Reply To: San´a skripti

#16878
AdminAdmin
Keymaster

Nakon što je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, preselio, neka od arapskih plemena su napustila islam. Kada se to desilo Ebu Bekr, Allah sa njim bio zadovoljan, je poslao vojsku koja se sukobila sa tim otpadnicima, a među tom vojskom je bio i veliki broj hafiza koji su u toj borbi ubijeni, pa su se ashabi pobojali da se ne zagubi nešto od Kur'ana. (El-Begavi, Šerhu-s-sunneti, četvrti tom, str.521)

Spomenuti događaj bilježi imam Buhari od Zejda b.Sabita u kojem se između ostalog spominje da je Omer došao Ebu Bekru i predložio mu da sakupi Kur'an. Nakon što se Ebu Bekr nekoliko puta dvoumio da li da uradi taj posao, na kraju je i pristao, pa je Kur'an sakupljen. Nakon što je sakupljen bio je kod Ebu Bekra sve do njegove smrti, nakon toga kod Omera, a potom kod njegove kćerke Hafse. (Sahihu-l-Buhari, šesti tom, str.98-99)

Kada se ovo sakupljanje dogodilo?

Ono se dogodilo, kao što se spominje u hadisima, nakon bitke na Jemami, dvanaeste godine po hidžri.

Zašto je Zejd b.Sabit izabran da nadgleda sakupljanje Kur'ana?

Iz nekoliko razloga:

1.Bio je hafiz Kurana,

2.prisustvovao je zadnjem Poslanikovom učenju Kur'ana,

3.bio je jedan od pisara Objave,

4.bio je veoma oštrouman

Način sakupljanja Kur'ana na koji se oslonjao Zejd b.Sabit zasnivao se na četiri temelja:

1.Tekst Kur'ana koji je bio zapisan pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme,

2.nije prihvatao tekst Kur'ana dok dva svjedoka ne bi posvjedočla da je to zapisano pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme,

3.tekst koji je bio zapamćen,

4.nije prihvatao osim od onih hafiza koji su Kur'an naučili direktno pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme.

(Vidi: Fehd Rumi, Dirasatu fi ulumi-l-Kurani-l-Kerim, str.87)

Takodjer pogledaj:

http://www.spasenaskupina.com/Kuran/sakupljanje-kurana-u-vrijeme-ebu-bekra-radijallahu-anhu.html

http://svjetlo-kurana.blogspot.com/2012/09/kako-je-sabran-kuran.html

što se tiče odgovora na engleskom, koje ti nisi našla na netu, a kojih ima i previše, izdvajam fetvu šejha Munedždžida:

http://islamqa.info/en/ref/23487/collecting%20quran

Dakle, Kur'an je bio zapisan u vrijeme Poslanika saws, a pisari koji su ga pisali u vrijeme Poslanika sallAllahu alejhi we sellemu, isti ti pisari su ga sakupili u jednu knjigu – Mushaf (jer je prije toga bio zapisivan na papirusima, komadima kože, kostiju…).

Nema razilaženja medju učenjacima i muslimanima da je Kur'an prenesen mutevatir predajama, u čiju vjerodostojnost je nemoguće posumnjati.

Takodje, Kur'an ima 10 kiraeta, načina čitanja, i medju njima ima razlike u načinu čitanja pojedinih harfova i svi oni načini su preneseni od Poslanika sallAllahu alejhi we sellem.

Prema tome, razlika izmedju dva kiraeta, ne znači da je jedan kiraet neispravan a drugi ispravan, nego su oba ispravna i Džibril je Poslanika dostavio Kur'an na oba kiraeta. Primjera radi, u jednom kiraetu se riječ sirat u Fatih čita sa sadom, u drugom sa sinom, a oba kiraeta su prenesena od Poslanika sallAllahu alejhi we sellem. ovo predstavlja bogatstvo značenja Kur'ana. Učenjaci su na osnovu jednog ajeta koji bi bio pročitan po više kiraeta izvodili više propisa, shodno kiraetu koji se čita.

Evo primjer Fatihe proučene na svih 10 kiraeta:

http://www.youtube.com/watch?v=jqtj5OFUuZE

Dakle, iako pretpostavimo da je manuscript vjerodostojan, može značiti da je tekst na jednom kiraetu zamijenjen drugim kiraetom. Medjutim, s obzirom da vijest prenose i distribuiraju netom kafiri, koji niti imaju znanja o Kur'anu i historiji njegovog sakupljanja, niti vjeruju u Allaha, a još manje su iskreni u svojim djelima, onda je OSNOVA da se njima ne vjeruje.

Takodjer, vrlo bitno, šijje mnogo vole da govore o “iskrivljavanju” Kur'ana, te potenciraju navodne razlike u kiraetima, zbunjujući naivne muslimane, i usput proturajući šiitsko ubjedjenje da je jedini ispravan Kur'an, Fatimin Kur'an koji je nestao i kojeg će njihov Mehdi (tj. Dedždžal) donijeti pred Sunji dan i koji se razlikuje od ovog Kur'ana kojeg mi danas učimo.

Najnoviji članci

Pokuđeno je da onaj koji traži dozvolu za ulazak na pitanje:...

0
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda: "Otišao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, povodom duga koji je imao moj otac te sam mu...
Enciklopedija zabrana u islamu

Zabranjeno je tražiti vlast

Pratite nas na Facebooku

5,582LikesLikes