Gdje će se staviti ruke prilikom sjedenja u namazu?

Popularno na sajtu

Postoje tri načina stavljanja ruku na tešehhudu i sva tri su vjerodostojna.

Prvi način: da ruke stavi na butine, kako je došlo u hadisu kod imama Muslim od Zubejra, radijellahu anhu, da je rekao: „Kada bi Allahov Poslanik sjeo (na tešehudu) stavio bi desnu ruku na desnu butinu a lijevu ruku na lijevu butinu.“

Drugi način: da ruke stavi na koljena, kako je došlo u hadisu kod imama Muslima od Abdullaha ibn Omera, radijellahu anhu, da je rekao: „Kada bi Allahov Poslanik sjeo na tešehudu stavio bi lijevu ruku na lijevo koljeno a desnu ruku na desno koljeno.

I treći način: da desnu ruku stavi na butinu a lijevu ruku na koljeno, kako je došlo kod imama Muslima takođe od Zubejra ibnul Avama, radijellahu anhu, da je rekao: „Kada bi Allahov Poslanik sjeo (na tešehudu) stavio bi lijevu ruku na lijevo koljeno a desnu ruku na desnu butinu.“

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz