Četiri osobine stanovnika Dženneta

Popularno na sajtu

Zatim je Uzvišeni obavjestio o blizini Dženneta bogobojaznima, i da su njegovi stanovnici okićeni s sljedeće četiri osobine:

Prva: da bude أواب – pokajnik

Tj. da se mnogo vraća Allahu, vraća se poslušnosti Njemu iz svoje nepokornosti, iz vlastite nemarnosti ka spominjanju Njega.

Rekao je ‘Ubejd ibn ‘Umejr rahimehullah: “Pokajnik je onaj koji se prisjeća svojih grijeha a zatim traži oprost za njih.”

Rekao je Mudžahid rahimehullah: “To je onaj koji, kada se prisjeti svoga grijeha u samoći, zatraži oprosta za njega.”

Kaže Se’id ibn Musejjeb rahimehullah: “To je onaj koji zgriješi a zatim se pokaje, pa zgriješi a zatim se pokaje.”

Druga: da bude حفيظ – čuvaran

Rekao je Ibn ‘Abbas radijellahu ‘anhuma: “Čuvaran prema onome što mu je Allah povjerio i propisao obaveznim.”

Kaže Katade rahimehullah: “Da čuva ono što mu je Allah ustupio na čuvanje od Njegovog prava i Njegove blagodati.”

S obzirom da duša posjeduje dvije snage, snagu traganja i snagu sustezanja, otuda je pokajnik onaj što koristi snagu traganja u svome povratku Allahu, Njegovom zadovoljstvu i pokornosti, a čuvaran upotrebljava snagu čuvanja u suzdržavanju od griješenja Njemu i neispunjenju Njegovih zabrana. Dakle, čuvaran susteže svoju dušu od onoga što je Allah učinio haramom, a pokajnik je onaj što ide Allahu putem pokornosti Njemu.

Treća osobina je sadržana u riječima Uzvišenog: ko se boji Milostivog iako Ga ne vidi (من خشي الرحمن بالغيبب)

Ovo podrazumjeva potvrdu Njegovog postojanja, Njegove moći i da On upravlja stvarima, te potvrdu Njegovog znanja i obavještenosti do u detalje o stanjima roba. Takođe podrazumjeva potvrdu Njegovih knjiga, poslanika, Njegove naredbe i zabrane, zatim potvrdu Njegovog obećanja i prijetnje, te susreta s Njime. Zapravo nije ispravno reći da postoji strah od Milostivog, iako Ga se ne vidi, osim nakon svega ovog navedenog.

Četvrta osobina su Njegove riječi: و جاء بقلب منيب – i dođe predanog srca

Rekao je Ibn ‘Abbas radijellahu ‘anhuma : ‘Povratnik od griješenja Allahu, onaj što pristupa ka pokornosti Allahu.

Suština ‘inabeta’ – obraćanja, kajanja i molbe Allahu je zadržanost srca u pokornosti Allahu, voljenju Njega i usmjeravanju ka Njemu sa željom.

Zatim je Uzvišeni spomenuo nagradu onome ko ispuni ova četiri svojstva, kada je rekao:

ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٤ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٣٥

Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!” 35 U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.  (Qaf, 34 – 35)

Autor: Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, El-Fevaid: 19, 20; (ovo je 43. dio od 47 u serijalu Zahvalnost Allahu je put promjene stanja u bolje)
Izvor prevoda: istina.ba

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz