Zabluda Mustafe Cerića

 • This topic has 49 odgovora, 15 glasova, and was last updated prije 11 years by Anonimno. This post has been viewed 8120 times
Pregledavate 15 postova - 31 do 45 (od ukupno 50)
 • Autor
  Postovi
 • #6350
  Anonimno
  Neaktivan

  Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu
  Zbog cega ste digli toliku hampu na dr. Mustafu ef. Cerića, zar nevidite da ,da to uopste nije lijepo o svome bratu pisati negativne stvari,ako imate nesto lijepo o njemu da napisete ljepse zvuci ,kada dodju nevjernici da citaju sta vi ovjde pisete

  #6351
  Anonimno
  Neaktivan

  Mailan da te podsetim kada jee Ceric dobio nagradu za sirenje demonkratije u Njemackoj, prisao mu je jedan novinar i upitao je Cerica: jeli istina da se borite da uspostavite serijat u Bosni, on mu je odgovorio: Ne nije istina.

  Zato sam napisao onaj ko vjeruje da moze da se sudi drugim zakonom mimo Allahovog posrusio je Islam, a ne na osnovu gajba.

  I hadis o zrnu imana se odnosi na onoga ko nije pocinio shirk ni kufr, onaj ko pocini shirk ili kufr takav nema imana u potpunosti. A zrno imana se odnosi na muslimane koji cine velike grijehe, ali ne cine kufr i shirk.

  #6352
  Anonimno
  Neaktivan

  Mail mailan slozices se samnom da je ceric u vise navrata upao u velike harame (javno cestitanje krscanskih praznika) i indirektno podrzao “ajvatovicu” (sto je ociti shirk).
  Ali moramo postupiti kao sto nasi shejhovi postupaju na pr shejh Nusret u intervju nisam cuo da je cerica nazvao “kafirom” niti ce ga nazvati, rekao je da se nikada necemo sloziti snjim niti sa bilo kojim drugim koga naslijedi i nastavi sa takvim radom.
  A brat panter i cerica i zukurlica naziva “kafirima i tagutima” i to nikad nije uradio javno sa punim imenom i prezimenom niti ce uraditi, lako je sakriti se iz nekog nicka i pisati sta god pozelis iako vecina shejh idrizovog dzemata ne postupa tako kao ni vecina porcinog dzemata. dok cetnici koji zive pored njega jedva cekaju priliku da mu nanesu zlo. Pitam jos jednom brata pantera, jesu li svi BiH muslimani koji podrzavaju cerica i svi sandzacki muslimani koji podrzavaju zukurlica “kafiri” po tvojoj logici ispada tako.

  Moramo se kloniti opaski od strane cerica i zukurlica ali proglasavati njih “kafirima” je vec nesto sto ni nasi shejhovi ne rade.

  “Allahu, Njegovoj knjizi i vjeri, su detaljno spoznali put vjernika i išto tako put nevjernika, tako da su im oba puta postal jasna kao što je putniku jasan put koji ga vodi njegovom cilju i put koji ga vodi njegovoj propasti. Stoga su oni najučeniji ljudi, najkorisniji i najiskreniji u savjetu njima. Oni su ti koji upućuju i ukazuju. Zbog toga su se ashabi istakli nad svima onima koji će doći poslije njih do Sudnjeg dana. Odrasli su na putu zablude kufra i širka, putu koji vodi ka propasti pa ga dobro spoznali. Zatim im je došao Poslanik,sallallahu alejhi we selem, i izveo ih iz tih tmina na uputu i jasan Allahov put. Izašli su iz potpune zablude u potpuno svjetlo, iz širka u tevhid, iz džehla u znanje, iz zablude na uputu, iz zuluma u pravdu, iz zbunjenosti i sljepila u uputu i besiret. Spoznali su vrijednost onoga što su stekli i bezvrijednost onoga u čemu su bili, jer suprotnost jedne strane ukazuje na drugu. Tada im se još više povećala želja i ljubav prema onome što su stekli i mržnja i prezir spram onoga što su ostavili. Postali su ljudi koji najviše vole tevhid, iman i islam, i najviše preziru ono što je suprotno njima. Spoznali su oba puta detaljno.

  Što se pak tiče onih koji su došli nakon ashaba, neki među njima su odrasli u islamu, nisu spoznali onaj drugi put tako da im se u nekim detaljima pomiješao put vjemika sa putem nevjernika. A greška se dešava kada se slabo poznaju ova dva puta nijedan od njih, kao što kaže Omer ibn Hattab ‘‘Spone islama će se rušiti jedna za drugom kada u islamu odrastu oni koji nisu spoznali džahilijjet”. Ovo ukazuje na potpunost Omerova znanja,r.a.. Zata onaj ko ne spozna put nevjernika i ne bude mu jasan, pomisliće da je neki od njihova puta put vjernika, a to se već desilo u ovom ummetu u puno stvari iz oblasti akide, znanja i djela (rada). Neke stvari koje su od puta zlikovaca, nevjernika i neprijatelja poslanika svrstali su ih, oni koji nisu znali da su od njihova puta, u put vjernika i pozivali njima proglašavajući nevjernicima one koji se s njima ne slažu, uz ohalaljivanje onoga što je zabranio Allah i Njegov Poslanik,sallallahu alejhi we selem,. To se desilo kod većinenovotara: od džehmija, kaderija, haridžija i njima sličnim, koji su izmislili novotariju a zatim tekfirili one koji se sa njima ne bi složili” Završen citat.

  Zatim je Ibn-Kajjim pojasnio da se ljudi po ovom pitanju dijele na 4 vrste. “Jedna skupina koja nije spoznala ni jedan od ova dva puta, takvi su na putu nevjernika najprivrženiji. Druga skupina koja je posvetila pažnju spoznaji puta vjernika ali ne i suprotna puta.Treća skupina koja je spoznala put zla, novotarije i kufra detaljno a put vjernika općenito. I treća skupina kojoj je put nevjernika i put vjernika potpuno jasan u detalje, teoretski i praktično, takvi ljudi su najućeniji.’’ Završen skraćeni citat iz knjige “El-fevaid” od Ibn-Kajjima, (pogledaj 108 str.pa naviše).

  Ovo što smo spomenuli, u poćetku ovog poglavlja,je u stvari uvod u temu o kojoj ćemo govoriti. To smo spomenuli da ne bi bili poput onih koji su istinu pomiješali sa nestinom i poćeli upozoravati na tekfir u cjelini. Naš cilj nije da upozorimo na tekfir, već, kako smo to naslovili, da upozorimo na pretjerivanje u tekfiru.

  Dakle, jedna skupina je nemarna po pitanju ovog šerijatskog propisa, okreću glave od njegova izučavanja i upozoravaju na njega u cjelini. Uplašili su omladinu da se njemu makar i približe, što je prouzrokovalo posljedice koje smo već spomenuli. Druga skupina je uzvratila pretjerivanjem po pitanju ovog propisa bez znanja i besireta. Usmjerili su sablje tekfira na ummet Muhammeda, sallallahu alejhi we selem,bez šerijatskih pravila i bez bogobojaznost i straha od Allaha.

  A Allahova vjera je između onih koji u njoj pretjeruju i onih koji u njoj popuštaju. Niti je sa ovim prvim u njihovom pretjerivanju niti sa drugim u njihovom popuštanju. A spašenoj i potpomognutoj skupini koja bdi nad Allahovom vjerom ne škodi suprostavljanje onih koji im se suprostave niti onih koji ih na cjedilu ostave, sve do Sudnjeg dana.

  Pripadnici te skupine su oni za koje je Allah upozorio da se slijedi neki drugi put mimo njihova pa kaže:”Onoga koji se suprostavi Poslaniku, nakon što mu pravi put bude jasan, i koji pođe putem koji nije put vjernika,pustićemo da čini šta hoće, i bacićemo ga u džehennem,a užasno je on boravište”(Nisa'115).

  Ko je mimo njih (spašene skupine), taj je nemaran a ko je iznad njih taj pretjeruje. Jedna skupina je zaostala za njima pa su postali labavi, dok se druga skupina uzdigla iznad njih pa su pretjerali, a oni su (pripadnici spašene skupine), između njih na pravom putu.”(1)

  Jedna skupina šerijatskih tekstova upozorava i zabranjuje općenito na pretjerivanje u vjeri. – Bilježi i‘mam Ahmed (11347,215),Nesai, Ibn-Madže i ostali da je, Poslanik,sallallahu alejhi we selem, rekao: “Boj te se pretjerivanja u vjeri, zaista je one prije vas uništilo njihovo pretjerivanje u vjeri. ” (2)

  – Bilježi Taberani i ostali da je Poslanik,sallallahu alejhi we selem, rekao: “Dvije vrste ljudi iz mog ummeta neće imati udjela u mom šefa'atu: vladar tiranin, nasilnik i svako onaj ko pretjeruje.” Hadis je dobar-hasen.

  Dok druga skupina šerijatskih tekstova, a njih je puno, eksplicitno upozorava onoga ko pretjeruje u tekfiru i zastrašiva svakoga ko prekrši Allahove granice po pitanju tekfira.
  – Bilježi Buharija u svom “Sahihu” u knjizi o edebu poglavlje “Ko protekfiri svoga brata, bez te'vila, onda je on kao što je rekao”.

  Od Ebu-Hurejre,r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi we selem, rekao: “Kada čovjek kaže svome bratu o kafire, jedan od njih dvoje je to stekao.”

  – Od Sabita ibn Dahhaka se prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi we selem,rekao: “Ko se zakune milletom (vjerom) mimo islama onda je kao što se i zakleo (tj. Pripadnik te vjere kojom se zakleo), ko ubije sebe biće kažnjavan u džehennemskoj vatri predmetom kojim se ubio. Prokleti vjernika je kao ga ubiti, a ko optuži vjemika kufrom kao da ga je ubio”.

  ——————————————–

  1 Riječi Šejhul-islama o hvali selefa, ‘‘Medžmu'tul fetava” 4 -11.

  2 Šejhul-islam je hadis ocijenio vjerodostojnim u “Slijeđenju pravog puta” i u Fetvama 3/238.

  – I bilježi (Buharija) isto tako u svom “Sahihu” u poglavlju o zabranjenom kuđenju (psovci) i prokletstvu, od Ebu-Zerra,r.a ,također, da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we selem, da je rekao: “Neće nijedan čovjek napasti drugog fiskom ili kufrom a da se neće vratiti na njega ako onaj kojeg je napao nije takav.”

  – Bilježi Muslim u svom ’’Sahihu’’ u poglavlju imana od Ebu-Zerra,također, da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we selem, da je rekao: ‘‘Svaki čovjek koji pripiše sebe nekom drugom mimo njegova oca, čini kufr. Onaj koji tvrdi da mu nešto pripada a nije njegovo, nije od nas i neka pripremi sebi mjesto u Džehennemu. I ko čovjeka optuži kufrom ili kaže:’’ O Allahov neprijatelju, a on nije takav, onda se to vraća na njega. ‘‘

  – Bilježi hafiz Ebu-Jala od Huzejfe ibn Jemana r.a, da je rekao:’’ Rekao je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi we selem,: “Ono ćega se za vas bojim jeste čovjek koji uči Kur'an, tako da se na njemu vidi radost zbog toga, i odjeva se odjećom islama,pa ga zatim zadesi ono što Allah hoće, pa on napusti Kur'an i baci ga za svoja leđa i nasrne sabljom na svog komšiju optužujući ga da je mušrik.” Rekao sam:”O Allahov Poslaniće, ko je preči širka, optužitelj ili optuženi? Pa je odgovorio: “Optužitelj.”

  Ovu predaju je spomenuo i Hafiz Ibn-Kesir kod tumaćenja Allahovih riječi “I obavijesti ih o onome kome smo dokaze naše dali, ali se on od njih udaljio pa ga je šejtan dostigao, I on je zalutao” (EI-Earaf,175).

  Predaju, kako stoji u “Medžmeu ez-zevaid” 5/228, isto tako spominje i Taberan i u “Kebiru” i “Sagiru”, od Muaza ibn Džebela,r.a.,merfuan sa dužim tekstom. Međutim, predaja dolazi putem Sehra ibn Havseba oko čijih hadisa se ulema razilazi, neki prihvataju njegove hadise dok ih drugi odbacuju.

  Ove vjerodostojne predaje prijetnje i upozorenja utiču na one koji su razumom obdareni da budu oprezni po pitanju svoje vjere najvećim oprezom. Jer, bukvalno znaćenja ovih tekstova ukazuje da je onaj ko protekfiri muslimana, kojeg nije protekfirio Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi we selem, postao nevjernik, a to je ogromna prijetnja. To je zbunilo ulemu, stoga su po pitanju ovih hadisa spomenuli nekoliko te'vila (tumaćenja).

  Tako neki kažu da onoga ko se navikne na ovaj veliki grijeh i drzne se na njega to vodi kufru, ili će mu završetak biti kufrom. Jer, grijesi vode kufru, veliki od njih prije malih, a onaj ko omalovažava velike grijehe to će ga dovesti do činjenja uzroka kufra. Na ovo znaćenje smo ukazali kada smo knjigu naslovili”…da pretjerivanje u tekfiru vodiu kufr.’’ Nevevi,rahimehullah, je u komentaru Muslima spomenuo zbunjenost nekih ućenjaka po pitanju ovih hadisa, to s toga što je pravac sljedbenika istine, ehli-sunneta vel džema'ata, da se musliman ne tekfiri zbog grijeha, a u te grijehe spada i govor čovjeka svom bratu ’’o kafire’’, pod uslovom da time ne cilja neispravnost vjere islama. U tumaćenju tih hadisa Nevevi je spomenuo pet odgovora:

  “-Prvo, da se odnosi na onoga ko ohalali tekfir muslimana. Takav čini kufr.

  -Drugo, znaćenje hadisa je da se na njega (onog koji optužuje kufrom) vraća grijeh tekfira njegova brata.

  – Treće, da se odnosi na haridžije koji tekfire vjernike. Ovo mišljenje prenosi Kadi Ijad od imama Malika ibn Enesa, rahimehullah.

  – Ćetvrto, znaćenje hadisa je da ga takav postupak vodi kufru, jer, grijesi vode kufru i bojati se je za onoga koji ih ćešto čini da će ga na kraju odvesti u kufr.

  – Peto, da se njemu vraća njegov tekfir tj., ne vraća se suština kufra već se vraća tekfir, jer je učinio svoga brata vjernika nevjernikom.

  A to je kao da je protekfirio sebe, to zbog toga što je on ili protekfirio onoga koji je poput njega, ili zbog toga što je protekfirio onoga koga ne tekfiri osim onaj koji je kafir, vjeruje u neispravnost dini islama. A Allah najbolje zna.” Zavrsen citat, skraćeno iz knjige “Komentar Muslima”.

  Treće mišljenje, koje se prenosi od imama Malika, Nevevi je ocijenio slabim pod izgovorom da haridžije svojom novotarijom nisu postali nevjernici kod većine ućenjaka. lbn-Hadžer je prigovorio Neveviju i odbranio mišljenje Malika na taj način što među haridžijama ima onih koji tekfire veliki broj ashaba kojima je Poslanik garantovao Džennet i iman. Tako da se takvi (od haridžija) tekfire zbog poricanja Poslanikova,sallallahu alejhi we selem, svjedočanstva a ne zbog toga što su tekfirili iz te'vila. (1)

  Nakon toga Ibn-Hadžer kaže: “A konstatacija je da je hadis (o tekfiru muslimana) došao kao ukor muslimanu da tako nešto kaže svome bratu, što obuhvata vrijeme prije pojave haridžija i ostalih sekti.” Završen citat

  Ševkani, u “Sejlu el-džerrar” 4/578, kaže: “Znaj da sud čovjeku koji je musliman, o izlasku iz vjere i ulasku u kufr, ne smje donijeti čovjek koji vjeruje u Allaha i u Sudnji dan osim sa dokazom koji je jasniji od sunca u po bijela dana. Zbog toga što u vjerodostojnim predajama, koje prenosi skupina ashaba, stoji, da onaj ko kaže svom bratu o kafire, jedan od njih dvoje je takav.” Zatim je spomenuo hadise da bi potom rekao: ” U ovim hadisima koji se prenose, i njima sličnim u znaćenju, je najveći ukor i opomena na žurbu u tekfiru.” Zavrsen citat

  I kaže: “Onaj ko je imalo škrt na svoju vjeru neće učiniti stvar koja sa sobom povlaći neke opasnosti, niti će sebi dozvoliti činjenje stvari u kojoj nema fajde, pa kako će tek onda, kada se boji za sebe, učiniti djelo čijeg je počinioca Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selem, nazvao kafirom. Tome ne vodi razum a kamoli šerijat.” (Isti izvor 4/579).

  ——————————————————–

  1 Poznato je da haridžije nisu govorili da negiraju hadise Poslanika, sallallahu alejhi we selem ,koji sadrže svjedočanstvo džennetom nekim od ashaba, već je to one što proistiće iz njihova tekfira ashaba kojima je Poslanik, sallallahu alejhi we selem, garantovao džennet, poput Osmana, Alije, Aiše i

  ostalih. A doći će u greškama u tekfiru o tekfiru na osnovu onoga što proistiće iz govora. Jer one što proistiće iz govora čovjeka se ne smatra njegovim govorom osim ako se on s njime složi. Kaže hafiz Ibn-Hadžer u “Fethu” nakon što je spomenuo sustezanje neke uleme od tekfira haridžija: “Prije njega se suzdržao i kadi Ebu-Bekrel-Bakilani i rekao: “Oni (haridžije) nisu izgovorili kufr već su izgovorili riječi koje vode kufru.’’ Završen citat, Knjiga o traženju pokajanja od murteda, poglavlje “Ko ostavi borbu protiv haridžija”.

  Ibn-Dekik el-‘Id, govoreći o znaćenju ovih hadisa, kaže: “Ovo je velika prijetnja onome ko protekfiri muslimana a to ne zaslužuje. To je velika greška u koju je upao veliki broj apologetičara i onih koji se pozivaju na sunnet i hadis. Kada su se razišli u akidi, žestoko su se ponijeli prema onima koji su im bili oprečni pa su ih protekfirili.” (“Ihkamu el-ahkam šerhu Umdeti el-ahkam” 4/76).”

