Saff o pokretu Eš-Šebab

 • This topic has 181 odgovor, 39 glasova, and was last updated prije 8 years, 10 months by Anonimno. This post has been viewed 19766 times
Pregledavate 15 postova - 166 do 180 (od ukupno 182)
 • Autor
  Postovi
 • #13578
  Anonimno
  Neaktivan

  Doista administracija i previse sabura na ovom jadnom saffovcu koji nezna gdje udara. Nesvjesno naziva ”tekfirovcem” i naseg Gospodara Allaha dzelle we'ala, jer je Allah na najmanje 150 mjesta u Qur'anu spomenuo kufr i protekfirio razne tagute, mushrike i kafire. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem je smatrao kafirima sve mushrike, cak i svoga oca, majku i ostale Mekelije koji su umrli na nevjeri slijedeci taguta-mushrika Amra ibnu Luhajja a ne vjeru Ibrahima, alejhisselama iako su se svi pripisivali vjeri islamu-poslanickoj vjeri…

  Sta li ce reci ovaj polupismeni saffovac za ulemu koja je striktna po pitanju tekfira, iako jadnik jos nije naucio da je Negacija u Shehadetu LA ILAHE ustvari negacija islama nevjernicima a to je TEKFIR NJIH. Nadamo se da ces se zadovoljiti sljedecim par fetwi, iako toga ima, posebno u Durer es-Senijje mnogo vise, a svi se pripisujete toj dawi, makar svojim bradama, IAKO SU POTKRESANE, ipak za Muhammeda bin AbdulWehhaba, njegove sinove, unuke i ucenjake dawe Nedzda NE KAZETE DA SU TEKFIROVCI. PA sram vas bilo sto se kao PACOVI skrivate iza te dawe a ne uzimate od njih ni I a kamoli ISLAM, kojeg su slijedili, slijedeci Qur'an i sunnet Resulullaha, sallallahu alejhi we sellem a zatim sve ucenjake Ehlissuneta wel dzemata. Slijede fetwe pa bujrum i njih (te ucenjake) nazovi ”tekfirovcima”. A ja ti savjetujem pokaj se Allahu prije li ti melek smrti dode saffovac, bolje ti je…

  Kaže šejh ‘AbdulLatīf bin ‘AbdurRahmān, rahimehullāh, u kontekstu govora o tome kad je tekfīr ispravan a kada ne:

  ” و أما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص و برهان من كتاب الله و سنة نبيه , و قد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله , و عبادة ما سواه , و الاستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسله أو تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله من الهدى و دين الحق , أو جحد صفات الله تعالى و نعوت جلاله , و نحو ذلك , فالمكفر بهذا و أمثاله مصيب مأجور , مطيع لله و رسوله …والتكفير بترك هذه الأصول , و عدم الإيمان بها , من أعظم دعائم الدين , يعرفه كل من كانت له نهمة , في معرفة دين الإسلام …”

  ”A ako se onaj koji tekfīri nekog iz ovog ummeta u svom tekfīru oslanja na jasan tekst i dokaz iz Allāhove Knjige i sunneta Njegovog Vjerovjesnika i vidio je jasan kufr kao širk Allāhu, ‘ibādet nekog drugog mimo Njega, izrugivanje Njega, Uzvišenog, ili Njegovih ājeta, poslanika, poricanje poslanika, ili mržnju onoga što je Allāh objavio od upute i istinske vjere, ili negaciju svojstava Uzvišenog Allāha i atributa Njegovog veličanstva i sl. – ispravno je postupio i biće nagrađen, pokoran je Allāhu i Njegovom Poslaniku…
  …Tekfīr zbog ostavljanja ovih temelja i zbog nevjerovanja u njih spada u najveće stubove vjere. To zna svako ko se napojio spoznajom dīni-islāma…” ”Ed-Durerus-Senijje”, 2/121

  Glavni problem i uzrok naših sporova je to što mi nemamo isto pojmanje termina islām i širk, īmān, kufr i tekfīr, osnova vjere, osnova kufra u tāgūta, itd. Jer, on je to preskočio radi ”važnijih stvari”, poput hajza i nifāsa, bijelog iscjedka i slično, a sada mu teško da prizna da mora ispočetka.

