Tefsir sure KAFIRUN – Ibn Kesir

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 10 years, 3 months by Anonimno. This post has been viewed 2168 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #9658
  Anonimno
  Neaktivan

  109

  EL-KAFIRUN / NEVJERNICI

  OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 6 AJETA

  ”U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!”
  “Reci: ‘O vi nevjernici’, /1/
  “ja ne robujem onome cemu vi robujete”,/2/
  ” niti ste vi robovi onome Kome ja robujem”, /3/
  “niti sam ja rob onome cemu vi robujete”, /4/
  ” niti ste vi robovi Onome Kome ja robujem”,/5/
  “vama va{a vjera, a meni moja.”/6/

  U Muslimovom Sahihu se od Dzabira navodi da je rekao: /701/ “Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovo je poglavljei ق'Reci: ‘On, Allah je jedan!”, ucio na dva rekata namaza poslije obavljenog tavafa.” U Muslimovom Sahihu od Ebu- Hurejrea prenosi se da je /702/ Allahov Poslanik, s.a.v.s., poglavlja: “Reci: ‘O vi nevjernici'”, i”Reci: ‘On je Allah-Jedan'”, na dva rekata sabaha. u Ahmedovom Musnedu od Ibn-Omera se prenosi da
  je /703/ Allahov Poslanik ova dva poglavlja ucio na dva rekata namaza prije sabaha i dva rekata namaza poslije ak{ama, prou~io dvadeset i nekoliko puta, ili deset i nekoliko puta.” Ebu-Kasim et-Taberani prenosi da je D`ebele ibn Haris, brat Zejda ibn Harisa, rekao da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: /704/ “Kad legne{ u postelju prouci: ‘Reci: ‘O vi nevjernici…” do kraja, jer je ovo poglavlje odricanja od idolopoklonstva /sirka/. Od Ibn-Abbasa prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: /705/ “Reci: ‘O vi nevjernici'”, vrijedi koliko cetvrtina Kur’ana.” Ovim poglavljem odrice se od onoga {to rade idolopoklonici. Ono naredjuje iskrenu predanost Allahu (ihlas). Rijeci Uzvisenog: “Reci: ‘O vi nevjernici'”, odnose se na svakog nevjernika na Zemlji, iako su one u prvom redu upucene nevjernicima, Kurej{ijama. Prica se da su oni bili tolike neznalice /ddzahili/ da su Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pozvali da jednu godinu zajedno obozavaju njihove
  kumire, a drugu ono sto on obozava, pa je Allah objavio ovo poglavlje u kome je Svome Poslaniku, s.a.v.s., naredio da se u potpunosti odrekne njihove vjere, pa je rekao: * Objavljena nakon sure “Davanje u naruč”. “… ja ne robujem onome cemu vi robujete”, tj.
  kipove i one koje Mu ravnim smatrate. “… niti ste vi robovi onome Kome ja robujem “, tj. Allaha Koji nema nikakva sudruga. cestica ovdje je u ulozi odnosne zamjenice . On je zatim rekao: ” … niti sam ja rob onome cemu vi robujete “, tj. ja niti cu obozavati ono sto vi obozavate, niti cu to slijediti i za njim se povoditi, nego }u vjerovati i obo`avati Allaha onako kako On voli i kako je On zadovoljan. Zato je rekao: “… niti ste vi robovi Onome Kome ja robujem “, tj. niste se povodili ni slu{ali Allahove naredbe i propise vezane za Njegove ibadate, nego ste sami od sebe izmislili kriva bo`anstva. U tom smislu Uzvi{eni na drugom mjestu ka`e: “Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za ~im du{e `ude, a ve} im dolazi od Gospodara njihova prava uputa” (53:23), pa se Poslanik, s.a.v.s., odrekao svega {to je njihovo. Otuda je zna~enje rije~i: “Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik”, tj. nema nikoga ko bi se mimo Allaha mogao obo`avati, a jedini put da bi se ispravno vjerovalo jeste da se slijedi ono {to je donio Poslanik, s.a.v.s. Me|utim, idolopoklonici nisu obo`avali Allaha, nego druga bo`anstva mimo Njega. Dakle, njihovo obo`avanje nije propisao ni dozvolio Allah. Zato je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “A i vama – va{a vjera, a meni – moja.” U tom smislu Uzvi{eni na drugom mjestu ka`e: “…i ako te oni budu u la` utjerivali, ti reci: ‘Meni moja, a vama va{a djela; vi ne}ete odgovarati za ono {to ja radim, a ja ne}u odgovarati za ono {to vi radite.'” (10:41) E{-[afi i drugi u~enjaci, Allah im se smilovao, na osnovu kur’anskog ajeta: “A vama va{a vjera, a meni moja” izvla~e zaklju~ak da su sve vrste kufra (nevjerovanja), zapravo jedna (ne)vjera. On smatra da je dozvoljeno da jevrej naslijedi kr{}anina i obratno, jer su sve vjere, osim islama, neistina i jedna te ista stvar. Ahmed i neki drugi smatraju da nije dozvoljeno da se me|usobno naslje|uju radi hadisa: /706/ “Ne naslje|uju se me|usobno sljedbenici dvije razli~ite vjere”.
  Ovim se, uz Allahovu zahvalu i Njegovu pomo}, zavr{ava kratki komentar
  poglavlja “Nevjernici” .

  Tefsir Ibn Kesir

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.