Millet Ibrahima: El-vela vel-bera – ljubav i mržnja u ime Allaha (šejh Sulejman el-Ulvan)

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah naređuje svojim robovima da budu prijatelji Njegovim prijateljima, a neprijatelji Njegovim neprijateljima. Ovo je, tako mi Allaha, sastavni dio tevhida i jedan od temelja milleta Ibrahima. Onaj ko ovo spozna i sprovede u praksu osjetiće slast i žaliće zbog svog nemara prije toga.

***

Savremene geografske granice ne smiju biti prepreka u prijateljevanju među vjernicima. Ko se od muslimana nađe na istoku ili zapadu obaveza ga je voljeti i pomagati. A zlikovac i neprijatelj Allahove vjere se treba mrziti pa makar bio pored tvoje kuće.

Oni koji prijateljuju i neprijateljuju na osnovu geografske granice, boje kože ili porijekla, takvi su neznalice. Ljubav biva zarad vjere, a ne zarad zemlje, boje ili porijekla. Selman je bio Perzijanac, Suhejb – Rimljanin, Bilal – Etiopljanin, a bili su od istaknutih ashaba i muslimanskih velikana. Onaj ko njih voli – voli ih iz ljubavi prema Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a ko njih mrzi taj mrzi istinu.

***

Ljubav i mržnja neće biti dragi Allahu, niti djelo koje približava Njemu sve dok ne budu samo u ime Allaha, bez ikakvog pretvaranja, i dok ne budu u skladu sa Allahovom Knjigom i sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Puno je onih koji prijateljuju i neprijateljuju zarad pozicije i ugleda, te tako prijateljuju sa čovjekom pokvarenjakom zbog pozicije koju ima, a ne prijatelju sa dobrim čovjekom zato što nema neku poziciju ili ugled. Kada vide čovjeka koji ima poziciju, makar i bio pokvarenjak, oni mu ustaju i srdačno dočekuju. A kada im dođe onaj ko nema poziciju, iako je dobar čovjek, oni ga poselame sjedeći i vrhovima svojih prstiju. Tako mi Allaha, tavi nisu salihin (dobri ljudi) niti muslihun (oni koji popravljaju stanje, reformatori). A sutra, kada se ožive oni koji su u grobovima i kada se ispolji ono što je u prsima, saznaće da su u očitoj zabludi bili.

Puno je i onih koji će tražiti opravdanje onome koga vole, ali neće onome koga mrze. Neka tvoj el vela (ljubav) i el bera (mržnja) bude isključivo u ime Allaha, budi iskren prema Allahu i bori se u ime Allaha protiv svoje duše. Pripazi se sljedenja strasti i ne dozvoli šejtanu da nađe puta ka tebi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći od svoga Gospodara da je rekao:

Ko je neprijatelj mom evliji, Ja mu obznanim rat.

Hadis bilježi Buharija u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijellahu anhu.

***

Ne može se u srcu objediniti ljubav prema Allahu i ljubav prema Allahovim neprijateljima. Onaj ko zavoli Allaha obaveza mu je da mrzi Allahove neprijatelje. Stoga, ukoliko čovjek prijateljuje sa Allahovim neprijateljima, pomaže ih, staje u nihovom saffu i neprijateljuje sa vjernicima braneći nevjernike, takav nije iskren u svojoj ljubavi prema Allahu.

Kaže Ibnul Kajjim, rahimehullah:

Voliš neprijatelje Habiba1
A tvrdiš da ga voliš
To je, zaista, nemoguće
I uporno mrziš njegove prijatelje
Pa gdje je tu ljubav, o brate šejtana?

I kaže Uzvišeni:

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

„Nećeš naći da ljudi koj i u Allaha i u ahiret vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, pa bili to očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.“ (Mudžadele, 22)

Rob će ili biti Allahov rob koji voli Allaha i Njegovu vjeru, i takav je od Allahove skupine i od onih koji su Allahove evlije (štićenici), ili će pak biti rob dinara i dirhema i prijatelj Allahovih neprijatelja, a takav je od šejtanove supine.

Oni koji su Allahova skupina, oni staju pod zastavu istine, vole one koje Allah voli, a mrze one koje Allah mrzi. Dok šejtanova skupina staje pod zastavom batila (neistine), taguta, zulumćara i onih koji šire fesad na Zemlji. Njih vole, njih brane, i ginu na putu prijateljevanja sa njima i želje da oni (zulumćari i taguti) ostanu na vlasti.

Takvi će biti zajedno proživljeni na Sudnjem danu. Kaže Uzvišeni:

ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ

„Sakupite one koji su zulum činili i njima slične.“ (Saffat, 22)

„I njima slične“, tj. njihove pomagače.

Ko se ne odrekne od taguta i ne napusti ih biće sa njima na Sudnjem danu. A čovjek će biti sa onim koga voli, s kim prijateljuje i koga brani, s kim sjedi i neprijateljuje sa onima koji su njegovi neprijatelji. Kada Uzvišeni bude rekao na Sudnjem danu: „Neka svaki narod slijedi ono što je obožavao“, neće ostati niko od onih koji su obožavali druge mimo Allaha, od kipova i idola, a da neće popadati u Vatru. Pa kada ostanu samo oni koji su obožavali Allaha, Allah će ih upitati: „Šta čekate, svaki ummet slijedi ono što je obožavao“, a oni će reći: „Gospodaru naš, mi smo se odvojili od ljudi onda kada smo imali najveće potrebe za njima, ali se pored toga nismo družili sa njima.“

Pogledaj kako će vlasnici tevhida reći o sebi da su se odvojili od nevjernika i neprijatelja Allahove vjere i nisu se družili sa njima na ovom dunjaluku, iako su imali potrebe za njima.

Ovaj hadis ukazuje na puno značenja i koristi od kojih je najbitnija: nužnost odvajanja muslimana od nevjernika. To je stvar koju će muvehhidi iznijeti svome Gospodaru na Sudnjem danu i navesti kao dokaz da oni nisu bili sa nevjernicima, te stoga i neće slijediti nevjernike na Sudnjem danu.

Hadis takođe ukazuje na opasnost druženja sa nevjernicima i sjedenja sa njima.


Iz audio predavanja „Millet Ibrahima – vjera Ibrahimova“ šejha Sulejmana el-Ulvana, Allah ubrzao njegovo oslobađanje iz zatvora saudijskog taguta.
Naslov je od Puta vjernika
Ostali dijelovi serijala ovdje.

Fusnota:

1. tj. Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz