Kategorija

Islamske teme

Putinu nije isto kada poginu vojnik pravoslavac i musliman

Javna je tajna da još od samog početka invazije na Ukrajinu, Putin šalje u rat vojnike iz manjinskih, uglavnom muslimanskih zajednica.

Kako se musliman opušta (šejh Abdullah Azzam)

Što je nečija veza sa njegovim Gospodarom jača, on će se osjećati opuštenijim.

Osam stvari koje slabe brak

Ovo su osam stvari koje slabe brak

Dvoje koje ide zajedno: opreznost i borba

Dvoje koje ide zajedno: opreznost i borba

Imam Mehdi

Na kraju vremena će se pojaviti čovjek iz Ehlul bejta (porodice Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem) sa kojim će Allah dželle šanuhu potpomoći svoju...

Dvoje koje ide skupa: vezivanje za dunjaluk i prezir džihada

Dvoje koje ide skupa: vezivanje za dunjaluk i prezir džihada

Tumačenje hadisa: Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti…

Tumačenje hadisa "Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti"

Roditelji – grijeh neposlušnosti i bereket dobročinstva njima

Obaveznost činjenja dobročinstva roditeljima i pokoravanje njima u onome što nije nepokornost Allahu, i zabranjenost neposlušnosti roditeljima.

Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama

Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama

Svojstva Allahovog Poslanika: Nikada se nije svetio radi sebe

Od Aiše radijellahu anha se prenosi da je rekla: „Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije udario nešto svojom rukom, ni ženu niti...

Zadnje objave