  riječi šejha Muhammeda iz ”Ed-Durerus-Senijje”, 10/50-52:

  ”Kada to spoznate; ovi šejtani od prkosnika, ljudi koji se raspravljaju o Allāhu, nakon što Mu se je odazvalo, kada vide nekog da podučava ljude onome što im je naredio Muhammed, od šehadeta ‘LĀ ILĀHE ILLALLĀH’ i što im je zabranio, poput uvjerenja u dobra stvorenja i druge mimo njih, počnu se raspravljati i buniti ljude. I govore: ”Kako da tekfīrite muslimane? Kako da vrijeđate mrtve? Porodicu toga, stanovnike Dajfa, porodicu onoga, stanovnike toga i toga”, želeći time da se ne razjasni značenje ‘LĀ ILĀHE ILLALLĀH’ i da ne postane jasno da je uvjerenje da dobri koriste i štete, i dova njima – kufr koji izvodi iz vjere, pa da im ljudi kažu: ”Vi ste prije toga bili neznalice. Zašto nam niste to naređivali?”

  Kaže šejh ‘AbdulLatīf bin ‘AbdurRahmān Ālu Šejh:

  ” و كم هلك بسبب قصور العلم و عدم معرفة الحدود و الحقائق من أمة و كم وقع بذلك من غلط و غمة. مثال ذلك الإسلام و الشرك نقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان و الجهل بالحقيقتين أو أحدهما أوقع كثيرا من الناس بالشرك و عبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق و تصورها…”

  ”Koliko je samo grupā nastradalo zbog manjkavosti znanja i nepoznavanja granica i suština (imena, op. prev). Koliko se zbog toga samo pojavilo greški i muka. Kao na primjeru pravila koje glasi: ”Islām i širk su dvije, jedna drugoj suprotne stvari, ne mogu se sastati, niti nestati, tako da nijedna ne ostane (ili niti obje nestati, op. prev)”. A neznanje o njihovoj suštini (tj. islāma i širka, op. prev.) ili samo o jednoj, uvelo je mnoge u širk i obožavanje (‘ibādet) dobrih ljudi, i to sve zbog nepoznavanja suština i nemanja ispravne predstave o njima…” ”Minhādžut-Te'sīs”, 12. str.

  Kaže šejh Muhammed bin ‘AbdulWehhāb, rahimehullāh:

  ” إذا عرفتم ذلك، فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، من أهل الخرج وغيرهم، مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له، ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام؛ ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا، لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل، أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه.
  بل لا يصح دين الإسلام، إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم، كما قال تعالى:
  ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾…”

  ”Pošto ste to saznali, (znajte) da su ti tāgūti u koje ljudi vjeruju, od stanovnika Hardža i drugih, poznati po tome i kod posebnih (užem krugu) i običnih (uopšteno poznati) i da oni to traže i to ljudima naređuju. Svi su oni kāfiri, otpadnici od islāma.
  A ko se raspravlja u njihovu korist, ili poriče onim koji ih tekfīre, ili tvrdi da to njihovo djelo, iako je neispravno, ne izvodi ih u kufr – najmanje (stanje) ovog raspravljača je da je fāsik, čiji se rukopis ne prihvata, niti svjedočenje, niti se klanja iza njega.
  Naprotiv, nije ispravan dīni islām, osim odricanjem od njih i njihovim tekfīrom, kao što je rekao Allāh, Uzvišeni:
  ‘…Pa, ko učini kufr u tāgūta, a vjeruje u Allāha – za najčvršću se vezu prihvatio…’ (el-Beqara, 256.)” ”Ed-Durerus-Senijje”, 10/53

  #13616
  Anonimno
  Neaktivan

  Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem:
  “Tri su znaka munafika (licemjera):
  – Kada govori – laže,
  – kada obeća – ne izvrši,
  -kada mu se nešto povjeri – on to pronevjeri.” i u drugom hadisu:
  “- Kada se raspravlja – drsko se raspravlja i
  – kada se obaveže – prevari.”

