Davanje zekata mudžahidima

Objavljeno / ažurirano:

PITANJE: Jedan pouzdan čovjek tvrdi da može dostaviti novac drugom pouzdanom šejhu koji će ga dostaviti mudžahidima. Mogu li ovom čovjeku dati zekat na svoje zlato ili postoje bolji vidovi davanja zekata, naročito što je meni, kao ženi, teško pronaći one koji zaslužuju zekat?

ODGOVOR: Ispravno je da se dadne zekat mudžahidima, kao što su o tome učenjaci dali svoje fetve. Mudžahidi se bore protiv nevjernika, zakletih neprijatelja, i onda kada je čovjek siguran da će ga pouzdana osoba dostaviti mudžahidima ili je poslati preko druge pouzdane osobe, dozvoljeno je takvoj osobi predati zekat. Tako će spasti odgovornost sa onoga ko dadne zekat, a Allah, dželle šanuhu, će ga za to nagraditi.

Šejh Ibn-Džibrin

Iz knjige “Fetava el-mere”

Priprema: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,3981,1}

NOVO NA SAJTU

Šta se događa kada se pojavi Allahovo svjetlo i muslimani se...

0
Historija nas je naučila da se s pojavom Allahova svjetla, naziranjem buđenja nemarnih i oslobađanjem okova svi nevjernici ujedinjuju protiv muslimana, počinju djelovati na gašenju svjetla, gušenju nade i uništavanju sahve, islamskog buđenja.

Preporučeni sadržaj

Četvrti arapsko – izraelski rat

0
U najsvetijem danu u židovskoj historiji, 6. oktobar 1973. godine, poznatom kao Yom kapor, Egipat i Sirija su pokrenuli istovremene napade na "Izrael". To je...

Islamske teme