Ibn Kajjim: Svojstva stanovnika Dženneta

Objavljeno / ažurirano:

Nakon što je Uzvišeni Allah spomenuo u suri Qaf približavanje Dženneta bogobojaznima, spominje da su to oni koji su se okitili sa četiri svojstva:

Prvo: da bude onaj koji se vraća, tj. onaj koji se vraća Allahu, i to iz griješenja Njemu ka pokornosti Njemu Uzvišenom, iz nemara prema Njemu ka spominjanju Njega.

Rekao je Ubejde ibn Umejr: Onaj koji se vraća (evab) je onaj koji se sjeti svojih grijeha a zatim potraži oprost od Allaha.

Rekao je Mudžahid: Evab je onaj koji se sjeti svog grijeha u samoći pa zatim zatraži oprost od Allaha.

Rekao je Seid ibn Musejjeb: To je onaj koji griješi a zatim se kaje, griješi a zatim se kaje.

Drugo: da bude onaj koji čuva (hafiz), rekao je Ibn Abbas da je to onaj koji čuva ono što mu je Allah povjerio i učinio obavezom. Rekao je Katade: To je onaj koji čuva ono što mu je Allah povjerio od Njegovog prava i blagodati koje mu je dao.

Samim tim što duša ima dvije snage: snagu traženja i snagu suzdržavanja, termin onaj koji se vraća je upotrebljen u kontekstu za snagu traženja u vraćanju ka Allahu, Njegovom zadovoljstvu i pokornosti, dok je onaj koji čuva upotrebljen u kontekstu za snagu suzdržavanja od griješenja i zabrana, tako da je onaj koji čuva onaj koji suzdržava svoju dušu od onoga što mu je Allah zabranio, a onaj koji se vraća jeste onaj koji se predao Allahu u pokornost.

Treće: Ovo svojstvo se nalazi u Allahovom govoru: onaj koji se boji Milostivog u samoći, sura Qaf 33. ajet. Ovo svojstvo vjernika sadrži: potvrđivanje (od strane roba) Allahovog postojanja, gospodarstva, moći, znanja, Allahovog poznavanja stanja robova i to u detalje. Isto takođe u ovo ulazi potvrđivanje Allahove knjige, poslanika, Njegove naredbe i zabrane, potvrđivanje Allahovog obećanja i prijetnje kao i (potvrđivanje) susreta s Njim. Zato, neće biti ispravan strah od Milostivog osim nakon ostvarivanja svega nabrojanog.

Četvrto: Ovo svojstvo se nalazi u Allahovom govoru: i koji je došao sa srcem koje se vraća, sura Qaf 33. ajet. Ibn Abbas je rekao: To je srce koje se vraća iz griješenja Allahu a pristupa u pokornost Allahu.

Stvarnost vraćanja jeste prionuće srca na pokornost Allahu, ljubav prema Allahu kao i Njegovo često spominjanje.

Zatim je Uzvišeni Allah spomenuo nagradu za onoga koji se okiti sa ovim svojstvima, pa kaže:

Uđite u njega, sa selamom, spašeni. Ovo je Dan vječnosti! U njemu će imati što god zažele, a kod Nas ima i više. (sura Qaf 34, 35)

Izvor: iz knjige Fevaid autora Ibn kajjima
Priprema: Put vjernika

NOVO NA SAJTU

Ruska vojska

Sirija: Šta je sljedeći potez Rusije u Manbidžu?

Ubrzo nakon što je američka vojska počela povlačenje iz sjeverne Sirije ovog mjeseca Rusija je odmah dovela svoje snage kako bi popunila vakuum vojne...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

islamske fetve

Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko...

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od...

Islamske teme