Uslovi Šehadeta

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 10 years, 1 month by Anonimno. This post has been viewed 677 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #8483
  Anonimno
  Neaktivan

  Uslovi Šehadeta

  Ima sedam uslova šehadeta vjerovanja u Allaha, poznato kao: Ništa nema pravo da bude obožavano
  osim Allah.
  1) Znanje o znacenju šehadeta, njegovoj negaciji i priznavanju.
  2)Uvjerenost u šehadet, bez imalo sumnji.
  3)Iskrenost i cistoca nijeta u nepriznavanju širka
  4)Istinitost koja negira laž i zabranjuje nifak.
  5)Ljubav prema šehadetu i njegovim uslovima, i biti zadovoljan sa time.
  6)Pokornost šehadetu, u koju spada obaveza ibadeta upucenih samo Allahu i traženje Njegovog
  zadovoljstva.
  7)Prihvatanje šehadeta, u suprotnosti od njegovog odbijanja.

  Dokazi iz Kurana i Suneta

  Dokazi znanja:

  Allah Svemoguci kaže: Znaj ( o Muhammede) da ništa ne zaslužuje da bude obožavano osim
  Allah.(47:19), i kaže Allah: ..izuzev onih koji svjedoce Istinu, onih koji znaju.(43:86).
  To su oni koji znaju svojim srcima ono što izgovaraju svojim ustima. Od Osmana ra se prenosi da je
  Resul savs rekao: Ko god od mojih sljedbenika umre znajuci(uvjeren) da niko nema pravo da bude
  obožavan osim Allah, uci ce u Džennet.(Buhari i Muslim).

  Dokazi o uvjerenosti:

  Allah kaže: Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanikova Njegova vjeruju, i poslije više ne
  sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imetcima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!(49:15)
  Uslov njihove vjere u Allaha i Njegovog Poslanika je bio taj da oni nisu sumnjali. Oni koji
  sumnjaju su munafici. Od Abu Hureire rase prenosi da je Resul savs rekao: Svjedocim da niko
  nema pravo da bude obožavan osim Allah, i ja sam Njegov Poslanik.Koji god Allahov rob sretne
  Allaha sa šehadetom bez sumnji uci ce u Džennet.(Buharija).
  U drugoj verziji:
  Koji god rob sretne Allaha sa šehadetom cistim od sumnji, nece biti zadržan od Dženneta.
  Dio jednog dužeg hadisa od Abu Hureire kaže: Koga god sretnete iza ovog zida, a svjedoci da ništa
  nema pravo da se obožava osim Allah, uvjeren u to u svome srcu, obradujte ga Džennetom.

  Dokazi o iskrenosti:

  Allah Velicanstveni kaže: Iskreno ispovjedanje vjere, dug je Allahu.(39:3). I kaže Allah: A
  naredeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno kao pravovjerni, vjeru
  ispovjedaju.(98:5). Od Abu Hureire se prenosi da je Resul savs rekao: Najsretnija osoba na
  Sudnjem Danu, koja ce imati moj šefaat, ce biti ona osoba koja kaže: Ništa nema pravo da bude
  obožavano osim Allaha, iz svog srca.(Buharija).
  Itban bin Malik prenosi od Muhammeda savs: Zaista je Allah zabranio džehennemsku vatru za one
  koji kažu : Ništa nema pravo da bude obožavano osim Allah, tražeci time Allahovo
  zadovoljstvo.(Buhari).
  An Nasai je skupio u svojoj knjizi pod nazivom “Dan i Noc” hadise dvaju ashaba ra koji prenose od
  Muhammeda savs da je rekao: Koji god od mojih sljedbenika kaže: La ilahe illalahu, wahdehu la
  šerike leh, lehul mulku we lehul hamd, we Huwe ala kulli šejjin kadir( Niko nema pravo da bude
  obožavan osim Allah. On je jedini koji nema sudruga. Njemu pripada vlast i Njemu je svaka hvala i
  On je sve kadar da ucini), iskreno iz srca i posvjedoci svojim jezikom, Allah ce otvoriti nebo za tu
  izjavu i pogledace na onoga koji ju je izgovorio. A rob koga Allah pogleda ima pravo da mu se
  dova primi.

