Šta ima prednost: ispravno vjerovanje (akida) ili vlast?

Popularno na sajtu

Veliki islamski daija (misionar) Muhammed Kutb odgovorio je na ovo pitanje na jednom predavanju, koje je održao u Darul- Hadisu u Meki. Pitanje koje mu je postavljeno glasilo je: Neki kažu da će islam ponovo dominirati putem vlasti, dok drugi kažu da će dominirati samo putem korigiranja uvjerenja kod ljudi i ako ne budu oni sami imali ispravno vjerovanje, te ako ne budu strpljivo podnosili iskušenja i borili se na Allahovom putu? Tek nakon toga će Allahova vjera zavladati zemljom.”

Stvar je veoma jasna. Vlast ne dolazi sama od sebe niti se spušta s neba. Sve, istina, dolazi s neba, ali s ljudskim trudom i zalaganjem, koje Allah nalaže ljudima:

“Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša, jedne pomoću drugih.”  (Muhammed, 4)

Mi moramo početi s korigiranjem uvjerenja i odgojem generacija u duhu ispravnog vjerovanja (akide), generacija koje će biti stavljene na kušnju i strpljivo je podnijeti, kao što je strpljiva bila prva generacija (ashaba).

Napomena PV: Ovaj odgovor Muhammeda Kutba se odnosi na govor pripadnika nekih sekti koje tvrde da je za povratak hilafeta dovoljno raditi na korigiranju svjesti ljudi, te da nije potrebno voditi džihad, a ovog su stava sekte poput hizbut-tahrira i sufija, dok, s druge strane, neki tvrde da muslimani ne treba da vode džihad, te da je dovoljno da Allah uputi u islam neke državnike i generale u muslimanskim zemljama, tj. da će se hilafet ostvariti tako što će se vladari u muslimanskim zemljama vratiti praktikovanju islama.

Autor: Muhammed Džemil Zejno

Iz knjige “Tewhid i širk”

Priprema i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,3982,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz