SUOČAVANJE SA ISKUŠENJIMA

 • This topic has 3 odgovora, 3 glasa, and was last updated prije 10 years, 3 months by Anonimno. This post has been viewed 420 times
Pregledavate 4 posta - 1 do 4 (od ukupno 4)
 • Autor
  Postovi
 • #9033
  Anonimno
  Neaktivan

  Ima ljudi koji bi prihvatili uputu i pravi put koji im Uzvišeni Allah nudi, ali se boje iskušenja koja će ih zadesiti na tom putu, pa tako i ne shvatajući upropaste sebi život i na ovom i na onom svijetu. Oni koji se boje Allaha samo, njih nije strah šta će reći roditelji, rodbina, komšije, i šta će reći bilo ko drugi ako se pokore svome Stvoritelju i ako krenu pravim putem. Jer oni znaju da ih ni roditelji, ni rodbina, ni komšije, ni bilo ko drugi neće moći odbraniti od Uzvišenog Allaha i Njegove kazne na Sudnjem danu zbog njihove nepokornosti i neposlušnosti Allahu i Poslaniku Njegovu, sallallahu ‘alejhi we sellem, i da će se i roditelji i rodbina i oni zbog koga su Allahu neposlušni brinuti samo o sebi i da ih neće poznavati na Sudnjem danu. Pa Uzvišeni Allah obavještava ljude pa kaže:

  “A kada dođe glas zaglušujući – na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga, i od druge svoje i od sinova svojih – toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti” (‘Abasa, 33-37)

  Pa ti sad vidi, Allahov robe, da li je vrijedno da upropastiš svoj život i na ovom i na onom svijetu zbog nekoga ko te neće primjećivati na danu polaganja računa, a kamoli da će te moći odbraniti od Uzvišenog Allaha i Njegove kazne?!

  Uzvišeni Allah je znao kad je stvorio duše koja će u Džennet a koja u Džehennem, pa kaže:

  “Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.” (Al-A'raf, 179)

  Ljudi su na ovom svijetu da bi bili iskušani, pa Uzvišeni Allah kaže:

  “Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati” (Al-Kahf, 7)

  U drugom ajetu Allah kaže:

  “Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati” (Al-Mulk, 2)

  Neizbježno je da vjernik na putu ka Allahu prođe bez iskušenja, jer je to volja i odredba Allaha Silnoga koji čini šta hoće i koje je neovisan od svih Svojih stvorenja. Govoreći o tome da su i oni prije nas bili u iskušenjima, Uzvišeni Allah kaže:

  “Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!” (Al-Baqara, 214)

  Pogledaj samo šta te Allah Uzvišeni pita. Zar misliš okusiti Džennet i da uđeš u njega a da ne prođeš iskušenja? Pogledaj kako su iskušavani oni prije nas, satirale su ih bolest i neimaština. A šta tebe satire? Želiš u Džennet, a ne želiš trpiti iskušenja? Nema ti druge ako želiš Džennet osim da se čvrsto uhvatiš u koštac sa iskušenjima, i da hrabro i čvrsto savladaš sve prepreke koje ti staju na putu do Dženneta, jer Džennet je skupa roba. Uzvišeni Allah kaže:

  “Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati…” (At-Tawba, 111)

  Uzvišeni Allah vjernicima obećava iskušenja, jer je to Njegova volja takva i On čini šta hoće pa kaže:

  “Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive,” (Al-Baqara, 155)

  Zato nema vjernika koji je išao pravim putem a da nije iskušan. Pa sam Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem je najviše bio iskušan od svih vjernika. Pa, da je iko bio pošteđen iskušenja bio bi to Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem, a gdje smo mi u odnosu na njega? Uzvišeni Allah se obraća onima koji sebe prozivaju vjernicima i koji kažu da vjeruju, pa kaže:

  “Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni?” (Al-‘Ankabut, 2)

  Pa ih Allah obavještava da je On takve koji sebe zovu vjernicima dovdio u iskušenje i zbog čega ih je dovodio u iskušenje, pa kaže:

  “A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.” (Al-‘Ankabut, 3)

  Zbog čega su iskušenja? Zbog lažova (munafika), jer da nije iskušenja svi bi ljudi govorili da su vjernici. A iskušenjima Uzvišeni Allah razdvaja iskrene od neiskrenih (lažova), jer samo će iskreni (oni koji stvarno vjeruju u Allaha i ono što je On objavio i u što poziva) uhvatiti se u koštac sa iskušenjima, dok oni koji nisu iskreni (koji lažu sebe i druge) neće imati snage da se uhvate sa iskušenjima koje im Uzvišeni Allah daje kao ispit vjerovanja u Njega i u ono što On objavljuje od propisa (naravno, muslimanu se može desiti da podlegne nekim iskušenjima, op.SI). Zato molim Allaha da mi budemo od iskrenih koji će Uzvišenom Allahu dokazati da vjeruju u ono što On objavljuje i u što poziva! Amin!

  Šta Allah kaže, od koga samo prima pokajanje? On Uzvišeni kaže:

  “Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo iz neznanja, a potom se ubrzo pokaju. Njima će Allah oprostiti, a Allah sve dobro zna i mudar je!” (En-Nisa, 17)

  Kome Allah obećava oprost? Pa kaže:

  “A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se – Allah će, sigurno, oprostiti…” (Al-Ma'ide, 39)

  I za kraj ću ti spomenuti recept za sigurni Allahov oprost, a to su tri stvari:

  1. da se pokaješ od onoga što se treba pokajati;

  2. da vjeruješ i dobra djela činiš;

  3. da istraješ do kraja na Pravom putu

  Uzvišeni Allah kaže:

  “Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje.” (Ta-Ha, 82)

  Hvala Allahu, Gosodaru svih svjetova!

  #9036
  Anonimno
  Neaktivan

  SubhanAllah da neke teme insan svaki dan iznova isčitava i ponavlja opet bi možda bilo nedovoljno………………………………………………………

  #9038
  Anonimno
  Neaktivan

  INSAN JE STVOREN KAO NEJAKO BICE I BRZO ZABORAVLJA.DUZNOST NAM JE DA JEDNI DRUGE PODSJECAMO NA CINENJE DOBRIH DJELA.MOLIM ALLAHA UZVISENOG DA NAS UCINI OD ONIH KOJI SU MU POKORNI I ISKRENI I KOJI NASIHATE OD ISKRENIH PRIMAJU.AMIN.

  #9040
  Anonimno
  Neaktivan

  zajko post=3477 wrote: INSAN JE STVOREN KAO NEJAKO BICE I BRZO ZABORAVLJA.DUZNOST NAM JE DA JEDNI DRUGE PODSJECAMO NA CINENJE DOBRIH DJELA.MOLIM ALLAHA UZVISENOG DA NAS UCINI OD ONIH KOJI SU MU POKORNI I ISKRENI I KOJI NASIHATE OD ISKRENIH PRIMAJU.AMIN.

  Amin. Upravo tako brate.

Pregledavate 4 posta - 1 do 4 (od ukupno 4)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.