  Na osnovu ovog hadisa mozemo zakljuciti da je saffovac pokazao nekoliko osobine munafika a to cu vam dokazati:
  U postu pod brojem #7846 saffovac je tvrdio da nije Semir Imamovic ili neko iz urednistva saffa

  http://www.putvjernika.com/Forum/18-Islamske-teme-razno/7346-Saff-o-pokretu-Es-Sebab/Page-9.html

  Saffovac post=7846 wrote:
  Što se tiče poziva i vaše želje da ja Saffovac ( za koga ste uzaludno uvjereni da je Semir Imamović ili neko iz urednoštva Saffa) nastavim sa vama diskusiju, vrlo rado ću to prihvatiti. Uskoro vam šaljem svoj odgovor na pitanja koja je u mene ispalio Erpidži. Naravno, imam i ja dosta pitanja za vas, nadam se da ćete biti spremni na diskusiju. Na kraju, ja vama svima redovno nazovem selam a vi se uopće ne osvrćete na to, iako je odazivanje selama vadžib. Osim toga, neki od vas rado koriste neprimjeren riječnik. Toliko za sada, vaš vjerni kritičar!

  Da bi kasnije posto je zaboravio u postu pod brojem #7946 pobio svoju predhodnu tvrdnju

  http://www.putvjernika.com/Forum/18-Islamske-teme-razno/7346-Saff-o-pokretu-Es-Sebab/Page-14.html

  Saffovac post=7946 wrote:
  4. Pozivam Allaha za svjedoka da niko iz naše redakcije nikada nije uradio ništa što bi se moglo okarakterisati kao špijuniranje, ili rad za obavještajne službe, niti je ikada ikome od novinara Saffa ponuđena takva saradnja.

  Ovo je dokaz da je potvrdio prvu osobinu licemjera, kad govori laze. I jos jednom je potvrdio ovo svojstvo kada je uporno tvrdio da je iza nicka RPG idriz Bilibani, pa je RPG zakletvom u Allaha dokazao da laze.

  Kad obeca ne ispuni. Obeecao je da ce voditi diskusiju, “vrlo rado”, i optuzio nas da koristimo neprimjerni rjecnik a kasnije je sam koristio neprimjerni rjecnik.

  http://www.putvjernika.com/Forum/18-Islamske-teme-razno/7346-Saff-o-pokretu-Es-Sebab/Page-9.html

  Saffovac post=7846 wrote:
  Što se tiče poziva i vaše želje da ja Saffovac ( za koga ste uzaludno uvjereni da je Semir Imamović ili neko iz urednoštva Saffa) nastavim sa vama diskusiju, vrlo rado ću to prihvatiti. Uskoro vam šaljem svoj odgovor na pitanja koja je u mene ispalio Erpidži. Naravno, imam i ja dosta pitanja za vas, nadam se da ćete biti spremni na diskusiju. Na kraju, ja vama svima redovno nazovem selam a vi se uopće ne osvrćete na to, iako je odazivanje selama vadžib. Osim toga, neki od vas rado koriste neprimjeren riječnik. Toliko za sada, vaš vjerni kritičar!

  Da bi nas kasnije izvredjao i nazvao MIŠEVI pod komentarem broj #8432

  http://www.putvjernika.com/Forum/18-Islamske-teme-razno/7346-Saff-o-pokretu-Es-Sebab/Page-21.html

  Ako je ostalo imalo dostojanstva u njemu, i ako nije PACOV, bujrum neka se vrati
  Jer je osobona munafika kad obeca ne ispuni, a on je svojevoljno obecao

  Saffovac post=7846 wrote:
  Što se tiče poziva i vaše želje da ja Saffovac ( za koga ste uzaludno uvjereni da je Semir Imamović ili neko iz urednoštva Saffa) nastavim sa vama diskusiju, vrlo rado ću to prihvatiti. Uskoro vam šaljem svoj odgovor na pitanja koja je u mene ispalio Erpidži. Naravno, imam i ja dosta pitanja za vas, nadam se da ćete biti spremni na diskusiju. Na kraju, ja vama svima redovno nazovem selam a vi se uopće ne osvrćete na to, iako je odazivanje selama vadžib. Osim toga, neki od vas rado koriste neprimjeren riječnik. Toliko za sada, vaš vjerni kritičar!

