tefsir ajeta – ni zidovi ni krscani nece biti stobom zadovoljni…

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 11 years by Anonimno. This post has been viewed 1961 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #8513
  Anonimno
  Neaktivan

  Ni židovi, ni kršćani, neće biti tobom zadovoljni sve dok ne budeš slijedio vjeru njihovuReci: “Allahov put je jedini pravi put!” A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon znanja koje si dobio, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi, niti pomoći.” , (120) “Oni kojima smo objavili Knjigu, pa je čitaju istinito i ispravno, to su oni koji u nju vjerujuA oni koji u nju ne budu vjerovali, to su sigurni gubitnici.”(121)

  Ibn-Džerir kaže: Riječi Uzvišenog: “Ni židovi, ni kršćani, neće biti tobom zadovoljni sve dok ne budeš slijedio vjeru njihovu”, znače: Muhammede! Ni židovi ni kršćani s tobom nikada neće biti zadovoljni, sve dok ne budeš slijedio ono što njih zadovoljava i što im odgovara! Zato, traži da Allah bude zadovoljan istinom s kojom te je poslao. Reci: “Allahov put je jedini pravi put!”, tj. reci, Muhammede, doista je Allahova Uputa s kojom me poslao prava uputa, tj. to je prava vjera. Zatim: “A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon znanja koje si dobio, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi, niti odbraniti.” U ovim je riječima prijetnja i ukazivanje na veliku opasnost za ummet od slijeđenja puta židova i kršćana, nakon spoznaje dobivene iz Kur'ana i sunneta, Allah nas sačuvao toga! Riječi su upućene Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a zapovijed njegovim sljedbenicima (ummetu).(vidi belesku 1)

  Uzvišeni Allah kaže: “Oni kojima smo objavili Knjigu, pa je čitaju istinito i ispravno…” U vezi s tim Seid i Katade kažu: “To su ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem”, a Ibn-Mes'ud ističe: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život, ‘istinsko čitanje’ jeste ono kojim se halal dopušta, a haram zabranjuje, čitanje kako je to Allah objavio, pri čemu se nijedna riječ ne može iskriviti, niti bilo što slobodno tumačiti, tj na način suprotan osnovnom smislu.” Ibn-Abbas slično navodi.

  Od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se da je on, kada bi naišao na “ajet milosti”, molio Allaha za milost, a kada bi naišao na “ajet kazne”, tražio zaštitu od Allaha. Riječi Uzvišenog: “..To su oni koji u nju vjerujuA oni koji u nju ne budu vjerovali”, predstavljaju predikat za naprijed navedene riječi: “Oni kojima smo objavili Knjigu, pa je čitaju istinito i ispravno.” To znači: onaj ko bude istinski postupao u skladu s knjigama objavljenim ranijim poslanicima i vjerovao u ono sa čime sam te poslao, Muhammede”, što je opet u skladu s riječima Uzvišenog: – Reci: “O Sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali Tevrata i Indžila, i onoga što vam je objavljeno od Gospodara vašega.” (5:68) Dakle, ako ih se budete istinski pridržavali, u njih istinski vjerovali, potvrdit ćete i prihvatiti izviješća koja se u njima nalaze u vezi s poslanstvom Muhammedovim, sallallahu alejhi ve sellem, njegovim osobinama i svojstvima, odnosno zapovijed da se on slijedi, pomaže i prihvati, što će vas dovesti do istine i dobra i na ovome i na drugom svijetu, kao što Allah Uzvišeni kaže: “Oni koji slijede Poslanika, Vjerovjesnika nepismenog, kojega oni kod sebe u Tevratu i Indžilu nalaze…” (8:157)

  Zatim: “Ako oni prime islam, onda su na Pravom putu, a ako odbiju, tvoje je jedino da saopštiš. A Allah dobro vidi robove Svoje.” (3:20) U tom smislu Allah također kaže: “A oni koji u nju ne budu vjerovali, to su sigurno gubitnici”, od-nosno: “A onim saveznicima koji u njega ne vjeruju, boravište je Vatra.” (11:17) U sahihu hadisu stoji: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život, svako iz ovoga naroda, bio židov ili kršćanin, ko bude za mene čuo, a ne bude vjerovao, ući će u Vatru.”

  ———————————————————————————————————————

  Beleska:
  1-Ovim se riječima zabranjuje da se slijede nevjernici, da se oponašaju njihova vjerovanja, rituali i postupci, odnosno da se oni uzimaju za uzor kao što se to danas čini, da nas Allah sačuva! Stoga je neophodno da se traži zaštita od Allaha, osobito u pitanjima vezanim za ono što Allah nije objavio, naravno uz svijest o odredbama koje su objavljene u Kur'anu i sunnetu. Ko navedene zabrane krši, toga niko neće moći zaštititi niti odbraniti od kazne Allahove.

  Izvor:
  ‘Tefsir Ibn Kesir’

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.