Murdžijski projekat | Šejh muhaddis Sulejman el-Ulvan

2505

U svakom vremenu kroz historiju muslimana, pripadnici ehlsi sunneta su žigosani od strane neistomišljenika i nazivani haridžijama.

U video isječku u prilogu šejh Sulejman el-Ulvan pojašnjava pomenutu stvar nazivajući je murdžijskim projektom.