Kibla lokator – određivanje pravca Kible

17776

Kibla lokator ili Kibla pokazivač (pointer) je Web servis koji će vam pomoći da precizno odredite pravac Kible (Mekke) za vaš grad ili mjesto, pa čak i za određenu ulicu u gradu i prikaže ga na mapi Google Map servisa.

Kako da koristite Kibla lokator:

U polje “Enter a location” ili “Enter your address here” unesite ime grada (mjesta) i ime države (na pr. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina). U principu nije potrebno unositi ime države. Za veće gradove u svijetu je, čak, moguće unijeti i uličnu adresu. Nakon unosa imena pritisnite Enter.

Crvena linija na mapi pokazuje pravac Kible. Pritisnite lijevim tasterom miša i pomjerajte mapu tako da željena ulica, objekat ili mjesto bude na početku crvene linije. Crvena linija prikazuje pravac Kible u odnosu na taj objekat. Ako dobijena mapa nije dovoljno pregledna srednjim tasterom miša (točkićem) “skrolajte” preko mape dok ne dobijete željeni prikaz. Također, možete iz praktičnih razloga promijeniti tip mape u Satellite ili Terrain. Preporučujemo Satellite prikaz jer tako možete odrediti pravac Kible i za željeni objekat ili mjesto (vašu kuću, na pr. – na mapi nađete vašu kuću i postavite je na pointer (početak crvene linije)).

(Put vjernika)