Kratke upute za postizanje jedinstva muslimana

Objavljeno / ažurirano:

Ibn El-Kajim je rekao:

  • “Ko bude blag prema Allahovim robovima, On će biti Blag prema njemu, ko bude milostiv prema Njegovim stvorenjima, On će biti Milostiv prema njemu, ko bude dobro činio njima, i On će činiti njemu dobro.
  • Ko bude plemenit prema njima, i On će biti Plemenit prema njemu, ko im donosi korist i On će njemu donijeti korist.
  • Ko prikriva tuđe mahane uzvišeni Allah će prekriti njegove; ko bude halalio Allahvim robovima, i On će njemu halaliti. Ali ko bude istraživao njihove mahane i On će istraživati njegove mahane, a ko bude Allahove robove otkrivao i brukao i Allah će njega otkriti i obrukati.
  • Ko nekome od muslimana uskrati svoju blagodat i On će njemu uskratiti Svoju blagodat. Ko njih bude zlostavljao i On će njega zlostavljati.
  • Ako neko bude spletke pravio i On će njemu spletke praviti; ko bude varao, i On će njega varati.
  • Kako se budeš ophodio prema stvorenjima, Allah će se ophoditi isto tako na dunjaluku i ahiretu.
  • Tako se Allah ophodi prema Svom robu shodno tome kako se rob ophodi prema Njegovim stvorenjima.” [Kraj citata Ibnul-Kajjima, rahimehullah]

Ovi odnosi se spominju u hadisu: “Ko prekrije mahanu muslimanu, Allah će prekriti njegovu na dunjaluku i ahiretu, ko otkloni vjerniku neku od dunjalučkih tegoba, Allah će njemu otkloniti neku od ahiretskih tegoba, ko olakša onome ko ima poteškoću, Allah će njemu olakšati njegov račun na ahiretu, ko utješi pokajnika, Allah će njegovu grešku umanjiti, ko produži rok onome ko ima poteškoće pri vraćanju duga ili mu ga halali, Allah će ga skloniti u hlad Svoga Arša.”

Autor: Halid bin Abdur-Rahman El-Husejnan
Iz knjige: Dersovi odgoja
Priprema: Put vjernika (naslov je od PV-a)

NOVO NA SAJTU

Upitan je Allahov Poslanik alejhisselam, pa je odgovorio

0
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je hoće li vjernici na Sudnjem danu vidjeti svoga Gospodara. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,...

Preporučeni sadržaj

Ratko Mladic, Srebrenica, genocid

Srebrenica: Lijepljene plakate Mladića s porukom ‘Genocida nije bilo’

0
Aktivisti Udruženja građana “Istočna alternativa” danas su na nekoliko oglasnih mjesta u Srebrenici zalijepili plakate sa likom generala Ratka Mladića i natpisom “Genocida nije...

Islamske teme