Kategorija

Akida

Prvi uvjet šehadeta: Izgovor i potvrda

Ukoliko čovjek želi ući u islam i ukoliko želi da se nad njim sprovode propisi islama mora potvrditi i izgovoriti riječi tevhida...

Podjela tewhida

Tewhid (tevhid) je jedinost ili jednoća Uzvišenog Allaha u ibadetu i dijeli se u tri grupe: tewhidu-r-rububijje, tewhidul-uluhijje i tewhidu-l-esmai ve-s-sifat. 1 Tewhidu-r-rububijje Tewhid er-rububijje ili...

Najobavezniji džihad

"One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!" (Al-'Ankabut, 69)

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta II dio

Hadisi Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, koji ukazuju  na nužnost djela te da bez njih čovjek ne može zaraditi Džennet.

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta I dio

Uzvišeni Allah nas obavještava da se lijepa riječ ne diže Allahu osim sa djelom. Stoga, ukoliko nema djela, govor je batil (neispravan) od strane onoga koji ga izgovara, i on mu se odbija. A nema ljepšeg i plemenitijeg govora od tevhida niti pak ljepšeg i plemenitijeg djela od izvršavanja farzova.

Razlozi razilaženja među ulemom

Prije svega mora da znamo da nijedan od imama koji je prihvaćen od ehli sunneta, nije namjerno uradio nešto suprotno riječima Poslanika sallalahu alejhi...

Šta je uspostavljanje dokaza nad osobom koja čini djelo nevjerstva? Ko uspostavlja dokaz?

Pitanje: Šta je uspostavljanje dokaza. Ko ga uspostavlja? Molimo vas da nam ove detaljnije pojasnite. Odgovor: Mesela uspostavljanja dokaza, ko ga uspostavlja, način njegova uspostavljanja...

Propisno i nepropisno posjećivanje kaburova

Propisno i nepropisno posjećivanje kaburova

Privrženost i odricanje spram iskrenih vjernika, griješnika i nevjernika

Kada se govori o privrženosti i odricanju, postoje tri grupe ljudi.

Gdje je Allah?

Pitanje: Čuo sam na jednoj radio emisiji da je dijete upitalo oca gdje je Allah, pa mu je otac odgovorio da je Allah na svakom mjestu. Kakav je stav šerijata po pitanju ovakvog i sličnih odgovora?

Zadnje objave