Status onoga ko ne obavlja namaz

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 9 years, 8 months by Anonimno. This post has been viewed 1716 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #12672
  Anonimno
  Neaktivan

  Dokazi iz govora Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem:

  Rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza” (Muslim)

  A u rivajetu Tirmizije (5/13, 2618): “Između kufra i imana jeste ostavljanje namaza”.

  A kod Nesaija (1/232): “Ono što razdvaja čovjeka od kufra jeste ostavljanje namaza”.

  Prenosi se od Burejde el-Eslemija, radijAllahu anhu, da je rekao:
  “Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Ugovor koji razdvaja između nas i njih jeste namaz, pa, ko ga ostavi – nevjernik je”.
  Ahmed (5/364), Tirmizi (5/13, 2621), Nesai (1/231), Ibn-Madže (1/564, 1079)

  Dokazi iz govora ashaba uz pojašnjenje učenjaka:

  Prenosi se da je rekao Omer, radijAllahu anhu: “Nema udjela u islamu onome ko ostavi namaz”.
  Bilježi Malik (1/39, 51) i Abdur-Rezak ( Musannef 1/150, 580, 581).Ibn Ebi Šejbe [El-Iman 34, 103]; Mervezi [Ta’azimu kadris-salati 2/892, 923 sve do 929]

  Predaja Huzejfe, radijAllahu anhu, a koju bilježi Buharija (1/215, 791), kada je rekao čovjeku koga je vidio da ne upotpunjava ruku’u i sedždu: “Nisi klanjao! I kada bi umro, umro bi mimo fitre u kojoj je Allah stvorio Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem”.

  Adžurijj, rahimehullah, nakon sto je spomenuo ovu i druge predaje, kaže [Šeria’, 1/296]: “Ovo upućuje da je namaz od imana, tako da onaj ko ne klanja – nema ni imana ni islama.”

  Hafiz Ibn Hadžer kaže [Fethul-Bari, 2/321]: “Ovu predaju su kao dokaz uzeli oni koji ostavljača namaza smatraju nevjernikom, jer je očevidno da je Huzejfe negirao islam onome ko je izostavio neke od njenih ruknova, tako da je negiranje islama onome ko ga je u potpunosti ostavio preče”.

  Predaja Džabira, radijAllahu anhu, koju bilježi Mervezi [Ta’azimu kadris-salati, 2/877-892], i Lalikai [Šerhu usuli I'tikadi ehlis-sunne, 4/892, 1537, 1538] od Mudžahida da je upitao Džabira: “Šta je kod vas za vrijeme Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, razdvajalo kufr od imana?” Pa je rekao: “Namaz!”

  Isto tako, preko Ebu Zubejra da je čuo Džabira b. Abdullaha da je, kada ga je neki čovjek upitao: “Jeste li grijeh smatrali nevjerstvom?”, rekao: “Ne, ali između čovjeka i kufra jeste ostavljanje namaza”.

  Koncenzus ashaba oko ubijanja onoga koji ostavlja namaz, kao što se ubijaju mušrici, jer se Ebu Bekr, radijAllahu anhu, borio protiv onih koji su uskratili zekat i rekao Omeru, radijAllahu anhu, kao što bilježe šejhani (Buharija 2/135, 1399., Muslim 1/51, 32.): “Tako mi Allaha! Borit ću se protiv onoga ko razdvoji između namaza i zekata”.

  Hattabi, rahimehullah, ukazujući na primoravanje Omera dokazima od strane Ebu-Bekra radi borbe protiv onih koji su uskratili zekat, time što je kod njih bila ustaljena borba protiv onih koji ostave namaz. Kaže: “Uporedio je status zekata sa statusom namaza (u islamu), a u govoru Ebu Bekra je dokaz da je borba protiv onoga ko se sustegne od obavljanja namaza koncenzus od strane ashaba”.

