TAG

namaz

Namaz na putovanju: da li je bolje kratiti ili upotpunjavati?

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je upitan da li je kraćenje (namaza) na putovanju sunnet ili obaveza? I upitan je o vjerodostojnosti hadisa u kojem...

Propis različitog nijeta imama i me'muma (onoga koji klanja za imamom)

Propis različitog nijeta imama i me'muma (onoga koji klanja za imamom)

Hadis o Poslanikovim a.s. ukoru Muazu ibn Džebelu zbog duljine namaza

Osamnaesti hadis Od Džabir ibn Abdullaha se prenosi da je Mua'z ibn Džebel klanjao sa Vjerovjesnikom ﷺ, a zatim otišao u svoj narod pa im...

Značenje hadisa: Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog… i izgubi nadu prema onome što je u rukama ljudi… i čuvaj se svega zbog čega se...

Šesnaesti hadis Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: “Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov...

Mesele o sutri u namazu (fetve šeja Sulejmana el-Ulvana)

Postavljanje sutre pri obavljanju namaza Sutra znači da klanjač ispred sebe stavi neki podignuti predmet, pa ako ne nađe neka onda povuče crtu. Za povlačenje...

Ramazan promjena – 29. dan: Jeste li čuli za ovaj namaz?

Kakav je to namaz koji su u teškim trenucima klanjali Ibrahim alejhi selam, Zekerijah alejhi selam i pobožnjak Džurejdž pogledajte u 29. nastavku ramazanskog serijala Ramazan promjena.

Onaj ko prouči Fatihu u namazu odsutne svijesti da li će ponoviti Fatihu?

Kada bi rekli da ponovi Fatihu onda bi otvorili vrata vesvese. Ukoliko bi isto tako rekli da je obaveza da se ponovi Fatiha onda...

Pet vrsta klanjača (prva vrsta će biti kažnjena, druga zadržana na obračunu, treća…)

Gledajući način obavljanja namaza, ljudi se dijele na pet vrsta...

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta II dio

Hadisi Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, koji ukazuju  na nužnost djela te da bez njih čovjek ne može zaraditi Džennet.

Fetva šejha Ibn Baza o tekfiru

Pitanje: Dogodio se dijalog o islamu između mene i jednog moga prijatelja tako da je ovaj prijatelj rekao da uopšte ne obavlja namaz, pa sam...

Novo na sajtu

Kategorije