  UPOZORENJE NA PRETJERIVANJE U TEKFIRU 3

  SELASINIJA, Autor: Muhammed Asim El-Makdisi

  #6353
  Anonimno
  Neaktivan

  DrugiMail Mailan post=519 wrote:
  Otkad je vjerovanje u dolazak Isa a.s. kufr? Mislim da se oko ovoga ne raspravljaju dvije koze…

  Odkad je vjerovanje u dolazak i Isa as. vjerovanje kao dolazak poslanika?? Mislim da se oko ovoga ne raspravljaju dvije koze jer su (shodno tvom komentaru) pametnije od tebe.

  Optuzujes ostale da su ko biva tvoja zena ili da saradzuju sa dzinima jer po tvom govore o onome o cemu ti kao ko nisi mislio.
  A svaka druga sto se tice serica je: “ne znam, mozda je mislio ovo mozda je mislio ono, mozda je htio ovo mozda je htio to”. Reci nam molim te sa koliko planeta ti primas energiju??

  Koliko ce po tvom misljenju kafiri ostati u dzehenemu?
  I da li po tvom misljenju musliman koji za sebe kaze da je musliman moze uraditi dijelo koje bi ga ucinilo nevjernikom a za koje se ne pokaje do smrti zbog kojeg bi ostao vjecno u dzehenemu????
  Ili da li postoje tako nesto sto musliman moze da uradi a da ga ako se ne pokaje da ga kosta vjecnosti u dzehennemu??
  Ili jos jednostavnije. Da li postoji nesto sto od muslimana moze napraviti kafira ili mushrika??

  Moze li jasan odgovor?

  #6354
  Anonimno
  Neaktivan

  Vjernik post=526 wrote: Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu
  Zbog cega ste digli toliku hampu na dr. Mustafu ef. Cerića, zar nevidite da ,da to uopste nije lijepo o svome bratu pisati negativne stvari,ako imate nesto lijepo o njemu da napisete ljepse zvuci ,kada dodju nevjernici da citaju sta vi ovjde pisete

  Kad se ceric prestane stiditi svoje vjere i Allahovih propisa i kada prestane hodati okolo ponizeno i osramoceno uvlaceci se kafirima u straznjicu, onda ce ga vjernici ostaviti na miru. Allah swt mu je dao prilku da iskoristi autoritet i da otvoreno i ponosno kaze kafirima ko smo mi. A on je izabrao bez prisile nista drugo do da se pravda i izvinjava. Allah ga osramotio.

  #6355
  Anonimno
  Neaktivan

  Bilježi Buhari u svom Sahihu (10) od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.” Ovaj hadis također bilježi Muslim u svom Sahihu (64) ali sljedećim izrazom: “Neki čovjek je upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Koji musliman je najbolji musliman?’ On mu je odgovorio: ‘Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruke su pošteđeni ostali muslimani.’” (Isti hadis prenosi Muslim i od Džabira (65) u obliku kakav je kod Buharije)

  #6357
  Anonimno
  Neaktivan

  Na svaki, u najmanju ruku sumnjiv, Cerićev komentar ti odgovaraš da je to vađenje iz konteksta ili da on tu “pametno laže”, što jednostavno znači da za tebe nema dokaza po ovom pitanju.

  Znači ako Cerić kaže da je na početku rasprave o šerijatu i to rasprave u koju hoće da uključi kršćane i židove, jer oni po njemu imaju šerijat od određenih Božijih poslanika, onda je ovo džehl ili kufr. Ti kažeš da ja vrijeđam svoju inteligenciju kad kažem da je ovo džehl, pa onda ostaje samo kufr. Ili je to eventualno mudra laž s kojom se mudro hoće ulizati židovima i kršćanima. A bolje mu je da pročita u Kur'anu da oni neće biti zadovoljni s njim dok ne bude njihove vjere – i baš radi ovoga ovo što govori ne može biti nikakva mudrost sa Islamskog stajališta.

  Tvoja priča o romantici uistinu jeste filozofiranje jer je Allah Dž.Š. rekao da je zadovoljan da nam Islam bude vjera i to će tako da stoji do Sudnjeg dana. E taj Islam je davno uspostavljen i definisan i Poslanik SAWS nam je taj Islam prenio i ostavio u emanet do Sudnjeg dana, i on nije tu da ga mi tumačimo na način da ga prilagođavamo “realnosti”. Tako su danas neki ljudi korak po korak ohalalili sebi mnogo toga pod izlikom “realnosti”, a temeljne principe Islama nazivaju “romantikom” (ili nekom drugom frazom) i tu upadaju u jako opasne stvari, pa su tako došli i do faze da su ohalalili širk uspostavljanja zakona oprečnih šerijatu, pod izlikom realnosti. Put Islama je trnovit put i to danas razumije onaj koji ga ne pokušava podjeliti na romantiku i realnost.

  4. da kaže: “I oni muslimani koji su isključivi, koji tvrde isključivost samo svog spasenja, zasnovano na tome što su oni muslimani, mislim da oni nemaju prava na to”.
  Ne znam sta je sporno ovdje? Sta ako sufije kazu: Samo smo mi spasena skupina, da li bi tada vrijedila ova reisova izjava? 95-e smo imali jednu spasenu skupinu u BiH a onda se ona pocela parcati i sad imamo najmanje 4 spasene skupine od po 50tak clanova. Koja je ustvari spasena i ko mi garantuje da se i ona nece izdjeliti u jos dvije podspasene skupine?

  Vidim da si jako lukavo zaobišao jedan očiti kufr Mustafe efendije Cerića, počeo si pričati o nekim sufijama i nekim spašenim skupinama dok je Cerić pričao o tome kako se ne mora danas biti musliman da bi se zaradio Džennet. I to je svakome jasno jer je to njegovo generalno stajalište, znači više puta je javno izrazio ovaj stav čime laže na Muhameda SAWS i čini kufr.
  Hajde se ti lijepo vrati na ovu stavku 4 inšaAllah koja je itekako kufr.

  Evo kad sam kod toga da te pitam koja si opravdanja našao za to da Reis kaže da Evropi nije poslan nijedan Božiji poslanik? Mora da je neka mudrost iza toga?

  Dalje, mongol ne mora biti stanovnik područja mongolije, pa tako može biti čovjek mongol a rođen i živi u, recimo, Americi.
  Hvala ti na linku, ali se ne informišem na wikipediji, uvrijedio bih svoju inteligenciju sa tim.

