Davanje zekata mudžahidima

Popularno na sajtu

PITANJE: Jedan pouzdan čovjek tvrdi da može dostaviti novac drugom pouzdanom šejhu koji će ga dostaviti mudžahidima. Mogu li ovom čovjeku dati zekat na svoje zlato ili postoje bolji vidovi davanja zekata, naročito što je meni, kao ženi, teško pronaći one koji zaslužuju zekat?

ODGOVOR: Ispravno je da se dadne zekat mudžahidima, kao što su o tome učenjaci dali svoje fetve. Mudžahidi se bore protiv nevjernika, zakletih neprijatelja, i onda kada je čovjek siguran da će ga pouzdana osoba dostaviti mudžahidima ili je poslati preko druge pouzdane osobe, dozvoljeno je takvoj osobi predati zekat. Tako će spasti odgovornost sa onoga ko dadne zekat, a Allah, dželle šanuhu, će ga za to nagraditi.

Šejh Ibn-Džibrin


Iz knjige “Fetava el-mere”
Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz