Ibn Kajjim: Svojstva stanovnika Dženneta

Popularno na sajtu

Nakon što je Uzvišeni Allah spomenuo u suri Qaf približavanje Dženneta bogobojaznima, spominje da su to oni koji su se okitili sa četiri svojstva:

Prvo: da bude onaj koji se vraća, tj. onaj koji se vraća Allahu, i to iz griješenja Njemu ka pokornosti Njemu Uzvišenom, iz nemara prema Njemu ka spominjanju Njega.

Rekao je Ubejde ibn Umejr: Onaj koji se vraća (evab) je onaj koji se sjeti svojih grijeha a zatim potraži oprost od Allaha.

Rekao je Mudžahid: Evab je onaj koji se sjeti svog grijeha u samoći pa zatim zatraži oprost od Allaha.

Rekao je Seid ibn Musejjeb: To je onaj koji griješi a zatim se kaje, griješi a zatim se kaje.

Drugo: da bude onaj koji čuva (hafiz), rekao je Ibn Abbas da je to onaj koji čuva ono što mu je Allah povjerio i učinio obavezom. Rekao je Katade: To je onaj koji čuva ono što mu je Allah povjerio od Njegovog prava i blagodati koje mu je dao.

Samim tim što duša ima dvije snage: snagu traženja i snagu suzdržavanja, termin onaj koji se vraća je upotrebljen u kontekstu za snagu traženja u vraćanju ka Allahu, Njegovom zadovoljstvu i pokornosti, dok je onaj koji čuva upotrebljen u kontekstu za snagu suzdržavanja od griješenja i zabrana, tako da je onaj koji čuva onaj koji suzdržava svoju dušu od onoga što mu je Allah zabranio, a onaj koji se vraća jeste onaj koji se predao Allahu u pokornost.

Treće: Ovo svojstvo se nalazi u Allahovom govoru: onaj koji se boji Milostivog u samoći, sura Qaf 33. ajet. Ovo svojstvo vjernika sadrži: potvrđivanje (od strane roba) Allahovog postojanja, gospodarstva, moći, znanja, Allahovog poznavanja stanja robova i to u detalje. Isto takođe u ovo ulazi potvrđivanje Allahove knjige, poslanika, Njegove naredbe i zabrane, potvrđivanje Allahovog obećanja i prijetnje kao i (potvrđivanje) susreta s Njim. Zato, neće biti ispravan strah od Milostivog osim nakon ostvarivanja svega nabrojanog.

Četvrto: Ovo svojstvo se nalazi u Allahovom govoru: i koji je došao sa srcem koje se vraća, sura Qaf 33. ajet. Ibn Abbas je rekao: To je srce koje se vraća iz griješenja Allahu a pristupa u pokornost Allahu.

Stvarnost vraćanja jeste prionuće srca na pokornost Allahu, ljubav prema Allahu kao i Njegovo često spominjanje.

Zatim je Uzvišeni Allah spomenuo nagradu za onoga koji se okiti sa ovim svojstvima, pa kaže:

Uđite u njega, sa selamom, spašeni. Ovo je Dan vječnosti! U njemu će imati što god zažele, a kod Nas ima i više. (sura Qaf 34, 35)


Izvor: iz knjige Fevaid autora Ibn Kajjima
Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz