Muhadžiri Balkan: Svjedočenje da su borbe između Nusre i IDIŠ-a laž i podvala

2779

Već duže vreme, propagandna mašinerija Bagdadijeve Države (IDIŠ/ID), te njihovi simpatizeri i aktivisti, konstantno poturaju naivnim muslimanima lažne vijesti kako Džebhetun-nusra (sada Džebhetu Fethiš-Šam) zajedno ratuje protiv IDIŠ-a na strani Turske i u zajedničkom rovu sa FSA-om. Tom prilikom, aktivisti i simpatizeri Države nisu štedjeli na blaćenju Nusre i tekfiru njenih boraca, navodeći kao dokaz kufra pomenutu laž.

Aktivisti džemata “Muhadžiri Balkan” koji djeluje u Siriji, potrudili su da muslimanima naših prostora rasvijetle činjenično stanje na terenu. U daljem tekstu navodimo njihov izvještaj:

U ovom videu (na početku članka, op.PV) je priloženo svjedočenje jednog od komandira Džebhetu Fethu Šam i ujedno šerijatskih predstavnika dana 22.11.2016 da Džebhetu Nusra nije vodila borbu sa IDIŠ-om još više od godinu dana i da dan danas nema borbi između njih…

Sa druge strane IDIŠ-ovi propagandni mediji na našem jeziku šire laži kako se Džebhetu Nusra i dalje bore sa IDIŠ-om i to zajedno u rovu sa FSA želeći da svrgnu šerijat!
A ovo je laž i očita potvora kako bi se pokušao opravdati guluv i zulum koji su uradili ovoj skupini.

[Kraj citata]

Izvor: Muhadžiri Balkan – https://muhadziribalkan.wordpress.com
Priprema: Put vjernika