  Tako ce nas ubediti da je kod saffovaca barem jos malo emaneta ostalo, posto drugo im nista nije ostalo.

  Ja ga ovim pozivam na dalji dijalog sa RPG-ijem, a ne samnom, jer je sa njim diskusiju zapoceo.

  #13658
  Anonimno
  Neaktivan

  Zauzet je poslom, nema vremena ))). Moguce je zauzet pisanjem nekog zanimljivog teksta za sljedeci broj. Kad ono izlazi Saff? Siguran sam da vecina Bosnjaka kojima je Saff namijenjen i nezna kad izlazi i sta se tamo pise, jer ga vise ni oni ne kupuju. Pitam se ko ga finansira sad?

  #13696
  Anonimno
  Neaktivan

  pošto tek drugi put pišem na vašim forumima, želim odma na početku da se izjasnim da nisam pristalica ideja
  koje zastupate na vašj stranici i to iz više razloga.
  Nekoliko razloga se nalazi upravo i u ovom vašem tekstu o
  Zato bi zamoli prvo onog ko je napisao tekst “Laži sa trpeze vjerskih konobara: Islamofobija SAFF-ovih tekfirofoba!”
  , zatim ostale urednike stranice pa onda sve one koji posjećuju ove forume da mi nadju u tekstu gdje je rečeno da su eš-šebabovci tekfirovci zato što ubijaju parlamentarce. Pročitajte tekst i nadji te m i rečenicu ako je ima gdje se kaže ONI SU TEKFIROVCI ZATO STO UBIJAJU PARLAMENTARCE ili slicno.

  #13700
  Anonimno
  Neaktivan

  pošto tek drugi put pišem na vašim forumima, odnosno sad već treći put,
  želim da se izjasnim da nisam pristlica ideja koje vi zastupate na vašoj stranici.
  Postoji više razloga i želim ih podjeliti sa vama

  #13701
  Anonimno
  Neaktivan

  Prva stvar : nađite mi u tekstu iz saffa rečenicu gdje se kaže da su eš-šababovci tekfirovci zato što ubijaju parlamentarce, a ne da tekfirovci iz pokreta eš-šebab ubijaju parlamentarce. Valjda vidite razliku.

  #13702
  Anonimno
  Neaktivan

  U ovoj temi se ocekuju odgovori od saffovca, a ne od nekih drugih koji zele da tog saffovca izcupaju iz poraza.

  Rasprrava se vodi izmedju RPG-ija i saffovca.
  Ako je saffovac od postenja zavrsice ovu diskusiju.
  A misljenja ostalih se brisu, jer je RPG dovoljno pojasnio u prijasnjim komentarima o mnogim stvarima.

  #13703
  Anonimno
  Neaktivan

  ebu `usman post=8588 wrote: pošto tek drugi put pišem na vašim forumima, odnosno sad već treći put,
  želim da se izjasnim da nisam pristlica ideja koje vi zastupate na vašoj stranici.
  Postoji više razloga i želim ih podjeliti sa vama

  Selam tebi ebu *usman.

  želim da se izjasnim da nisam pristlica ideja koje vi zastupate na vašoj stranici.

  “Ideja”
  Miti imamo ideja belcim mali milion kao i svaki covjek na planeti a shto se tice Islama (ako mislish daje to neka ideja ili vidzenje,ili…) mi ti ovdje prisutni trazimo zadovoljstvo Gospodara nebesa i zemlje i vjeruj da znamo kako steci zadovoljstvo Onoga u cijoj ruci je vlast i na nebesima i na zemlji jel On s.w.t. nas je obavjestio o tome u svojim casnim ajetima:#we sabikune ewelune minel muhadzirine wel ensari welezine….(At-Tawba 100 ajet) i ovdje su ti insani koji se trude da cvrsto se drze Allahova s.w.t. uzeta a ti ahi ako se neslazesh sa nama oko “ideje” cvrstog drzanja Allahova s.w.t. uzeta i suneta plemenitoga poslanika Muhammeda sallallaju alejhi weselem onda usvakom slucaju dovim zatebe kao shto dovim za cijeli svijet a ako sam pogreshno te svatio trazim halala od tebe i dovim zatebe kao shto dovim za svu moju bracu i sestre.
  Eselamu alejkum.
  :zastava1:

