Način sjedenja u namazu

Objavljeno / ažurirano:

Sjedenje u namazu može biti na dva načina – teverruk i iftiraš.

Teverruk je da klanjač prilikom sjedenja na tešehudu stavi svoju lijevu nogu ispod svoje desne potkoljenice i tako sjedne.
Iftiraš je da klanjač prilikom sjedenja na tešehudu ispruži svoje lijevo stopalo i sjedne na njega a uspravi svoje desno stopalo okrenuvši nožne prste u pravcu Kible.

Oba načina su prikazana na slici iznad, kao i na slikama ispod.

teverruk
Teverruk

iftiraš
Klanjač desno je ispravno sjeo i ovaj položaj se naziva iftiraš. Klanjač lijevo nije ispravno postavio desnu nogu.

U daljem tekstu prilažemo nekoliko fetvi o teverruku i iftirašu od strane šejha Sulejmana el Ulvana.linija

Kada će klanjač činiti teverruk a kada iftiraš?

U svakom namazu koji ima samo jedan tešehud klanjač će na tom tešehudu praktikovati iftiraš. A u svakom namazu koji ima dva tešehuda klanjaš će na prvom tešehudu praktikovati iftiraš a na drugom teverruk, shodno onome što je došlo u hadisu kod imama Buharije od Ebu Humejda es – Saidija koji kaže: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi donio početni tekbir podigao bi svoje ruke spram ramena, kada bi otišao na ruku stavio bi svoje ruke na koljena a svoja leđa dobro pregeo. Kada bi podigao svoju glavu sa rukua ispravio bi se tako da se svaki pršljen vrati na svoje mjesto. A kada bi činio sedždu, stavljao bi svoje ruke ne sterući ih, niti ih je uza se stiskao, a vrhove prsta svojih nogu okretao je prema Kibli. Kada bi sjedao nakon završena prva dva rekata, sjedao bi na svoju lijevu nogu, a desnu je ispravljao (iftiraš), a kada bi sjedio po završenom posljednjem rekatu, lijevo svoje stopalo poturio bi malo unaprijed, a drugo uspravljao i sjedao (teverruk).“

Da li je ispravan stav da se teverruk treba praktikovati na svakom tešehhudu poslije kojeg dolazi selam?

Ovo je mezheb imama Šafije, ali je ovaj stav sporan. Ispravno je da kažemo da na svakom tešehudu poslije kojeg dolazi selam, ukoliko je prije njega bio još jedan tešehud, onda će se na zadnjem tešehudu praktikovati teverruk. Ukoliko se radi o namazu sa jednim tešehudom onda će se praktikovati iftiraš. Na taj način objedinjujemo sve hadise u ovom poglavlju, i hadis Aiše kod imama Muslima i hadis Ebu Humejda kod Buharije koji je prethodio.

Kakav je propis teverruka?

Teverruk na zadnjem tešehudu u namazu koji ima dva tešehhuda jeste sunnet a ne vadžib. Ko ga praktikuje lijepo je postupio, a ko ga ostavi nema grijeha.

Iz djela: Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana

NOVO NA SAJTU

Analiza: Kako su talibani nadjačali globalnu supersilu

0
Talibani su blizu da ostvare svoj gorući cilj: američke trupe koje napuštaju Afganistan i uspostava islamske vlade odnosno šerijatog sistema na preostaloj trećini države. Kako bi to postigli, primijenili su nove strategije te postali više otvoreniji i politički angažiraniji prema vanjskom svijetu.
Poslanikovi as sunneti, Muhammed alejhi selam

50 Poslanikovih sunneta

Preporučeni sadržaj

Ramazan promjena: Tri poruke za preostali dio Ramazana

0
Mnogi ljudi zbog mnoštva ibadeta tokom Ramazan osjete prezasićenost i monoton odnos prema ibadetu, kako to izbjeći, šta znači provesti Noć Kadra u ibadetu i šta ako ujutro moraš na posao i ne možeš cijelu noć ostati budan? Pogledajte tri poruke šejha Ali Hammude u 22. dijelu ramazanskog serijala Ramazan promjena.

Islamske teme