Nusret Imamović: Ovo je pravi put!

893

Kao i kroz čitavu historiju, i danas ljudi raspravljaju ko je na pravom putu. Razne skupine pripisuju sebe pravom putu, istovremeno optužujući ostale da su u zabludi. Dva suprotna i međusobno isključiva stava ukazuju da je jedan neispravan. Koji? I ko je taj ko će presuditi i na čemu će presudu utemeljiti?

Hoće li muslimani dozvoliti da im pravi put trasiraju mediji i raznorazni vjerski političari, koji pokušavaju da spoje nespojivo: čistoću islama sa prljavštinom demokratije? Nema sumnje da musliman neće prihvatiti drugi put osim puta Kur'ana i Sunneta, put koji nisu „pobožnom mudrošću” zaprljali razni „produhovljeni” vjerski političari i demagozi.

Zašto se put Kur'ana i Sunneta u medijima prikazuje kao put koji slijede glupi ljudi, a ljude koji slijede puteve zablude kao ljude koji razmišljaju i naučno promišljaju?

Ko je, uistinu, na pravom putu?

Na ovo pitanje daje odgovor Nusret Imamović u jednoj od svojih hutbi, koja je ovih dana postavljena na Youtube servisu.

Odgovarajući na mnoge optužbe na račun metodologije i ubjeđenja koje slijedi, Nusret Imamović se u traženju odgovora na pitanje ko je danas na pravom putu osvrće na to šta Allah ima da kaže o tome i koga je Allah u Kur'anu okarakterisao kao sljedbenika pravog puta, pametnog i razboritog, a koga kao glupaka i maloumnog.

Potom autor govori o specifičnostima Pravog puta po pitanju taguta (nepravednih vladara), sihirbaza (novinara) koji ljagaju sljedbenike Pravog puta, potom po pitanju novotara i onih koji se razilaze sa sljedbenicima Pravog puta.

Potom govori o islamskom pogledu na civile i kako to da su kod medija muslimanski civili manje vrijedni od „civila” među nemuslimanima.

Kompletan video pogledajte ispod.

(Put vjernika)

Ključne riječi: {tortags,4290,1}