  #13714
  Anonimno
  Neaktivan

  eselamu alejkum, dragi moji tekfirovci pa zašto se toliko bojite stati iza svog web portala, zašto toliko paničite i tresete se od straha kad se spomene mogućnost da pokažete svoj identiet, zašto bi Idris Bilbani završio u zatvoru ako je neko napisao da piše postove po forumu PUTAVJERNIKA? Zašto je to PUTVJERNIKA toliko opasna stvar da se svi sakrivate u mišije rupe, samo da vas niko ni na koji način ne poveže sa ovim portalom. PObogu, pa zar ne vidite da takvim stavovima sami od od ovog portala pravite neku opasnu, nezakonitu rabotu, sami na sebe navlačite policiju. A to što sam ja napisao da je RPG – Idriz Bilibani, čime sam ja to njega doveo u opasnu situaciju, jesam li možda ružno šta rekao o Bilibaniju. Ja ne vidim gdje je problem, jedini problem Bilibaniju stvarate vi svojim paničnim odricanjem od PUTAVJERNIKA.
  Takvim ponašanjem poručujete drugima da je pri vama nešto sumnjivo, misteriozno, problematično. Budite muškarci, budite mudžahidi, ne bojte se reći istinu, izađite iza tih busina MIŠEVI

  Ha ha.
  Znate, bio je dosadan, a sada je poceo da nas zabavlja, ponekad volim ovakve, a pogotovo kad im maska ne stoji kako treba pa da to malo popravim udarcima. Ja bi bio za da se nastavi rasprava.

  #13718
  Anonimno
  Neaktivan

  eselamu alejkum, nedavno je šejh Imad el Misri dao direktan odgvor o NUSRETU IMAMOVIĆU I NJEGOVOJ DAVI. U nastavku vam prenosim njegov odgovor koji je dao na pitanje jednog Sandžaklije, koji čini se sljedbenik vaše tekfirske ideologije.

  Serijatski stav prema menhedzu Nusreta Imamovica

  Autor Šejh Imad el Misri

  Pitanje: Esselamu alejkum, sejh kako si, kako tvoja familija, ja sam iz Sandzaka bio sam vas upoznao u Bocinu bio sam samo par dana tamo.

  Zelio bih da mi odgovoris na privatnu poruku kakvo je tvoj serijatski stav prema menhedzu sejha Nusreta Imamovica i daija poput njega, je li to ispravno ili daije poput onih koji su otisli sa islamskom zajednicom znajuci da islamska zajednica vecinski podrzava sve novotarije, a jedan od najvecih problema je ajvatovica gdje se cini veliki sirk.

  Odgovor: We alejkumu selam, brat.

  Elhamdulillah dobro sam, a i familija je elhamdulillah….zao mi je, ne mogu se sjetiti tebe, al hajr inshallah…

  Odgovorit cu na tvoje pitanje: Nusret i daije koje ga slijede imaju hajra, ne mogu da negiram, ali imaju katastrofalnu gresku.

  Naime, pravi sljedbenici suneta slijede ono na cemu su se slozili ucenjaci ehlu suneta.

  Medjutim oni (Nusret i njegove daije) kada zele neko svoje misljenje da opravdaju traze bilo kojeg ucenjaka koji odobrava to njihovo misljenje, tada ne gledaju ono oko cega su se slozili pravi ucenjaci, a kada taj isti ucenjak ima neko misljenje po pitanju neke mes'ele suprotan njihovom onda oni sakriju ono sto kaze taj ucenjak, jer im se to ne svidja, odnosno ne odgovara im.

  A sto se tice islamske zajednice, pa njihove greske i novotarije su poznate i upozorili smo na njih i jos uvjek upozoravamo, i na nama je da popravimo i pojacamo islamsku zajednicu kao islamsku instituciju.

