Stvarnost proglasa uleme ummeta o džihadu u Siriji

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 9 years, 9 months by Anonimno. This post has been viewed 3180 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #16960
  Anonimno
  Neaktivan

  „Proglas uleme ummeta o džihadu u Siriji“ ili poniženje i sramota uleme spram pomoći muslimanima Sirije

  Iako je ova vijest malo zastarijela, želeo bih da postavim čitaocima komentar koji sam spremio na ovu temu, a koji je – iz određenih razloga – zakasnio. I unaprijed tražim halala od braće radi podužeg teksta. A kod Allaha je uspijeh.

  Bismillah, velhamdu lillah, ves-salatu ves-selamu ale resulillah, a zatim:

  Vrlo interesantna stvar, a u istom trenutku i iznenađujuća, a to da je ovaj proglas nakon zahvale Allahu Uzvišenom otpočet ajetom (“Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini, a Allah je doista kadar da ih pomogne”), kao da se ovdje radi o prvobitnom periodu džihada kada muslimanima nije bilo dozvoljeno da vode džihad osim protiv onih koji prvi napadnu muslimane. Pored toga što je ovaj ajet derogiran, neki ljudi pokušavaju da na tajanstven način proture muslimanima misao da nije dozvoljeno da se vodi džihad osim u slučaju kada budu napadnuti, a ova besmislica i zabluda ja i manja od toga nego li da se odgovara na nju, stoga, hteo sam skrenuti pažnju čitaocima na ovu vrlo bitnu stvar, jer se ovakvim podmuklim postupcima obmanjuje običan svijet od muslimana, iako na ovakve stvari ljudi rijetko obraćaju pažnju, a to može rezultirati velike posljedice po njima.

  Oni su svoj proglas otpočeli spomenutim ajetom, iako im je bilo preče da spomenu i otpočnu ajetom (“I borite se protiv njih dok smutnja ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane”) i (“I borite se svi protiv mušrika kao što se oni svi bore protiv vas”) jer su ovi ajeti muhkem, i koji ukazuju muslimanima na cilj i smisao njihovog džihada, a to da se borba vodi protiv svih mušrika i kafira sve dok se ne ispovijeda i ostane Allahova vjera samo.

  Prvo: obaveznost džihada u Siriji, radi pomaganja naše braće tamo. Iz razloga spašavanja sirijskog naroda od ubistva i zločina koje čini sirijski režim. Obaveznost djelovanja na polju ujedinjavanja muslimana u borbi protiv ovih zločina

  Zar je trebalo proći dvije godine klanja, silovanja, masakriranja, spaljivanja, uništavanja i ostalih zločina da bi neko tek nakon toga reagovao objavljivanjem proglasa u kojem se spominje validnost i obaveznost džihada u Siriji!?

  Zar je Poslanik alejhis-selam čekao toliko dugo vremena da krene u pohod i povede borbu kao odgovor na krik i vapaj muslimanke koja je dozivala islam i muslimane upomoć?

  Zar je Mu’atesim isto toliko dugo čekao da se odazove upomoć muslimanki koja ga je prozvala ličnim imenom (va Mu’atesimaa) onda kada je kršćansko pesto ezijetilo?

  Zar je i najveći zulumćar u historiji islama Hdždžadž bin Jusuf čekao toliko vremena da bi se odazvao muslimanki koja ga je pozvala upomoć?

  Koliko ste vi krika i vapaja muslimanki Sirije čuli!? Jednom, dva-put, tri-put!? Ne, nije da ste vi čuli samo par krika, već ste vi slušali i dalje slušate krike i vapaje muslimanki, a ne samo to, nego ste uz to i gledali svojim rođenim očima silovanja i mučenja i masakriranja tih istih muslimanki!
  A kakav je bio vaš odgovor na to!? Je li onaj kao u Poslanika, ili Mu’atesima, ili Hadždžadža?
  Ne, na žalost nije bio kao njihov, već je to ovaj vaš proglas koji je pun poniženja, sramote, i bruke!!!

  Nema razilaženja među ulemom da kada neprijatelj uđe (tj. zauzme) u zemlju muslimana i koliko jedan pedalj, da je obaveza svim muslimanima tog mjesta da se bore protiv njega dok ga ne protjeraju.

  A šta mislite onda kada je u pitanju muslimanska krv i čast, tada je preča i veća obaveza džihada radi pomaganja i oslobađanja muslimana, jer je Poslanik alejhis-selam rekao: “…i oslobodite zarobljenika”.

