Kada nastupa stvarna zora i kada se može klanjati sabah namaz

Popularno na sajtu

Pitanje:

Kojim putevima mogu utvrditi stvarnu zoru? Jutrom se trudim da nađem stvarnu zoru, kako bih znao vrijeme namaza i imsaka, za sebe i svoje prijatelje, jer živim u Kini, a muslimani se ovdje oslanjaju na vremena sa interneta, međutim ta vremena su neprecizna, pa prema njima klanjaju sabah prije nastupanja vremena, međutim ako nisam u stanju da odredim tačno vrijeme, jer ga približno određujem odlaskom tmine i pojavom svjetlosti, da li imam grijeh u tome?

Odgovor:

Hvala Allahu,

Prvo:

Allaha molimo da te nagradi najljepšom nagradom zato što pokušavaš iznaći istinu i ispravno u svom ibadetu, i molimo Ga da ti da uspjeha i poveća Njegovu blagodat tebi zbog tvoje ljubavi prema znanju i želje da saznaš.

Znaj da postoje dvije zore: lažna zora, kojom NE nastupa vrijeme sabah namaza i nije zabranjeno jesti, piti i spolno općiti onome koji želi postiti, i stvarna zora, sa kojom nastupa vrijeme sabah namaza, i zabranjuje se hrana, piće i spolno općenje prilikom posta, i to je ona na koju se ukazuje riječima Uzvišenog: “…i jedite i pijte dok vam se ne razjasni bijela nit od crne niti zore…” (El-Bekare, 187)

Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je jasno ukazao na razliku među njima u mnogobrojnim hadisima, u nekim od njih se navodi razlika između njih shodno svojstvima, a u drugima se navodi razlika u propisima, dok su u nekim spomenute zajedno osobine i propisi. Ove hadise možeš vidjeti u odgovoru na pitanje broj (26763).

Način razlikovanja je jasno naveden u govoru ashaba, tabi'ina i imama učenjaka nakon njih.

Kaže Ibn Kesir rahimehullah:

“Kaže Abdurrezzak: Obavijestio nas je Ibn Džurejdž od Ata'a da je rekao: Čuo sam Ibn Abbasa da kaže: To su dvije zore: pa što se tiče one koja zasja na nebu, ta ne dozvoljava niti zabranjuje išta, nego je zora koja se se jasno ukaže na vrhovima brda ta koja zabranjuje piće.”

Kaže Ata’: A ako zasja na nebu – a sijanje je da se pojavi uzdužno na nebu – nije zabranjeno piti postaču niti klanjati, niti će ga proći hadždž, međutim kada se raširi na vrhovima planina, zabranjeno je piti postaču i propustio je hadždž.

Ovo je vjerodostojan lanac prenosilaca do Ibn Abbasa i Ata'a, i tako je prenešeno od više prethodnika rahimehullah.” (Tefsir Ibn Kesira (1/516).)

prava i lazna zora
Primjer prave i lažne zore

Kaže Ibn Kudame rahimehullah:

“Sve skupa uzevši: vrijeme sabaha nastupa izlaskom druge zore po konsenzusu, i na njega upućuju predaje prenesene u pogledu određivanja vremena namaza, i to je bjelina raširena na obzorju i naziva se stvarnom zorom jer ti iskreno govori i ukazuje na nastupanje zore. Zora je ono što objedinjuje bjelinu i crvenilo i od toga se čovjek u čijoj se boji kože obdjedinjuje bjelina i crvenilo naziva ‘asbeh’ (‘zoran’). Što se tiče prve (lažne) zore, to je bjelilo koje se širi prema gore, bez širenja, i za njega se ne veže nijedan propis i naziva se lažnom zorom, potom ne prestaje odabrano vrijeme dok se ne ukaže dan.” (El-Mugni, 1/232)

prava i lazna zora
Primjeri prave i lažne zore

Kaže šejh Ibn Usejmin rahimehullah:

“Učenjaci spominju da je između nje, tj. lažne zore, i druge tri razlike:

Prva: da se prva (lažna) zora pruža vertikalno, a ne horizontalno, tj. pruža se uzdužno od istoka prema zapadu, a druga se širi od sjevera prema jugu (kroz horizont).

Druga: da se prva (lažna) zora pomračuje, tj. biva kratko vrijeme, a onda se pomrači (tj. nestaje, op.PV), a druga se ne pomračuje nego se povećava svjetlost.

Treća: da je druga zora povezana sa horizontom, tj. da nema tmine između nje i horizonta, a prva zora je rastavljena od horizonta tminom.

Da li išta proizilazi iz prve zore? Ništa ne proizilazi iz nje od stvari Šerijata, niti imsak, niti post, niti je nastupilo vrijeme sabah namaza, propisi se svi vežu za drugu zoru.” (Eš-Šerhul-Mumti’ (2/107,108)

Drugo:

Što se tiče onoga što se nalazi u takvimima, to nije povjerljiv izvor u poznavanju vremena nastupanja sabah namaza, jer je utvrđena greška u ovim takvimima.

Tako da vam je obaveza da se ne oslanjate na ove takvime u poznavanju nastupanja sabah namaza i morate istraživati ispravno vrijeme prema onome što smo ti naveli od razlika između lažne i stvarne zore, a ako nisi u stanju da gledaš svaki dan u nebo, možeš postaviti vremensku razliku iz predostrožnosti u odnosu na ezan po takvimu, i u našoj zemlji se ovo vrijeme razlikuje od mjesta do mjesta, pa je moguće da se osloniš na recimo pola sata razlike kako bi klanjao sabah, uz to da budeš oprezan u pogledu suzdržavanja od jela i pića prije toga.

A možete i da napravite ispravan takvim na koji će se oslanjati generacije poslije vas nakon što istražite nastupanje zore tokom čitave godine i u različitim vremenima, možda vam se upiše nagrada za ispravljanje ibadeta muslimana.

Prema ovome, ako ste u stanju pratiti vrijeme nastupanja sabaha sami, radit ćete po tome u namazu i postu, a ako niste, nećete klanjati dok vam ne prevlada mišljenje da je nastupilo vrijeme sabah namaza.

Što se tiče posta, možete jesti i piti dok ne budete čvrsto uvjereni da je nastupila zora, prema riječima Uzvišenog: “I jedite i pijte dok vam se ne razjasni bijela nit od crne niti od zore.” (El-Bekare, 187)

Kaže šejh Ibn Usejmin rahimehullah:
“Sve dok ne bude čvrsto ubijeđen da je zora nastupila može jesti i piti makar i sumnjao, dok ne bude ubijeđen.” (Fetavas-sijam, str. 299)

A Allah najbolje zna.

Datum: 7.4.2007.

Odgovorio: Muhammed Salih el-Munedždžid
Fetva preuzeta sa: https://islamqa.info/ar/93160
Izvor prijevoda: Istina.ba (naslov i obrada od PV-a)

Napomena od PV: prema našim iskustvenim podacima, vremenska razlika između zore u takvimu IZ-a i nastupanja stvarne zone za podneblje Balkana je oko 45 minuta za ljetni period, dok je za zimski period, ova razlika manja. Radi predostrožnosti, najbolje je prestati sa sehurom 40 minuta nakon zore po takvimu IZ-a, a potom sačekati 10 min i klanjati sabah. Od najpreciznijih vaktija koje smo uspjeli naći na netu jeste vaktija na sajtu https://vaktija.dev/. Uvjerili smo se da se vaktija na ovom sajtu slaže sa iskustvenim podacima o nastupanju zore (testovi su izvršeni u ljetnjem periodu). 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz