Propisi o kurbanu

Objavljeno / ažurirano:

Zaklati kurban je sunne-vadžibe za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti. Klanje kurbana je propisano riječima Uzvišenog (u prijevodu značenja): “…Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!” (El-Kevser, 2. ajet) i riječima Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: ”Onaj ko je (kurban) zaklao prije Bajram namaza, neka ga ponovo zakolje!” (Muttefekun alejhi)


O Kurbanu

O njemu ćemo govoriti sa dva aspekta:

1. Definicija kurbana

Kurban je ovca koja se ujutro na Kurban-bajram kolje u cilju sticanja Allahove, subhanehu we te'ala, bliskosti i naklonosti.

2. Propisanost kurbana

Zaklati kurban je sunne-vadžibe za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti. Klanje kurbana je propisano riječima Uzvišenog ( u prijevodu značenja): …Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji! (El-Kevser, 2.ajet) i riječima Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: ”Onaj ko je (kurban) zaklao prije Bajram namaza, neka ga ponovo zakolje!” (Muttefekun alejhi)

Od Ejjuba Ensarije,radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: ”U doba Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, domaćin je klao kurban za sebe i za svoje ukućane.” (Tirmizi kaže da je sahih)

3. Vrijednost klanja kurbana

Klanje kurbana ima svoju veliku vrijednost. To najbolje potvrđuju Poslanikove, sallAllahu alejhi we sellem, riječi: ”Čovjek na Kurban bajram ne može ništa draže Allahu, subhanehu we te'ala, uraditi, nego što je pustiti krv (kurbana). Ona (tj. zaklana životinja) će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne prije do Allaha, subhanehu we te'ala, nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu!” (Hadis bilježe Ibn Madže i Tirmizi. Tirmizi ga ocjenjuje kao hasen-garib.)

– Upitan: ”Šta su ovi kurbani?” – Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je odgovorio: ”Sunnet vašeg oca Ibrahima.” Upitan: ”A šta mi od njih imamo?” -odgovorio je: ”Za svaku njihovu dlaku po jedan sevab.” Upitan: ”A šta je sa runom?” – Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je odgovorio: ”Za svaku dlaku runa po jedan sevab.” (Ibn Madže i Tirmizi kažu da je hasen)

4. Smisao klanja kurbana

Smisao kljanja kurbana, između ostalog, se ogleda i u sljedećem:

a) Što se kroz klanje kurbana postiže Allahova bliskost i naklonost. U tom smislu su i riječi Uzvišenog (u prijevodu značenja): “…Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!” (El-Kevser, 2. ajet)

Reci: ”Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika …” (El-En'am,162-163)

Pod obredima se ovdje misli na klanje kurbana kao čin postizanja Allahove bliskosti i naklonosti. Oživljavanju sunneta vođe pravovjernih, Allahova prisnog prijatelja i poslanika, Ibrahima, alejhisselam, kome je (u snu) Allah naredio da, kao kurban, žrtvuje svog sina Ismaila, alejhisselam, potom mu ga (kada ga je pošao žrtvovati), zamijenio (po meleku poslanim) ovnom. U tom su smislu i riječi i Uzvišenog (u prijevodu značenja):

“… i kurbanom velikim ga iskupismo.” (Es-Saffat, 107)

b) Svojevrsno priuštenje izobilja mesa na bajram, kako za čeljad tako i za siromahe.

c) Svojevrsan vid zahvale Uzvišenom Allahu na Njegovim blagodatima datim čovjeku u stoci. U tom su smislu i riječi Uzvišenog (u prijevodu značenja):

“…jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.” (El-Hadždž, 36-37)

5. Propisi vezani za kurban

Starost kurbana

Da bi se bravče moglo zaklati u kurban treba da bude staro blizu godinu dana. Za kozu važi pravilo da je napunila godinu i ušla u drugu, za devu da je napunila četiri godine i ušla u petu, a za goveče da je napunilo dvije godine i ušlo u treću. U tom su smislu i Poslanikove sallAllahu alejhi we sellem riječi:

”U kurban koljite samo odrasle (zrele) životinje, osim ako vam je takvu teško naći. U tom slučaju, možete zaklati i jednogodišnje bravče. June od dvije godine se računa odraslim govečetom.” (Muslim)

Zdravlje i fizička ispravnost kurbana

U kurban se može zaklati samo ona životinja koja je potpuno zdrava i bez ikakvih fizičkih mahana. To znači da životinja namijenjena za kurban ne smije biti ćorava, hroma, iščupanog roga, i uha iz korijena, bolesna niti previše mršava. U tom smislu su i Poslanikove, sallAllahu alejhi we sellem, riječi:

”Kurban ne smije biti: izrazito ćorav, izrazito bolestan, izrazito hrom ni izrazito mršav, toliko da se na kostima ne može napipati meso.” (Muslim)

Najbolja životinja za kurban

U kurban je najbolje zaklati neutučena rogata ovna, bijele dlake sa mrkim prugama oko očiju i po nogama. Ovo zato što je, kako prenosi Aiša, radijAllahu anha, takvog ovna najviše volio i u kurban klao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem. Ona kaže:

”Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, je najviše volio u kurban zaklati rogata ovna, mrka ispod trbuha, mrkih nogu i garava oko očiju.” (Tirmizi kaže da je sahih)

Vrijeme klanja kurbana

Vrijeme klanja kurbana nastupa ujutro, poslije klanjanja bajram namaza. Otuda kurban zaklan prije klanjanja bajram namaza, ni u kom slučaju ne može biti ispravan. Uostalom, to potvrđuju i Poslanikove, sallAllahu alejhi we sellem, riječi:

”Ko kurban zakolje prije bajram namaza, zaklao ga je radi sebe, a ko ga zakolje poslije namaza, prinio je pravu žrtvu i potrefio pravi muslimanski običaj.” (Buharija)

Ukoliko neko ne stigne zaklati kurban prvi dan Bajrama, može ga zaklati drugi, pa i treći dan Bajrama, jer se od Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, prenosi da je rekao:

”Svi dani donošenja tekbira (ejjamu-t-tešrik) su za klanje (kurbana).” (Hadis bilježi Ahmed u svom Musnedu, s tim što senedu hadisa ima nekih spornih elemenata.)

Šta je prilikom klanja kurbana mustehab (poželjno, lijepo)?

Prilikom klanja lijepo je (mustehab) kurban okrenuti prema Kibli i proučiti: Inni vedždžehtu vedžhije lillezi fetare-s-semawati ve-l-erda hanifen ve ma ene mine-l-mušrikin. (El-En'am,79) Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati illahi rabbi-l-alemin! La šerike lehu ve bizalike umirtu ve ene evvelu-l-muslimin! (El-En'am,162-163) / Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju. Klanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svijetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.

Kada se kurban pođe preklati, treba proučiti:

– Bismillahi (spomenuti Allahovo ime je vadžib (obaveza), jer je Uzvišeni rekao (u prijevodu značenja): ”Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime!”-El-En'am,121)

– Allahu ekber! Allahumme haza minke ve leke! / ”U ime Allaha! Allah je najveći! Allahu ovo je od Tebe i Tebi!”

Povjeravanje klanja kurbana drugom

Najbolje je (mustehab) da svako svoj kurban lično prekolje. Međutim, svi se islamski pravnici slažu da se klanje kurbana može povjeriti i drugoj osobi i da je tako zaklan kurban u potpunosti ispravan.

Podjela kurbanskog mesa

Mustehab je kurbansko meso podjeliti na tri dijela:

– dio za potrebe ukućana,

– dio kao sadaku podijeliti siromašnim i

– dio pokloniti prijateljima (i komšijama)

U tom smislu su i Poslanikove, sallAllahu alejhi we sellem, riječi: ”Jedite, pohranite i podjelite!” (Muttefekun alejhi)

Dozvoljeno je sve kurbansko meso podjeliti kao sadaku, isto kao što je dozvoljeno svega ga zadržati za kućne potrebe i ništa od njega ne podjeliti.

Plaćanje usluge kasapinu

Kasapinu se za njegov trud ne može platiti kurbanskim mesom, jer se od Alije, radijAllahu anhu, prenosi da je rekao: ”Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, me je zadužio da se pobrinem oko njegovih kurbana (deva), naredivši mi da podijelim njihovo meso i kože, a da od toga ne dajem ništa kasapinu, dodavši: ”Mi ćemo mu dati od nas!” (Muttefekun alejhi)

Da li je ovca kao kurban dovoljna za sve ukućane?

Za sve ukućane, ma koliko brojni bili, dovoljno je u kurban zaklati samo jednu ovcu. Dokaz za to su Ebu Ejjubove, radijAllahu anhu, riječi: ”U doba Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, domaćin je klao kurban za sebe i za svoje ukućane.” (Tirmizi kaže da je sahih)

Šta onaj ko je naumio zaklati kurban treba izbjegavati?

Onome ko je naumio zaklati kurban strogo je pokuđeno šišati se i rezati nokte, od početka mjeseca zu-l-hidždžeta, pa sve dok ne zakolje kurban, jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao:

”Kada ugledate mlađak od zu-l-hidždžeta, neka ukoliko neko od vas želi zaklati kurban – ne dira kosu ni nokte sve dok ne zakolje kurban.” (Muttefekun alejhi)

Poslanikovo, sallAllahu alejhi we sellem, klanje kurbana za sav svoj ummet

I oni muslimani koji ne budu u mogućnosti zaklati kurban imat će nagradu kao da su ga zaklali, jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, koljući jednog od dva ovna rekao:

”Allahu, ovo je od mene i od onih mojih sljedbenika koji ne zakolju kurban.” (Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi)

Autor: Ebu Bekr Džabir el-Džezairi

Iz knjige: Minhadžu-l-muslim (Put pravog muslimana)

Tagovi: {tortags,764,1}

Novo na sajtu

Poslanik Muhammed

Allahov Poslanik je bio optimističan a ne zlosutan

Allah kaže: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ...

Preporučeni sadržaj

Ali Kijali (Miradž Ural)

Sirija: Teško ranjen Assadov ozloglašeni general Ali Kijali

Ali Kijali (Miradž Ural), viši general Assadove vojske i zapovjednik frakcije ”Iskenderon” teško je ranjen u eksploziji koja se dogodila kada se automobilom kretao...

Islamske teme