Davljenik se i za slamku hvata

0
Kada su kafiri pokušali da potkupe Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i da ga nagovore na kompromis, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nije popustio u svom stavu i jasno im je dao do znanja da nema ničeg što bi mu kafiri mogli ponuditi da ostavi svoju vjeru.
„Nevjernicima se život na ovom svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu bir će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. – A Allah daje u obilju onome kome On hoće, bez računa.“ (El-Bakara, 212) Es-Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu moja draga braćo i sestre u Islamu! U vrijeme ranog perioda da'we[1] Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, Utbah ibn Rebijja[2] je došao kod Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i između ostalog rekao mu: „O čovjeće, ako je problem to što trebaš bogatstvo, sakupit ćemo ti naše bogatstvo sve dok ne postaneš najbogatiji među Kurejšijama. A ako želiš žene, izaberi koje hoćeš i mi ćemo te oženiti sa deset žena po tvom izboru.“ (El-bidaja ven-nihaja od Ibn Kesira) Slična situacija je bila za vrijeme bitke na Jermuku, za muslimane presudne bitke u kojoj su izvojevali pobjedu nad Rimljanima (Bizantincima) za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, radijAllahu anhu: Behan, jedan od vođa Rimljana, želio je da se sretne sa komandantom muslimanske vojske, Halidom ibn Velidom. Pošto su se susreli, Bahan reče: „Čuli smo da ste došli radi ratnog plijena jer ste veoma siromašan i gladan narod. Stoga, nudim vam po 10 dinara (zlatnika) za svakog vojnika (u muslimanskoj vojsci) i uz to još i odjeću i hranu, a isto ćemo vam dati i iduće godine.” ( izvod iz predavanja “Život Ebu Bekra” od šejha Envera el-Avlakija) Možemo naći mnogo sličnih situacija kada nevjernici, mušrici, židovi i kršćani pokušavaju da “kupe” muslimane i okrenu ih od njihove vjere. Svjedoci smo tome i danas, a najsvježiji primjer je zamjenik faraona (američki potpredsjednik), Džo Biden (cionista) koji na konferenciji za štampu u NATO sjedištu u Briselu, 10. marta 2009. pretpostavlja da će „70% talibanskih boraca u Afganistanu odložiti oružje i ostaviti džihad, nakon što prime novac od SAD-a i NATO-a“, što je dio strategije pobjede u Afganistanu faraona Baraka Obame. Drugi kompromis koji kafiri pokušavaju da ponude je da pregovaraju sa takozvanim „modernim elementima Talibana” i da im dozvole da dođu na vlast i usvoje vjeru kafira – demokratiju i sekularizam, umjesto da prihvate Islam i zakon Uzvišenog Allaha. I naravno, treba da ostave borbu na Allahovom putu. Braćo i sestre u Islamu, ove spletke kafira – Dedžalovih snaga: Amerike, Britanije, NATO-a i nelegalne države Izrael, samo ukazuju na beznadežnost, očajnost ovih kafira koji su radi svoje lažne ideologije spremni na kompromise da potkupe mudžahide i muslimane. Slična situacija je bila u doba Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kada su Kurejšije rekle: „O Muhammede, hajde da mi obožavamo tvoga boga, a ti našeg. Hajde da se udružimo u ovome.” Uzvišeni Allah kaže: Reci: „O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, A vama – vaša vjera, a meni – moja!“ (sura El-Kafirun, Nevjernici) Interesantno je kako se ovi kafiri nadaju da će, koristeći razne spletke i lukavstva i svoje istomišljenike i RAND organizaciju, imati bolje šanse da nagovore mudžahide da prihvate njihove uslove pa da nas okreću na vlastitim petama, kao što to rade danas sa takozvanim „modernim muslimanima ” širom svijeta, posebno na Zapadu. “O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni” (Ali-Imran, 149) Kada su kafiri pokušali da potkupe Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i da ga nagovore na kompromis, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nije popustio u svom stavu i jasno im je dao do znanja da nema ničeg što bi mu kafiri mogli ponuditi da ostavi svoju vjeru. Ashabi su slijedili primjer Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Naučili smo iz iz bitke na Jermuku da je Halid ibn Velid, radijAllahu anhu, odbio sve što su mu Rimljani ponudili da bi muslimani ostavili džihad. Halid ibn Velid je nastavio džihad, zauzeo Šam i protjerao Rimljane. Ovo je formula koju muslimani treba da slijede, da se oslone na Uzvišenog i Veličanstvenog Allaha i da budu strpljivi i izdržljivi. I ako Bog da, Talibani u Afganistanu kao i mudžahidi širom svijeta u džihadu u ime Allaha slijedit će put Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i nastavit će da budu nosioci Istine i Pravde i izbacit će svakog nasilnika, okupatora i vođu zla, kao što je Amerika – Dedžalova sila. Uzvišeni Allah nas upozorava: „O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijeteljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s pravog puta je skrenuo. Ako vas se oni domognu, bit će neprijatelji vaši i pružit će prema vama, u zloj namjeri, ruke svoje i jezičine svoje, i jedva će dočekati da postanete nevjernici.” (Al-Mumtahina, 1-2) „Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na pravom putu, zato ne slušaj one koji neće da vjeruju, – oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili – i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi, škrtaca, nasilnika, velikog grješnika, surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza, – samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova -, koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: “To su samo naroda drevnih priče!” (Al -Qalam , 7-15)   Šejh Enver el-Avlaki Izvor: Fusnote: [1] da'wa (da'va, dava) – pozivanje u Islam; misionarstvo. [2] jedan od vođa Kurejšija

Čekajući dozvolu za ulazak (Torture u egipatskim zatvorima)

0

U zatvor i iz zatvora su neprestano ulazila i izlazila bolnička kola. U kolima smo mogli vidjeti isprebijane ljude, našu braću, koju su prenosili u lokalnu bolnicu, gdje su ispuštali svoje plemenite duše. Tako je uprava zatvora ostajala „čista“ pred “zakonom”, jer se nije desilo da neko od zatvorenika umre u zatvoru.

Opravdanja učmalih mrzljivaca

0

…puno ljudi, posebno oni mladi, optužuju učenjake i bezmilosno ih kritikuju jer očekuju da upravo učenjaci ponesu odgovornost oko svega i zbog svega. Napadaju i one koji se trude da pozivaju Allahovoj vjeri i njih dosta često krive zbog ličnih neuspjeha ili nekih edukativnih propusta u njihovom djelovanju.

Šehid: Ebu Umejr es-Suri, bogobojazni rob

0
Ebu Umejr es-Suri el-Halabi je bio veliki zahid1, bogobojazni rob s velikim znanjem o Allahovoj vjeri. Ovaj šehid (smatramo ga takvim, a Allah najbolje zna) je rođen u imućnoj porodici koja je posjedovala fabriku tekstilne industrije. Izgubio je svog oca još u ranoj mladosti, pa je bio odgojen od strane majke.

Primjeri žena mudžahida današnjice

0

I kada je zakazani sastanak sa njenim Gospodarom došao, klanjala je obavezni namaz, proučila nešto iz Kur'ana, oprostila se od roditelja i rodbine i sjela u kamion napunjen eksplozivom a zatim ga zabila u neprijateljsku bazu, raznijela je u komadiće i srela se sa svojim Gospodarom kao šehida.

Stav islama o fenomenu rekla-kazala

0

…jer je odveć jasna stvar da su odnosi u redovima islamskih praktičara dovedeni na jedan kritičan nivo gdje se malo ko od njih uspijeva snaći u toj nagomilanoj masi „dokaza“ i „antidokaza“ putem kojih jedni drugima pobijaju „punovažnost“ metodologije djelovanja.

Šejh, mudžahid, daija, čovjek od akcije…

0
Zaista si prolio svoju krv u džihadu, idući naprijed, ne okrećući se… I otišao si sa ovoga svijeta u petak, trećeg dana mjeseca Ša’bana, skupa sa još nekoliko braće u tewhidu, onih koji su prodali sebe i svoje duše njihovom Gospodaru…

Duša će sutra biti proživljena: Priča o Mervanu Hadidu

0

Od Abdullaha Azzama, rahimehullah

Šejh Mervan mi je kasnije rekao: “Nisam nikada proveo vrijeme u mome životu slađe mome srcu i duši od tih dana u kojima smo mladići i ja čekali na naše pogubljenje.” I možda je za vrijeme ovih dana šejh napisao: “Duša će sutra biti proživljena i susrešće Allaha u njeno zakazano vrijeme.”

Šehid Bosne: Selman el-Farsi

0
Selman el-Farsi je iz Tunisa. Ubijen je u operaciji “El-Kerama” u sjevernoj Bosni, 21. jula 1995. godine. Volio je da trenira u ime Allaha kako bi bio snažniji u borbi i kako bi mogao nanijeti što više štete Allahovim neprijateljima. Uvijek je vježbao s nijetom da može što više nauditi neprijatelju.

Šehid Bosne: Ebu Halid el-Qatari

0
Ebu Halid je jednom prilikom rekao jednom bratu: “Dok sam bio u Qataru, kupio sam vojno odijelo sa namjerom da se u njemu borim u Afganistanu, ali me je majka spriječila. Ali, inšaAllah sada ću u istoj toj odjeći biti ubijen ovdje u Bosni.”