  Ulema džihada i mudžahidi su još dosta ranije konstantno govorili, objašnjavali i pozivali narod da ustanu protiv ovih korumpiranih vladara kafira, zbog kufrova u koje su upali. A nevjerstvo ovih vladara nije iz jednog ili dva razloga, već is više razloga kao što je to pomaganje kafira protiv muslimana, mijenjanje Allahovog zakona, ljubav prema kafirima i njihovoj vjeri, uzimanje mušrika za štićenike itd. I shodno tome da je ulema upoznata s djelovanjima i ophođenjima takvih vladara spram muslimana kroz historiju, oni (ulema) su pozivali narod i upozoravali ga na stvari koje se upravo sada dešavaju, dok su ovi (autori proglasa) branili te vladare i potvrđivali validnost njihovih vlasti, a napadali ulemu džihada i mudžahide, i udaljavali muslimane od njih.

  Sjećam se kada sam zajedno s talibima (iz Bosne) bio kod jednog šejha u Damasku, i kada ga je jedan od taliba upitao: “Šejh, šta misliš o ovom vladaru (cilja na Beššara Eseda)”, ali ovo pitanje je bilo u kontekstu sumnje, tj. taj talib ga je smatrao muslimanom a sumnjao u njegov kufr, na što se šejh nasmijao i – koliko se sjećam – pitao u čuđenju: “Alevija, je li on musliman!?”.

  Pitam se: ako bi sutra – ne do’ Allah – ono beduinsko đubre kralj porodice Saud počelo postupati i činiti sa muslimanima isto ono što sada čini i Beššar, da li bi i tada autori proglasa objavili proglas u kojem se dozvoljava džihad tek nakon dvije godine proljevanja krvi muslimana, i silovanja muslimanki, i masakriranja djece i staraca, ili bi izmislili nešto drugo kako bi opravdali njegove zločine!!!

  Recite nam: da su mudžahidi i ostali pobunjenici čekali na vaš proglas u kojem se dozvoljava džihad u Siriji, šta bi se dogodilo sa Sirijom!? Kakav bi završetak muslimana Sirije bio!? Od jeze koja me hvata ne mogu ni pomisliti na odgovor, a kamoli da to i kažem!
  Ali hvala Uzvišenom Allahu Koji je odredio da će u ummetu Njegovog Poslanika uvjek biti taifa (skupina) koja će se boriti na istini, i koja će pomagati islamu i muslimanima. Iskreni mudžahidi nisu oklijevali kada su čuli poziv za džihad u Siriji, niti su čekali nekakav proglas od određene grupe, već su se odmah odazvali u pomoć muslimanima, jer oni poznaju svog Gospodara i svoju vjeru, i oni nemaju nikakve potrebe za svakojakim proglasima.

  I ako je džihad u Siriji proglašen tek sada, nakon dvije godine žestokih musibeta i belaja, onda se pitamo: a šta je to bilo u Siriji prije pojave ovog proglasa!? Je li to bila fitna – kao što neki od njih govore –!!!? Pa ako je bila fitna zbog prisustvovanja Al-Kaide (Džebhetun-nusre), Al-Kaide je bila prisutna na samom početku, a prisutna je i dan danas, pa zašto onda proglas o džihadu!!!?

  Kakav vi to imate jasan i čvrsti stav koji će biti razlog spašavanja ummeta i opravdanje pred Uzvišenim Allahom, kada ima onih od vas koji još uvjek nazivaju Beššara muslimanom, i koji tvrde da je džihad u Siriji fitna!? O čemu vi to pričate!!?

  Zar mislite da se ovakvim jednim i jadnim proglasom opravdate ispred tolikih žrtava, i silovanih muslimanki, i masakrirane djece!? Teško vama ako čekate zeleno svjetlo zapada za svoje opravdanje!!!

  Drugo: smatramo da ono što se dešava u zemlji Šama od bezobrazne agresije koju vode iranski režim i hizbullat i njihovi sektaški saveznici, smatramo to objavom rata Islamu i muslimanskom narodu.

  Interesantno, a ne smatrate isto tako objavom rata Islamu i muslimanima riječi bivšeg američko-sotonskog poglavara i glavnog saudijskog saveznika (Buša) koje je izrekao javno pred cijelim svijetom.
  Vi isto tako ne smatrate objavom rata islamu i muslimanima sklapanje ugovora o borbi protiv “terorizma” (tj. Islama) od strane porodice Sa’ud sa cionistima i krstašima.
  Već vi smatrate objavom rata islamu i muslimanima samo kada su šije u pitanju od kojih vaši kraljevi i sultani strahuju više nego od Allaha, jer smatraju Iran svojim glavnim i osnovnim neprijateljem u regiji.