  Što se tiče stvari koje pišeš o Šejhu Nusretu – one ne mogu biti između tebe i mene. Ja kad sad tebi kažem da je on pozivao u monoteizam lijepim riječima i mudrošću, kako mu je Allah naredio, onda bi ti našao filozofirati i rekao da Reis radi isto (ne, nisam ti žena, ne pričam sa džinima, nego sam više puta iščitao tvoje postove na ovoj temi i vidio kako pristupaš), pa da te prekinem odmah u filozofiranju pitao bih te – kad je to i koga Reis pozvao javno u Islam? A da, zaboravio sam da je on stava da ne moraš primiti Islam da ideš u Džennet…
  Sve što te zanima zašto i kako je Nusret rekao otiđi inšaAllah pa ga pitaj.
  Usput, Al-Malik bi bilo suvereno, a ne Al-Ekber.

  I tako mi Allaha Jednoga, zakon je u Knjizi, a u srcima su strasti.

  #6358
  Anonimno
  Gost

  Vjernik post=531 wrote: Bilježi Buhari u svom Sahihu (10) od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.” Ovaj hadis također bilježi Muslim u svom Sahihu (64) ali sljedećim izrazom: “Neki čovjek je upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Koji musliman je najbolji musliman?’ On mu je odgovorio: ‘Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruke su pošteđeni ostali muslimani.’” (Isti hadis prenosi Muslim i od Džabira (65) u obliku kakav je kod Buharije)

  Ne mogu se nacududiti ljudima koje samo navedu hadis a da ne procitaju prethodno tefsir hadisa.

  En Nevevi kaze: U cilju ocuvanja vjere, ogovaranje je dozvoljeno u sest sljedecih slucajeva:

  1. Kad je u pitanju ucinjeni zulum, nepravda ili neka druga steta, pa onaj kome je to ucinjeno pokrene postupak kod nadleznih protiv pocinitelja, opisujuci detalje, okolnosti i druge podatke oko tog predmeta. “Allah ne voli da se o zlu glasno govori, osim onoga kome je nepravda ucinjena”! (en-Nisa, 148. ajet).

  2. Kad je u pitanju borba protiv zla, grijeha ili drugih negativnosti pojedinca ili neke drustvene bolesti, pri cemu se moraju spominjati imena i objasniti neka losa drustvena pojava, i to iskljucivo kod iskrenog nijjeta, uprotivnom je haram!

  3. Kad je u pitanju trazenje fetwe, tj. Seriatskog rjesenja. Najbolji nacin u tom slucaju je pitati na primjer:”Kakav je stav, propis ili misljenje islama ako muz postupi prema zeni tako i tako, otac prema dijetetu tako i tako, brat prema bratu tako i tako, bez spominjanja konkretnih subjekata i pojedinosti. Iako je dozvoljeno spominjati i imena i osobine, kao u slucaju kad je Hind dosla Poslaniku, s.a.v.s, i rekla:”Allahov poslanice, Ebu Sufjan je skrt i pohlepan covjek…”, a Poslanik joj te rijeci nije osporio!

  4. Kad je u pitanju savjet ili upozorenje muslimana na neko zlo. Ako je neka osoba sklona nekom grijehu haramu, a ljudi to ne znaju, musliman ih je duzan upozoriti. Ako neko trazi savjet za zenidbu, udaju, kupoprodaju ili slicno, musliman je duzan upozoriti rijecima:”Nije to za tebe”! “Ako mozes zaobidji to”! “Mislim da to nebi bilo dobro za tebe”! Medjutim, musliman u tome mora biti iskren i kazati da je to njegovo misljenje, a Allah najbolje zna! Ako je u pitanju izbor pogodne osobe za neku drustvenu duznost, pa se javi neko ko nije za to sposoban, musliman je duzan nadleznima sugerirati na tu negativnost, kako bi se naslo najbolje rjesenje.

  5. Kad je u pitanju javno grijesenje. Kao na primjer, ako neko javno konzumira alkohol, javno cini nemoral, javno nanosi ljudima nepravdu i slicno, muslimani su duzni sprijeciti takvo zlo i zastiti drustvo. Od Ebu Hurejreta se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao : »Citavom mom ummetu moze biti oprosteno, osim onima koji javno cine grijeh ! A « javno » znaci da covjek grijeh ucini nocu pa osvane i pocne se hvaliti:”Ucinio sam nocas to i to”! Allah ga sakrio u noci, a on razotkriva ono sto je ucinio”! (Muttefekun aljhi).

  6. Kad je u pitanju upoznavanje nadleznih sa nekom osobom. Ako je neka osoba poznata po nekom nadimku, osobini ili necemu sto je iskljucivo njegova karakteristika, kao “onaj bez ruke, bez kose, onaj sto hramlje, onaj visoki” i tome slicno. Dozovljeno je dakle te osobine koristiti kao opise u cilju upoznavanja nadleznih sa doticnom osobom, a nije dozvoljeno te osobine koristiti kao nedostatke, uvrede, ironiju ili omalovazavanje.

  A sta je tek za one koji javno pozivaju u sirk i kufr?!

  #6361
  Anonimno
  Neaktivan

  Halid bin Welide sve te hadise koji si citirao je u redu ali Hadisi govore ko kaze bratu Muminu kafir a ne ko kaze kafiru Kaafir, a se seric i zukurlic nisu Muslimani a ko naziva njih Muslimanima i on nije Musliman. a ako pitas za Tekvir Kazne El -Had a kad dodze dan ako se ne pokaju onda ce dase Tekfiru sa Tekfir Kaznom ali sada im se uzima ime Musliman.

  Hamid ibn Atik r.a. je rekao: Ima mnogo ljudi koji nisu pocinili Sirk ali se nisu odrekli Musrika oni radi ovoga nisu Muslimani.

  Abdurrahman ibn Hasan je rekao: Onaj ko kaze izgovaranje dva Sehaadeta nista nemoze nastetiti. ili kaze:
  Onoga koji dodze sa dva Sehaadeta klanja i posti nije dozvoljeno proglasiti nevjernikom pa makar i obozavao drugoga Mimo Allaha c.c. takav koji to kaze je Nevjernik i Onaj koji Sumja u Njegovo nevjerstvo je Nevjernik jer onaj ko izgovori ovakve rjeci utjeruje u laz Allaha c.c njegovog
  Poslanika s.a.w. Idzma Muslimana kao sto je predhodilo tekstovi od Karana i Sunneta koji govore o ovome su mnogo brojni u jasan
  kategoricki Idzma Muslimana u sto nece sumjati niko ko ima i najmanjeg udjela u poznavanju stavova ucenjaka. Ali sljepo slijedzenje
  i Hir su ono sto ljude cine Slijepima i Njemima.
  Abdurrahman ibn Hasan r.a. je rekao: Kad bi rob spoznao Laailaahe Ilallah znao bi da onaj ko posumja ili se dvoumi u pogledu Kufra onoga koji je pripisao Allahu Sirk da nije Uzneverovao u Taguta.

