- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Admin

3141 ČLANCI
18 KOMENTARI

Upozorenje! Najezda “vidovnjaka” i “iscjelitelja” koji tvrde da donose nafaku, spajaju rastavljene, čitaju sudbinu…

Broj sihirbaza, tj. "iscjelitelja" i "vidovnjaka" je u zadnje vrijeme naglo porastao, bar sudeći po njihovom prisustvu na socijalnim mrežama. Mi smo se osvrnuli na jedan primjer, iako ih je sličnih na desetine, ako ne i stotine. 

Prvi uvjet šehadeta: Izgovor i potvrda

Ukoliko čovjek želi ući u islam i ukoliko želi da se nad njim sprovode propisi islama mora potvrditi i izgovoriti riječi tevhida...

Allahove zabrane u pogledu braka

O zabrani činjenja nemorala Zabranjeno je činiti nemoral svake vrste, koji se često spominje u Kur'anu imenom " fevahiš" - razvrat i "zina" - blud,...

Podjela tewhida

Tewhid (tevhid) je jedinost ili jednoća Uzvišenog Allaha u ibadetu i dijeli se u tri grupe: tewhidu-r-rububijje, tewhidul-uluhijje i tewhidu-l-esmai ve-s-sifat. 1 Tewhidu-r-rububijje Tewhid er-rububijje ili...

Palestinsko udruženje: Izrael pritvorio više od 9.300 djece za sedam godina

U saopštenju se navodi da su samo od početka 2022. godine izraelske snage pritvorile oko 750 palestinske djece

Grijesi protiv čovjeka okreću razna stvorenja

Čovjek zbog grijeha postaje lahak plijen raznim stvorenjima. Na njega se obrušavaju šejtani sa nesrećama, zabludama, sumnjama, zastrašivanjima, prevarama...

Musliman u ime nevjernika

Baš kao što ima muslimana u ime Allaha, postoji tako novi fenomen muslimana u ime nevjernika. I baš kao što muslimani u ime Allaha brinu šta će Allah misliti o njima, muslimani u ime nevjernika brinu šta će nevjernici misliti o njima.

Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra/iseljenje meni.“

Dva gruba pustinjska ogrtača

Ko izgubi ljubaznost i radost među ljudima a nalazi ih u samoći – taj je iskren i slab; onaj ko to nalazi među ljudima a izgubi u samoći je bolestan;

Ahlak selefa – neke od izreka

Strah od umišljenosti Rekao je Ebu Vehb el-Mervezi: “Upitao sam Ibnul Mubareka: 'Šta je kibr - oholost?' Reče: 'Da prezireš ljude.' Pa sam ga upitao...

Latest news

- Advertisement -spot_img