  Dokazi o Istinitosti

  Allah kaže: Misle li ljudi da ce biti ostavljeni na miru kad kažu: Mi vjerujemo! i da u iskušenje nece
  biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji
  govore istinu i na one koji lažu.(29:2-3). I kaže Allah: Ima ljudi koji govore: Vjerujemo u Allaha i
  onaj svijet!- a oni nisu vjernici! Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju a oni i neznajuci
  samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povecava; njih ceka bolna
  kazna zato što lažu.(2:8-10).
  Muaz ibn Džebel prenosi od Poslanika savs: Nema nikoga ko kaže: La ilahe illallah, Muhammeden
  abduhu we Resuluhu, istinski iz srca a da Allah ne zabrani džehennemsku vatru za njega.(Buhari i
  Muslim)

  Dokazi o ljubavi

  Allah uzvišeni kaže: Ima ljudi koji su umjesto Allaha idole prihvatili, vole ih kao što se Allah voli,
  ali pravi vjernici još više vole Allaha. (2:165). I kaže Allah: O vjernici, akoneko od vas od svoje
  vjere otpadne,- pa Allah ce sigurno dovesti mjesto njih ljude koje On voli i koji Njega vole, prema
  vjernicima ponizna, a prema kafirima ponosite: oni ce se na Allahovom putu boriti i nece se nicijeg
  prijekora bojati.(5:54).
  Anas ra kaže da je Resul savs rekao: Ko god posjeduje sljedece tri osobine, osjetice slast imana:
  -Da voli Allaha i Njegovog poslanika više od icega
  -Da voli brata muslimana samo radi Allaha
  -Da mrzi da se vrati u kufr kao što mrzi da bude bacen u vatru.

  Dokazi o pokornosti

  Allah Svemoguci kaže: I povratite se Gospodaru Svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna
  dode.(39:54). I kaže Allah: Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno Allahu preda, cineci još i
  dobra djela, i koji slijedu vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu?(5:125). Allah kaže: Onaj ko se sasvim
  preda Allahu, a uz to cini dobra djela, uhvatio se za najcvršcu vezu. Allahu se na koncu sve
  vraca.(31:22). I Allah kaže: I tako Mi Gospodara tvoga, oni nece biti vjernici dok za sudiju u
  sporovima medusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo
  tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.(4:65). Kaže Resul savs: Niko od vas nece biti iskreni
  vjernik sve dok mu se njegove želje ne pokore onome sa cime sam poslan.

  Dokazi priznavanja

  Allah kaže: I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su
  raskošnim životom živjeli nisu govorili: Zatekli smo pretke naše kako ispovjedaju vjeru i mi ih u
  stopu slijedimo. Zar i onda-govorio bi on- kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka
  vaših upamtili? A oni bi odgovarali: Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano. I Mi smo ih
  kažnjavali, pa vidi kako su skoncali oni koji su poslanike u laž ugonili.(43:23-25). I kaže Allah: Kad
  im se govorilo:Samo je Allah Bog!- oni su se oholili i govorili: Zar da napustimo božanstva naša
  zbog jednog ludog pjesnika.(37:35-36).
  Abu Musa prenosi od Poslanika savs da je rekao: Primjer upute i znanja sa kojim me Allah poslao
  je kao primjer bogate kiše koja se spušta na zemlju.Nešto od te kiše je palo na plodno tlo pa je
  postalo bujna vegetacija. Nešto je palo na tvrdo tlo, pa je zadržalo vodu i od nje su ljudi i životinje
  pili. A jedan dio je pao na takvo tlo da nije mogli niti da je zadrži niti da je popije. Prvi primjer
  zemlje je covjek koji prihvati islam i izvuce korist od toga, a zadnji primjer je covjek koji niti primi
  islam niti izvuce kakvu korist-gola ledina.

  Šejh Muhammed bin AbdulWahab

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Najnoviji članci

Allah će pomoći ovu vjeru sa čovjekom grešnikom

0
Rijetka je mogućnost da se u jednom čovjeku nađu i snaga i pouzdanost. Zato je Omer b. el-Hattab r.a. govorio: „Allahu moj, ja ti...

Pratite nas na Facebooku

5,458LikesLikes