  #6403
  Anonimno
  Neaktivan

  ne znam sto se zamarate toliko cericem, ja kako sam citao ove postove kontam neko od vas sutra dolazi na poziciju cerica pa se zadeverali sta ce i kako ce 😀

  al u sustini ipak sam za blazu varijantu prema cericu…jer mora se ipak razumjeti da se mi nalazimo u jako ruznoj situaciji…
  izasli iz komunizma, u sred evrope , podaleko od ostatka islamskih zemlja, okruzeni krscanskim zemljama bukvalno smo meta za njih..( a u to smo se uvjerili prilikom rata u Bosni, ponasanje evrope preman nama i slicno)…..a pored toga jos i domace bosnje na vlasti pa preko medija konstantni napadi na IZ na muslimane , prozivanja za fetve i slicno znaci trn u oku vladajucim bosnjackim komunistima (SDP)
  i ti kao vodeci covjek , poglavar IZ sta raditi??? dzihad ??? nece te podrzati 80 % bosnjaka ako ne i vise… boriti se onda protiv koga?? Bosnjaka ?? Srba?? Evrope ?? kako cime kuda …… uvesti Serijat??? morali bi se prvo izmedju sebe poklati pa onda bi nas ameri ili evropljani dokrajcili i cao…
  Ovo sve govorim zato sto hocu da kazem da s jedne strane mogu razumjeti i Cerica s tim sto na glasavam da ne opravdavam neke njegove poteze tipa dovljenja za ferdinanda i slicno tome , moze se to i pametnije odraditi (izbjeci)…. al et ….

  Al ovdje sam i primijetio da stvarno se puno vadi iz konteksta njegovih recenica i odmah je sirk, kufr …..
  Sta se njemu motalo po glavi i kako je htio da im zamaze oci ili da izjegne nesto, sta kako to samo Allah zna ….
  zato ne treba iz tekstova vaditi recenice i shvatati ih naopako ili kako mi hocemo da ih shvatimo kako bi nekoga proglasili otpadnikom i slicno….. Sto kaze mr. Safet Kuduzovic ….. jedne prilike je jedan covjek rekao drugom : vidjet ces ti svog boga.. eh sta je sad on mislio? ( dovit cu ja Allahu dz.s. zbog ovoga pa ces ti vidjeti) ili da je on bog pa ce mu on pokazati (estakfirullah)………. duboke su to stvari i nisu za nas neznalice sa ovog foruma da se razumijemo…….

  zato se vi bazirajte na ljepote islama , komsija , zena, braca i sl. pustite cerica ima ko ce njemu suditi a i nama
  selam svima

  #6409
  Anonimno
  Neaktivan

  Istina je da je tekfir sastavnio dio islama i da to nije nekakav ekstremizam kao što nam se to predstavlja od onih koji su zapali u “mutne vode murdžizma” i da je to jedan propis od propisa dina.
  Čak šta više čovjek ne može biti musliman ako ne učini tekfir svih onih koji slijede bilo koju drugu vjeru osim islama kao kršćani, jevreji, budisti, taoisti, ateisti i sekti koje sebe pripisuju islamu a islam čist od njih kao ahmedije, nusajrije i druge skupine koje u svojim učenjima imaju nešto što jasno ukazuje na njihov kufr.
  Kao što čovjek nevjernik može ući u islam tako isto musliman može učiniti nešto od riječi, djela ili ubjeđenja koja ga izvode iz kruga islama i sa njegovog vrata skidaju ogrlicu dina i svrstavaju ga među nevjernike….

  Muslimani se po pitanju ove tematike dijele uglavnom na dvije skupine:

  1) oni koji slijede menhedž murdžija i koje ne tekfire onoga koja je obaveza tekfiriti jer su se otklonile prepreke za tekfir istog ili za počinioca jasnog i otvorenog kufra poput psovanja Allaha azze ve džell kažu nije kafir jer to nije OHALALIO i ovo je menhedž IZ u BiH

  2) oni koji naginju menhedžu havaridža i na osnovu slabih dokaza (podataka sa internet i priča čula-kazala) da je određena osoba zaista počinila djelo kufra, ne poštujući pravila prepreke na putu činjenja tekfira nad određenom osobom, žure i srljaju po ovom pitanju i znaju tako daleko “zglajzati” da su protekfirili skoro čitav muslimanski svijet jer eto niko nije na haqqu osim njihovog “mubareć” džemaata i šejha kojeg slijede!!!! To su pojedinci koji smatraju da mogu uzeti Korkutov prevod Kur'ana i Buharijinu zbirku hadisa prevedenu na bosanski jezik i na osnovu svog nedovoljnog poznavanja šerijatskih nauka izvlačiti propise…(takvim ljudima da bi te smatrali muslimanom moraš doći pred njih i hajmo pitanja: jesil se odreko taguta, jesu li svi arapski lideri taguti, smatras li IZ i službenike Z-a kafirima, šta misliš o izborima i glasanju!!!! ako slučajno ne odgovoriš po njihovom ćejfu na sva ovo pitanja teško tebi…teško tebi

  Neki ljudi kao da sam čekaju kad će neko počiniti djelo kufra pa da ga odmah zaskoče i kažu:[b] aha počinio si kufr ti si kafir ja te se odričem!!!
  euzubillah kao da se raduju tome…opsjednuti su tom tematikom, ne zanima ih puno fikh, tefsir, ahlak, akida, sira, hadis ali kada se spomene tekfir tu oči zasijaju! Kao što kaže jedan daija ima ljudi koji će ti ako im omogućih cijelu noć postavljati pitanja vezana za tekfir a kad ga pitaš pa dobro akhi hajd’ nam reći kako glasi dova prilkom grmljavina tu zanijemi![/b]

  Koliko je malo muslimana na dunjaluku još manje onih koji se trude da u svom životu dosljedno slijede sunnet Allahovog Poslanika alejhi selam još ih “prorešetaj” i “prorijedi” tekfirom!!! Ti i takvi pojedinci kao da žive u svome nekom svijetu, svijetu mašte i lijepih želja dok je naša stvarnost gorka i čemerna….

  Muslimanski narodi žive u velikom džehlu, razjedinjenosti, siromaštvu imetka a tako mi Allaha i duha, na vratu im zasjeli taguti koji im piju krv i prisiljavaju mnoge alime dok im idu na ruku, vojske nevjernika terorišu potlačenu braću i sestre u Afganistanu, Iraku, Somaliji, Palestini, Čečeniji i onda dođu pametnjakovići kojima je glava u oblacima i osude skoro sve te muslimanske narode da su kafiri i mušrici (mada tu ima svega!) jer velika većina muslimana izlazi na izbore i smatra demokratiju nečim pozitivnim i korisnim….AFERIM!!!!

  #6413
  Anonimno
  Neaktivan

  Sjećam se svog prvog susreta sa šejhom Nusretom Allah mu dao svako dobro i to u objektu IZ-a bilo je vrijeme ikindije namaza…prišao sam mu i nazvao selam na što je on odgovorio ve alejkumu selam ve rahmetulah BRATE, klanjali smo ikindiju naravno on nam je bio imam, porazgovarali malo i pozvao me je da dođem u Maoču da pristvujem dersovima čak su mi neka braća koja su bila sa njima bez pola riječi ponudila da prespavam kod njih, lijepo na blag način subhanallah..

  Da mu Allah da najljepšu nagradu na Sudnjem danu

  #6421
  Anonimno
  Neaktivan

  Opet puno neke romantike…

  Volio bih da me niko pogrešno ne shvati (a neće inšaAllah sem ako ne bude htio tako) ali brate razlika između dove priikom grmljavine i shvatanja da zakonodavstvo pripada samo Allahu je ogromna. Apsolutno ništa u Islamu nije nebitno, znači nisam to rekao. Sve je bitno i sve se treba učiti, ali akida uvodi u Džennet a ne kišna dova. A oni što “jedva čekaju da nekog istekfire” i bave se samo s tim oni su zaista zalutali. No svima je jasno na čemu su takvu, pa spustili su tekfir na svu pravednu ulemu ehli-sunneta današnjice…

  Puno ljudi na ovoj temi generalno poteže se na Sudnji Dan time pokušavajući opravdati Cerića, a šta ako budemo pitani na Sudnjem Danu što nismo uspostavili Allahov zakon na Allahovoj zemlji?! Šta će nam biti izlika? Na dunjaluku su nam tu uvijek ista isprana suhoparna opravdanja, dunjalučka opravdanja, teška situacija, vako nako.. Ko smije reći da nećemo biti pitani za ovo?

  Nije nikakvo izvlačenje iz konteksta da je efendija Cerić uzeo Ameriku za prijatelje dok ta ista Amerika uništava Ummet Muhameda SAWS, a Allah SWT je rekao da ko njih uzme za prijatelje – on je kao i oni – to jest kjafir. Šta je ovdje sporno? Pa ovdje nema nikakvog razilaženja.
  Cerić je javno veličao smrt Usame bin Ladena, a ko podrži smrt muslimana sa pola riječi takav je kjafir. Pa šta ovdje nije jasno?

  Mogu da razumijem kad neko jednostavno neće da se nikako bavi ovim, možda što su ga stigle murdžijske šubhe, možda iz drugih razloga, ali braćo nemojte da branite ovog otpadnika, možda i zato budete pitani na Sudnjem Danu jer ste ga pored očitih dokaza branili.
  Nikakvo dobro on neće donijeti muslimanima na ovom području, samo ih poziva u zabludu.

  Jaseer brate naveo si dvije skupine a nisi spomenuo onu na srednjem putu, onu koja će smatrati nekoga otpadnikom od Islama kada se uspostave dokazi i otklone prepreke, spomenuo si samo one koji popuštaju i one koji pretjeruju pa mi nije baš jasno to.

  #6426
  Anonimno
  Neaktivan

  suraka post=525 wrote: Halid bin Welide sve te hadise koji si citirao je u redu ali Hadisi govore ko kaze bratu Muminu kafir a ne ko kaze kafiru Kaafir, a se seric i zukurlic nisu Muslimani a ko naziva njih Muslimanima i on nije Musliman. a ako pitas za Tekvir Kazne El -Had a kad dodze dan ako se ne pokaju onda ce dase Tekfiru sa Tekfir Kaznom ali sada im se uzima ime Musliman.

  Po ovom tvom govoru ispade da ljudi koji nisu sigurni da li su Ceric i Zukorlic muslimani, da su kafiri. Opominjem te da ne pocinjes sa dawom Balkana, i subhama koje godinama gajite. Vec imas propusta, jer po uobicajenoj vasoj praksi, postavljate citate uleme na pogresna mjesta.

  #6428
  Anonimno
  Neaktivan

  AK47 post=597 wrote: Nije nikakvo izvlačenje iz konteksta da je efendija Cerić uzeo Ameriku za prijatelje dok ta ista Amerika uništava Ummet Muhameda SAWS, a Allah SWT je rekao da ko njih uzme za prijatelje – on je kao i oni – to jest kjafir. Šta je ovdje sporno? Pa ovdje nema nikakvog razilaženja.

  Bismillah…

  Ne bih zaista želio da ovaj moj post bude shvaćen kao branjenje Cerića, jer nije, ali tvoj govor brate ima nedostataka. Ljudi koji ne poznaju tematiku mogu biti zbunjeni. Nije svako prijateljevanje sa kafirima i uzimanje kafira za prijatelja kufr koj iizvodi iz vjere. Zato prilažem ovaj, zlata vrijedan, govor uvaženog šejha Ali el-Hudajra, Allah ubrzao njegovo oslobađanje iz zatvora saudijskog taguta:

  ”Muvalat (tj. prijateljevanje sa nevjernicima) se dijeli na dvije vrste:

  1. Veliki muvalat (Muvalatun kubra), koji se još naziva muvalatun mutleka ili muvalatun uzma, ili et-tevelli vel muzahere.

  Ovakva vrsta muvalata izvodi iz vjere i ukoliko se nađe kod vjernika izvodi ga iz vjere. Pod ovaj muvalat spadaju sljedeće četiri stvari:

  – Prva stvar: Ljubav kafira zbog njihove vjere. Poput onoga ko voli hinduse, rafidije i druge. Dokaz ovome je hadis Ebu Malika el Ešdžeija kojeg bilježi Muslim:

  من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى

  “Ko kaže la ilahe illallah i zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha, takvome je krv i imetak zabranjen, a njegov obračun je kod Allaha.”

  Dokaz su Poslanikove riječi ”i zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha.” Ovo je šart (uslov) sačuvanosti imetka i krvi, da zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha. Ovo je prvi vid kufra a to je ljubav kafira zbog njihove vjere a ko voli vjeru kufra takav je kafir. Poput onoga ko voli sekulariste zato što su oni na sekularizmu, ili onoga ko voli demokrate zato što su na demokratiji, ili voli parlamentarce zato što su oni parlamentarci i nacionaliste zato što su oni nacionalisti. Takvi se smatraju kafirima poput njih. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:

  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

  ”O vi koji vjerujete nemojte jevreje i kršćane uzimati za prijatelje ”

  – Druga stvar: Da ih pomaže tj. kafire protiv muslimana. Poput onoga ko pomaže jevreje protiv muslimana u Palestini, ili pomaže Amerikance protiv muslimana u Afganistanu i tome slično. Dokaz ovome je prethodni ajet. A pomaganje je sveobuhvatno ime za svaki vid pomaganja bez obzira bilo to ugledom, imetkom ili činjenicom da čovjek bude vojnik u njihovim redovima i tome slično.

  – Treća i četvrta stvar: Muvalat poklapanja i slijeđenja tj. da ih čovjek slijedi i poklapa se sa njihovim kufrom a u to spada i hvaljenje njihova pravca (ubjeđenja) ili smatranje da su na istini. Kao kada bi čovjeku, na primjer bila potrebna pomoć, pa ih pohvali, pa tako pohvali komunizam na primjer, ili želi da laska zapadu pa ih pohvali zbog njihove demokratije… Ovaj kufr se naziva kufr et-tevelli …

  2. Muvalatun sugra (Malo prijateljevanje).

  Nismo je nazvali malom zato što spada u male grijehe već da bi napravili razliku između njega i velikog (prijateljevanja) tj. između muvalatun kubra i muvalatun sugra. Ono na osnovu čega preciziramo muvalatun sugra jeste da je to svaki postupak koji vodi poštovanju i veličanju kafira pod uslovom da ih mrzi i tekfiri i da ih ne tevelli. Primjeri malog muvalata su: davati im (kafirima) pročelja u medžlisima, praviti im ikram (počast), učiniti ih namjesnicima nad muslimanima i uzdizati ih nad muslimanima, posjećivanje u smislu ćaskanja, uzimanje njih kao namjesnike, vozače, i poslugu u kućama a posebno na arapskom poluotoku, praviti im razmak na putu, otpočinjanje selama, čestitanje njihovih veselja. A pod ovim ciljamo na čestitanje dunjalučkih veselja a što se tiče čestitanja njihovih vjerskih praznika to je kufr jer to ukazuje da si zadovoljan njihovom vjerom. Ovo su neki vidovi malog prijateljevanja (muvalatun sugra), propis onoga ko počini ovaj vid muvalata jeste da je takav učinio veliki grijeh a dokaz tome je negiranje Omera ibn Hattaba, Ebu Musa'u el Ešariju koji je uzeo kršćanina kao knjigovođu (katiba). Omer mu je tada proučio ajet:

  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

  ”O vi koji vjerujete nemojte jevreje i kršćane uzimati za prijatelje”

  Iz ovoga se izuzimaju sljedeće stvari:

  – Posjećivanje ili davanje hedije radi dave. Dokaz tome je hadis kojeg bilježi Buharija od Seida ibn Musejjeba a on od svoga oca da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio svoga amidžu Ebu Taliba da bi ga pozvao u tevhid. Isto tako Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjetio jevrejskog dječaka koji je prihvatio islam. (Hadis bilježi Ahmed). Isto tako dozvoljeno je u daruri (nuždi) da muslimani uzmu radnike kafire kada ne postoji muslimani koji bi obavili taj posao. Što se tiče nazivanja selama nije dozvoljeno da im nazivaš selam radi dave. Dokaz tome su riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ”Nemojte jevrejima i kršćanima nazivati selam.” A dozvoljeno ti je da im vratis selam a isto tako i rukovanje. Dozvoljeno ti je da kažeš Esselamu ala menittebeal huda – neka je selam na one koji slijede uputu. Dozvoljeno ti je da prvi otpočneš sa ovim riječima, jer se spominje u priči o Musau alejhisselam da mu je rekao vesselamu ala menittebeal huda. A ako ti sekularista ili kršćanin nazovu selam možeš mu uzvratiti riječima ve alejkum. Ali da prvi nazoveš selam to nije dozvoljeno. Isti je slučaj i sa rukovanjem jer je rukovanje praktični selam. Zato se nemoj prvi rukovati ali ako ti on pruži ruku onda mu možeš uzvratiti. A ukoliko u skupu ima muslimana i kafira dozvoljeno ti je da nazoveš selam kojim ćeš ciljati muslimane.”
  (Završen citat šejha Ali Hudajra iz njegove knjige El vidžaze fi šerhi usuli es-selase).

  Cerić je javno veličao smrt Usame bin Ladena, a ko podrži smrt muslimana sa pola riječi takav je kjafir. Pa šta ovdje nije jasno?

  Nemali je broj učenjaka koji su pozvali na borbu protiv šejha Usame bin Ladena, rahimehullah. Ako bi se pozvali na tvoje riječi gore kao dokaz u tekfiru, mnogi od naših učenjaka bi bili u najmanju ruku murdžije, jer nisu protekfirili učenjake koji su pozvali u borbu protiv Bin Ladena i “njegovih ideja”.

  Opet naglašavam, nije ovo branjenje Cerića, već pokušaj čuvanja Allahovih granica, za ono što smatram da su Allahove granice. Ako imaš kakav dokaz da nisam u pravu u gore rečenom, ehlen…

Pregledavate 15 postova - 31 do 45 (od ukupno 50)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.