VRLINE DŽIHADA I MUDŽAHIDA

 • This topic has 1 odgovor, 1 glas, and was last updated prije 9 years, 12 months by Anonimno. This post has been viewed 2338 times
Pregledavate 2 posta - 1 do 2 (od ukupno 2)
 • Autor
  Postovi
 • #15876
  Anonimno
  Neaktivan

  VRLINE DŽIHADA I MUDŽAHIDA
  AUTOR: Šejh Ibn Delbe'a Eš-Šejbani
  Pripremio: Anes Halilović

  1. Osman radijallhu anhu, kaže da je čuo Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Jedan dan boravka (straže) na Allahovom putu vrijedniji je od hiljadu drugih dana provedenih na nekom drugom mjestu.” Prenose ga Tirmizi i Nesai.“[2] (hasen).

  2. Fedale ibn Ubejd radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svakom umrlom se zapečate njegova djela[3], osim onome koji je umro boraveći (stražareći) na Allahovom dželle šenuhu, putu. Zaista se njegova djela povećavaju'[4] sve do Sudnjeg dana i on će biti sačuvan od iskušenja (patnje) u kaburu.”[5] Prenose ga Ebu Davud i Tirmizi. (sahih), a u Tirmizinoj predaji se još dodaje da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,rekao: “Mudžahid je onaj ko se bori protiv (strasti) svoje duše.” (sahih)[6]

  3. Enes radijallahu anhu,prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedan jutarnji izlazak (pohod) na Allahovom putu ili jedan predvečernji povratak je bolji od cijelog svijeta i svega što je na njemu.[7]

  4. Ebu Hurejre radijallahu anhu,prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,rekao: “Ko se bude borio na Allahovom putu – sa ciljem da Allahova dželle še’nuhu, riječ bude gornja (da vlada) – onoliko vremena koliko treba da se pomuze deva, zagarantovan mu je džennet.[8] Prenosi ga Tirmizi. (hasen).

  5. Mu'az ibn Džebel radijallahu anhu,prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko iskreno traži od Allaha dželle še’nuhu,da bude ubijen na Allahovom putu (da

  postane šehid), a zatim umre ili bude ubijen, imaće nagradu žehida[9]“

  Ko bude ranjen na Allahovom putu, ili bude ozlijeđen (ogreben), ta će rana na Sudnjem danu tako obilno krvariti kao onoga dana kada je bio ranjen, i njena boja će biti, boja ze'aferana (šafrana) a njen miris, miris miška (najljepšeg mirisa)“[10] a ko na Allahovom putu umre zbog čira (ili rane koja se otvori i sl.) taj će na sebi imati znak šehida.”

  Prenose ga Ebu Davud, Tirmizi i Nesai.[11] (sahih).

  6. Ebu Hurejre radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog ranjenika koji je ranjen na Allahovom putu, a da neće doći na Sudnjem danu sa svojom ranom koja krvari, boja joj je boja krvi, a miris, miris miška.” Prenose ga Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai i Malik.

  7. Ebu Hurejre radijallahu anhu, prenosi daje Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah dželle še’nuhu, je zagarantovao onome koji izađe na Allahovom putu, a ne podstiče ga na to osim: – borba na Mom putu, iman (vjera) u Mene i vjera u Moje Poslanike, Ja mu garantujem da ću ga uvesti u džennet, ili ću ga vratiti njegovoj kući iz koje je krenuo sa nagradom koju je zaradio, ili plijenom (koji je osvojio).

  Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedov život, nema ni jedne rane koja se zadobije na Allahovom putu, a da neće doći na Sudnjem danu onakva kakva je bila onoga dana kada je zadobijena (ranjena), njena boja je boja krvi, a miris, miris miška.

  Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedov život, da se ne bojim da ću otežati muslimanima, ne bih nikad izostao iz odreda koji se bore na Al­lahovom putu, ali ja nisam u mogućnosti da opremim sve muslimane, niti su oni sami u mogućnosti (da se opreme) pa da krenu za mnom, a bilo bi im teško da iza mene ostanu.

  Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, želim da se borim na Allahovom putu pa da poginem, pa ponovo da se borim pa da poginem, pa ponovo da se borim pa da poginem.” Prenose ga Buhari, Muslim i Malik.

  8. Ebu Hurejre radijallahu anhu, prenosi da je Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rečeno: – Allahov poslaniče, šta je jednako borbi na Allahovom putu?

  Vi to niste u stanju učiniti – odgovori on sallallahu alejhi ve sellem.

  *Oni su ponovili ovo pitanje dva-tri puta, a on sallallahu alejhi ve sellem, im svaki put odgovaraše:

  Vi to niste u stanju učiniti-, zatim Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, reče:

  “Primjer mudžahida na Allahovom putu, je kao primjer onoga koji posti i noću klanja, učeći kur'anske ajete, ne prekidajući ni post ni namaz, sve dok se mudžahid ne vrati kući.”[12] Prenose ga Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai i Malik.

  9. Ebu Se'id El-Hudri radijallahu anhu, prenosi daje Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upitan:

  Allahov poslaniče, ko je najbolji čovjek? Vjernik, koji se bori na Allahovom putu, svojim životom i svojim imetkom – odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.

  A ko onda? – upitaše prisutni.

  Onda vjernik koji (živeći) u nekom tjesnacu (usamljenom mjestu), obožava Allaha dželle še'nuhu, i ne uznemirava ljude – odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,[13]”

  Prenose ga Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai.

  10. Ebu Se'id r.a. prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas obavjestim ko je najbolji, a ko najgori, čovjek? Najbolji čovjek je onaj koji se bori na Allahovom putu, jašući svoga konja, ili devu, ili idući pješice, sve dok mu ne dođe smrt, a najgori čovjek je griješnik koji uči Kur'an a.š. ali ga to ne odvraća od ružnih djela.”*[14] Prenosi ga Nesai. (daif).

  11. Ibn Abbas radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vam kažem ko je najbolji čovjek? To je čovjek koji drži uzde svoga konja (boreći se) na Allahovom putu.

  Hoćete li da vam kažem ko je poslije njega (u dobroti)? Čovjek koji se odvojio od svijeta čuvajući svoje malo stado i uz to izvršava svoje obaveze prema Allahu dželle še'nuhu.[15]

  Hoćete li da vam kažem ko je najgori čovjek? Čovjek od kojeg se nešto traži, u ime Allaha dželle še'nuhu, a on (i ako je mogućan) to neda.” Prenose ga Tirmizi, Nesai i Malik. (hasen).

  12. Ebu Umame r.a. prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isposništvo mog ummeta je džihad na Allahovom putu.”[16] Prenosi ga Ebu Davud. (hasen).

  13. Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neće ući u vatru čovjek koji je plakao iz straha i skrušenosti prema Allahu dželle še'nuhu,[17] dok se mlijeko ne povrati u vime[18] Takode se neće, na Allahovom robu, sastati prašina od borbe na Allahovom putu i džehennemski dim.” Prenose ga Tirmizi i Nesai. (sahih).

  „Borba na Allahovom dželle še'nuhu, putu“

  #15888
  Anonimno
  Neaktivan

  I borite se na Allahovom putu i znajte da Allah sve čuje i sve zna. (Al-Baqara, 244)

Pregledavate 2 posta - 1 do 2 (od ukupno 2)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.