TAG

fetve o namazu

Propisi koji se vežu za sehvi sedždu

Propisi koji se vežu za sehvi sedždu

Propisanost istigfara nakon namaza

Nakon pet dnevnih namaza propisan je istigfar.

Učenje sura Ihlas, Felek i Nas nakon namaza

O učenju sura Ihlas, Felek i Nas nakon namaza

Vjerodostojnost hadisa o učenju Ajetul-kursije poslije svakog namaza

Hadis o učenju Ajetul-kursije poslije svakog namaza bilježi imam Nesai u „Amelul jevmi vel – lejle“, Ibnu es – Sunni, Taberani i drugi, putem...

Hadisi koji se prenose o učenju subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber nakon namaza

Hadisi koji se prenose o učenju subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber nakon namaza

Propis različitog nijeta imama i me'muma (onoga koji klanja za imamom)

Propis različitog nijeta imama i me'muma (onoga koji klanja za imamom)

Onaj ko prouči Fatihu u namazu odsutne svijesti da li će ponoviti Fatihu?

Kada bi rekli da ponovi Fatihu onda bi otvorili vrata vesvese. Ukoliko bi isto tako rekli da je obaveza da se ponovi Fatiha onda...

Fetva o spajanju nijeta u dobrovoljnim namazima

Spajanje nijeta prilikom obavljanja ibadeta ima različite oblike. Postoji oblika u kojima je to dozvoljeno a postoji i oblika gdje je to zabranjeno.

Propis promjene nijeta iz nafile u farz i iz jednog farza u drugi

Propis promjene nijeta iz nafile u farz i iz jednog farza u drugi

Pitanje o uspostavljanju dva džemata u istoj džamiji

Pitanje o uspostavljanju dva džemata u istoj džamiji

Novo na sajtu

Kategorije