TAG

Džennet

Ramazan promjena – 5. dan: Rezerviši sobu (u Džennetu) ovog Ramazana

Kakve su sobe u Džennetu i kome one pripadaju? Kakva je njihova veza sa Ramazanom? Pogledajte u 5. nastavku ramazanskih savjeta šejha Ali Hammude.

Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?

Postoje mnogi ajeti u Kur'anu koji dokazuju vrijednost znanja i njegovog prenošenja.

Ibn Kajjim: Svojstva stanovnika Dženneta

Nakon što je Uzvišeni Allah spomenuo u suri Qaf približavanje Dženneta bogobojaznima, spominje da su to oni koji su se okitili sa četiri svojstva: Prvo:...

Broj i obim vrata u Džennetu

U hadiskim zbirkama Buharije i Muslima bilježi se hadis Ebu Hazima koji on prenosi od Sehla b. Se'ida, naime, da je Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao: "Džennet ima osam vrata, jedna od njih se zovu Er-Rejjan, a na njih će ulaziti samo postači."

Zavaravanje dunjalukom

U najvećoj iluziji je onaj ko se zavarava ovim svijetom i njegovim prolaznostima, ko ga predpostavlja Ahiretu i kojim se zadovoljava pored budućeg svijeta....

Četiri osobine stanovnika Dženneta

Stanovnici Dženneta su okićeni s sljedeće četiri osobine.

Strahote Sudnjeg dana

Sudnji dan će biti veoma strašan i žestok dan u kojem će robovi osjećati ogroman strah i u kojem će nevjernicima oči ostati ukočene. Vjernicima...

O dolasku pred Džennet i Džehennem

Uzvišeni Allah kaže: "A oni koii su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet (Raj) bili povedeni, i kad do njega dođu...

Foto citat: “I znajte da je Džennet tamo gdje sablje sijevaju.”

"O ljudi, nemojte priželjkivati susret s neprijateljem, već molite Allaha da vas sačuva njihova zla, ali, kada se s neprijateljem sukobite, budite strpljivi i...

Najviši i najniži stepen u Džennetu

Uzvišeni Allah kaže: "Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više...

Novo na sajtu

Kategorije