Kategorija

Fetve i odgovori

Propisanost istigfara nakon namaza

Nakon pet dnevnih namaza propisan je istigfar.

Učenje sura Ihlas, Felek i Nas nakon namaza

O učenju sura Ihlas, Felek i Nas nakon namaza

Vjerodostojnost hadisa o učenju Ajetul-kursije poslije svakog namaza

Hadis o učenju Ajetul-kursije poslije svakog namaza bilježi imam Nesai u „Amelul jevmi vel – lejle“, Ibnu es – Sunni, Taberani i drugi, putem...

Hadisi koji se prenose o učenju subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber nakon namaza

Hadisi koji se prenose o učenju subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber nakon namaza

Kako će klanjati putnik kada ne zna gdje je smjer Kible?

Pitanje: Čitao sam vaše odgovore po pitanju namaza u toku puta i kuda se okrenuti kada se klanja na putu. Ali, kada putujemo, ponekad ne...

Zarađivanje preko internet reklama i Google AdSense-a

Pitanje: Tražim smjernice po pitanju toga da se ja prijavim na Google AdSense koji služi za internet reklame. Ovaj program služi kao posrednik za reklame...

Ima li razlike između namaza muškarca i žene?

Ispravno je da ne postoji razlika između namaza muškarca i žene.

Post šest dana u mjesecu ševvalu

Post šest dana u mjesecu ševvalu

Kome se daje zekat

Zekat se može dati u osam fondova.

Zadnje objave