Video: Oni su naši pomagači | Šejh Sadik Ebu Abdullah

618

Šejh muhaddis Ebu Abdullah es-Sadik el-Hašimi hafizahullah je od najpoznatijih i najboljih učenika muhaddisa Sulejmana el-Ulvana, Allah ga izbavio i učvrstio. U ovom video obraćanju šejh govori o skupini koja je pomagač muslimana i koja je zbog toga na udaru kritika, kako nevjernika tako i slabića i zabludsjelih iz redova muslimana.

IzvorIstikamet
Još materijala od šejha Ebu Abdullaha es-Sadika ovdje.

Napomena: Ovaj govor se odnosi isključivo na mudžahide ispravnog menhedža koji su štit ummeta, a nikako na haridžijske skupine (poput IDIŠ-a i sl.) koje su nanijele ogromnu štetu ummetu što nam je i sam šejh potvrdio u privatnoj poruci (nap. Istikamet).