Kategorija

Fetve i odgovori

Kome se daje zekat

Zekat se može dati u osam fondova.

Kada je blagoslovljena noć Lejletul-kadr i kako je provesti?

Kada je blagoslovljena noć Lejletul-kadr i kako je provesti?

Pitanja i propisi vezani za post

1 Nastupanje mjeseca ramazana se utvrđuje na jedan od dva načina: ili sa viđenjem mlađaka ili da se mjesec prije ramazana, dakle, šaban dopuni i...

Hadisi o pretjerivanju u jelu

Prejedanje je jedan od najvećih grijeha koji mogu dovesti do propasti i uzrokovati mnoge bolesti i zaraze, kako fizičke tako i duševne prirode.

Ima dane za napostiti od prošloga Ramazana ali se ne može sjetiti koliko ih je

Pitanje: Moja supruga ima napostiti nekoliko dana od prošle godine, međutim zaboravila je tačan broj dana koje mora napostiti. Šta da radi? Odgovor: Slava pripada...

Autorska prava u islamu

Autorska prava u islamu

Upozoravanje na izraze koji se ne smiju koristiti kada je riječ o Allahu

Neki izrazi koje nije dozvoljeno reći kada je riječ o Allahu s ciljem veličanja Njega.

Da li će naklanjati propuštene namaze čovjek koji je namjerno ostavio namaz pa ponovo počeo klanjati?

Pitanje: Da li će naklanjati namaz onaj ko ga propusti namjerno, nakon što ga Allah uputi na tevbu, bilo da se radi o jednom...

Da li novotare treba posjećivati ili ih bojkotovati

Kaže Abdul Melik sin šejha Sulejmana Ulvana: Pitao sam svoga oca o posjećivanju novotara pa je odgovorio:

Izrugivanje onih koji čvrsto slijede Kur'an i sunnet (šejh Ibn Usejmin rahimehullah)

Kakav je propis za one koji se izrugivaju (ismijavaju) onima koji su dosljedni u izvršavanju Allahovih, dzelle šanuhu, naredbi, kao i naredbi Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem?

Zadnje objave