  Treće: obaveza je napustiti razjedinjenost, podijeljenost, netrpeljivost između muslimana općenito, a pogotovo između mudžahida (boraca) u Siriji. Obaveza im je svima vraćanje na Kur'an i Sunnet u njihovim neslaganjima

  Upravo ste vi ti koji stvarate razjedinjenost, podjeljenost, i netrpeljivost među muslimanima onda kada mudžahidi pozivaju muslimane da ustanu protiv vladara kafira koji su nametnuti i silom postavljeni u njihove zemlje. Mudžahidi se vraćaju Kur’anu i sunnetu prilikom međusobnih neslaganja, a to pokazuje njihova praksa i uspjeh, i prihvataju ispravne šeriatske propise, i daju prednost općoj koristi nad ne samo koristima pojedinaca nego i nad sopstvenim koristima, tako što idu u Siriju zalažući imetke svoje i živote svoje na Allahovom putu radi spašavanja muslimana Sirije.

  Četvrto: učenjaci koji učestvuju na ovome kongresu zahtjevaju od vlada zapadnih i islamskih zemalja, vijeća za saradnju arapskih zemalja, perzijskog zaljeva, arapske lige, organizacije islamske konferencije da zauzmu jasan stav, protiv sektaškog sirijskog, zločinačkog režima i da u što kraćem roku pomognu sirijski narod

  Rekao je Uzvišeni, a Njegov govor je istina: („O vjernici, ne uzimajte za bliske prijatelje druge mimo vas, jer (drugi) vam propast žele, jedva čekaju da muka dopadnete! Mržnja izbija iz usta njihovih, dok je ono što kriju prsa njihova još gore! Mi vam dokaze iznosimo, ako pameti imate!“), i rekao je: („Nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone“).

  Poslanik alejhis-selam je kada je imao najviše potrebe za vojnu pomoć na dan bitke na Bedru kada je mušrika bilo mnogo puta više od muslimana, i kada je bitka bila odlučujuća, odbio prihvatiti pomoć od jednog mušrika koji mu je došao pred samu bitku i ponudio svoju pomoć – a bio je poznat kao hrabar i snažan borac –, i rekao je: „Vrati se, jer se ja doista ne potpomažem mušrikom“. Pa zar ovi autori proglasa nemaju najljepši uzor u Allahovom Poslaniku!? I zar ih nije sram i stid, da pored tolike vojske i naoružanja koje posjeduju njihovi vladari i sultani, oni se i pored toga obraćaju i traže od svakojakih kafira sa istoka i zapada pomoć za muslimane u Siriji!!!? Ovo je žalosno i bijedno za učenjake o kojima je Poslanik rekao: „Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika“.

  Da li su Poslanik, Ebu Bekr, Umer, Ali, i ostali ashabi radijellahu anhum postupali na način na koji postupaju ovi autori proglasa, kada se trebalo pomoći nekim muslimanima!? Da li su oni zahtjevali i tražili od kafira da učine to i to, da postupe tako i tako, da pomognu u ovom i onom obliku, ili su oni odmah zauzdavali svoje konje i jurišali prema neprijateljima poput lava prema svojoj žrtvi!? Kakvo je ovo poniženje i sramota!!!? Gdje ste vi i vaši vladari od halife Haruna Rašida koji je kršćanskom kralju napisao odgovor na ljeđima njegovog izaslanika, i obratio mu se s riječima: „Ja kelber-rum“ (O pašče rimljansko!!!). Zašto ovakva bruka i sramota!!? Kakav li je ovo jad i čemer!!?
  A tajna ovoga se nalazi u govoru Poslanika: „… i budete ostavili džihad na Allahovom putu, Allah će na vas spustiti poniženje koje se neće ukloniti sve dok se ne vratite vašoj vjeri“.

  Kako možete tražiti i očekivati pomoć od ljudi koji vam spletkare i dan i noć, i koji žele vašu propast, i o kojima Uzvišeni kaže: („I oni će se neprestano boriti protiv vas sve dok vas ne budu odvratili od vjere vaše, ako budu mogli“) pa kako da onda očekujete pomoć od ovakvih ljudi u bilo kom obliku!!?

  I ako ste već bili tražili pomoć u opremi i oružju, onda budite decidni i stavite do znanja da vi tu pomoć tražite za mudžahide Sirije radi pomaganja muslimana i uspostavljanja šerijata, a ne da se tamo neki lijevi sekularistički pokret sirijaca podržava i priprema radi uspostavljanja američke vjere (demokratije) u Siriji.

  Šesto: pozivamo političke, idejne, ideološke vođe kao i sredstva kulture i javnog informisanja (medije) da daju puno pravo sirijskom pitanju na svaki mogući način, i da upoznaju muslimane o stvarima koje se tamo dašavaju i svemu onome što trpi sirijski narod od ubijanja, mučenja, progona i paćenja.

