Bajramska čestitka ummetu od vođe vjernika Mulla Omara Mudžahida

Popularno na sajtu


Web sajtovi Islamskog Emirata Afganistana (IEA) objavili su ovih dana bajramsku čestitku koju je svim muslimanima svijeta uputio vođa IEA-a, Mulla Muhammed Omar Mudžahid. Put vjernika u cjelosti prenosi ovu poruku, koja je izazvala veliku pažnju svjetskih medija.

U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog!

“Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti.” (Sura 5, ajet 65)

Hvaljen neka je Allah. Od Njega tražimo pomoć i utočište od zla nas samih i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga ne može u zabludu odvesti, a ko je zalutao, niko ga, osim Allaha, ne može uputiti. Svjedočimo da nema Boga osim Allaha. On je jedini Bog, koji nema sudruga. Također svjedočimo da je Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.

A zatim:

Tražim utočište kod Allaha od prokletog šejtana.

Povodom Ramazankog bajrama upućujem iskrene čestitke mudžahidskoj naciji Afganistana i čitavom islamskom umetu, za njihov post (tokom ramazana) i džihadska postignuća. Neka vam Allah primi vaš post, sadaku, ibadete i žrtve na putu istine. Nadam se da vam je Svemoćni Allah omogućio pridržavanje svih djela ibadeta. Neka Svemoćni Allah podari uspjeh, na ovom i na budućem svijetu, svim mudžahidima koji su žrtvovali svoje živote, koji su nastavili da drže svoje pozicije u borbi, uprkos gladi i žeđi u mjesecu ramazanu.

Allaha molim da podari pogodnu situaciju za oslobađanje naše braće koja su u zarobljeništvu kod neprijatelja. Allaha molim da šehidima podari visoke deredže u Džennetu Furdevsu, brz oporavak ranjenima, sabur, nagradu, užitak i prosperitet onima koji su izgubili svoje najmilije.

O džihadu:

1. Džihadske aktivnosti snažno napreduju, u najboljem redu i sa najnovijim taktikama. Ovaj veliki uspjeh je bio moguć samo zahvaljujući pomoći Svemogućeg Allaha, te uz pomoć muslimanskog naroda – jedinstva, kooperacije i žrtve herojske mudžahidske nacije Afganistana.

2. Jednistvena odlika ovogodišnje operacije El-Faruk je ta što je stigla u sve oblasti, bliske i udaljene. Gubici kod mudžahida su se smanjili, dok su se gubici i frustracija kod neprijatelja povećali. Neprijatelj nije u mogućnosti ni da predahne u većim gradovima, ruralnim oblastima, pa čak ni u ograđenim bazama. Mudžahidi su uzeli inicijativu rata u svoje ruke. Neprijatelj je prisiljen da utvrdi odbrambene pozicije u svakoj oblasti, a čak su se i povukli iz mnogih vojnih centara. Ovo je ono što neprijatelj sam sebi priznaje s vremena na vrijeme.

3. Mudžahidi su se mudro infiltrirali u neprijateljske redove, prema planu koji im je dat prošle godine. Mnogi savjesni Afganistanci u redovima neprijatelja su pokazali volju da pomognu mudžahidima na mudar način, nakon što su uvidjeli pravu stvarnost. Kao rezultat, strani okupatori i njihovi saveznici su se u vojnim centrima i bazama našli pod razarajućim udarcima ovih hrabrih vojnika. Mi cijenimo ove hrabre heroje i cijela nacija im odaje velike počasti. Očekujemo i od drugih da pokažu ovakvu neustrašivost. Zahvaljujući infiltraciji mudžahida, mudžahidi su u mogućnosti da bezbjedno uđu u baze, kancelarije, i obavještajne centre neprijatelja. Onda oni lahko sprovode koordirane napade, zadavajući teške gubitke neprijatelju, u ljudstvu i opremi. Veliki broj vojnika je napustio redove neprijatelja i pridružio se mudžahidima, noseći svoje teško i lahko oružije i municiju. Mudžahidi ih primaju sa poštovanjem i pružaju im zaštitu. U prošlim danima smo bilo svjedoci ovakvih učestalih slučajeva.

4. Kolonijalisti se suočavaju sa svakovrsnim krizama zbog rata u Afganistanu. Čak i njihovi vojnici izražavaju ozlojođenost zbog njihove pogrešne politike. Primjer su demonstracije ispred zgrade u kojoj je održana Konferencije u Čikagu, koje su organizovali vojnici koji su služili u Afganistanu. Ozlojeđenost se proširila po čitavom svijetu. Ona je u porastu. Kao rezultat, neki kolonijalisti su bili prisiljeni da povuku svoje trupe iz Afganistana. Ovo je očigledno postignuće i trijumf našeg džihada.

5. Okupatori se nisu suočili sa porazom samo na političkom, ekonomskom i vojnom frontu, nego također i na moralnom frontu. Svjetska javnost je uvidjela da okupatori ne znaju za ljudske vrijednosti. Oni nemaju ratne etike – narušavaju ljudska prava i čast, čine akte bogohuljenja svetinja, skrnave mrtva tijela, napadaju djecu i adolescente, izvode racije na kuće i brutalno ubijaju žene, stare ljude i djecu, kao što su učinili u Zangavatu i Sajavandu. Bombarduju sela, kuće, gradove, džamije, vjerske seminare, škole, dženaze i slično. Sve ovo se dešava u vrijeme kada okupatori iz sveg glasa govore o ljudskim pravima i humanosti.

6. Zadovoljstvo je svim muslimanima, posebno mudžahidima, da vode džihad kao braća u jednom saffu i pod jednom zastavom, i pod jednom komandom u svim oblastima, od Badahšana do Helmanda, od Nangarhara do Herata. U ovome leži tajna uspjeha. Ovo je uzrok šoka i nervoze kod neprijatelja.

Zavjere neprijatelja

7. Tokom posljednjih jedanaest godina, neprijatelj je dao sve od sebe da mobiliše Afganistance na svoju stranu, a uz pomoć svojih medija. Hvala Allahu, ovo im nije uspjelo. Ovo je zbog prave stvarnosti koju narod i čitav svijet može da uvidi. Zbog toga su njihove slabe zavjere osujećene, a otkriveni su i takozvani nezavisni mediji, koji su zapravo povezani sa njihovim špijunskim agencijama. Njihove pretjerane laži i propaganda su na kraju naštetili njihovoj reputaciji. Sada nemaju kredibiliteta u očima naroda. Svjetska javnost gleda na njihove izvještaje kao na obične tračeve, propagandu ili zavjeru protiv mudžahida. Narod zna da ovi mediji kriju gubitke onih koji ih finansiraju, i da prikazuju gubitke mudžahida nekoliko puta uvećane nego što to zaista jesu, te da šute o pobjedama mudžahida.

8. Neprijatelj je pokušao da potpali haos među narodom, kroz svoje podmukle obavještajne mreže, isticanjem izopačenosti i neznanja kod malog broja mladih ljudi. Htjeli su da se narod suoči sa istom haotičnom situacijom u koju su oni upali 90-ih godina, nakon pada komunističke vlade. Hvala Allahu, ova zla zavjera je osujećena u početnoj fazi. Vidjevši njihove odvratne aktivnosti, narod je postao bliži mudžahidima, i oprezniji prema zavjerama neprijatelja.

9. Takozvani proces tranzicije vlasti na kabulsku nemoćnu administraciju je druga obmanjujuća drama, koju su pokrenuli okupatori. Na taj način oni hoće da sakriju svoj poraz i da zavedu afganistanski narod i svjetsku javnost, tvrdeći da oni vjeruju Afganistancima, i da žele da predaju Afganistancima budućnost zemlje, kako civilni tako i vojni sektor. Naš stav o ovom podmuklom procesu je, da je ovo obični propali pokušaj, kao što su i drugi glupi procesi okupatora, sa kojima se cilja zavođenje i dovođenje javnosti u stanje zbunjenosti. Sve oblasti u kojima je ovaj proces sproveden su de facto u rukama neprijatelja u sigurnosnom, vojnom i administrativnom smislu. Oni tu mogu da sprovode noćne racije i da vrše druge brutalne napade.

Strateški sporazum, vojne baze i bespotrebne konferencije

10. Igra koja je pokrenuta pod imenom “Strateški sporazum” kako bi se prodao Afganistan, a koja još uvijek traje, neprihvatljiva je za herojski narod Afganistana. Potpisivanje takvog dokumenta od strane nemoćnog režima, kojeg su postavili okupatori, nema nikakvu legalnost.

11. Nezavisnost Afganistana i uspostava šerijata su vrijednosti o kojima Islamski Emirat ne pregovara. Afganistanski narod će voditi džihad protiv strane invazije do potpune nezavisnosti zemlje, makar se invazija pokušala prikriti o odjeću mirovnih snaga i strateške kooperacije.

12. Ugovori o milijardama dolara donacije su postignuti sa kabulskom korumpiranom administracijom, na konferenciji održanoj pod izgovorom pomoći. Sve ove donacije su došle od stranih okupatora, koji žele da održe živim mlitavi i bolesni kabulski režim, iako je on na samrti. Zemlje i nacije finansijeri treba da znaju da ova pomoć ne stiže do afganistanskog naroda, da ublaži njihovu bol, nego završava u privatnim džepovima i na bankovnim računima vladara kabulskog korumpiranog bolesnog režima, koji samo služi interesima stranih vladara, koji su umiješani u moralnu i administrativnu korupciju.

Razgovori i pregovori

13. Kao nezavisna i predana islamska i nacionalna sila, mi smo konstantno donosili odluke o pitanjima Afganistana i drugih povezanih globalnih pitanja. Pojasnili smo da mi vodimo borbu za uspostavljanje islamskog sistema, održavanje teritorijalnog integriteta i nezavisnosti zemlje, da postane zajednički dom za sve Afganistance, i iskoristit ćemo sve prilike za vođenje života u jedinstvu i harmoniji. Islamski Emirat Afganistana će učiniti napore da postigne razumijevanje sa svim afganistanskim frakcijama, poslije povlačenja okupatora, sa ciljem uspostavljanja islamskog, sveafganistanskog sistema, prihvatljivog za sve ljude, koji je težnja mudžahida, šehida, siročadi i udovica.

14. Pošto su već počeli razgovori sa Amerikancima o određenim stvarima, a koji su suspendirani, želio bih reći da naši razgovori i pregovori ne znače potčinjenost njima niti napuštanje naših ciljeva. Nego je učinjen korak u iniciranju razmjene zarobljenika, otvorenja političke kancelarije i postizanju naših ciljeva.

Budućnost Afganistana

15. Islamski Emirat ne razmišlja o monopolističkoj snazi. Afganistan je dom svih Afganistanaca. Pošto svi njegovi građani imaju obavezu da ga brane, također imaju pravo da budu dio vlasti, ako imaju sposobnost. Islamski Emirat će učiniti sve da podijeli (vladajuće) pozicije i mjesta onima koji ih zaslužuju i koji su sposobni, i istrijebit će korupciju u vladi.

16. Islamski Emirat gleda na obrazovanje kao na glavni faktor za napredovanje svog voljenog naroda u ovom svijetu, i uzrokom njihovog prosperiteta u svijetu koji dolazi. Možda ste svjesni da je Islamski Emirat odvajao veliki dio budžeta za obrazovanje u svojoj prošloj vladavini. Trenutno postoji posebna komisija u organizaciji Islamskog Emirata sa ciljem da obezbjedi obrazovne ustanove svom narodu. Primjećujemo tada i sada (povodom izjave da su) neke škole zapaljene i neki studenti otrovani, te su mudžahidi optuženi da su ovo uradili. Ovo su zapravo sve serije skrivenih zavjera neprijatelja – neprijatelja koji se suočava sa porazom – sa ciljem da ocrni mudžahide.

17. Mi smo predani u davanju svih legitimnih prava ženama, u svjetlu islamskih principa, nacionalnog interesa i naše plemenite kulture. Žalosno je da običan narod, pogotovo žene, pate u raznim teškoćama, a sve zbog invazije okupatora. Mnoge žene su postale žrtve tako što su ubijene, ili tako što im je narušena čast. Ovaj brutalni trend još uvijek traje. Žena je bila u potpunosti sigurna tokom prošle vladavine Islamskog Emirata.

18. Islamski Emirat će utrati put svim zemljacima, bilo da su unutar ili izvan zemlje, da koriste svoje profesionalno i akademsko znanje u službi i za dobročinstvo njihove zemlje i naroda.

19. Islamski Emirat će se fokusirati na rekonstrukciju zemlje, razvoj agrokulture, gradnju puteva, mostova, bolnica. Ukratko, fokusirat će se na izgradnju infrastrukture, deminiranje, sanaciju sušnog zemljišta, industrilizaciju zemlje i napredovanje tehnologije.

20. Oni koji gaje planove za podjelu zemlje, treba da znaju da, uz podršku naroda, Islamski Emirat neće dozvoliti nikome da uspije u ovom planu, da podijeli zemlju u ime etničke pripadnosti i geografske lokacije.

Vanjska politika

21. Islamski Emirat Afganistana želi dobre odnose i zajedničke interakcije sa svijetom, posebno sa islamskim svijetom i susjedima, u svjetlu islamskih pravila, nacionalnih interesa, međusobnog poštivanja i zajedničke kooperacije. Islamski Emirat ne želi da se miješa u unutrašnje poslove drugih, niti dozvoljava drugima da se miješaju u njegove unutrašnje poslove. Islamski Emirat uvjerava čitav svijet da nikome neće dopustiti da koristi tlo Afganistana protiv bilo koga, i da poštuje sve međunarodne zakone i principe, koji su u skladu sa islamskim pravilima i njegovim nacionalnim interesima.

22. Čestitamo vladama i nacijama koje su izašle iz nedavnih revolucija u arapskom svijetu, na početku njihove nove faze u životu. Molim Svemoćnog Allaha da im omogući velika napredovanja u svim poljima, i svjetlu budućnost, dok poštuju islamska pravila. Zadovoljstvo je što su potlačeni muslimani, koji su zbog nemilosrdnih uslova odvojeni od svojih porodica i zemlje na mnogo godina, ponovo ujedinjeni sa svojim porodicama u svojim zemljama.

23. Kao muslimanima i na osnovu ljudske simpatije, velika je briga i tuga svim Afganistancima, zbog brutalnosti koja je sprovedena protiv muslimana u Burmi, pod vođstvom državnih vlasti. Pozivamo Islamsku konferenciju i zaštitnike ljudskih prava u svijetu, da poduzmu hitne korake u zaustavljanju ove brutalnosti, što je njihova ljudska odgovornost.

Braći mudžahidima

24. Moja poštovana i voljena braćo mudžahidi!

Zadovoljstvo je to što je Svemogući Allah izabrao nas za službu ovoj vjeri, i privilegovao nas da budemo uključeni u ovaj veliki ibadet Džihada. Vaša odlučnost u odbrani svoje vjere, naroda i zemlje, i vaše htijenje da podnesete bilo kakvu žrtvu u bilo koje vrijeme, govori o vašem jakom uvjerenju, uzvišenom duhu, nepokolebljivoj odlučnosti, ljubavi prema časti i slobodnoj svijesti. Zapravo, vi ste uzrok ponosa za čitav svijet, posebno za islamski ummet i svoj časni voljeni narod. Vi ste pioniri slobode i oslobođenja u 21. vijeku, i eminentni heroji vrijednosti i hrabrosti.

Draga braćo:

Naš džihad i žrtva će donijeti rezultate, ako mi budemo vodili džihad na način kako ga je vodio Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi, radijAllahu anhum.

25. Vodite brigu o zaštiti života, imovine i časti vašeg jadnog naroda. Lijepo se prema njima ponašajte, sa simpatijom, ljubavi, poštovanjem i saosjećanjem, jer su to bile karakteristike i moral voljenog Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem. Pridobijajte srca ljudi sa snagom uzvišenog morala, strogo se udaljite od uznemiravanja ljudi i obavijestite svoje nadređene o onima koji uznemiravaju obične ljude.

26. Tokom džihadskih operacija, koristite taktike koje ne štete životu i imovini običnog čovjeka. Instrukcije koje su vam date u vezi zaštite civila su vam vjerska obaveza. Bilo kakav prekršaj donosi gubitak i na ovom i na budućem svijetu. Zbog toga, od vas nedvosmisleno tražim da budete oprezni po pitanju civila, i da ovo na sebe uzmete kao strogu odgovornost.

27. Organizujte svoje džihadske aktivnosti u okviru generalnih pravila mudžahida Islamskog Emirata. Strogo se udaljite od miješanja u poslove jedan drugog, sa ciljem osiguranja efektivnog progresa u poslu – postizanja discipline i zadatih ciljeva. Svi se trebaju fokusirati na svoje obaveze i treba da se brinu o zadacima koji su im zadati.

Osoblju kabulske administracije:

29. Pozivam svo osoblje kabulske administracije, posebno osoblje policije i vojske, službenike i uposlenike obavještajnih službi, da prestanu podržavati okupatore u borbi protiv naše vjere i zemlje. Pridružite se mudžahidima, kao vaše kolege heroji – koji zadaju teške udarce okupatorima s vremena na vrijeme. Pridružite se trenutnoj borbi, kojom se cilja oslobođenje vaše zemlje i istjerivanju stranih uzurpatora, borbi koja je na ivici pobjede, uz Allahovu pomoć. Ovo će vam dati uspješan i ponosan život na ovom i na budućem svijetu, i bit ćete među pobožnim ljudima Stvoritelja i Gospodara svih stvorenja.

30. Za vas je pogodno da iskoristite priliku, jer nije daleko dan kada će okupatorski neprijatelj napustiti zemlju. Islamski Emirat je svojoj organizaciji dodao odjel pod nazivom “Poziv i smjernice, animiranje i integracija”. Njegovi odjeli sada djeluju širom zemlje, tako da, uz druge usluge, mogu vam se pružiti smjernice kako da napustite redove neprijatelja i pridružiti se mudžahidima.

Svjetskoj javnosti i zemljama okupatorima Afganistana

31. Amerika je okupirala Afganistan zbog postizanja svojih dugotrajnih političkih i ekonomskih ciljeva i zbog uzdizanja nad svojim neprijateljima i rivalima, na svjetskom i regionalnom nivou. Žalosno je to što su neke zemlje postale žrtveni jarac za interese Amerike, te, zajedno sa američkim trupama, čine zločine protiv čovječnosti. Vaše trupe nemilosrdno ubijaju žene i djecu u našoj zemlji, uništavaju sela i kuće, skrnave naše vjerske svetinje, omalovažavaju našu nacionalnu čast i kulturu, pale naše kuće i zelene površine, ili ih sravne sa zemljom sa buldožerima. Vaša je odgovornost da spriječite vaše vlade da čine ovo, na način kako je narod francuske to prvi uradio. Ne dopustite da vaša djeca i vaši interesi ispaštaju zbog interesa i inata Amerike.

32. Treba da znate da je veliki broj vaših vojnika ubijen ili postao hendikepiran u našoj zemlji, ili se suočava sa različitim psihološkim bolestima zbog stresa u ratu, ali vaše vlade sve ovo kriju od vas i medija.

33. Islamski Emirat poziva Islamsku konferenciju, islamski svijet, islamske nacije i vlade, da zajedno istupe u podršci potlačenom afganistanskom narodu, u njihovoj borbi za slobodu i izbavljenje od ugnjetavanja. Isto tako pozivamo međunarodnu zajednicu, organizacije za ljudska prava, i generalno sve ljude u svijetu – nepristrasne i pravedne državnike, pisce i novinske agencije – da ne štede u naporima za nezavisnost afganistanskog naroda, i da to sebi postave kao humanitarnu obavezu.

Organizacijama za ljudska prava

Pozivamo sve organizacije koje rade na zaštiti ljudskih prava, da se ne oslanjaju na izvještaje stranih snaga i zapadnih medija. Sprovodite svoje nezavisne i direktne istrage o stvarnosti na terenu, i tako ispunite svoju obavezu po ovom pitanju. Civilne žrtve koje se dešavaju kao rezultat američkog slijepog bombardovanja, nedozvoljene racije na kuće, puštanje pasa na djecu i žene, uriniranje na mrtva tijela, mučenje zatvorenika u zatvorima, silovanje žena od strane vojnika i policije, narušavanje časti i imovine – sve ovo više nije nešto što je skriveno od očiju ljudi.

Na kraju, još jednom upućujem čestitke povodom nastupajećeg Ramazanskog bajrama, svim pobožnim Afganistancima i muslimanima svijeta, i molim Svemogućeg Allaha da vam podari sreću na oba svijeta i pobjedu nad neprijateljem. U ovim dana radosti Bajrama, pozivam dobrostojeće muslimane da obrate pažnju i da se pobrinu za djecu i porodice šehida i zatvorenika, kao što pridajete pažnju svojoj djeci i svojim porodicama. Njima nedostaje samilost njihovih roditelja. Pripazite na njih sa svojom materijalnom i duhovnom pomoći.

Mulla Muhamed Omar Mudžahid – sluga islama

28. ramazan 1433. H.G.
16. august 2012.

Izvor: Shahamat – zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana

Prijevod: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,3978,1}

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz