haqqa, a i poznata je stvar da Karadawi sebe pripisuje esarijama, a to je sekta u Islamu, tako da on nikako ne moze biti ucenjak ehli sunneta.

  #6198
  Anonimno
  Neaktivan

  Hajr akhi nisam za raspravu jer rasprava uglavnom ne donosi neku korist, lično sam to doživio kada sam jedne prilike raspravljajo sa jednim neistomišljenikom, ne ostavlja to baš neki koristan rezultat. Za mene je sigurnije da na Sudnjem danu dođem pred Allaha čist od neprikladnog govora prema čestitim učenjacima, radnicima za islam te braći koja se trude da postignu zadovoljstvo Najmilostivijeg nego da me Allah azze ve džell upita zbog čega si o ovom alimu/daiji govorio to i to? A ja mu odgovorim: Gospodaru moj to je pisalo na internetu.da li će nam naš Gospodar to primiti kao opravdanje!?

  Uglavnom uz dužno poštovanje onoga ko u nekim stvarima ne razmišljao kao ja, vodim se geslom : poštujem i volim sve priznate i ispravne islamske učenjake i daije koji rade za dobrobit islama i muslimana, da ih Allah nagradi za njihov ispravni idžtihad a da na Sudnjem danu bude milostiv prema njihovim greškama i pogrešnim rezonima a sa druge strane odričem se svih taguta-zalima koji ne sude po onome što je Uzvišeni Allah objavio u svojoj Časnoj Knjizi i po onome što je objavio u sunnetu Allahovog Poslanika alejhi salatu ve selam

  :barek1:

  #6200
  Anonimno
  Neaktivan

  Brate yaseere brat panter malo pretjeruje u nekim kritikama, nismo mi kompetentni da raspravljamo o ucenjacima, kardawi je doduse prilicno odlutao u nekim stavovima i ne slijedimo ga ali brate panter to ti ne daje za pravo da nekoga osuduzujes ko ima garantovano vise znanja i od tebe i od mene, prepustimo Sud Allahu a nase shejhove da nas upozoravaju na njihove greske.
  Tako i za zukurlica svi znamo koje sve greske on pravi, ali oni ti nisu pravi neprijatelji, ima mnogo vise neprijatelja i zlobnika koji jedva cekaju da ti nanesu zlu i zive tu odmah pored tebe, gde god dasi.
  Nesmemo da se oholimo i stavljamo sebe u poziciju da napadamo, kritikujemo, pisemo bez dokaza o onima koji imaju mnogo vise znanja od nas. Koliko god oni grese, ti ih ne slijedi u onome sto grese ali nemoj otici u stvari kojima mi nismo dicni da radimo. Dodze neki bosnjo, pise ovde na forumu svasta, sto god mu padne napamet, bez imalo islamskog znanja a ti njega preskocis i kritikujes nekog sa kim nisi ni razgovarao nikad, nekog na koga treba prvo nasi shejhovi da upere prstom i da nas opozoravaju na njihove greske.
  Nemoj da mislis da ja i ti ili bilo ko ovde zna bolje od nasih shejhova Nusreta, Idriza, Bilala, Porcu itd.

  #6202
  Anonimno
  Neaktivan

  Halide ibn Velid, ja sam izneo fetve Karadawija, a ti me sada optuzujes da ih napadam bez dokaza, smirri se malo i citaj moje postove.

  #6204
  Anonimno
  Neaktivan

  Draga braćo Allah vam dao svako dobro ostavimo raspravu na ovu temu evo prošla je ponoć obratimo se Allahu sa bar dva rekata noćnog namaza jer je u tome velika korist….
  Es selamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu

  #6206
  Anonimno
  Neaktivan

  Jaseer 2012 post=368 wrote: Ako ćemo tim putem pa zar postoji ijedan učenjak ili daija na dunjaluku a da kod ne sebe nema pogrešnih stavova….pa ni Yusuf al-Qardawi nije tu izuzetak!?

  Islamski ummet zaista ima dovoljno istinskih učenjaka, čije znanje je dovoljno da utoli žeđ za znanjem svakog muslimana na planeti. Muslimani doista nisu u potrebi za učenjacima, koji dozvoljavaju ratovanje na strani kafira protiv muslimana. Tačno da je samo Kardavi ostao od “učenih” na planeti, muslimani bi trebali da se klone njegovih stavova.

  Od njegovih pogrešnih stavova su između ostalog dozvola muzike a ispravan stav je da je muzika haram a to da je dozvolio učešće u američkoj vojsci u borbi protiv muslimana to mi nije poznato.Ima li neko link na bosan. ili eng.jeziku gdje se govori o tome?

  Primjećuje se brate da si svjež u islamu. Kardavijeva fetva je svojevremeno kružila netom, i mislim da nije bilo muslimana prisutnog na netu a da o njoj u najmanju ruku nije čuo.
  Fetva je dostupna još uvijek na nekim forumima, na primjer (google pretraga) http://forum.hizbuttahrir.org/archive/index.php/t-35.html
  Fetvu i odgovor na nju možeš naći ovdje:
  http://www.scribd.com/doc/19237044/Refutation-of-Qaradawis-Fatwa-Allowing-Muslims-to-Kill-Muja

  Šta reći onda za šejha Abdulaziza bin Baza rahimehullah koji je izdao fetwu o dozvoli stacioniranja američkih vojnika na Arapskom Poluostrvu i to u blizina dva časna grada!? Hoćemo li zbog te greške (ja mislima da ga je saudijska vlada na to primorala a Allah najbolje zna) ostaviti isčitavanje njegovih knjiga i slušanje njegovih dersova iz oblasti slamskih nauka?

  Učenjaci su bili primorani da potpišui tu fetvu. Šejh Bin Laden je jednom izjavio da mu je to lično rekao šejh Usejmin, rahimehullah.

  Zar jedan od velikana islamskog Ummeta imam Ebu Hanife rahimehullah nije bio na stavu da djela nisu sastavni dio imana što je pogrešan stav jer je stav selefa da iman sačinjavaju uvjerenja, riječi i djela i da se iman pokornošču povećava a nepokornošću smanjuje…hoćemo li zbog tog pogrešnog stava ostaviti kompletno intelektualno naslijeđe ovog velikog učenjaka i pobožnjaka i zar ga ne svrstavaju među najbitnije učenjake ehli sunneta vel džemaat!?

  Poređati slučaj Ebu Hanife i Kardavija je u najmanju ruku naivno. Ebu Hanife nije dozvolio muziku, kamatu, ubijanje muslimana, nije podržavao tagute, šije i kršćane nazivao braćom…

  Ez-Zamahšeri, od poznatih je znalaca literature i poezije, napisao poznati tefsira El-Keššaf, koji se također koristi u proučavanju značenja Časnog Kur'ana iako je njegov pisac bio mu'tezila u akida….

  E sad ga pretjera, kao da ti je lično neki medhalijevac ili ihvanija diktirao ovo. Ja još uvijek nikada u nijednom tefsiru ehli sunneta nisam naišao na citat iz Zamahšerijevog tefsira. I ne samo u tefsiru. Ne pročitah niti jednu akaidsku knjigu u kojoj se citira Zamahšeri. Ako je i neko od učenjaka citirao Zamahšerija, to su onda izolovani slučajevi koji nisu niti mogu biti pravilo, a još manje dokaz u nečijem pokušaju da “rukama i nogama” opravda Kardavija.

  Metodom “učenjak ima greške neću uzimati ništa od njega” stiže se do toga da se ulema svede na jednu grupu alima a ostali učenjaci za novotari, zalutali i zabludjeli!!!Ne nego je moj stav da se prema svim priznatim učenjacima i radnicima za islam odnosim sa poštovanjem ono što se kod njih suprotstavlja idžmau to ostavljame i ne praktikujem a ono u čemu su pogodili to slijedim..

  Dozvoli mi, brate, da se i ovdje suprotstavim tvom mišljenju. Osnova kod selefu saliha je bila da se novotari IZBJEGAVAJU, a ne da se od njih uzima ono što je ispravno, jer ti si možda uočio neku grešku Kardavija, ali ogromna većina muslimana nije. Pa zar se milioni muslimana koji u svijetu slušaju muziku i podižu kamatne kredite ne pravdaju fetvom Kardavija. Dakle, ono što je za tebe Kardavijeva greška kod njih je ispravan dokaz. Ako bi pitao nekog ko sebebom Kardavijeve fetve podiže kamatni klredit, oni će ti reći kako nikada ne bi slijedio Kardavija u onome u čemu nije u pravu.
  Štaviše od selefu saliha se prenosi da su izbjegavali novotare makar im ovi citirali ajete i hadise, a kamoli iznosili svoje mišljenje.

  Ako ti je jasno da je Kardavi:

  – dozvolio muziku
  – dozvolio kamatu ( u onome što ihvanije nazivaju “nuždom”)
  – dozvolio učestvovanje u američkoj vojsci u borbi protiv afganistanskih mudžahida
  – kritikovao talibane što su srušili kip Bude
  – pozvao muslimane da podrže šiitski teroristički pokret Hizbullah (vidi ovdje: http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=99984&version=1&template_id=36&parent_id=16 )
  – rekao: Ako bi se Allah predstavio ljudima kao kandidat ( na izborima) ne bi bio u stanju da dobije toliko glasova (detaljnije pogledaj ovdje:
  http://islamicweb.com/beliefs/misguided/qaradawi.htm ili u knjizi Kardavi na vagi šerijata čiji sam link dao u nekom od prethodnih postova. Zbog ovih riječi je šejh Usejmin rekao da će se Kardavi pozvati na pokajanje, a ako se ne pokaje da treba da se ubije kao otpadnik!!! (pogledaj gornji izvor)
  – Kardavi nema akidu ehli sunneta, pogotovo el-wela wel bera. Pogledaj samo njegov citat: Kopti su dali hiljade šehida! (Pomenuti izvor gore). Kao i zjava: Neprijateljstvo između nasi i židova je zbog zemlje, a ne zbog vjere!
  – Kardavi dozvoljava samo tzv. odbrambeni džihad, što je također suprotno konsenzusu učenjaka ehli sunneta.

  I mnoge druge Kardavijeve greške čine kardavija novotarom čije je izbjegavanje STROGA OBAVEZA za svakog muslimana.
  Ako bi uzeli stav šejha Usejmina, rahimehullah, onda je Kardavi i kafir, jer se nije pokajao za niti jedno od svojih djela kufra.

  Ja tebi brate savjetujem da se strogo kloniš onih koji zamućuju muslimanima ekidu ehli sunneta izjavama kako je Kardavi šejh, ali ga mi ne slijedimo u onome u čemu je pogriješio,a uzet ćemo ono u čemu je bio u pravu, jer je to suprotno stavu selefa. Ne odbacuje se učenjak čije znanje su posvjedočili učenjaci ehli sunneta, uprkos nekim njegovim greškama, a k oje to od učenjaka ehli sunneta današnjice posvjedočio znanju Kardavija? Navedi mi jedno ime. Naprotiv neki su ga optužili za kufr, i pozvali na pokajanje, a ako se ne pokaje na ubistvo.

  I čuvaj se ljudi koji profitiraju od svoje stare slave!

  Wesselamu alejkum

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 24)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.