  Buharija je ovom hadisu stavio slijedeće poglavlje sa nazivom: “Poglavlje ubijanja onoga ko odbije prihvatanje farzova i pripisivanje takvih otpadništvu (riddetu)”.

  -Maloprijašnji govor Omera, radijAllahu anhu: “Nema islama onome ko ostavi namaz!”, a drugom rivajetu: “Nema udjela u islamu onome ko ostavi namaz!”

  U svojoj knjizi “Es-salatu ve hukmu tarikuha” (“Namaz i propis onoga ko ga ostavlja”), Ibnul-Kajjim je ovo svrstao u koncenzus ashaba kada je riječ o kufru ostavljača namaza, rekavši o Omeru: “Ovo je izgovorio u prisustvu ashaba i oni mu to nisu negirali. Slično ovome smo spomenuli i od Muaza b. Džebela, Abdur-Rahmana b. Aufa i Ebu Hurejre, i ne zna se da im je i jedan ashab oprečan u tome”.

  Abdullah b. Šekik, plemeniti tabi’in, koji je sreo velike ashabe kaže: “Ashabi nisu smatrali ostavljanje nijednog djela kufrom, osim namaza”. Predaju bilježe Tirmizi (5/14, 2622) Mervezi [Ta’azimu kadris-salati 2/904, 948]

  Ševkani kaže [Nejlul-evtar 1/372]: “Očigledno je iz njegovoga izraza (Abdullaha b. Šekika) da je oko ovih riječi koncenzus ashaba jer njegove riječi: “Ashabi Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem” upućuju na spomen veće grupe ljudi koja je ujedinjena na jednom stavu.”

  -Koncenzus prenosi i imam Ishak b. Rahevejh. Mervezi kaže [Ta’azimu kadris-salati 2/929]: “Čuo sam Ishaka gdje kaže: “Pritvrđeno je od Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, da je ostavljač namaza kafir, i to je bilo mišljenje učenjaka od vremena Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, pa do dan-danas da je onaj ko namjerno ostavi namaz bez ikakva opravdanja tako da prođe čitavo namasko vrijeme, kafir”.

  – I kaže Ibn Nasr el-Mervezi [Ta’azimu kadris-salati, 2/925]: “Spomenuli smo predaje od Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, koje govore o kufru onoga ko ostavlja namaz i njegovom izlasku iz vjere te dozvoljenosti borbe protiv onoga koji se sustegne od njegova obavljanja. Od ashaba, radijAllahu anhum, se prenosi isto tako i nije nam prenešeno od nijednog od njih nešto što je oprečno tome”.

  Odgovarajući onima koji u ovoj meseli nisu uzeli govor ashaba, Ibn Hazm kaže [Muhalla, 2/242]: “Ne znamo da je iko oprečan ashabima koje smo spomenuli. Oni grde kada je neko oprečan jdnom ashabu onda kada se to podudara sa njihovim prohtjevima, a prenosi se od Omera, Muaza, Abdur-Rahmana b. Aufa, Muaza b. Džebela, Ebu Hurejre i ostalih ashaba, radijAllahu anhum, da je onaj ko jedan farz ostavi namjerno tako da istekne njegovo vrijeme kafir, murtedd (otpadnik od vjere)”.

  Iz knjige: Govor učenjaka o uvrštavanju djela tjelesnih organa i udova u pojam imana

  Link za download knjige: http://www.putvjernika.com/Downloads/Islamske-knjige/Govor-u%C4%8Denjaka-o-uvrstavanju-djela-tjelesnih-organa-i-udova-u-pojam-imana.html

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Najnoviji članci

Allah će pomoći ovu vjeru sa čovjekom grešnikom

0
Rijetka je mogućnost da se u jednom čovjeku nađu i snaga i pouzdanost. Zato je Omer b. el-Hattab r.a. govorio: „Allahu moj, ja ti...

Pratite nas na Facebooku

5,458LikesLikes