  I sad kad poredimo greske kod nusreta i njegovih daija i greske kod islamske zajednice, kazem otvoreno da su greske islamske zajednice jasne svima nama; kako onima koji su dugo u vjeri tako isto i pocetnicima, ali greske kod ‘Nusreta’ nisu jasne za mnoge, skrivaju ih i lako je da u njih padnu mnogi.

  A ja molim Allaha da popravi nasa stanja….ovaj odgovor mozes slobodno staviti na zid i pisati da je to moj odgovor.

  #13719
  Anonimno
  Neaktivan

  @ Saffovac

  Kakva sramota pojedinih sejhova danas! Sramota za sejha Imada da potvara i laze (ne)svjesno na sejha Nusreta i ostale daijje. Prije bi se ucenjaci prvo obratili nekom drugom ucenjaku (daijji, sejhu) ako bi mislili da ima suphe po pitanju neke mesele, pa bi na lijep islamski nacin vodili debatu sa dokazima iz Kur'ana i hadisa, a onda iz takve debate bi donjeli zakljucak da li je taj ucenjak pogrijesio neku meselu ili nije. A ne ovako kako sejh Imad navodi u svom odgovoru, a nikada nije porazgovarao sa sejhom Nusretom, a kamoli da je vodio debatu sa dokazima iz Kur'ana i hadisa. Nije ga strah da ce na Sudnjem danu sejh Nusret traziti svoja prava. Sramota za one koji se smatraju da su uceni!

  Allah ponizio one ucenjake koji nisu iskreni prema Allahu, subhaneu we te'ala! Amin!

  Napisa ti 20 postova a nigdje odgovora. Drzi se teme, inace se ti postovi biti brisani koji nisu vezani za ovu temu!

  #13721
  Anonimno
  Neaktivan

  Šejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje kaže: “Zbog toga, svako onaj ko ne obožava Allaha Jedinog mora obožavati nekoga drugog i tako postaje mušrik ili onaj koji Allahu čini širk. Među Ademovim potomcima nema treće kategorije, ili je muwehhid ili je mušrik ili eventualno od onih koji su pomiješali ovo dvoje, kao oni koji su izmijenili svoju vjeru, poput kršćana i njima sličnih po zabludi a koji se deklarišu kao muslimani. Svako onaj ko ne obožava Allaha iskreno mu ispovijedajući vjeru nužno postaje mušrik koji obožava nešto drugo mimo Allaha. A ustvari, takav obožava šejtana. Svaki Ademov potomak obožava ili Milostivog ili šejtana.
  U tom kontekstu Uzvišeni kaže: “Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati. Oni će ih od pravog puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na pravom putu. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali. (Medžmu’ fetava,14/ 282 -285).
  Ibn Kajjim kaže: Onaj čije srce prekrije: ljubav prema Allahu, spominjanjem Njega, oslonac na Njega i obraćanje Njemu to mu je dovoljno, s tim da te stvari ne čini drugima mimo Njega. A ako to ostavi onda postaje rob prohtjeva i strasti. Onaj ko se okrene od tewhida postaje mušrik, htio on to ili ne, a onaj ko se okrene od sunneta postaje zalutalim novotarom, htio on to ili ne. (Igasetul-lihfan, 1/214).

  #13722
  Anonimno
  Neaktivan

  Saffovac ovakvim svojim odgovorima samo bjezis od teme i jasnog poraza, a to dokazuje tvoju nesigurnost u onome na cemu si od svog vjerovanja.

  Saffovac post=8432 wrote:
  Takvim ponašanjem poručujete drugima da je pri vama nešto sumnjivo, misteriozno, problematično. Budite muškarci, budite mudžahidi, ne bojte se reći istinu, izađite iza tih busina MIŠEVI

  Evo javno ti kazem da si jedna obicna KUKAVICA, i svakim novim javljanjem to dokazujes.

  Hajde ubedi nas da nisi kukavica i predstavi se, jer ako to ne uradis, onda svojim ponasanjem porucujes nam da je pri tebi nesto sumnjivo, misteriozno, problematicno.