  Isto tako trebate pozivati iste da daju puno pravo pitanju ophođenju sa zatvorenicima i njihovom stanju u arapskim zemljama uopćenito a saudijskoj arabiji posebno, i da upoznaju muslimane o svemu onome što se dešava u tim tagutskim zatvorima, i svemu onome što trpe i podnose zatvorenici od ubijanja, mučenja, progona i paćenja.

  Sedmo: podsjećamo članove sirijske vojske na svetost krvi nevinih ljudi, i upozoravamo ih na opasnost pokoravanja nepravednicima i zločincima, i da je obaveza svima njima da napuste borbu protiv sirijskog naroda i da se priključe sirijskom narodu u borbi protiv sektaškog režima.

  Zar vam toliko teško pada na srcu da Beššarovim vojnicima direktno u lice kažete da čine kufr i da su kafiri samim prisustvovanjem u njegovoj vojsci!? Budite direktni u svojim govorima i obraćanjima, možda će to pozitivnije djelovati na njih? Zar je Uzvišeni Allah pogriješio kada je direktno nazvao kafirima one koji pomažu nevjernike neprijatelje islama!!!

  Osmo: podsjećamo vijeće sigurnosti i ostale institucije međunarodne zajednice da je njihova međunarodna i humana obaveza da osude i zaustave ono što se dešava u Siriji. I poručujemo im da nekažnjavanjem sektaške vlade, njenog kriminala, i nečinjenju ništa na procesuiranju

  Slavljen neka je Gospodar nebesa i zemlje, ovi autori proglasa se uz svo požtovanje i raspekt obraćaju vijeću straha i ostalim institucijama međunarodne zajednice kao da je to u pitanju halifa Ebu Bekr ili Umer radijellahu anhuma!! Da su oni htjeli da osude i zaustave ono što se dešavalo i dešava i Siriji oni bi to davno učinili, ali…! njihovi ciljevi i namjere su odavno poznate, a to je da se što više pobije i eliminiše muslimana, i da se iskorjeni islam – a to nije u njihovoj mogućnosti –. Vallahi, muslimani koji poznaju svoju vjeru i pokoravaju se svome Gospodaru uopšte i ne obraćaju pažnju na njihove principe i parole, a kamoli da gledaju na njih, jer je njihov Gospodar obavijestio njih o tim kafirskim principima i parolama kada su muslimani u pitanju da je to prašina koju puhne vjetar sa dlana. A oni od „muslimana“ koji su suprotni prethodnima su ti koji vjeruju i iščekuju te njihove (kafirske) principe i parole.

  Deveto: oštro osuđujemo, oštro osuđujemo nazivanje teroristima i potvaranje određenih islamskih ogranaka revolucije, dok se u isto vrijeme zatvaraju oči nad zločinima čovječnosti od strane sirijske vlade i njenih saveznika.

  A da li isto tako osuđujete nazivanje teroristima one mudžahide koji se bore protiv drugih arapskih vladara i njihovih vlasti, kao na primjer protiv Saudijske arabije, Egipta itd!? Ili i vi kao zapadnjaci zatvarate oči nad zločinima koji se dešavaju zatvorenim mudžahidima u tim zatvorima tirana.

  Deseto: … Te na kraju osnivanje posebne komisije nastale iz ovog kongresa koja će posjećivati vođe država, te raditi na praćenju i sprovođenju odluka i preporuka ovog kongresa trudeći se da budu sprovedene u praksu

  Početak ovog proglasa, njegova sredina, pa evo sada i njegov kraj je pun sramote, bruke i poniženja!! Oni žele da im kafiri osnuju „posebnu komisiju“ nastalom iz tog njihovog kongresa koja će dolaziti na vratima taguta, i moliti ga – dahčući isplaženog jezika – da se smiluje kako bi realizovao odluke kongresa koje se tiču potlačenih muslimana Sirije!!! Kakve li bruke i sramote!!

  Ne preostaje nam osim da kažemo ono što se treba reći kada nas zadese teški musibeti: „Inna li-llahi ve inna ilejhi radži'un“ i „hasbuna-llahu ve ni'amel-vekil“.

  Molim Allaha Uzvišenog da pomogne Njegove iskrene mudžahide, i da im ubrza skoru bobjedu, i da pomogne i olakša potlačenim muslimanima, i sačuva ih musibeta koje ne mogu podnijeti, i da spletke i zamke nevjernike, murteda, i munafika, vrati na njih, i da ih uništi i zatim skupa strpa u Džehennem, Allahume amin.
  I neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda njegovu porodicu i sve ashabe i mumine koji ih u dobru slijede.
  I na kraju: sva hvala pripada Gospodaru svih svjetova.

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.