Propis različitog nijeta imama i me'muma (onoga koji klanja za imamom)

Popularno na sajtu

Različitost nijeta imama i me'muma (klanjača) ne utiče na ispravnost namaza, bez obzira radilo se o tome da li me'mum klanja farz iza imama koji takođe klanja farz, ili klanja farz iza imama koji klanja nafilu, ili pak klanja nafilu iza imama koji klanja farz.

Kada bi tako na primjer, došao čovjek koji nije klanjao podne namaz i stao da klanja iza čovjeka koji klanja ikindiju namaz, u tome nema nikakve prepreke pored toga što je njihov nijet različit.

Kada bi, takođe, došao čovjek i htio da obavi farz iza onoga ko klanja nafilu isto tako ne bi bilo nikakve prepreke, poput čovjeka koji nije klanjao jaciju pa dođe u džemat a ljudi klanjaju teraviju, te on pristupi namazu zanijetivši jaciju.

Onda kada imam preda selam on će ustati i klanjati još dva rekata (ukoliko imam klanja tervaiju predajući selam na dva rekata, ukoliko pak klanja teraviju predajući selam na četiri rekata onda će ostati do kraja sa njim i predati selam zajedno sa njim, Op. Prev.)

Isto tako dozvoljeno je klanjati nafilu iza osobe koja klanja farz. A dozvoljeno je i klanjati jaciju iza onoga ko klanja akšam. U cjelini, različitost nijeta imama i me'muma ne ostavlja nikakvog traga na ispravnost namaza.


Iz djela: “Fetve o namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz