Pitanje tehakuma (parničenja pred tagutom), rad u tagutskoj policiji i traženje pomoći od istih

Objavljeno / ažurirano:

Pitanje:

Selamun alejkum šejh,

Interesuje me pitanje tehakuma i dozvole suđenja pred tagutskim sudovima. Možeš li mi objasniti ovo pitanje i iznjeti dokaze o tome. Takođe i dozvola rada u tagutskoj policiji i traženje pomoći od istih te rada u drugim tagutskim institucijama gdje si prinuđen postupati po onome što nalaže tagutski zakon. Da li je ovo dvoje dozvoljeno, kada i u kojim situacijama? Iznesite mi dokaze.

Odgovor:

Vealejkumuselam,

Brate, ti si postavio čitav niz pitanja. Za svako od njih da bi se odgovorilo uz dokaze i detaljna objašnjenja potrebno je mnogo vremena i prostora i mislim da je neprikladno da se to uradi ovim putem. Preporučujem ti da se da se vratiš na Muhteser ili na Selasiniju koja će, inšaAllah, uskorobiti u prodaji.

Odgovorio:  Nusret Imamović

Napomena:

Novo na sajtu

Hadž

O vojsci koja će krenuti u pohod na Kabu

Od majke vjernika Ummu Abdillah Aiše, neka je Allah zadovoljan njome, prenosi se da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Jedna...

Preporučeni sadržaj

dzamijavideo

Čudo ezana – islamskog poziva na molitvu

Sa imenom Allaha,  Milostivog,  Samilosnog! Ezan je prvi poziv na molitvu. Ezan se uči (izgovara) glasnim, ugodnim i melodičnim glasom koji kazuje vjernicima da je...

Islamske teme