  #13723
  Anonimno
  Neaktivan

  Saffovac, podebljaj mi dio gdje je Imad el Misri ovu davu nazvao tekfirskom a Nusreta i sljedbenike tekfirovcima.. (ne ulazim u to sta rade kada su nasamo ali iz ovog javnosti prilozenog odgovora istakni mi ono sto trazim od tebe…

  Medjutim oni (Nusret i njegove daije) kada zele neko svoje misljenje da opravdaju traze bilo kojeg ucenjaka koji odobrava to njihovo misljenje, tada ne gledaju ono oko cega su se slozili pravi ucenjaci, a kada taj isti ucenjak ima neko misljenje po pitanju neke mes'ele suprotan njihovom onda oni sakriju ono sto kaze taj ucenjak, jer im se to ne svidja, odnosno ne odgovara im.

  Dakle ulema koja je recimo u meseli glasanja kritikovala drugu ulemu nije prava jer nije saglasna sa ovom ulemom koju kritikuje? Shartovi ispravnosti su Kur'an i Sunnet koliko je meni poznato a ne saglasnost ucenjaka.

  Ali u svakom slucaju kako Mufetis napomenu, zalosno je u sta se insan moze pretvoriti uprkos blagodati znanja. Da nam Allah srca ocisti, Amin!

  #13724
  Anonimno
  Neaktivan

  Saffovac post=8606 wrote: eselamu alejkum, nedavno je šejh Imad el Misri dao direktan odgvor o NUSRETU IMAMOVIĆU I NJEGOVOJ DAVI. U nastavku vam prenosim njegov odgovor koji je dao na pitanje jednog Sandžaklije, koji čini se sljedbenik vaše tekfirske ideologije.

  Serijatski stav prema menhedzu Nusreta Imamovica

  Autor Šejh Imad el Misri

  Pitanje: Esselamu alejkum, sejh kako si, kako tvoja familija, ja sam iz Sandzaka bio sam vas upoznao u Bocinu bio sam samo par dana tamo.

  Zelio bih da mi odgovoris na privatnu poruku kakvo je tvoj serijatski stav prema menhedzu sejha Nusreta Imamovica i daija poput njega, je li to ispravno ili daije poput onih koji su otisli sa islamskom zajednicom znajuci da islamska zajednica vecinski podrzava sve novotarije, a jedan od najvecih problema je ajvatovica gdje se cini veliki sirk.

  Odgovor: We alejkumu selam, brat.

  Elhamdulillah dobro sam, a i familija je elhamdulillah….zao mi je, ne mogu se sjetiti tebe, al hajr inshallah…

  Odgovorit cu na tvoje pitanje: Nusret i daije koje ga slijede imaju hajra, ne mogu da negiram, ali imaju katastrofalnu gresku.

  Naime, pravi sljedbenici suneta slijede ono na cemu su se slozili ucenjaci ehlu suneta.

  Medjutim oni (Nusret i njegove daije) kada zele neko svoje misljenje da opravdaju traze bilo kojeg ucenjaka koji odobrava to njihovo misljenje, tada ne gledaju ono oko cega su se slozili pravi ucenjaci, a kada taj isti ucenjak ima neko misljenje po pitanju neke mes'ele suprotan njihovom onda oni sakriju ono sto kaze taj ucenjak, jer im se to ne svidja, odnosno ne odgovara im.

  A sto se tice islamske zajednice, pa njihove greske i novotarije su poznate i upozorili smo na njih i jos uvjek upozoravamo, i na nama je da popravimo i pojacamo islamsku zajednicu kao islamsku instituciju.

  I sad kad poredimo greske kod nusreta i njegovih daija i greske kod islamske zajednice, kazem otvoreno da su greske islamske zajednice jasne svima nama; kako onima koji su dugo u vjeri tako isto i pocetnicima, ali greske kod ‘Nusreta’ nisu jasne za mnoge, skrivaju ih i lako je da u njih padnu mnogi.

  A ja molim Allaha da popravi nasa stanja….ovaj odgovor mozes slobodno staviti na zid i pisati da je to moj odgovor.

  Ovdje je tema “Saff o pokretu eš-Šebab”, a ne “Imad el-Misir od Nusretu Imamoviću”. S obzirom da ste vi Eš-Šebab proglasili tekfirovcima, tema se vodi u pravcu propisa tekfira, jer kada si napisao da je Eš-Šebab tekfirski pokret trebao si dokazati zašto je on tekfirski. Prošlo je par sedmica a ti nikako da nam daš definiciju tekfira iz čega se može zaključiti da, pored toga što iznosiš neistine (sjetimo se da si na početku negirao da si iz SAFF-a, pa potom priznao da jesi iz SAFFa), ti i ne znaš o čemu govoriš, tj. ne poznaješ temu o kojoj raspravljaš.

  Dakle, ko je o kome šta rekao ostavi za neku drugu temu, a ovdje se drži teme i odgovori na moja pitanja, pa ćemo, ako budeš iskren u odgovri, inšaAllah, vidjeti vašu džehmijsku akidu i prezentirati je ljudima. Zabluda je reći za vas da ste murdžije, jer su murdžije imale šubhe po pitanju toga da li je djelo sastavni dio imana ili ne, dok vi imate šubhu da li je nešto iman ili kufr, vjera ili nevjera.

  Hajde Saffovac, povrati svoje dostojanstvo i vodi raspravu kao muškarac, ako već ne možeš kao musliman (tj. islamskim ahlakom i metodologijom). Postavio si pitanje, pa sam odgovorio, sad je red na tebe. Obećao si i ispuni obećanje. Nemoj davati dvosmislene niti polovične odgovore . Hoću jasno i nedvosmisleno da odgovoriš na moja pitanja.

  Evo, ja ću da ti olakšam, srž mojih pitanja postavljam ispod:

  1. Šta je tekfir i kada pojedinac postaje kafirom, tj. kada se generalni tekfir spusta na pojedinca?

  2. Pošto napadaš Eš-Šebab, a braniš (indirektno) talibane, reci mi da li je Karzai musliman ili nije, ako se zna da ratuje protiv talbina i Šerijata.

  3. Čovjek tvrdi da vjeruje u Allaha, ali pri tom moli od mrtvih, upućuje im dovu i kaže da su oni njegovi zagovornici kod Allaha. Čak je i napravio kip umrlog, kako ne bi morao svaki put ići na kabur, već se moliti iz svog doma. Da li je ovaj čovjek kafir ili musliman?

  Što se tiče Imadovog govora o Nusretu, čestitije je bilo za Imada da se direktno obrati Nusretu, prije nego ga blati javno. Također, s obzirom da je i nas spominjao u sličnom kontekstu, čestitije bi bilo da nas je prvo kontaktirao, jer ako mu Nusret nije bio dostupan kako bi mu ukazao “na zablude” mi smo 24 sata dnevno dostupni, u svakom momentu nam može poslati email i nasihati nas. Tako je iskrenije i čestitije. Međutim, moj je lični stav da je šejh Imad, kao što je i sam jednom priznao, promjenio neke stavove, dok smo mi ostali na istim. S obzirom da Imada forsira(o) Suljo Bahtić na svom sajtu “Islam iman”, a za Sulju je odavno jasno da je bio špijun austrijske tajne službe (on sam priznao da je radio za austrijsku službu), o čemu je Imad obavješten, a i nakon toga je nastavio odgovarati za Islam iman, onda nas i ne čudi ni ovaj Imadov odgovor, a niti njegov govor o parlamentarizmu, niti govor o dozvoli rada u tagutskoj policiji, ako ćeš “goniti kriminalce” ili raditi “za dobrobit muslimana”.

  A od Allaha je uputa!

Pregledavate 15 postova - 166 do 180 (od ukupno 182)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Najnoviji članci

Talibani imenovali preostale članove vlade

0
Talibanska vlada u utorak je objavila imena preostalih članova svoje vlade, prenosi agencija dpa, a na novoj listi ponovno nema niti jedne žene.

Pratite nas na Facebooku

5,498LikesLikes