TAG

mudžahidi

Važnost izučavanja hadisa o fitnama prije nastupa Sudnjeg dana

Hadisi o fitnama su hadisi u kojima Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govori o događajima koji će se desiti njegovom ummetu nakon njega.

IGRA FARAONA

Onaj koji razmišlja o našoj trenutnoj situaciji i o postupcima taguta prema ljudima na Istini, uočit će u mnogim aspektima jasno vidljiv faraonski fenomen koji je karakterističan za svakog taguta.

Video: Oni su naši pomagači | Šejh Sadik Ebu Abdullah

U ovom video obraćanju šejh govori o skupini koja je pomagač muslimana i koja je zbog toga na udaru kritika, kako nevjernika tako i slabića i zabludsjelih iz redova muslimana.

I naše meso je otrovno!

Nema razilaženja oko toga da je džihad na Allahovom putu bolji od svih ibadeta, a dokazi koji se spominju u Kur'anu i sunnetu o...

Savjet mudžahidu: Tvoj uspjeh je u nijjetu… ali i tvoja propast!

Mi ćemo u ovom našem obraćanju da ukratko ukažemo na jedan ozbiljan i opasan musibet koji je zadesio jedan dio mudžahida koji troše i...

Foto reportaža: Počeo džihad u Burmi

Mudžahida iz Bangladeša, Indonezije i Pakistana stigli su u Burmu “kako bi pomogli potlačene muslimane, protiv kojih se već više od godinu dana konstantno...

Intervju sa jednim mudžahidom Šama: “Mi želimo Allahov zakon!”

Abdullah ibn Havale el-Ezdi, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "'Formirat ćete razne vojne formacije, jedna od njih će...

Priče HASI volontera: Čak se i meleci spuštaju u zemlju džihada Siriju

Volonteri „Hilal ahmar društva Indonezije" (HASI) doista su osjetili i posvjedočili blagoslovljenost zemlje Šama i veličina zemlje džihada. Kad su otišli u Siriju da...

Mladi lav, šejh Mustafa el-Medžzub, šehidio u Siriji

Mustafa el-Medžzub, mladi saudijski šejh koji je živio i djelovao u Australiji, preselio je kao šehid, inšaAllah, u ponedjeljak 20. augusta, izvjestili su islamski...

Davanje zekata mudžahidima

Davanje zekata mudžahidima

Novo na sajtu

Kategorije